“ခြင္႔လႊတ္ရ မလား……….. အျပစ္ယူရ မလား …………….ဦး သိနး္ စိန္ ေရ”

 

1ယုိင္တိ ယုိင္တုိင္

1ယုိင္တိ ယုိင္တုိင္ကိုေပါ

ဒီေန႔ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီေလာက္ ဘူ တာ ၾကီးဘက္ကေန

ေစ်း ခ်ဳိဘက္ ကုိဆုိင္ကယ္နဲ႔ျပန္လာပါတယ္။

၂၆ ဘီလမ္း အေနာက္က်ဳံးလမး္ေရာက္ေတာ႔ ဆုိင္ကယ္နဲ႔ မမွ်ေအာင္ကုန္ေတြတင္ထားတဲ႔

ဆုိင္ကယ္တစ္စီးက က်ေနာ္ေရွ႔ မွာ ယုိင္ထုိးယုိင္ထုိးနဲ႔ ေမာငး္ေနပါတယ္။

ဆုိင္ကယ္ေပၚတင္ ထား တဲ႔ အိတ္ၾကီးေတြက အျပည္႔ အေမာက္။

တင္ ထား ပုံ က ၀န္ နဲ႔ အား မမွ်။

ဆုိင္ကယ္ေ နာက္ဘီးက လဲ ေလ မရွိ ေတာ႔ ျပား ကပ္ ကပ္။

ဆုိင္ကယ္ လီ ဗာ သာ တဟဲဟဲ နဲ႔ျဖဲ ေန ေပမယ္႔ လုိရာ မေရာက္။

ဒီေတာ႔ ဆုိင္ကယ္ကလမ္းမေပၚမွာ ဟိုဘက္တုိးလုိက္ ဒီဘက္တုိးလုိက္ပါဘဲ။

 

 

မီးပြိဳင္႔ မီး နီ မိ တာ ေစာင္႔ ေန ခ်ိန္ သူ နဲ႔ ခပ္ခြာ ခြာ ဘဲ ရပ္ ထား ပါ တယ္။

ဆုိင္ကယ္ မေမာင္းဘဲရပ္ ထား ခ်ိန္မွာ ကို ဟန္ခ်က္မထိမ္းနုိင္ေတာ႔

ဟုိဘက္ယုိင္လုိက္ ဒီဘက္ယုိင္လုိက္နဲ႔ ဂဏာမျငိမ္နုိင္။

 

မီး စိမး္ လုိ႔ ျပန ္လဲ ထြက္ေရာ သူ႔ ဆုိငင္ကယ္ က ဟန္ ခ်က္ မ ရွိ ေတာ႔ ဟုိယိမ္း ဒီယိမ္း။

သူ႔ ေနာက္က ဆုိင္ ကယ္ ေတြ ကား ေတြက လဲ သူ လဲ လုိက္ ရင္

၀င္ တုိက္မိမွာစုိးေတာ႔သူ႔ ၾကည္႔ျပီး တစ္ လိမ္႔ ျခင္းေမာငး္ေနရ သလုိ

သူ႔ နံ ေဘး က ကား ေတြ ဆုိင္ ကယ္ေတြ ၾကျပန္ေတာ႔ လဲ

ကိုယ္႔ ဘက္ ကို ၀င္ တုိးလာ မွာ ကိုယ္႔ဘက္ကုိ လဲ လာမွာ စုးိေတာ႔ သတိၾကီးစြာ

ထားေ နၾက ရ တာ အင္ မတန္မွ စိတ္ အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္ပါတယ္။

သူအဲ႔လုိျဖစ္ေနေတာ႔ က်န္ တဲ႔ ယာဥ္ေတြလဲ မထြက္ နုိင္။

ဒီအျဖစ္အပ်က္ကုိ မသိ တဲ႔ ေနာက္က ကား ေတြ ဆုိင္ကယ္ေတြ က

မီး စိမ္းျပီး မထြက္ေသးဘူးလားဆုိ ျပီး

ဟြန္းေတြဆူ ညံ ေန ေအာင္ တီးၾကပါတယ္။

ဒါ ေပမ ယ္႔ ဘယ္ ယာဥ္ ထိန္းမွ ထြက္ မ လာ ပါ ဘူး။

 

ဆုိင္ကယ္က ၂၆ဘီလမး္အတုိငး္အေနာက္ဘက္ကုိ ဆငး္လာ တာပါ

လမး္ ၈၀ ကုိ ျဖတ္ျပီး သြား တဲ႔ အခ်ိန္မွာလဲ သူ႔ ဆုိင္ကယ္က ယိုင္ထုိးထုးိ။

အားလုံးကသူ႔ ကုိ ကြင္းေရွာင္ျပီး သြား ၾက ရ ပါတယ္။

အဲ ေတာ႔ ခရီး မတြင္ ေပါ႔။

 

2ယိမ္းထုိး

2ယိမ္းထုိး

က်ေနာ္လဲ သူ႔ကုိေက်ာ္ လုိ႔ ရ ခ်ိန္ မွာ ေက်ာ္ လာခဲ႔ ပါ တယ္။

သူကေတာ႔ လမး္အျပည္႔ေမာင္းျပီး က်န္ ခဲ႔ ပါတယ္။

ဒ ါ ေပမ ယ္႔ က် ေနာ္ ႔ အေတြး ေတြကေတာ႔ သူဆီမွာက်န္ေနခဲ႔ပါတယ္။

အေတြး ဆုိ တာ ထက္ ေမးခြန္း ေတြ တန္း စီ ေပၚလာ တာပါ။

 

( ၁) ဆုိင္ ကယ္ တစ ္စီး ကို ကုန္ တင္ တဲ႔ အခါ  ဘယ္ ေလာက္ ထိ ဘဲ တင္ ရ မယ္ဆုိ တဲ႔

ကန္႔ သတ္ခ်က္ ကုိ အဲ႔ လူ မသိဘူးလား။

သိသိ ၾကီး နဲ႔ ဘဲ စည္း ကမ္း ခ်ဳးိ ေဖာက္တာလား။

ဒီဥပေဒ ေတြကုိ လူေတြသိေအာင္ လုပ္ေပး တာ ဘဲ အား နည္း ေန တာလား။

 

(၂) ဒီလုိ လမး္ ေပၚမွာ စည္း မဲ႔ ကမ္း မဲ႔ သြားလာေနတာ ကို ယာဥ္ထိန္းေတြက မျမင္ဘူးလား။

ျမင္ရင္ေကာဖမ္းမွာလား။

မဖမ္းဘဲ ေန မွာလား။

(အခုရက္မန္းေလးမွာ ကားေတြေရာ ဆုိင္ ကယ္ေတြပါ ျပန္ ဖမ္း ေန ပါ တယ္။

ကားက ေတာ႔ ဒစ္စ၀ုိင္းစစ္တယ္

ဆုိင္ကယ္ကေတာ႔

ဦးထုပ္မေဆာင္း သုံးေယာက္စီးေတြေပါ႔။

ဖမ္းေတာ႔လဲ တစ္သီတစ္တန္းၾကီး မိတာေပါ႔။

မိေတာ႔ ဒဏ္ေဆာင္တာေပါ႔။

အခ်ဳိ႕ကလဲ ထြက္ေျပး တာ ေပါ ႔။

ဒီလုိဆပ္ပလုိင္းခ်က္ မရွိ တဲ႔ ေန ရာမွာေတာ႔ လဲ ဦးထုပ္မေဆာင္းလမ္းေျပာငး္ျပန္ေမာင္း

စိတ္တုိင္းက် စည္းကမး္ ေဖာက္ခ်င္ တုိငး္ေဖာက္တာေပါ႔။

ျပည္သူအခ်င္း ခ်င္း က လဲ ညီ ညြတ္ပါ တယ္

အဲ လုိ ဖမး္ ေန တာ  ျမင္ရင္  “ ဖမး္ေ န တယ္ ေနာ္ “လုိ႔ ေအာ္ဟစ္ျပီး သတိ ေပးၾက ပါတယ္။

ေရွာင္ နုိင္ တိမ္း နုိင္ေအာင္လုပ္ေပး ပါ တယ္။

အဲလုိ လုပ္ လုိက္ရ တယ္ ဆုိ ရင္ အဲလုိလူ ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ

“သူတုိ႔ စည္းကမး္ေဖာက္တာ မေဖာက္ တာငါ႔ အလုပ္ မဟုတ္။

သူတုိ႔ အဖမ္း မခံ ရဘုိ႔အေရး ၾကီးတယ္လုိ႔ စိတ္ ထဲမွာနွလုံးသြင္းရင္း

အဲ လုိ ေအာ္ လုိက္ရ ရင္ ကုိ  ငါ ေကာင္းမူ႔ တစ္ ခု ျပဳ လုိက္ နုိင္ ဘီ

လူတစ္ေယာက္ကုိ ကယ္ တင္ လုိက္ နုိင္ ဘီ “ ဆိုျပီး ေက်နပ္ ေနၾက တာပါ။

 

3 ဟိုဘက္တုိးလုိက္ ဒီဘက္တုိးလုိက္

3 ဟိုဘက္တုိးလုိက္ ဒီဘက္တုိးလုိက္

က် ေနာ္ သဲ႔ သဲ႔ ေလး ၾကားဘူး တာ ျပန ္ေျပာရရင္ေတာ႔

“သြားဖမး္ မ ေန နဲ႔။

မဖမ္းလုိ႔ ဘာ မွ မျဖစ္ဘူး။

တုိက္ရင္ အမူဖြင႔္ေပးလုိက္ရုံ ဘဲ။

မေတာ္ဖမ္းလုိက္ လုိ႔ ျပႆနာ ျဖစ ္ရင္

ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ ရင္

ကိုယ္ဘဲ ထု ေျခလႊာအေတာင္းခံရ မွာ

ေန ရာ ေရႊ႔ ရ မွာ၊

ထားလုိက္” ပါတဲ႔။

ဟုတ္လားေတာ႔ မသိဘူး။

 

(၃) ဒီလုိ စည္းကမး္မဲ႔ ေမာင္းၾက တာကို ေတြ႔ တဲ႔ ယာဥ္ထိမ္းက

သူ႔ တာ၀န္ ၀တၱရား အတုိငး္ ဖမး္ ရင္ ေကာ ဘယ္လုိေ၀ဖန္ၾကမလဲ။

ရုိးရုိး သား သား လုပ္ ကုိင္ စားတာကို ဒုကၡေပးတယ္လုိ႔ ေျပာ ၾက မွာလား။

ေခတ္အဆက္ဆက္ဆက္က အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ တာ ညံ႔ဖ်င္းခဲ႔ လုိ႔ လူေတြ ဆင္း ရဲ တြင္းနက္ေတာ႔

ျဖစ္သလုိ ၾကံ ဖန္ လုပ္ ကုိင္စားရ တာ လုိ႔ ဘဲေျပာၾက မလား။

ဖမ္းခ်င္ တဲ႔ ေကာင္ ဖမ္း ျပီး မဖမ္းခ်င္တဲ႔ေကာင္လႊတ္ထားတယ္ေျပာ မလား။

 

(၄) ယာဥ္ထိန္း ျမင္ ပါလ်က္နဲ႔ မဖမ္းဘဲလႊတ္ထားတယ္ဆုိရင္ေကာ

ဖမ္းလဲေငြ မထြက္တဲ႔ သူ မုိ႔ လုိ႔ မဖမ္းဘဲ လႊတ္ထားတယ္လုိ႔ ေျပာ မလား၊

ေအာ္သူ႔ မွာ ညွာတာ စိတ္ ကေလး ရွိ တယ္ လုိ႔ ခ်ီးမြမ္း မလား။

၀န္ ထမး္ လုပ္ျပီး တာ ၀န္မေက်ဘူး လုိ႔ အျပစ္တင္ မလား။

 

(အခုေနာက္ပုိင္းေတာ႔ အရင္ေခတ္ထက္စာရင္ နညး္နည္းေလးေတာ္လာပါတယ္။

ဖမ္းျပီး ေငြ ေတာင္း တယ္ ဆုိ တာ သိပ ္မ ရွိသေ လာက္။

မီးပြိဳင္႔ လုိေနရာမ်ဳးိ မွာ ကုိယ္႔ဘက္က ပ်က္ကြက္လုိ႔ အဖမ္းခံ ရလုိ႔

ယာဥ္ထိန္းကုိ မုန္႔ ဘုိးေပး ျပီး လြတ္ေအာင္လုပ္ တာ မ်ဳးိေတာ႔ ရွိ ပါတယ္။

ဒါကေတာ႔ ကုိယ္သူ႔ကုိမုန္႔ုေပး လုိက္ တာ ရုံး သြားျပီး တရား ၀င္ေဆာင္တာထက္

စာ ရင္ အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္သက္သာ တာကုိး။

ေနာက္သူ႔ ေပး ရ တာ သုံး သိန္း မေက်ာ္  ေတာ႔ လာဘ္ေပး တယ္ လုိ႔ လဲမဆုိနုိင္)

************************************************

က်ေနာ္တုိ႔ နုိင္ငံ မွာ ပြင္႔လင္းျမင္သာေတြရွိေအာင္လုပ္ပါ

ဖိနွိပ္မူ႔ ေတြရပ္ပါ  ဆုိ တာ ေတြက

အခု ခ်ိန္ မွာ ပ လူ ပ်ံ ေန ေအာင္ေျပာၾက ေ၀ ဖန္ ၾက ပါ တယ္။

ေျပာလဲ ေျပာရဲ ၾက ပါတယ္။

ေျပာ ဆုိ အရင္ လုိ  ထစ္ ကန ဲ႔ ရွိ ဆြဲ စိ တဲ႔ ေခတ္မဟုတ္ေတာ႔ လဲ ေျပာရဲတာေပါ႔။

ေနာက္တစ္ခ်က္ လူ ေတြ က လည္း စည္းကမ္းမဲ႔ၾက ခ်ုိဳးေဖာက္ၾကပါတယ္။

အဓိက ကေတာ႔ လူ တုိင္း လူတုိင္းမွာ

” သူမ်ားကုိ မထိ ခုိ္္က္ေအာင္ငါ ေနမ ယ္ “ ဆုိတဲ႔

အေတြး အေခၚက ေခါငး္ထဲမွာေရာစိတ္ထဲမွာေရာ

နွလုံး သား ထဲ မွာ  မရွိၾကလုိ႔ပါ။

ျမန္မာျပည္မွာ လုပ္သင္႔ လုပ္ ထုိက္တဲ႔ အလုပ္ ေတြက

လူ ေတြရဲ႕စိတ္ထဲ မွာ မရွိ ပါ ဘူး။

နံ ရံ ေတြေပၚနဲ႔ လမး္ ေဘး က ဆုိငး္ ဘုတ္ ေတြမွာဘဲရွိ ပါ တယ္။

 

အဲ ေတာ႔ ေနရာ တကာ မွာ

မရွိဆင္းရဲလုိ႔ လုပ္ရ တာ ပါ

မတတ္သာလုိ႔ လုပ္ ရ တာပါ

လူလစ္တုန္းေလး လုပ္ ရ တာပါ

သူမ်ားေတြလဲ လုပ္ေနလုိ႔ လုပ္ ရ တာ ပါ

ဆုိ တဲ႔ အေၾကာငး္ျပခ်က္ နဲ႔ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေနၾက တာကုိ ျမင္ရ ေတာ႔

 

ဒီလုိ ေလး ဘဲ ေမး ခ်င္ ပါ တယ။္

ေမးစရာလူ က လဲ ဆုံးျဖတ္နုိင္တဲ႔သူကုိေမးမွ အရာေရာက္တာကိုးဗ်.

အဲ ေတာ႔ ေမးျပီ ဗ်ာ

ဒီလို စည္းမဲ႔ ကမ္းမဲ႔ လုပ္ ရပ္ ေတြ ကုိ ျမင္ ရင္

 

“ခြင္႔လႊတ္ရ မလား……….. အျပစ္ယူ ရ မလား …………….ဦး သိနး္ စိန္ ေရ”

 

 

“ခြင္႔လႊတ္ရ မလား……….. အျပစ္ယူ ရ မလား …………….ဦး သိနး္ စိန္ ေရ”

“ခြင္႔လႊတ္ရ မလား……….. အျပစ္ယူ ရ မလား …………….ဦး သိနး္ စိန္ ေရ”

 

 

“ခြင္႔လႊတ္ရ မလား……….. အျပစ္ယူ ရ မလား …………….ဦး သိနး္ စိန္ ေရ”

 

 

ကိုေပါက္လက္ေဆာင္အေတြးပါးပါးေလး

9-6-2014

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF