အမ်ိဳးအႏြယ္ဟူသည္အဘယ္နည္း၊ မည္သည္ကို အမ်ိဳးအႏြယ္ဟု ေခၚပါသနည္း၊

အသားအေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ မတူသည္ကို ေခၚပါသလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဘာသာမတူကြာျခားျခင္းကို အမ်ိဳးအႏြယ္ဇာတ္မတူဟု ယူဆပါသလား၊

ဟိုးေရွးယခင္ကတည္းက အမ်ိဳးအႏြယ္အလိုက္ ေပါင္းသင္းလက္ထက္ျခင္းကိုအစဥ္တစိုက္လက္ခံက်င့္သံုးလာၾကသည္။

ထိုအမ်ိဳးတို႔မွာ

၁) ခတၱိယ ေခၚ မင္းမ်ိဳး၊

၂) ျဗာဟၼဏ ေခၚ ပုဏၰားမ်ိဳး၊

၃) ေ၀ႆ      ေခၚ ကုန္သည္မ်ိဳး၊

၄) သုဒၵ ေခၚ သူဆင္းရဲမ်ိဳး ဟူ၍ အမ်ိဳးေလးပါးခြဲျခားထားပါသည္။

 

ကာလေရြ႕ေလ်ာလာသည့္မ်က္ေမွာက္ခတ္တြင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ခတၱိယဟု ေခၚႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းဆရာ၊ ပေရာ္ဖက္ဆာ၊ ပညာရွင္မ်ားကို ျဗာဟၼဏဟုေခၚႏိုင္ပါသည္။ သူေ႒း၊ သူၾကြယ္ၾကီးမ်ားကို ကုန္သည္ဟု ေခၚႏိုင္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားကို သုဒၵ ဟုေခၚႏိုင္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ခြဲျခားထားျခင္းသည္ တသမတ္တည္း အတည္ျဖစ္ေနမည္ဟု မိမိအေနျဖင့္လက္မခံလိုပါ။ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပေစရန္  ေ၀ါဟာရအေနျဖင့္ လက္ခံက်င့္သံုးလာရာမွ လူတန္းစားခြဲျခားျခင္းအျဖစ္ေရာက္လာသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ လက္မခံလိုက စာရႈသူသေဘာပါ၊

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကံအေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ဆင္းရဲသားမွ ကုန္သည္ျဖစ္လာႏိုင္သလို ပုဏၰားမ်ိဳးမွ ဖြားေသာသတို႔သားလည္း မင္း (ဘုရင္) ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးျမတ္သည္၊ နိမ့္သည္ ဆိုသည့္ အယူကို ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးမွ ရႈတ္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကိုယ္တိုင္ လူတန္းစားခြဲျခားမႈႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈကို လိုလားေတာ္မမူခဲ့ပဲ ထိုသူျပဳက်င့္ေသာ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈကို မူတည္ျပီး ခ်ီးမြမ္းသင့္၊ မသင့္ကိုသာ အေလးအနက္ထားျပီး ဆံုးမေတာ္မူပါသည္။

ယုတ္မာသူသည္ ယုတ္ေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေပ်ာ္ေမြ႕ျပီး သူေတာ္ေကာင္းသည္ လူေကာင္းပတ္၀န္းက်င္၌သာ ေပ်ာ္ေမြ႕ျမဲမို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ ဆက္ေကာင္းေနဖို႔ရန္ႏွင့္ သူယုတ္မာသည္ မိမိကိုယ္ကို သိသည့္အခိုက္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရန္သာျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ မေကာင္းေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေပ်ာ္ေမြ႕လိုသူအား သတိ၀င္ေအာင္၊ အေတြးအေခၚနိမ့္က်ေနသူအား အသိဥာဏ္ျမင့္မားလာေအာင္ ဆံုးမျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္၊ တရားဓမၼႏွင့္ ထိတ္တန္းကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကိုလိုလားႏွစ္ျခိဳက္စြာ လိုက္နာက်င့္သံုးတတ္ေစရန္ ေဟာေျပာညႊန္ျပႏိုင္သည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားလည္း အလြန္မ်ားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လြန္စြာအားကိုးေလာက္ဖြယ္အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုေနေသာ္လည္း လိုက္နာက်င့္သံုးသူေလ်ာ့နည္းလာျခင္းသည္ မည္သူ႕တြင္တာ၀န္ရွိသနည္း။ အကြပ္မဲ့ၾကမ္းပရမ္းပတာျဖစ္သကဲ့သို႔ ကိုယ္အဘယ္မွ် နစ္နာသည္ကို မသိရွာပဲ လမ္းလြဲလိုက္ျခင္းသည္ စင္စစ္ မသိမႈေၾကာင့္ မုိက္မဲပါသည္ဟု ဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။

ထိုကဲ့သို႕ မသိ၍ မိုက္မဲခ်င္ေသာ သူတို႔ကို သိေအာင္ အသိဥာဏ္ဖြင့္ေပးသည့္နည္းလမ္းကို မသံုးပဲ စည္းကမ္းထုတ္ျခင္းကဲ့သို႔ နည္းလမ္းကိုသံုးျခင္းသည္ လြန္စြာမွားသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိပဲ ထိုစည္းကမ္းကို ေၾကာက္သျဖင့္ ျငိမ္ေနရေသာ သူတို႔ကိုလည္း စိတ္ခ်စရာအေၾကာင္းမရွိ၊ ေရရွည္အတြက္လည္းအားကိုးေလာက္စရာမျမင္၊

ထိုစည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ဖို႔ နည္းလမ္းသိလွ်င္ ခ်ိဳးေဖာက္ဖို႔၀န္ေလးမည္မဟုတ္ပါ၊ ၾကာလာလွ်င္ ထိုစည္းကမ္းကို မိမိတို႔အခြင့္အေရးအား ႏွိပ္ကြပ္ထားသည္ဟု နာၾကည္းျပီး ေပါက္ကြဲထြက္လာႏိုင္သည္ကိုလည္း သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။ လူဆိုသည္မွာ မိမိတို႕ႏွင့္သာသက္ဆိုင္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္အား လူတတ္ၾကီးလုပ္ျပီး အထက္စီးမွ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႕သတ္ျခင္းကို တယ္မၾကိဳက္ခ်င္ၾက။ ဥပမာ အသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္စာက်က္မည့္ေက်ာင္းသားကို စာက်က္ရမည္ဟု အမိန္႕ထုတ္လွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေသာ္လည္း ထိုေက်ာင္းသားအဖို႔ ေအာင့္သက္သက္ျဖစ္ရသကဲ့သို႔တည္း။ စာမက်က္ခ်င္ေသာေက်ာင္းသားကိုစာက်က္ခ်င္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးေသာနည္းက အမိန္႕ထုတ္၍ စာက်က္ခိုင္းျခင္းထက္ ခရီးေရာက္ႏိုင္ေပသည္။

 

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ လူမ်ိဳးျခားမုန္းတီးေရးတရားမ်ားကို မႏွစ္ျမိဳ႕သျဖင့္ ထိုသူတို႕အား အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဘာသာျခားဘက္ကို အားေပးသည္ဟုလည္းေကာင္း စြပ္စြဲျခင္းငွာ မထုိက္၊ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္ျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္စြမ္းအားရွိေနျခင္းအား သူတို႔မလုပ္ရင္ မျဖစ္ေတာ့သေယာင္ အထက္စီးမွ စည္းကမ္းခ်က္ထုတ္ျခင္းကို မည္သူမွ လက္မခံလိုၾက။

 

ကိုယ္ႏွစ္သက္သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ လြန္စြာအထက္တန္းက်ေသာ အေတြးအေခၚကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔အဖို႔ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒလိုမ်ိဳးသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္စည္းကမ္းတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ဆႏၵကို အရင္းခံသည့္လူသားအခ်င္းခ်င္းေပါင္းစပ္မႈကို စည္းကမ္းျဖင့္ ကြပ္ညွပ္ဖို႔ထက္ မိမိတို႔ဘ၀၏ သင့္ေတာ္ရာကို ဆင္ျခင္တံုတရားရွိစြာ ေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ သင္ၾကားျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးေသာ မ်ိဳးေစာင့္လုပ္ငန္းဟု ထင္ပါသည္။

 

ယခုမူထိုကဲ့သို႔ မဟုတ္ပဲ မြတ္စလင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ပစ္မွတ္သဖြယ္သေဘာထားျပီး ရန္သူလုပ္ေနျခင္းသည္ ႏွစ္ဘက္အုပ္စုကို စိတ္မသက္မသာျဖစ္ေစရံုသာမက ရန္မီးပြားကိုေမႊးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

 

ပြင့္လင္းလာေသာ မီဒီယာ၏ေက်းဇူးေၾကာင့္အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္တို႔၏ လက္တုန္႕ျပန္မႈမ်ားသည္ ျမင္ရၾကားရသူတို႔ကို ေခ်ာက္ျခားသြားေစခဲ့သည္။ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ အိမ္ေဘးနားတြင္ရွိေနေသာ တသက္လံုးအတူယွဥ္တြဲေနလာခဲ့သည့္ မြတ္စလင္အိမ္နီးခ်င္းကို ထုိသူတို႔ကဲ့သို႔ တတန္းတစားတည္းမမွတ္သင့္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔၏ ဘာသာသည္ ေက်ာက္ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ျခင္း၊ လည္ပင္းလွီးျခင္း၊ မိမိတို႔ဘာသာျပန္႕ပြားေအာင္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို စည္းရံုးျခင္းသည္ မြန္ျမတ္သည္ဟု သြန္သင္ထားေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႕ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည္ဟု မပါရွိပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ အခြင့္အေရးရလွ်င္ လုပ္လိုက လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း မလုပ္ရလွ်င္ ဒီအတိုင္းေနလည္း အျပစ္မရွိပါဟု ဆိုလုိပါသည္။ ဥပမာ ေျမြသည္ အဆိပ္ရွိသျဖင့္ အကုန္လံုးကို လိုက္လံသတ္ျဖတ္စရာမလိုပါ၊ မိမိကိုယ္ကို ေျမြမကိုက္ေအာင္ကာကြယ္ထားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုေျမြအား အဆိပ္ကို အသံုးျပဳခြင့္မရေစရန္လည္းေကာင္း ကန္႕သတ္တားဆီးထားလွ်င္ စိုးရိမ္စရာမရွိေတာ့ေခ်။

မိမိတို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖို႔လည္း သမထဘာ၀နာပြားမ်ားျခင္း၊ ၀ိပႆ      နာကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းျခင္းသည္ အေကာင္းတကာ့၊ အေကာင္းဆံုးဟု ဘုရားရွင္ဆံုးမထားေသာ္လည္း အားမထုတ္ႏိုင္ပါက ငါးပါးသီလ ေလာက္ျဖင့္လည္း ေနႏိုင္သည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသသည္ မြတ္စလင္တိုင္းျပည္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ထင္သလိုလုပ္ခြင့္ရွိေနသည့္အတိုင္း ၾကမ္းတမ္းရက္စက္စြာ ျပဳမူေနသည္ကို ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုရွိျပီး ရဟန္းသံဃာ ၄ သိန္းခန္႕ ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ားက အတုယူလုပ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျပီး အျပင္းအထန္ ႏွိပ္ကြပ္ရန္ ၾကိဳးစားျခင္းသည္ မျဖစ္ေသးသည့္ အေရးအခင္းအား မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ဆြ သကဲ့သို႔ အႏၱရာယ္မ်ားလွပါသည္။

 

ျပည္တြင္းရွိမြတ္စလင္မ်ားသည္ ငါတို႔အား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက မတရားျငင္းဆဲေနသည္ဟု ယူဆလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက မြတ္စလင္မ်ားသည္ ငါတို႔အလစ္၌ လည္ပင္းကိုလွီးလိမ့္မည္ဟု လည္းေကာင္း အျပင္းအထန္ယံုၾကည္လာေသာတစ္ေန႕ တစ္တိုင္းျပည္လံုးျပာက်ရန္သာရွိေတာ့သည္။

 

ထိုကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္မ်ဳိးကိုေရွာင္လႊဲရန္နည္းလမ္းမွာ ရန္မီးပြားေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေနသည့္ ဥပေဒ ကို အားကိုးေလာက္စရာအျဖစ္သို႔ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားရန္သာရွိပါသည္။

 

ျမန္မာေတြဆင္းရဲလို႔ ဘာသာျခားမ်ား အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို ခံရလွ်င္ ျမန္မာေတြ ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာရန္သာျဖစ္သည္။
ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားက ဘာသာျခားမ်ားကို အထင္ၾကီးျပီးလက္ထက္ေနၾကလွ်င္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားကိုယ္တိုင္ အားကိုးေလာက္စရာအဆင့္ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားရန္သာျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဘာသာအေျခံအားနည္းေသာေၾကာင့္ ဘာသာေျပာင္းၾကလွ်င္ အေျခခံေကာင္းေအာင္ ရဟန္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားက စီမံကိန္းမ်ားခ်ျပီး နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေဟာေျပာရန္သာျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာလူမ်ိဳးအျဖစ္ကို ဂုဏ္နိမ့္သည္ဟု ထင္လာၾကလွ်င္ အစဥ္အလာေကာင္းခဲ့ေသာ ျမန္မာတို႔၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို အားက်လာေအာင္ေဟာေျပာစည္းရံုးျခင္းအလုပ္ကို မ်ားမ်ားလုပ္ရန္သာျဖစ္ပါသည္။

ေသေသခ်ာခ်ာေျပာလိုသည္မွာ ဘာသာျခားမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ရံုျဖင့္ ျမန္မာတို႔ခ်မ္းသာလာမည္မဟုတ္၊
ဘာသာျခားမုန္းတီးေရးတရားမ်ားေဟာေနရံုျဖင့္ ျမန္မာတို႔၏ ကိုယ့္က်င့္တရားမ်ား တိုးတက္လာမည္မဟုတ္ ဟူ၍သာ။

About kogyi mind

kogyi mind has written 7 post in this Website..

   Send article as PDF