လူတုိင္းလူတုိင္းမွာစိတ္ကူးယဥ္မႈဆုိတာရွိၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ  “စိတ္ကူးယဥ္”
မႈမွာပဲရပ္တန္႔ေနၾကပါတယ္။ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့တုိးတက္မႈအားလုံးနဲ႔  နည္းပညာတုိးတက္မႈေတြ၊အသစ္ဆန္းေတြအားလုံးဟာ စိတ္ကူးမွေပါက္ဖြား
လာၾကတယ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွမျငင္းနုိင္ၾကပါဘူး။ကမာၻေလာကအာကာသႀကီးမွာ အားလုံးျပည့္စုံစြာရွိနွင့္ၿပီးသားပါ။ရွိၿပီးသားအရာမ်ားကိုလူေတြက
ရွာေဖြအေကာင္ထည္ေဖာ္ရျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာဗ်ာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမွာဆုိရင္ ကုလားထုိင္တစ္လုံးရဲ့ပုံပန္းသ႑ာန္ဆုိပါစုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူေတြ
မဖန္တီးခင္က ကမာၻေလာကအာကာသႀကီးထဲမွာ ရွိၿပီးသားပါ။ဒါကုိလူေတြရွာေဖြေဖာ္ထုပ္ အေကာင္အထည္ပုံေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္ထပ္
ဥပမာဗ်ာ ေအာက္စီဂ်င္၊ဟုိက္ထရုိဂ်င္၊နုိက္ထရုိဂ်င္၊အင္တာနက္ကြန္ယက္စသျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ ကမာၻေလာအာကာသႀကီးထဲမွာရွိေနနွင့္ၿပီးသားကုိ ကၽြန္
္ေတာ္တုိ႔လူေတြကရွာေဖြေဖာ္ထုပ္ အမည္နာမေပးရျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။လူေတြရွာေဖြေဖာ္ထုပ္ကမာၻေလာကႀကီးမွာမကုန္နုိင္တဲ့နည္းပညာေတြ၊ရုပ္ပုိင္း
ဆုိင္ရာပုံပန္းသ႑ာန္ေတြမကုန္းဆုံးနုိင္စြာတည္ရွိေနတာဧကန္မုခ်ပါ။အဲဒါေတြဘယ္ကေနစတင္ေတြ႕ရွိလည္း..ေသခ်ာပါတယ္စိတ္ကူးကေနစတင္
ေတြ႕ရွိကာေတြးေခၚျခင္းမွ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္နုိင္မႈပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ဆုိလုိခ်င္တာက စိတ္ကူးယဥ္မႈဆုိတာမွ ျဖစ္နုိင္၏မျဖစ္နုိင္၏မွန္နုိင္၏မမွန္၏ဆုိတဲ့ အေတြးေခၚျဖင့္ဆင္ျခင္သုံးသပ္ကာလက္
ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းမွရရွိလာေသာအက်ုိဳးမ်ားပင္ျဖစ္သည္ကုိ ခ်ျပလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္အပုိင္းသုံးပုိင္းခြဲ၍တင္ျပပါမည္။

စိတ္ကူးယဥ္ျခင္း။       ။စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းဆုိသည္မွာ မိမိအားလပ္တဲ့အခ်ိန္မ်ားမွာမိမိျဖစ္ခ်င္၊မိမိသိခ်င္စိတ္ဝင္စားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိစိတ္ကူး
ယဥ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။စိတ္ကူးထဲမွာပင္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နူးမႈ၊ဝမ္းနည္းမႈတဝဲလည္လည္ေနျခင္းကုိ “စိတ္ကူးယဥ္”ျခင္းလုိ႔ေခၚပါသည္။

အေတြးအေခၚ။ ။အေတြးအေခၚဆုိသည္မွာ မိမိစိတ္ကူးယဥ္ထားျခင္းမွ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ကာ ျဖစ္နုိင္၏မျဖစ္နုိင္၏ ေကာင္းက်ိဳးနွင့္ဆုိက်ိဳးမ်ား
ရရွိလာမည့္ရလဒ္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္ကာခ်ေရးၿပီး စနစ္တက်စိစစ္ေတြးေခၚျခင္းကုိ “အေတြးအေခၚ” ဟုေခၚပါသည္။

လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း။ ။ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း ဆုိသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းမွ စနစ္တက်ေတြးေခၚ တြက္ခ်က္ခ်ေရးထား
ေသာ အစီစဥ္မ်ားကုိ စတင္၍ဇြဲလုံ႔လဝီရိယနွင့္ေငြေၾကးျမဳပ္နံကာ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိေခၚပါသည္။ထုိမွအေတြ႕ၾကံဳမ်ားရရွိကာ
တုိးတက္ျခင္းမွ အေကာင္းဆုံးဆုိသည္တုိ႔တျဖည္းျဖည္းနွင့္ ရရွိလာၾကပါသည္။
ကမာၻေပၚတြင္မည္သည့္အရာမဆုိ စိတ္ကူးေတြးေခၚ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းမွ အရာအရာတုိ႔ျဖစ္တည္လာရသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္
တင္ျပလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္အေၾကာင္းအရာမွာ ဘဝတုိးတက္ေရးအတြက္ ဘဝကုိစနစ္တက်တည္ေဆာက္နုိင္ဖုိ႔တင္ျပမည္
ျဖစ္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္အထက္မွာတင္ျပခဲ့သလုိ ပထမအဆင့္မွာတင္ ရပ္မေနပဲအဆင့္သုံးဆင့္လုံးကုိ စနစ္တက်ရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါမည္။  လူတုိင္းလူ
တုိင္းစိတ္ကူးယဥ္မႈဆုိတာရွိၾကတာလူ႕သဘာဝပဲျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီလုိစိတ္ကူးယဥ္ျခင္းမွာစနစ္က်ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဘယ္လုိစနစ္က်ရမလည္း။သင့္၏ဘဝ၊သင့္
၏လက္ရွိအေျခအေန၊သင့္ရဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ အားလုံးနဲ႔အခ်ိဳးက်မယ့္စိတ္ကူးယဥ္မႈပင္ျဖစ္ပါတယ္။ထုိစိတ္ကူးယဥ္မႈတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်က္တစ္ခုထားဖုိ႔ရန္လုိ
အပ္ေပသည္။ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္ကုိ အေတြးအေခၚျဖင့္ေပါင္းစပ္၍ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ စမ္းစစ္ရေပမည္။ထုိအပုိင္းသည္အလြန္အင္မတန္ပင္အေရး
ႀကီးေသာအပုိင္းျဖစ္ေပသည္။ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္မွန္ကန္ၿပီးဆုိလွ်င္ ဘဝတစ္ခု၏အေရးအႀကီးဆုံး “ဆုံးျဖတ္ခ်က္” ဆုိတာကုိခ်ရမည္ျဖစ္သည္။
ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးလွ်င္ ဘုရင့္ေနာင္ေဖာင္ဖ်က္သကဲ့သုိ႔ မေလွ်ာ့ဇြဲလုံ႔လဝီရိယတုိ႔ျဖင့္ ႀကိဳးစားပါက မိမိရည္ရြယ္သည့္ပန္းတုိင္ကုိ ဧကန္မုခ်ေရာက္ရမည္
မွာ ေျမႀကီးလက္ဝါးရုိက္တာမွာလက္နာေနအုံးမည္ဟုေျပာခ်င္ပါသည္။

သင္ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လုိပါက မိမိကုိယ္ကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း မိမိဘဝကုိ ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳရေပမည္။ မိမိလက္ရွိအေျခအေနကုိ
သုံးသပ္၍ ရည္ရြယ္စိတ္ကူးမႈေတြလုပ္ရေပမည္။ ဘဝတုိးတက္ေအာင္ျမင္ေသာသူျဖစ္လုိက ရည္ရြယ္ ၊စိတ္ကူး၊ေတြးေခၚ ၊ဆုံးျဖတ္ ၊အေကာင္ထည္ေဖာ္
ရာတြင္ လွ်ပ္တျပတ္ေပၚလာေသာစိတ္ကူးျဖစ္ေစ ေသခ်ာစဥ္းေနေသာစိတ္ကူးျဖစ္ေစ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မွာ စာအုပ္ထဲတြင္ခ်ေရးကာစနစ္တက်ေတြးေခၚ
ေရးပင္ျဖစ္ေပသည္။အရွင္းဆုံးေျပာရလွ်င္ သင္၏စိတ္ကူးကုိ သင့္စာအုပ္ေပၚသုိ႔ခ်ေရးခုိင္းျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္တြင္ေရးြျခယ္ခက္ခဲေနေသာ
လုပ္ငန္းမ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိေပလိမ့္မည္။ဥပမာ သင့္ကဘြဲ႕တစ္ခုခုကိုရၿပီးသူဆုိပါစုိ႔။“ငါ ဝန္ထမ္းလုပ္ရင္ေကာင္းမလား ဒါမွမဟုတ္ကုိယ္ပုိင္အလုပ္တစ္ခုကုိ
လုပ္ရင္ေကာင္းမလား”သင့္မွာ ဆုံးျဖတ္ရခက္ခဲေနသည္မ်ားရွိေပလိမ့္မည္။ဒါမွမဟုတ္ “ငါစတုိးဆုိင္ေလးဖြင့္ရေကာင္းမလား၊အင္တာနက္ဆုိင္ေလးဖြင့္ရရင္
ေကာင္းမလား” စသျဖင့္မိမိတတ္နုိင္ေသာအရင္းအႏွီးျဖင့္ေရြးျခယ္ခက္ေနတတ္ေပသည္။လူတစ္ေယာက္ရဲ့ဘဝမွာစတင္တာထြက္လုပ္ကုိင္ေသာလုပ္ငန္း
ေအာင္ျမင္ပါမွ ဒါမွမဟုတ္ေရြျခယ္မႈမွန္ကန္ပါမွ ေအာင္ျမင္မႈရရွိကာသူမ်ားေနာက္ မက်ျခင္း ျဖစ္ရေပမည္။ သင္လုပ္မည္ဟုစိတ္ကူးထားေသာ လုပ္ငန္း
တစ္ခုျခင္းစီအား စာရြက္တစ္မ်က္နွာလွ်င္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကုိ ထိပ္ဆုံးအလယ္တြင္ေခါင္းစဥ္အျဖစ္တပ္လုိက္ပါ။ ထုိေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာေတာ့ အလယ္မွမ်ဥ္း
တစ္ခုတားလုိက္ပါ။စာရြက္ရဲ့ဘယ္ဘက္ျခမ္းအလယ္မွာ “ေကာင္းက်ိဳး” ထပ္မံေခါင္းစဥ္တပ္လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္စာရြက္ရဲ့ ညာဘက္ျခမ္း အလယ္မွာ “ဆုိးက်ိဳး”
ဆုိၿပီးေခါင္းစဥ္ထပ္တပ္လုိက္ပါအုံး။သင္လုပ္မည္ဟု စိတ္ကူးထားေသာ လုပ္ငန္းတုိင္း ေခါင္းစဥ္တုိင္းေအာက္တြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ေရးပါ။အဲဒီ
ေနာက္မွာေတာ့ သင္လုပ္မယ့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိစတင္ၿပီးေတြးေခၚကာလက္ေတြ႕ခ်ေရးျခင္းကုိစတင္လုိက္ပါ။ သင္လုပ္မယ့္အလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သင့္ဘဝအေျခအေန
သင္ပုိင္ဆုိင္မႈေတြအားလုံးေပါင္းစပ္ၿပီး ဒီလုပ္ငန္းကုိလုပ္ရင္ ငါဘယ္လုိအက်ိဳးေတြရနုိင္မလည္း နံပါတ္စဥ္တပ္ၿပီး ေတြးေတြးေရးေရး လုပ္ပါ။“ေကာင္းက်ိဳး”
ဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ နံပါတ္ တစ္ဘာေကာင္းက်ိဳးရွိမယ္ နံပါတ္နွစ္ဘယ္လုိေကာင္းက်ိဳးရွိမယ္ စသျဖင့္သင္ေတြးလုိ႔ရသမွ် အကုန္ခ်ေရးပါ။ေနာက္
က်န္တစ္ဖက္က “ဆုိးက်ိဳး” ဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာလည္း သင္ေတြးလုိ႔ရသမွ် နံပါတ္တပ္ၿပီး အကုန္ခ်ေရးပါ။ အဲဒီလုိခ်ေရးတဲ့အခါမွာ သင္ကအဲဒီထဲက
လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ သိပ္လုပ္ခ်င္ေနရင္ ဒါမွမဟုတ္သိပ္ဝါသနာပါေနရင္ သင္ဟာအေကာင္းျမင္ဝါဒနဲ႔ေကာက္ခ်က္ခ်ေတြးေခၚမႈေတြရွိလာနုိင္ပါတယ္။အဲဒီေတာ့ ဆုိးက်ိဳးေတြ
နည္းေနတတ္ပါတယ္။အဲဒီေတာ့ ေတြးေခၚေကာက္ခ်က္မႈေတြလြဲနုိင္ပါတယ္။အဲဒီလုိမလြဲေအာင္ သင့္ဟာအခ်ိန္ေပးၿပီး ေကာင္းက်ိဳးကုိျဖစ္ေစ ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ေစ
သတိရတုိင္းခ်က္ျခင္းခ်ေရးျခင္းကုိလုပ္ရပါမယ္။ သင္တုိင္ပင္ရမယ့္မိတ္ေဆြ၊သင္တုိင္ပင္ရမယ့္ဇနီး စသည္တုိ႔ကုိလည္းမိမိခ်ေရးထားတာကုိျပရပါမယ္။အဲ
ဒါမွ အျမင္မတူသူရဲ့ အေတြး အဆုိးျမင္းျခင္းျဖစ္ေစအေကာင္းျမင္ျခင္းျဖစ္ေစ ထပ္မံရရွိလာပါလိပ္မယ္။အဲဒါကုိလည္းခ်ေရးထားလုိက္ပါ။သင္ဟာသင့္အေပါင္း
သင္းေတြနဲ႕ေတြ႕တုိင္း သူတုိရဲ့အျမင္ကုိေမးၾကည့္ပါ။သူမ်ားကုိ အားကုိး၍ေမးျခင္းမဟုတ္ပါ ။မိမိကမိမိလုပ္ငန္းကုိအေၾကာင္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လုပ္ခ်င္
ေနေသာအခါ အေကာင္းျမင္ဝါဒီျဖင့္ေကာင္ခ်က္ခ်မွားမည္ဆုိးေသာေၾကာင့္ သင့္အား အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြဇနီးမယားတုိ႔ထံမွမတူညီေသာ အေတြးအျမင္
ရရွိလာေစရန္ေမးျမန္းခုိင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင္ထုိကဲ့သုိ႔ေတြးေတြးေရးေရး လုပ္လာသည္မွာတစ္လနွစ္လဒါမမဟုတ္အခ်ိန္ရ ရသလုိအခ်ိန္ေပးၿပီးေနာက္
ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ား အေတာ္ပင္ျပည့္စုံလာၿပီျဖစ္ေသာအခါ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္၍ေတြးေခၚမႈတစ္ခုထပ္လုပ္ရေပမည္။

သင္သည္ေနာက္ဆုံးဖုိင္နယ္ အျဖစ္ ေကာင္းက်ိဳးမည္မွ်ရွိသည္။ဆုိးက်ိဳးမည္မွ်ရွိသည္ကုိၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရမည့္အပုိင္း
သုိ႔ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။သင့္ေတြးေခၚထားေသာ လုပ္ငန္းနွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေစသုံးမ်ိဳးျဖစ္ေစကုိတစ္ခုျခင္းရဲ့“ေကာင္းက်ိဳး”  နွင့္ “ဆုိးက်ိဳး” မ်ားကုိျပန္လည္းသုံးသပ္
စိစစ္မႈမ်ားျပန္လည္းတိက်စြာလုပ္ရေပမည္။ ထုိအခါ သင္ေရြးျခယ္ရန္ခက္ခဲေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ခုျခင္းစီရဲ့ “ေကာင္းက်ိဳး”  “ဆုိးက်ိဳး”ရလဒ္မ်ားသိရၿပီ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖစ္တစ္ခုရလာမည္မွာဧကန္မလြဲပါ။မွန္ကန္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္၊မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ရရွိလာၿပီျဖစ္သည္။
ထုိျပင္မကသင္လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ျဖစ္လာနုိင္သည့္ဆုိးက်ိဳးကုိ သင္သည္ေတြးေခၚခ်ေရးထားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ကာကြယ္နုိင္လိမ္႔မည္
ျဖစ္သည္။ထုိေၾကာင့္သင္သူမ်ားေတြထက္အမွားကင္းၿပီးေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာမည္မွာသံသယျဖစ္စရာပင္မလုိေတာ့ေပ။ ၉၉ %ေသာသူတုိ႔သည္
မိမိေရြးျခယ္လုပ္ကုိင္မည့္ လုပ္ငန္းကုိ အေတြးကုိခ်ေရးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သူအေရအတြက္မွာနည္းပါးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္
သင္၏ဇြဲလုံ႔လဝီရိယဥာဏမ်ားျဖင့္စုိက္ထုပ္ကာယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္စတင္လုပ္ကုိင္လုိက္ပါ။သင့္၏ဘဝတြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိျဖစ္ေစ အေတြးကုိခ်ေရးျခင္း
လုပ္ကုိင္ပါကထာဝရေအာင္ျမင္ျခင္းကုိပုိင္ဆုိင္ေသာသူျဖစ္လာမည္မလြဲပါ။
ထုိသုိ႔အေတြးကုိခ်ေရးျခင္းျဖင့္သင့္တြင္
“မွန္ကန္ေသာ ေရြးျခယ္မႈ”
“မွန္ကန္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္”
“မွန္ကန္ေသာေတြးေခၚဆုံးခ်က္”
“မွန္ကန္ေသာအေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မႈ”
“မွန္ကန္ေသာမိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္မႈ”မ်ားရရွိလာၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔လူ ဒီဇမၺဴမွာ ေအာင္ျမင္မႈတုိင္းပုိင္ဆုိင္မွာဧကန္မုခ်ပင္ျဖစ္ပါ
ေပေတာ့သည္။

သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ နားလည္ေအာင္အတုိဆုံးျဖင့္ အတတ္နုိင္ဆုံး တင္ျပထားပါသည္။ခုေရးခုပုိ႔လုိက္သည့္အတြက္သတ္ပုံမ်ား
မွားယြင္းပါကသီးခံပါ ။ကြ်န္ေတာ့္၏ အေတြ႕အႀကဳံနွင့္ အေတြးအေခၚေပါင္းစပ္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။သူငယ္ခ်င္းတုိ႔လက္စမ္းၾကည့္ပါ။မည္သည့္ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္မဆုိ အမွားအယြင္းမရွိနုိင္ေတာ့ပါ။ထုိခ်ေရးနည္းျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ဘဝေအာင္ျမင္မႈေတြပုိင္ဆုိင္ကာ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားရရွိပါေစ…..။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 943 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF