ႏွစ္လုံးဒဲနဲ႕ေဗာင္းဘီၾကက္

သာသနာေရး အက်န္ေပး ဦးအ့ံေမာင္အား ေနျပည္ေဒၚေခၚယူ စစ္ေဆးသည္ဆုိျခင္း မဟုတ္မွန္ဘဲ ၎အား ေသျမီဆုိးေသာေၾကာင့္ ေဆးစစ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေစာက္စုတ္စား (စစစ)အဖြဲ႕ဂ်ီးမွ ေၾကျငာသည္။


မၾကီးေသးလုိ႕

အေဖာ္အခၽြတ္ပုိ႕စ္မ်ားျဖင့္ နာမည္ၾကီးလာသူ ေဘဘီေမာင္က အျပာဆန္ဆန္ဇာတ္ကားမ်ား ရုိက္ရန္ငယ္ေသး ေျပာဆုိလုိက္ျပီး သူ႕အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒုိက္ထုိးေလ႕က်င့္ခန္း လုပ္ေနေဂ်ာင္း ဦးဗလက္ထံမွ သိရသည္။


မဟုတ္တရုတ္ ဝက္သားတုတ္

တရုတ္-ၿမန္တ်န္႕ ဆံဆက္ေရး တုိးျမွင့္ရန္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ ႏွာထရုံးမ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ဂ်င္းထဲ႕ ေၾကးအုိးႏွင့္ ဝက္သားတုတ္ထုိးဆုိင္ တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ျခင္းက လူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိျမီျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္မၾကိဳက္သူမ်ားအဖြဲ႕ မွေဝဖန္လုိက္သည္။

တရုတ္ကားျပျခင္းကုိ အားပါးတရ မွတ္တမ္းတင္ေနေသာ ျမန္တ်န္႕စစ္ဗုိလ္ဂ်ဳတ္ၾကီး

တရုတ္ကားျပသည္ကုိ အားပါးတရ မွတ္တမ္းတင္ေနေသာ ျမန္တ်န္႕စစ္ဗုိလ္ဂ်ဳတ္ၾကီး

တီးလုိက္ယ
က်ဆုံးတပ္မေဒၚသား ေလ်ာ္ေၾကးေပးေငြမွာ ဂ်ီနီဖာလုိးပက္ဇ္ တင္ပါးတဖက္ အာမခံေဂ်းတန္ဖုိး တဝက္ပင္ မရွိဟု ၎ေျပာဆုိဂ်က္မွာ ေစာ္ဂါးျခင္းဟုတ္ဖဲ လထုဂ်ီး ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္ေဇယံ၊ လတ္ယားလတ္ယား ကာလသားမ်ား တအားခ်လုိစိတ္မ်ား ေပၚေပါက္ေစရန္ ပုံေဆာင္ခုိင္းႏႈိင္းျခင္းဟု က်န္ဖြတ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဥလွေဆးမွ ေျဖရွင္းသည္။

တားတားအရင္လို ဟုတ္ေတာ့ဗာ
ယူအက္စ္-ျမန္က်န္႕ စစ္တပ္ျခင္း ဆက္ဆံေရးမွ ရလဒ္အျဖစ္ တပ္မေဒၚအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရာ အေျမာက္တပ္မွ ဗီယာဂရာ ကာမအားတုိးေဆးဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ထားျပီး တင္ကားတပ္တြင္ ေဘာင္းဘီဖင္က်ပ္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားဂါ စစ္တီးဝုိင္းတြင္ ဘာဂ်ာမႈတ္နည္း ေလ့က်င့္ေနသည္။


ဆင္ေဗာ္ကဘူ

ဆင္စီးျခင္းမွာ ယၾတာေျခဂ်င္း မဟုတ္ဖဲ ဓာတ္ဆီေျခြတာျပျခင္းဟု ေဂြဂဗာသေထးဂ်ီး ဥခြင္ရွည္ စင္ေပၚမွေန၍ ေျပာဆုိလုိက္ျပီး ၎စင္ေပၚတက္ ေမးလာသူမ်ားကုိ ငါ့ဆင္ေပၚ မတက္နဲ႕ဟု တြန္းထုတ္ရာ သဒင္းေထာက္ အမ်ားအျပား ဒံယာရသြားသည္။

ဒါေတာ့ၾကိတ္ခံ
ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝံဂ်ီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမွာင္က်ဳံးအား ခန္႕အပ္လုိက္ရာ ဒီမုိဘြားေဒၚဂ်ီးကုိပင္ ဆန္႕က်င္ ေျပာဆုိရဲသူ ရခုိင္မ်ဳိးျခစ္မ်ား ဒီတခ်ီ အသံမထြက္ရဲ ၾကိတ္ခံေနေဂ်ာင္း သုံးသပ္ေနဂ်သည္။


မွက္ပလားကြ

သမဒဦးသိန္းဂိန္ တရုတ္ျပည္သုိ႕ ေလးဖက္ေထာက္သြားျပီး ဖင္ပြတ္ျပန္လာရသည္ ဆုိဂ်င္းကုိ သမဒရုံးမွ ပယ္ခ်လုိက္ျပီး ၎တုိ႕ကသာ ဘယ္ဗ်ံညာပ်ံ တီးဂဲ႕ေၾကာင္း ေပက်င္းရွိ ပန္းေသးလဖက္ရည္ဆုိင္တြင္ သမဒဂ်ီး နံျပားရုိက္ေနဗုံျဖင့္ သဒင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ႕သီ။

ခြိျပီးေတာ့ဂိ
ပုပ္မ၄၃၆ျပင္ရန္ လက္မွတ္၃သန္းေက်ာ္ ရထားေဂ်ာင္း အန္အယ္လ္ဒီ ေျပာဆုိခ်က္ကုိ ေၾကာက္ဖြတ္အုတ္ကထ ဦးေဂြးဥမွ အၾကီးမားဆုံး ဟာသဟု ရယ္သြမ္းလုိက္ျပီး က်န္ေၾကာက္ဖြတ္အမတ္အေပါင္းမွ မ်က္နွာလုိမ်က္ႏွာရ လုိက္လံရယ္ေမာဂ်ရာ အားလုံး အူအတက္ေပါက္ ေဆးရုံေရာက္သြားျပီး အလြန္စုိးရိမ္ရေသာ အေျခအေန ရွိသျဖင့္ မၾကာခင္ ျမန္တ်န္႕ျပည္ဂ်ီး စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွ လြတ္ေမ်ာက္ဖြယ္ ရွိသည္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF