လအမည္      အာရုဏ္တက္
တန္းခူးလ           ၅ း ၀၀
ကဆုန္လ           ၄ း ၅၀
နယုန္လ           ၄ း ၄၀
၀ါဆိုလ            ၄ း ၃၀
၀ါေခါင္လ           ၄ း ၄၀
ေတာ္သလင္းလ           ၄ း ၅၀
သီတင္းကြ်တ္လ           ၅ း ၀၀
တန္ေဆာင္မုန္းလ           ၅ း ၁၀
နတ္ေတာ္လ           ၅ း ၂၀
ျပာသိုလ           ၅ း ၃၀
တပို႔တဲြလ           ၅ း ၂၀
တေပါင္းလ          ၅ း ၁၀

ေနထြက္     ေန၀င္
၆ း ၀၀        ၆ း ၀၀
၅ း ၅၀        ၆  း ၀၀
၅ း ၄၀        ၆း ၂၀
၅ း ၃၀        ၆ း ၃၀
၅ း ၄၀        ၆ း ၂၀
၅ း ၅၀        ၆ း ၁၀
၆ း ၀၀        ၆ း ၀၀
၆ း ၁၀        ၅ း ၅၀
၆ း ၂၀        ၅ း ၄၀
၆ း ၃၀        ၅ း ၃၀
၆ း ၂၀        ၅ း ၄၀
၆ း ၁၀        ၅ း ၅၀

About toyo

toyo 1960 has written 41 post in this Website..

good site...

   Send article as PDF