နည္းပညာႏွင္႔ ပါတ္သက္သည္႔ အလုပ္မ်ားကုိသာ လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ- Website ေရးျခင္း၊ Facebook page ကုိ Admin လုပ္ေပးျခင္း စသည္႔ အလုပ္မ်ားကုိသာ လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အရည္အခ်င္းရွိလွ်င္ရွိသလုိ တစ္လလွ်င္ အနည္းဆုံး ေလးေသာင္းက်ပ္မွ အမ်ားဆုံး သိန္းဂဏန္းအထိ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

လုိအပ္ခ်က္မ်ား

အသက္ အနည္းဆုံး 16ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး 20 ႏွစ္သာျဖစ္ရပါမည္

အင္တာနက္ အီးေမးလ္ ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္ရပါမည္။

အလုပ္ခ်ိန္မွာ တစ္ေန႔လွ်င္ သုံးနာရီမွ်သာ ေပးရန္လုိပါသည္။

အခ်ိန္ထက္ ကုိယ္ယူထားသည္႔တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔လုိပါသည္။

အလုပ္သေဘာအရ အလုပ္ ၉၀%ကုိ အြန္လုိင္းမွ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေန႔စဥ္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင္႔ ေတြ႔ရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

စိတ္ပါ၀င္စားပါက

အမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာအျပည္႔အစုံ၊ Facebook Account Link၊  ဓာတ္ပုံတစ္ပုံ ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္တုိ႔ကုိ zayarlinhtet@ictandyouthdevelopment.org သုိ႔ ေပးပုိ႔ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

About zayar lin

zayar lin has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF