ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
(အမွတ္ ၄၀/၂၀၁၄)

၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္)

● ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း ●

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ၁၉-၄-၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၁) ၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခန္႔ အပ္တာဝန္ေပးထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း၍ ယွဥ္တြဲပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အႀကံေပးအဖြဲ႕အသီးသီးတြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္သည္-

(၁) သူရဦးၿမင့္ေမာင္ (အၿငိမ္းစားဝန္ႀကီး) အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ သာသနာေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕

(၂) ဦးစိန္ဝင္းေအာင္ (အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး) အဖြဲ႕ဝင္၊ သာသနာေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕

(၃) ေဒါက္တာေဒၚႏုႏုသာ (အၿငိမ္းစားေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး) က်န္းမာေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕

(၄) ေဒါက္တာေဒၚရင္ရင္ႏြယ္ (အၿငိမ္းစားယူနီဆက္ဝန္ထမ္း) အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ ပညာေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕

(၅) ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္ အဖြဲ႕ဝင္၊ ပညာေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕

(၆) ဦးတင္ထြဋ္ဦး (အၿငိမ္းစားၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္) အဖြဲ႕ဝင္၊ စီးပြားေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕

About mgyinngatay

Ko Nay Myo has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF