ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူထုေမွ်ာ္မွန္း သက္တမ္းသည္ ျမင့္တက္လာၿပီး အသက္အႀကီး ဆံုးသူမွာ အသက္ ၁၁၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေဒၚျမၾကည္ျဖစ္ၿပီး အခုထိ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနေသးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အသက္အႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္မွာ အသက္ ၁၁၈ ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ဂင္းနစ္မွတ္တမ္း၏ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနေသးေသာ ကမၻာ့ အသက္ၾကီးဆံုးထက္ ေလးႏွစ္ပိုၾကီးေနေၾကာင္း chocolatemyotaw.ning.com တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အျဖစ္မွန္ တခုအတြက္ အကူအညီေပးၾကပါရန္ ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။

chocolatemyotaw.ning.com မွ  သူငယ္ခ်င္း  ျမဳိ႔စာေလး က ကြ်န္ေတာ္ကုိ ေမးလ္ပုိ႔ေပးေသာေၾကာင့္ သိရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါ link မွ ၾကည့္ပါရန္

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အသက္အႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္မွာ အသက္ ၁၁၈ ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ဂင္းနစ္မွတ္တမ္း၏ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနေသးေသာ ကမၻာ့ အသက္ၾကီးဆံုးထက္ ေလးႏွစ္ပိုၾကီးေန

About ဆုိးဆုိး

ဆုိးဆုိး has written 30 post in this Website..