ဘီလုိ ဖစ္တယ္ မတိ.. ဖြဘြတ္ သုံးမရေတာ့ဘူး ဖစ္တြားတယ္.. တြားဘာဘီ…

 

ပုိ႕စ္ကုိ သေဘာတူရင္ Like… ဟီး.. ေရာတြားရုိ႕…

:(

:(

About Yae Myae Tha Ninn

Yae Myae Tha Ninn has written 115 post in this Website..

ၿမိတ္သား၊ မိတဆုိး၊ ကေလးအေဖ၊ သားေကာင္းဖခင္ေကာင္းခင္ပြန္းေကာင္းသားမက္ေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ ႀကဳိးစားေနသူ... ေအာင္ျမင္ျခင္း မေအာင္ျမင္ျခင္းကေတာ့ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္မွာပဲ...