ဘာေၾကာင့္ၾကယ္တံခြန္မွာအၿမီးတန္းရွိေနတာလဲ ?

ၾကယ္တံခြန္ဆုိတာကီလိုမီတာအနည္းငယ္ပဲထူထဲတဲ့ေက်ာက္သားအေၾကအမြေတြ၊ေရခဲအေၾကအမြ
ေတြဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ကိုယ္ထည္ႀကီးျဖစ္တယ္။သူကေနနဲ႔အနီးကိုေရာက္လာတဲ့အခါမွာပူလာတယ္။ေရ
ခဲေတြကဓာတ္ေငြ႔ေတြ အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ဖုန္႔မႈန္႔အပိုင္းအစေတြကိုအာကာသထဲဆြဲထုတ္ပစ္
ထယ္။ေနမွပ်ံထြက္လာတဲ့အမႈန္ေလးေတြစုထားတဲ့တိမ္တိုုက္ေတြဟာ(အာကာသထဲရွိေလေၾကာင့္)
သူ႔ဓာတ္ေငြ႔ေတြကိုေနာက္ ဘက္တြန္းထုတ္ၿပီးဖုန္မႈန္႔ေတြနဲ႔အၿမီးတန္းအျဖစ္ဖဲြ႔စညး္ထားလုိက္ပါတယ္။
ေနရဲ႕အနားကျဖတ္ပ်ံေနစဥ္မွာအဲဒီဥကၠာခဲရဲ႕အၿမီးတန္းကသိပ္လွတယ္။အလွဆံုးပဲ၊အၿမီးတန္္းကီ္လို
မီတာသန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးရွည္လ်ားႏိုင္တယ္။တစ္ခ်ဳိ႕အၿမီးတန္းေတြကသိ္ပ္ကိုပါးလႊာတယ္။ဥပမာအားျဖင့္ကမာၻ႔
အနီးမွေဘးဒုကၡမေပးဘဲျဖတ္ပ်ံသြားတဲ့ေဟလီၾကယ္တံခြန္ရဲ႕အၿမီးဟာသိပ္ကိုပါးလွပ္ပါတယ္

_____________________________________________________________________

ပင္လယ္ဟာဘယ္ေလာက္နက္သလဲ ?

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာဟာ အနိ္မ့္ဆံုးအနက္ (၄၀၅၀)မီတာနဲ႔ အျမင့္ဆံုးအနက္ (၁၁၀၃၀)မီတာရွိၿပီး အနက္ဆံုး
ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အိႏိၵယသမုဒၵရာဟာအနိမ့္ဆံုး (၃၉၀၀)မီတာနဲ႔အျမင့္ဆံုးအနက္ (၉၂၀၀)မီ
တာရွိတယ္။အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာကေတာ့အနိမ့္ဆံုးအနက္(၃၃၀၀)မီတာနဲ႔အျမင့္ဆံုးအနက္ (၉၂၀၀)မီ
တာ၊ အာတိတ္သမုဒၵရာကေတာ့ အနိမ့္ဆံုးအျမင့္ဆံုးအနက္ (၅၅၀၀)မီတာရွိၿပီး ေျမထဲပင္လယ္ကအမ်ား
ဆံုးအနက္ (၅၁၂၀)မီတာနဲ႔ အနည္းဆံုးက (၁၀၀၀)မီတာရွိတယ္။ ပင္လယ္နက္အစုအေ၀းရဲ႕ေအာက္ေျခ
ကေဘာလ္တစ္ျဖစ္ၿပီးအနည္းဆံုးအနက္က (၄၆၀)မီတာရွိၿပီးေျမာက္ဘက္ပင္လယ္ကေတာ့(၉၁-၁၀၀)မီ
တာနက္တယ္။

_____________________________________________________________________

သက္တန္႔ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလဲ ?

သက္တန္႔ေတြကိုညမွာမျမင္ရဘူးဆိုတာသင္သတိထားမိလိမ့္မယ္။တိမ္ထူတဲ့ေန႔ေတြနဲ႔မိုးရြာေနတဲ့
အခါမွာလည္းသူတို႔ကိုသင္မျမင္ရဘူး။မိုးရြာၿပီးၾကည္လင္သြားသည့္အခါေတြနဲ႔ေနပူတုန္းမိုးရြာေနတဲ့
အခ်ိန္အတြင္းမွာသက္တန္႔ေတြေပၚေပါက္ လာတယ္။ေရထဲမွာရွိတဲ့ေရစက္ကေလးေတြကိုေနေရာင္
ျခည္အလင္္းျပန္တဲ့အခါေတြမွာသက္တန္႔ကိုေတြ႔ႏိုင္သည္။

_____________________________________________________________________

လွ်ိဳ႕၀ွက္စာေရးနည္းပညာ ဆုိတာဘာလဲ ?

လွ်ိဳ႕၀ွက္စာေရး နည္းပညာဆုိတာ စာလံုးေတြ စီရမယ့္ေနရာမွာ ကိန္းဂဏန္းေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး လွ်ိဳ႕
၀ွက္စာတမ္းတစ္ေစာင္ေရးဖဲြ႕တဲ့ အနုပညာတရပ္ျဖစ္္တယ္။ အကၡရာစာလံုး အသီးသီး အတြက္ သီးျခားအ
ထူးျပဳစီမံထားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြေပးထားၿပီး စကား၀ွက္စာတစ္ေစာင္ေရးဖြဲ႔ရပါတယ္။ ဒီလွ်ိဳ႕၀ွက္သေကၤ
တကို ဆုိက္ဘာစကား၀ွက္လို႔ေခၚပါတယ္။ စကား၀ွက္ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ သတင္းေပးပို႔လႊာမွာပါတဲ့ စာလံုး
အသီးသီးအတြက္ ကိန္းဂဏန္း၊ စာလံုးသေကၤတ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အစားထိုးေရးသားျခင္းမ်ိုုဳးလည္း ရွိတယ္။
ဒုတိယအမ်ိဳးအစားကေတာ့ သတင္းလႊာမွာပါတဲ့ စာလံုး ေလးေတြကို ေနရာအထား အသို အစီအစဥ္မ်ား
ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ဒီၤလိုနည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ကိုအသံုးျပဳတဲ့အခါနည္းမ်ိဳးစံုအသံုးျပဳၾကတယ္။
ေပးပို႔သူူနဲ႔ လက္ခံသူႏွစ္ဦးစလံုးမွာ သေကၤတနဲ႔လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မယ့္ သေကၤတ အညႊန္းစာ
အုပ္ ကိုယ္စီရွိၾကတယ္။

_____________________________________________________________________

ကမာၻ႔ပထမဆံုး ေလေၾကာင္းလုိင္းကဘာလဲ

KLM (Kiss Me, Leave Me, Miss Me) သည္ ကမာၻ႔ပထမဆံုး စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ေလေၾကာင္းလုိင္း
ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါငး္ ၈၀ေက်ာ္ကတည္းကေျပးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ကိုနယ္သာလန္နုိင္္ငံမွ ဒက္ခ်္
လူမ်ိဳး ေလယာဥ္မွဴး အဲလဘတ္ပလီစ္မန္းက စတင္ခဲ့ျခငး္ျဖစ္သည္။အဲလဘတ္သည္KLMေလေၾကာင္းလုိင္း
ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၃ ခုနွစ္တုိင္ေအာင္ KLM၏ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ယေန႔ေခတ္တြင္တုိက္
ႀကိီးငါးတုိ္က္မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ေပါင္း ၁၄၀၀ေက်ာ္တြင္ KLMေလေၾကာင္းလုိင္း၏ကြန္ယက္မ်ားျဖန္႔က်ုက္ထားၿပီျဖစ္
သည္ ဟု 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

_____________________________________________________________________

အင္းေတာ္ႀကီးဘာေၾကာင့္ကမာၻေက်ာ္တာလဲ ?

ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ႀကီးနားခရုိင္မိုးေကာင္းနယ္အတြင္းတည္ရွိသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆုံးေသာသဘာ၀
အင္းႀကီးျဖစ္သည္။ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္အလ်ား(၁၆)မိုင္ရွိသည္။
မုိးရာသီအခ်ိန္တြင္အေနာက္ဘက္ကမး္ရွိလံုးတံုႏွင္အေရွ႕ဘက္ကမး္ရွိဟဲမုရြာအၾကားေရျပင္အက်ယ္ဆံုးျဖစ္
သည္။အနံခုႏွစ္မိုင္က်ယ္၀န္းသည္။ေရျပင္ႀကီးသက္သက္အက်ယ္အ၀န္းသည္(၄၄.၉)စတုရန္းမိုင္ရွိသည္။
အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္အတြင္းအမိႈိက္ဒိုက္သရုိက္ကင္းစင္သည္။ေရၾကည္လင္သည္။ေရျပင္က်ယ္ႀကီးသည္
ပင္လယ္ျပင္တမွ်ရႈမဆံုးေအာင္လွပသည္။အင္းေတာ္ႀကီး၏အလယ္အင္းစြယ္တစ္ခုေပၚတြင္ေရႊမဥၹဴေစတီ
ေတာ္တည္ထားသည္။ အင္းေတာ္ႀကီးသည္ပတ္ပတ္လည္၌ေတာင္ရုိးေတာင္စြယ္မ်ား၀ိုင္းရံထားသည့္
ခ်ဳိင့္၀ွမ္းႀကီးျဖစ္သည္။ေရႊမဥၹဴေစတီသည္ကခ်င္ျပည္နယ္၏အဓိကရေစတီေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။ေပါင္းလဆန္း
ုရားပြဲေတာ္က်င္းပခ်ိန္နီးကပ္လာလွ်င္ဘုရားေစတီအေရာက္လူေလွ်ာက္သြားႏိုင္ရန္သဲလမ္းမႀကီးႏွစ္လမ္းေပၚ
လာတတ္သည္။ ဘုရားပြဲေတာ္ၿပီးသည့္အခါသဲလမ္းမ်ားေရထဲျပန္ျမဳပ္သြားတတ္သည္။

_____________________________________________________________________

အိုလံပစ္ပြဲေတာ္မ်ားဘယ္အခ်ိန္က စတင္ခဲ့သလဲ ?

ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ(၇၇၆)ခုႏွစ္မွစ၍ဂရိလူမ်ဳိးမ်ားသည္အိုလံပစ္ပြဲေတာ္မ်ားကိုေလးႏွစ္တစ္ႀကိ္မ္
က်င္းပခဲ့သည္။ထိုအခ်ိန္တြင္ zeus နတ္ဘုရားကိုပူေဇာ္ရန္ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ားစာေရးဆရာမ်ား၊
အားကစားသမားမ်ားစုေ၀းေရာက္ရွိတတ္သည္။အိုလံပစ္ပဲြဟုေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။ပထမဦးဆံုး
အိုလံပစ္ၿပဳိင္ပြဲမ်ားသည္အားကစားသက္သက္မဟုတ္ေခ်၊ျပဇာတ္မ်ားကၾကသည္၊ကဗ်ာမ်ားရြတ္
ၾကသည္။ ေျပးပြဲမ်ားက်င္းပၾကသည္။ဂရိလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္အိုလံပစ္ၿပဳိင္ပဲြမ်ားသည္စိတ္ႏွင့္ရုပ္
ေပါငး္စပ္မႈကိုေဖာ္ျပၿပီး zeus နတ္ဘုရားထံေအာင္ပြဲဆုေတာင္းခံႏိုင္သည္ဟုယူဆသည္။အိုလံ
ပစ္ပြဲေတာ္မ်ားကို(၃)ရက္ၾကာမွ်က်င္းပခဲ့သည္။အားကစားသမားမ်ားသည္အေျပးၿပဳိင္ၾက၊လွည္း
ေမာင္းၿပဳိင္ၾကသည္။ပြဲေတာ္မစမီက်မ္းသစၥာက်ိန္ရသည္။ၿပဳိင္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ဆုေပးပြဲမ်ားစား
ေသာက္ပြဲမ်ားက်င္းပတတ္ၾကသည္။

_____________________________________________________________________

အင္းေလးကန္ႀကီးဘာေၾကာင့္ကမာၻေက်ာ္ရသလဲ ?

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပို္င္း၊ေညာင္ေရႊနယ္တြင္တည္ရွိသည္။ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္ရွိအင္းေတာင္ႀကီးမွလြဲလွ်င္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွဒုတိယအႀကီးဆံုးေသာသဘာ၀အင္းအိုင္ႀကီးျဖစ္သည္။ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္တန္းလ်က္ရွိေသာ
ေတာင္တန္းႀကီး(၂)ခုၾကားတြင္ခြက္၀င္ေနေသာေညာင္ေရႊခ်ဳိင့္၀ွမ္းႀကီး၏အလယ္အနက္ရႈိင္းဆံုးအပိုင္း၌
တည္ရွိသည္။
အင္းေလးတည္ရာအရပ္ သည္ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ေပ(၂၉၀၀)ေက်ာ္ျမင့္သည္။
အင္းေလးသည္ေတာင္ေပၚအင္းအိုင္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ေတာင္ရုိးေတာင္တန္းမ်ား၀န္းရံလ်က္ၾကည္လင္
ျပာလဲ့ေသာေရျပင္က်ယ္ႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမကကမာၻတြင္ပါေက်ာ္ၾကားသည္။အင္း
ေလးသည္ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္အလ်ားကိုးမိုင္ခန္႔ရွည္သည္။အက်ယ္ဆံုးေနရာ၌အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္သံုးမိုင္ခြဲ
ခန္႔ရွိသည္။ေရွးအခါကအင္းေလးကန္ႀကီး၏အက်ယ္အ၀န္းသည္စတုရန္းမိင္(၁၉၀)ခန္႔ရွိမည္ဟုခန္႔မွန္းရ
သည္။အင္းေလးေရျပင္ေပၚတြင္ရြာႀကီး၊ရြာငယ္မ်ားတည္ေဆာက္ထားသည္။တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ေလွ
မ်ား၊စက္ေလွမ်ားျဖင့္သြားလာၾကသည္။ေလွကိုေျချဖင့္ေလွာ္ခတ္သည္။အင္းေလးေဒသနန္ဟူးရြာရွိေဖာင္
ေတာ္ဦးဘုရားသည္ထင္းရွားသည္။

_____________________________________________________________________

ငပလီလို႔ဘာေၾကာင့္ေခၚတာလဲ ?

အပန္းေျဖစခန္းအျဖစ္ထင္ရွားသည္။ရခို္င္ျပည္နယ္၊သံတဲြၿမဳိ႕ႏွင့္ေလးမိုင္ေလာက္သာေ၀းကြာသည္။
မဇင္းေလဆိပ္သည္သံတြဲၿမဳိ႕ႏွင့္ခုႏွစ္မိုင္ခန္႔ေ၀းသည္။ငပလီကမ္းေျခစခန္းသည္ရြာကေလးျဖစ္သည္။
မဇင္းေလဆိပ္မွ(၂)မိုင္မွ်သာေ၀းသည္။ငပလီသည္ျမန္မာစကားမဟုတ္ေပ။အီတလီလူမ်ဳိးတို႔သည္
သံတြဲၿမဳိ႕အနီးယခုငပလီစခန္းသို႔ေရာက္လာၾကသည္။ငပလီစခန္းေနရာသည္အီတလီႏုိင္ငံရွိေနပလီ
(ေနပယ္)ကမး္ေျခစခန္းကဲ့သို႔အလြန္သာယာသည္။ရႈခင္းလွသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ေနပလီဟုေခၚတြင္ခဲ့သည္း
ေနာင္တြင္ေနပလီ မွ ငပလီ ျဖစ္လာသည္ဟုဆိုသည္။

_____________________________________________________________________

ပင္းတယၿမဳိ႕ဘာေၾကာင့္ကမာၻေက်ာ္ေနတာလဲ ?

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ပင္းတယၿမဳိ႕သည္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ျမစ္လက္တက္ျဖစ္ေသာ ေဇာ္ဂ်ီျမစ္ေတာင္
မွေျမာက္သို႔ျဖတ္သနး္စီးဆင္းေသာျမစ္၀ွမ္း၌တည္ရွိသည္။ ပင္းတယၿမဳိ႕၏အေရွ႕ဘက္ပိုင္းတြင္ကုန္းျမင့္
လြင္ျပင္ႀကီးျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ေပ(၃၀၀၀)ေက်ာ္ျမင့္သည္။ အေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းေပ (၅၀၀၀)ေက်ာ္
ျမင့္ေသာေတာင္တန္းႀကီးရွိသည္။ပင္းတယၿမဳိ႕သည္ေတာင္တန္းႀကီး၏ေျခရင္းတြင္တည္ရွိသည္။အလြန္
ရႈခင္းလွသည္။ ၿမဳိ႕အ၀င္တြင္နာဂပတၱန္၊ပုတၱလုတ္ကန္ဟုေခၚေသာ ပင္းတယကန္ႀကီးရွိသည္။ ေညာင္
ၾကတ္ပင္တန္း၏အရိပ္ေအာက္၌တင့္တယ္စြာရွိသည္။ ပင္းတယၿမဳိ႕အေနာက္ေတာင္ဘက္ယြန္းယြန္း(၁)
မိုင္ခန္႕အကြာေတာင္ေစာင္းေပၚတြင္ေစာင္းတန္းအသြယ္သြယ္ေရႊေရာင္တ၀င္း၀င္းျဖင့္ေရႊဥမင္ဘုရားရွိ
သည္။ေရႊဥမင္ဘုရား၏ ေက်ာက္သားဥမင္ႀကီးအတြင္း၌ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ားလက္ညွဳိးထိုးမ လြဲေအာင္
မ်ားျပားသည္။

_____________________________________________________________________

ဘားအံဆိုတဲ့နာမည ္ ဘယ္ကရတာလဲ ?

ဘားအံၿမဳိ႕သည္ကရင္ျပည္နယ္၏ၿမဳိ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ကသံလြင္ျမစ္ ကမး္နဖူးတြင္စုစုေပါင္းအိမ္ေျခ (၂၀၀)ခန္႔ရွိရြာေလးတစ္ရြာသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ရြာကေလးတည္ရာသံလြင္ ျမစ္၏ကမ္းစြယ္တြင္အဓိကရ ေက်ာက္စြန္းႀကီးတစ္ခုရွိသည္။
ထုိစြန္းကို ယိုးဒယား၊ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ဖား
အမ္း(ေက်ာက္+အစြယ္)ဟုေခၚခဲ့သည္။ဖားအမ္းမွတစ္ဆင့္အသံအနည္းငယ္ေျပာင္း၍ဘားအံဟုအမည္
တြင္လာသည္။ ၁၉၀၇ခုႏွစ္တြင္ၿမဳိ႕ကြက္ရုိက္ခဲ့သည္။
ဘားအံၿမဳိ႕နယ္တြင္ထင္ရွားေသာေတာင္သည္ဇြဲ
ကပင္ေတာင္ျဖစ္သည္။ဇြဲကပင္ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္တည္ထားသည္။ဘားအံၿမဳိ႕မွသံလြင္ျမစ္ညာ
ရွစ္မို္င္ခန္႕ အကြာေကာ့ဂြန္းေတာင္၏အေရွ႕ဘက္၌ေကာ့ဂြန္းဂူရွိသည္။
ဘားအံ၏အေနာက္ဘက္(၁၂) မို္င္ကြာအရပ္၌ဘုရင္ဂ်ီဂူ(ဘုရင့္ညီဂူ)ရွိသည္။
ဂူ၏ေအာက္ေျခတြင္ေရပူစမး္အိုင္ရွိသည္။ ေရပူစမ္း၊ေရ ေအး
စမ္းႏွစ္ခုယွဥ္လ်က္စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ္လည္းေရပူႏွင့္ေရေအးေပါင္းစပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရ
သည္။

_____________________________________________________________________

ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာ ဘယ္မွာရွိသလဲ ?

ခရစ္မေပၚမီ (၆၀၀)ခုႏွစ္တြင္ျမတ္စြာဘုရားေျခေတာ္ရာႏွစ္ဆူကိန္း၀ပ္စံပယ္ခဲ့၍ အထက္စက္ေတာ္ရာ၊
ေအာက္စက္ေတာ္ရာဟူ၍ထင္ရွားသည္။ ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာကို္ ၁၉၄၀ျပည့္ႏွစ္ဇြန္လ (၂၉)ရက္
တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မင္းဘူး(စကု)ၿမဳိ႕နယ္၊ ငဖဲၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေစတုတၱရာၿမဳိ႕နယ္မ်ားပါ၀င္
တည္ရွိသည္။ ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာသည္ (၃၁၄)စတုရန္းမိုင္က်ယ္၀န္းသည္။ ျမန္မာ့ေရႊသမင္ကို
အဓိကထိန္းသိမ္းထားသည္။ ငွက္အမ်ဳိးေပါင္း (၁၁၃)မ်ဳိးလည္းအျခားတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အတူက်က္စား
ေနထိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ ခါကာဘိုရာဇီအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၊ အင္း
ေတာ္ႀကီးေဘးမဲ့ေတာ၊အင္းေလးေဒသ၊လန္ပိေဘးမဲ့ေတာ၊မိန္းမလွကၽြန္းေဘးမဲ့ေတာ၊အေလာင္းေတာ္
ကႆပအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္တို႔လည္းအထူးထင္ရွားသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ေျခာက္ခု၊
ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ (၃၅)ခုရွိသည္။ ေတာင္ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ ပုပၸါးေတာင္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုသာရွိ
သည္။

_____________________________________________________________________

မီးေသေတာင္ႀကီးဘယ္မွာရွိသလဲ ?

ပုပၸါးေတာင္သည္နတ္ေတာင္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊မီေသေတာင္ဟူ၍လညး္ေကာင္းထင္းရွား
သည္။မႏ ၱေလးတုိင္း၊ျမင္းၿခံခရိုင္အေရွ႕ဘက္စြန္းတြင္ထီးထီးႀကီးတည္ရွိေနသည္။ ပဲခူးရိုးမ
ေတာင္တန္း၏ေျမာက္ဘက္အစြန္းတြင္သီးျခားထုိးထြက္ေနေသာမီးေတာင္ေဟာင္းႀကီးတစ္
ခုျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္(၄၉၈၁) ေပျမင့္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္၌ေတာင္
မ်ားမရွိေပ။ တစ္ေတာင္တည္း မီေတာင္၏ထိပ္ခြက္ခြက္ႏွင့္ထိုးထြက္ေနသည္။ မုိင္(၄၀)ခန္႔
ေ၀းေသာဧရာ၀တီျမစ္ေပၚမွပင္ျမင္ႏိုင္သည္။ အေနာက္ဘက္သို႔အနည္းငယ္ထြန္းလ်က္နိမ့္
သည္။ ေတာင္ဘက္၊ အေနာက္ဘက္ႏွင့္အေရွ႕ဘက္တို႔တြင္ျမင့္မားသည္။ ပုပၸါးေတာင္ႀကီး
ကို အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွၾကည့္လွ်င္ ပံုသ႑ာန္ေလးမ်ဳိးျဖင့္ျမင္ႏုိင္သည္။ မီးေတာင္ထိပ္၀
(၃၀၀၀) ခန္႔နက္ရႈိုင္းေသာ ေခ်ာက္ႀကီျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ပုပၸါးမီးေတာင္သည္တစ္ႀကိမ္
သာ ေပါက္ကြဲခဲ့ပံုရသည္။ ပုပၸါးၿမဳိ႕ကေလးသည္ ေခ်ာ္ကုန္းျပင္ျမင့္ေပၚ၌တည္ထားျခင္းျဖစ္
သည္။

_____________________________________________________________________

ေရွးေဟာင္းပ်ဴၿမဳိ႕ေတာ္ႀကီး ဘယ္မွာရွိသလဲ ?

သေရေခတၱရာၿမဳိ႕ေဟာင္းသည္ျပည္ၿမဳိ႕အေရွ႕ေတာင္ဘက္ငါးမို္င္အကြာတြင္ရွိသည္။ အုတ္ၿမဳိ႕ရိုးကိုက်ဳံးပတ္လည္
၀ိုင္းထားသည္။စက္၀ုိင္းပံုမက်တက်ျဖစ္ၿပီးေတာင္ ေျမာက္ႏွစ္မိုင္ခြဲ၊အေရွ႕အေနာက္ႏွစ္မို္င္ခန္႔က်ယ္၀န္းသည္။ျပည္
ေပါက္ေခါင္းသြားကားလမ္းကို ေျမာက္ဘက္ၿမဳိ႕ရုိးေပၚမွျဖတ္လ်က္တည္ေဆာက္ထားသည္။ ေမွာဇာဘူတာသည္ၿမဳိ႕
ေဟာင္း၏ဗဟိုေနရာအေရွ႕ေျမာက္ဘက္ယြန္းယြန္းတြင္တည္ရွိသည္။ ပ်ဴေခတ္ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားေန
ရာအႏွံေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ၿမဳိ႕ရုိးအလယ္ဗဟိုတြင္ နန္းေတာ္ကုန္းေနရာရွိသည္။ စတုဂံအုတ္ရိုး ကာရံထားသည္။
ေတာင္ဘက္ၿမဳိ႕ရိုးအျပင္ဘက္၌အေရွ႕ပ်ဴတိုက္၊အေနာက္ပ်ဴတုိက္ႏွင့္ဗိႆႏုိး သခၤ်ဴိင္းက်န္ရွိေသးသည္။

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer