ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက်င္းပမည့္ နယ္ေျမ ၃၃၀ ၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမွတဆင့္ ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

ယခု ေၾကညာခ်က္အရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ဦးေဆာင္သည့္ န၀တ (ေခၚ) ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔က က်င္းပေပးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြထက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၃၂. ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ န၀တ အစိုးရက  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြမားကို ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ နယ္ေျမ ၄၉၂ ေနရာ က်င္းပေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပသည့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္မူ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္ ၇ ခုတြင္ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ နယ္ေျမ ၄၈၅ ခုတြင္သာ  က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့လြပ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တႏိုင္ငံလံုးရွိ မဲဆႏၵနယ္ေျမ၏ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ဒုတိယ အမ်ားဆံုးအႏိုင္ရသည့္ပါတီမွာ ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔

ခ်ဳပ္ (S-NLD) ျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵနယ္ ၂၃ ေနရာတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြၿပီးပါက တိုင္းျပည္အာဏာကို အႏိုင္ရပါတီကို အပ္ႏွင္းကာ တပ္မေတာ္၏ မူလတာ၀န္ျဖစ္သည့္ တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ပါမည္ဟု ကတိေပးထားခဲ့သည့္ န၀တအစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္အာဏာကို လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြရလာဒ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အၾကာ ယခုႏွစ္တြင္ နအဖအစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပဲြထပ္မံက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

About Good Idea

Good Idea has written 144 post in this Website..

လူ႔ဘ၀ဟာ ခဏေလးပါ။ အသံုးခ်တတ္ပါေစ။

   Send article as PDF