သိၿပီးသားလဲ ျဖစ္ႏုိင္တယ္.. မသိေသးတဲ့ သူေတြအတြက္… ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စကၠဴ ရတုေလး မၾကာခင္ေရာက္ေတာ့မွာ… :)

၁ႏွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – စကၠဴရတု
( Paper Anniversary )

၂နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – ခ်ည္ထည္ရတု
( Cotton Anniversary )

၃နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – သားေရရတု
( Leather Anniversary )

၄နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – သစ္သီးပန္းမန္ရတု
( Flowers & Fruits Anniversary )

၅နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – သစ္သားရတု
( Wood Anniversary )

၆နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – အခ်ိဳရတု
( Sugar & Sweety Anniversary )

၇နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – ေၾကးနီရတု
( Copper Anniversary )

၈နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – ေရာ္ဘာရတု
( Rubber Anniversary )

၉နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – အိုးရတု
( Pottery Anniversary )

၁ဝနွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – သံျဖဴရတု
ု ( Aluminium Anniversary )

၁၁နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – သံမဏိရတု
( Steel Anniversary )

၁၂နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – ပိုးရတု
( Silk Anniversary )

၁၃နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – ဇာရတု
( Lace Anniversary )

၁၄နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – ဆင္ဆြယ္ရတု
( Lvory Anniversary )

၁၅နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – ဖန္ရတု
( Crystal Anniversary )

၂ဝနွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – ေၾကြရတု
( Porcelain Anniversary )

၂၅နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – ေငြရတု
( Silver Anniversary )

၃ဝနွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – ပုလဲရတု
( Pearl Anniversary )

၃၅နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – သႏၱာရတု
( Coral Anniversary )

၄ဝနွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – ပတၱျမားရတု
( Ruby Anniversary )

၄၅နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – နီလာရတု
( Sapphire Anniversary )

၅ဝနွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – ေရႊရတု
( Gold Anniversary )

၆ဝနွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – စိန္ရတုၾကိဳ
( Pre-Diamond Anniversary )

၇၅နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို – စိန္ရတု
( Diamond Anniversary )

 

Happi Anniversary...

Happi Anniversary…

ကုိ ထြဋ္

About ကုိ ထြဋ္

ကုိ ထြဋ္ has written 119 post in this Website..

ခန္႕ထည္ေသြး ေဖေဖ...

   Send article as PDF