သင္အုပ္ခ်ဳပ္သူ MANAGER ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္အတြက္
က်ြမ္းက်င္အဆင့္လိုအပ္ခ်က္

ထၾကြလွဳပ္ရွားတက္ၾကြမွဳ
သက္၀င္လွဳပ္ရွား၊ ေျပာင္းလဲျမန္ဆန္စီစဥ္နိုင္ရန္ လိုပါေသာ္ညား ရြေသာသူမ်ားမျဖစ္သင့္ပါ။

ရဲရင့္မွဳ
ေၾကာက္ရြံ ့ျခင္းကင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ စီစဥ္က်နဇယားခ်ကာ မေသြခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ရပ္ ထိုကားရဲရင့္မွဳ။

တာ၀န္ခံမွဳ
အသစ္မ်ားစြာၾကိဳးစားေသာ္ညား ဆံုးရွံဳးမေသြေတြ ့ၾကံဳေလလည္း အမွားလက္ခံနိုင္ရမေသြ၊
သို ့ပါေသာ္ညား မွားယြင္းပါလည္း ညည္းညဴျခင္းႏွင့္ပင္ပန္းကင္း ၍ အားထုတ္ျခင္းအား အေၾကာင္းျပ ေတာင္းပန္တိုးလၽွ်ိဳးမျပဳရပါ။
ပတ္၀န္းက်င္သား သတင္းမ်ားက တာ၀န္ခံမွဳအား ရူးမွဳတဖံုျပီးျပည့္စံုဟု မွတ္ထင္မွားေအာင္ ရည္ေသြးျပည့္စံုေစရမည္။

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိမွဳ
တည္ျငိမ္မားမတ္ တသမတ္၊ မွီတည္နုိင္စြမ္း ထိုလူ ့စြမ္းပကား ရွိပါေသာ္ညား
လိုအပ္ခါမ်ား တင္းၾကပ္မွဳအား ေလွ်ာ့ကာထား ေျပာင္းလဲစိတ္စြမ္းနိုင္ရမည္။
ဆံုးျဖတ္မွဳမ်ား သင္မိန္ ့ျငား တင္ျပေသာခါလက္ခံကာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားနိုင္ရမည္။

ကိုယ္ပိုင္ရွိသင့္သည့္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား
ပါ၀င္ဘက္
တသီးျခားစြာမေနထိုင္ပါ သူတို ့အတြက္ပါထည့္တြက္တာ အဲတာ ပါ၀င္ဘက္။
သင္လုပ္တာကို မွ်ေ၀ကာ ပါ၀င္ေစတာ မန္ေနဂ်ာ။

ဘြင္းဘြင္းေပ်ာ္စရိုက္ သဘာ၀
အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆိုတာ လူ ့အရည္အခ်င္းပါ လူအမ်ားနဲ ့အလုပ္လုပ္ကာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေရွာင္ရွားမွာ ဘြင္းဘြင္းေပ်ာ္စရိုက္ရွိရမွာ။
နံရံခ်ိတ္ ပန္းတစ္ပြင့္ ဆိုတာၾကည့္ရံုသက္သက္ပါ ေလေျပတုိင္းမွာေပ်ာ္ေနလွ်င္လည္း တန္ဖိုးမဲ့မွာ ႏွစ္သက္သူဆုတ္ကိုင္နိုင္ပါမွ ပန္းတစ္ပြင့္တန္ဖိုးျပည့္စံုမွာပါ။

စိတ္ခ်ယံုၾကည္ျခင္း
ေလ့လာမျပတ္ အျမဲျပဳျပင္ ျဖစ္ရာဘ၀ကို လက္ခံလွ်င္မလြဲေပ်ာ္ရႊင္မည္။
စိတ္ခ်ယံုၾကည္သင့္ အရည္ မလြဲတိုးတက္မည္။

ခ်မ္းသာျခင္းကိုကိုယ္စားျပဳျခင္း
မိမိမည္သူျဖစ္သည္ကိုိမူု သူတို ့ခ်က္ခ်င္းသိေစပါလွ်င္ ထိေရာက္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္၍ ေခါင္းေထာင္သတိျပဳနိုင္ပါေစ။
ထင္သာျမင္သာျဖစ္ေစပါ ၍ ဦးထမ္းေဆာင္ရြက္နိုင္ပါေစ။

ေျဖာင့္မတ္ ရိုးသား ပြင့္လင္းပါ
သင္သည္ ေရွ့သို့လွမ္းတိုင္း ေျဖာင့္မတ္ရိုးသားပါေစ။
သင့္ေအာင္ျမင္မွဳသည္အျခားသူမ်ား၏ သင့္အေပၚေလးနက္စြာယံုၾကည္မွဳအေပၚမူတည္ေနသည္ကိုသတိျပဳမိပါေစ။

နိဂံုးခ်ဳပ္
မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္မွဳအျပည့္အ၀ထားပါ။
ဒီစာရင္းထဲကအတိုင္းတိုက္ဆိုင္ရဲ့လားလို့မိမိကိုယ္ကိုယ္ေ၀ဖန္ၾကည့္ပါ။
ျပဳျပင္နိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာဘယ္မွာဘယ္လို ျပဳျပင္ ရမလဲလို့ရွာၾကည့္ပါ ျပီးမွဆက္ေဆာင္ရြက္ပါ။
ျပီးေတာ့ အကူအညီလိုခဲ့ရင္ ဒီဆိုဒ္ေလးကိုသတိရျပီး မန္ေနဂ်ာအသစ္ေတြကို ကူညီေပးျခင္း ႏွင့္ အေတြ ့ အၾကံဳရွိျပီး မန္္ေနဂ်ာမ်ားကိုဘယ္လိုပိုေကာင္းေအာင္ကူညီလုပ္ေဆာင္သလဲဆိုတာ မွတ္မိပါေစေနာ္။
ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားေတာင္းလွ်က္…….

ဖတ္မိမွတ္မိေသာအရည္အေသြးတိုးတက္ေရးစာစုမ်ားမွစပ္ဆိုထားပါသည္။
မိပူးေက ( mipukay )

About mipukay

Kay Thwe Oo has written 13 post in this Website..

Merchandizing Manager of Production Factory