” ေနာက္ဆံုးေတာ့ အေျဖတစ္ခု ရလိုက္တာမို႕ “

 

ေႀသာ္ မိုးေလးက ရြာေလေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုး မိုးသံေတြသာလႊမ္းျပီး တိတ္စိတ္ကာ အိပ္ေမာက်ေန ႀကတာ က်ဳပ္မွာ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ေသးဘဲျဖစ္ေနရင္းနဲ႔ အေတြးေတြထဲ အေျဖရွာမိေလရဲ႕ဗ်ာ။

ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားႏွင့္ ျပည္သူေတြကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္း လူတန္းစားခဲြျခား အဖိႏိွပ္ခံေနရတဲ့ နယ္ခ်ဲ႔တိုင္းတစ္ပါးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို မခံႏိုင္လြန္းလို႕ အဲလို မေနခ်င္လို႕ ဒို႕ျမန္မာျပည္ႀကီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ရမွ ျဖစ္မယ္ဆိုျပီး တစ္စိုက္မတ္မတ္ သခင္ေအာင္ဆန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ႔ေႀကာင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႕မွာေတာ့ တစ္ကမၻာလံုးကို ဦးေမာ့ကာေႀကြးေႀကာ္ႏိုင္ခဲ့သည္ ဒို႕ျမန္မာျပည္ႀကီးလြတ္လပ္ေရးရျပီလို႕။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ သခင္ေအာင္ဆန္းကေတာ့ အာဇာနည္အျဖစ္ ဘ၀ကူးခဲ့ေလျပီ ဒါေပသည့္ သူေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္ကေတာ့ နယ္ခ်ဲ႔လက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္လို႕ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တာမို႕ ေသသည္ထိ သူေမွ်ာ္မွန္း ခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္အတြက္ သူအလိုခ်င္ဆံုး လြတ္လပ္ေရးဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေတာ့ ျပည့္ခဲ့ရသည္မို႕ လူပင္ေသေသာ္လည္း စြမ္းႏိုင္သူအျဖစ္ ျမန္မာသမိုင္းမွ သမိုင္းေႀကာင္းေကာင္း သမိုင္းေႀကာင္းလွ ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အျဖစ္ျပည္သူတိုင္းလက္ခံႏိုင္ခဲ့ႀကပါတယ္။

ဒါေပသည့္ သူေမွ်ာ္မွန္းေသာ လြတ္လပ္ေရးရည္မွန္းခ်က္သာျပည့္ခဲ့ျပီး သူေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရး၏ အရသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ယေန႔ထက္တိုင္ ျပည့္ေကာျပည္ခဲ့ ရခဲ့ႀကပါသလား သူဘာေတြကို ရည္ရြယ္ျပီး လြတ္လပ္ေရးရဖို႕ အဆင္းရဲခံ အသက္အေသခံျပီးလုပ္ခဲ့တာလည္း ရွင္းပါတယ္ ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္ သမားႏွင့္ ျပည္သူေတြကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္း လူတန္းစားခဲြျခား အဖိႏိွပ္ခံေနရတဲ့ နယ္ခ်ဲ႔တိုင္းတစ္ပါးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို မခံႏိုင္လြန္းလို႕ပင္ျဖစ္ေပသည္။ အခုဆို လြတ္လပ္ေရးရျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ေလျပီမို႕ အခ်ိန္ကာလအရ ေတာ့ လံုေလာက္ေက်ာ္လြန္တဲ့အခ်ိန္လို႕ ေျပာမယ္ဆိုေျပာလို႕ရပါတယ္ တကယ္ေရာ သူေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလို ဒို႕ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္ေနျပီလား? ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမား နဲ႔ ျပည္သူေတြဟာ လူတန္းစားအလႊာ မခဲြႀကားဘဲ တန္းတူရည္တူ တရားမွ်တ လြတ္လပ္ျခင္းေတြနဲ႔ ျပည့္၀ေသာ ျပည္ႏိုင္ငံဆိုတာ ယေန႔ျမန္မာျပည္ အတြက္ ဘယ္အခန္းက႑က သြားႀကည့္ရမလဲေလ။ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ လူတန္းစားကြာဟမႈ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလန္း နည္းပါးမႈ ျပည္သူလူထုအတြက္ တရားမွ်တမႈ တိုင္းျပည္တိုးတက္မႈ ဆိုဒါေတြ ဘာျဖစ္လို႕ မျဖစ္ခဲ့ရတာလဲ အဲလို ႏိုင္ငံမွာ က်ဳပ္တို႕ဘာေႀကာင့္ ေနခြင့္ရတာလဲ က်ဳပ္အေျဖရွာတဲ့ အေနနဲ႔ ေတြးႀကည့္ လိုက္တယ္

အကယ္လို႔သာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာ မက်ဆံုးခဲ့ေသးဘူး ဆိုရင္ ……………………

အကယ္လို႕သာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု တိုင္းျပည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း လက္ထဲ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ အျဖစ္ မအပ္ခဲ့ဘူး ဆိုရင္ ………………………….

အကယ္လို႕သာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္မွ အာဏာမသိမ္းဘူး ဆိုရင္…..

အကယ္လို႕သာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ဦးေန၀င္းက ကၽြန္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးေလာကက လံုးအနားယူေတာ့မွာျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ ၁။ ဦးစန္းယု ၂။ ဦးေအးကို ၃။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ထင္ စသည့္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္ မေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ဘူး ဆိုရင္…………..

အကယ္လို႕သာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးေစာေမာင္ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္က အာဏာလဲြေျပာင္း မယူဘူး ဆိုရင္ ………..

အကယ္လို႕သာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးေစာေမာင္ အာ႐ံုေၾကာခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့ေရာဂါမျဖစ္ခဲ့လို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊ လက္ထဲအာဏာ မေရာက္ခဲ့ဘူး ဆိုရင္………………

အကယ္လို႕သာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ စစ္ေဘာင္းဘီခၽြတ္ အသြင္ေျပာင္းအရပ္သား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မဟုတ္ခဲ့ဘူး ဆိုရင္ ………………….

အဲလို အဲလို ဆိုရင္……………. ေတြနဲ႔ ဒို႔ျမန္မာျပည္အတြက္ အေျဖရွာေနစဥ္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အေျဖတစ္ခု ရလိုက္တာမို႕ ဆက္မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ အိမ္မေပ်ာ္မႈေတြတစ္စခန္းရပ္လို႕ အိပ္ျဖစ္သြားေတာ့တယ္ေလ။

ရလိုက္တဲ့ အေျဖတစ္ခုက

က်ဳပ္ကို ဒီျမန္မာျပည္မွာ အကယ္လို႕သာ မေမြးဖြားခဲ့ဘူး ဆိုရင္…………………။

 

 

ခင္ခ။

 

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..

   Send article as PDF