သတင္းေထာက္ႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရိွေန

မႏၲေလးပဋိပကၡတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ပစ္မွတ္ ထားၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ယင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စာ နယ္ဇင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တစ္ ဆင့္ အစိုးရထံေတာင္းဆိုသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ အေျခစုိက္ သတင္းဌာနမ်ားက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းက စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မႏၲေလးပဋိပကၡ မ်ားအတြင္း အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ သတင္းရယူေနေသာ သတင္းေထာက္ မ်ားအား ဓာတ္ပံု႐ုိက္ကူးကာ ယင္းသတင္းေထာက္မ်ားအား တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လႈ႔ံေဆာ္ျခင္းႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ားအားနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္။

…………..

‘‘အဓိကၿခိမ္းေျခာက္တာက ေတာ့ သူတို႔မႀကိဳက္တဲ့ သတင္း ေတြ ေဖာ္ျပေနလုိ႔ပဲ။ က်င့္၀တ္ ညီတယ္၊ မညီဘူးသူတုိ႔ေျပာေန တာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔လည္း နားမ လည္ဘူး။ မီဒီယာက်င့္၀တ္ဆုိ တာ ဘာလဲဆုိတာ စြပ္စြဲေနတဲ့သူ ေတြက မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ စြပ္စဲြေနတာက ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ မီဒီယာေတြက ဒီလုိမ်ိဳးေဖာ္ျပေန တာ သူတုိ႔မႀကိဳက္ဘူး’’ဟု ဦးေန သန္ေမာင္ကေျပာသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္သူမ်ားသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္သာမက အီးေမးလ္၊ ဖုန္းစသည္တုိ႔ျဖင့္လည္း ၿခိမ္း ေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွ သည္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ 7 Day သတင္းဌာနကုိလည္း အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ အေယာင္ ေဆာင္ကာ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ စာ မ်ားေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

‘‘မီဒီယာက်င့္၀တ္ေတြ၊ သတင္းစာက်င့္၀တ္ေတြ၊ ဘာေတြလာမေျပာမေနနဲ႔။ မင္းတို႔ သတင္းေထာက္ေတြ သတိၱရိွရင္ ညဘက္က်ံဳးေဘးလာခဲ့။ ကုလားဘက္ပါမယ္ေတာ့မႀကံနဲ႔။ မႏၲေလးသားေတြ အေၾကာင္းသိေစရမယ္’’ဟု မႏၲေလးမွေပးပုိ႔သည့္ ပုံစံျဖင့္ tunmrat@gmail.com အမည္ျဖင့္ အီးေမးလ္ေပးပုိ႔ကာ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ အုပ္စုတစ္စုက ႏုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္စာ မ်ားကုိ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္မွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ မၾကာ ခဏေရးသားေပးပုိ႔႔မႈမ်ား လက္ခံ ရိွေၾကာင္း ကမာရြတ္မီဒီယာမွ ဦး ေနသန္ေမာင္ကေျပာသည္။

‘‘ဒီကိစၥက ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စတုတၳမ႑ိဳင္ကုိလည္း အႀကီးအ က်ယ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာျဖစ္ တယ္။ ျပည္သူအားလံုးရဲ႕ သတင္းရပုိင္ခြင့္ကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ တာျဖစ္မယ္။ အဲဒီၿခိမ္းေျခာက္ ေနတဲ့ လူတစ္စုက တစ္စုတည္း ပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ အဲဒီဟာ အစိုး ရသိတယ္။ သူတို႔ေဖာ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီတစ္စုတည္းကမ်ိဳးစံုပတ္ၿပီး လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကို ဒုကၡေပးေနတာ။ ဒါအႏၲရာယ္ရိွတယ္’’ဟု ဦးေနသန္ေမာင္ကေျပာသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွစနစ္တက်တုိက္ ခိုက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ႏုိင္ငံ တကာရိွသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အကာအ ကြယ္ေပးသည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွ ဦးရဲနည္ ကေျပာသည္။

‘‘ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ သတင္း စာနဲ႔ စာနယ္ဇင္းကိစၥလုပ္ေနတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔က လည္း ဒီကိစၥေတြကုိ အသိအမွတ္ ျပဳၿပီး သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ အသက္အႏၲရာယ္လံုၿခံဳေရးလုပ္ ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ဟု ဦးရဲနည္ကေျပာသည္။

……..
ကမာရြတ္မီဒီယာမွ တင္ျပ ထားသည့္ သတင္းမ်ား၏ ေအာက္တြင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ လိင္စသည့္အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး အမုန္း တရားမ်ား ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္သူမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း၊ သံုးစြဲသူ စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ကုိ စာရင္းျပဳစုၿပီး လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ အေရးယူႏုိင္ရန္ အစိုးရထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာရြတ္မီဒီယာမွ ဦးေနသန္ေမာင္က ေျပာသည္။

http://www.7daydaily.com/story/15161#.U7pRMLFeeno

==

ျမန္မာ့မူးယစ္ စီးပြါး အစိုးရ GDP ထက္ ၾကီးထြား

26 June 2014 21:48(+0630) (လြန္ခဲ့ေသာ 4 နာရီ ခန္႔က)
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈ လည္ပတ္ေငြပမာဏဟာ ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၉ ေသာင္းရွိတယ္လို႔ အေရွ႔ေတာင္အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ UNODC ကိုယ္စားလွယ္ Jeremy Douglas ကေျပာပါတယ္။

“ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၉ ေသာင္းဆိုတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ တရား၀င္ GDP ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏထက္အမ်ားႀကီးပိုပါတယ္။  အိမ္နီးခ်င္း မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ GDP ထက္လည္း အမ်ားႀကီး သာပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ဒီေငြစီးဆင္းမႈဟာ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး အင္အားအႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။”

အာရွႏိုင္ငံေတြမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈအေျခအေနကိုလည္း UNODC က အခုလိုသံုးသပ္ပါတယ္။
=
China, Myanmar vow to well implement cooperation agreements
2014-06-30 15:10 Xinhua
U Thein Sein said China’s development has brought opportunities for Myanmar and Asia as a whole.

Myanmar is ready to join hands with China to inherit and carry forward the spirit of the Five Principles of Peaceful Coexistence, to well implement their cooperation agreements and to expand cooperation in such areas as trade, energy and infrastructure construction.
=
အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ အမ်ဳိးသားေရးပါတီ အာဏာရ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ စစ္တပ္အာဏာသိမ္း ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတို႔ ၀န္းရံေနသျဖင့္ ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားရမည္ဟု ျမန္မာ႔အေရး ေလ့လာေနသည့္ The Educational Initiatives မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Mr. Igor Blazevic ေျပာၾကား
Published on: June 29, 2014
– See more at: http://news-eleven.com/politic/

kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF