“မေျပာခ်င္ဘဲ ေျပာ ရ ေတာ႔ မယ္႔ ကုိ ေပါက္ ႏွင္႔ စန္းစန္းတင္႔ မ်ား”

 

 

ဒုကၡ ပါ ဘဲ ဦး ဦး ေဒၚေဒၚ ကို ကို မမ တုိ႔ ညၾကီး တုိ႔ ည ေလး တုိ႔ ေရ

လုိ႔ သာ ေအာ္ လုိက္ ခ်င္ ပါ တယ္။

ဖတ္ေရြး အတြက္ တင္ လုိက္ တဲ ႔ ပုိစ္ မွာ က်ဳပ္ ဆုိ လုိခ်င္ တာ က တစ္ ခု

ျပန္ ေျဖ ရွင္း ေန ၾက တာ က တစ္ ခု ျဖစ္ေနလုိ႔ပါဘဲ။

ဒီကိစၥနဲ႔ပါတ္သက္ျပီး

မူရင္းရြာထဲမွာ၊

ေဖစ္ဘုတ္ကရြာထဲမွာ၊

စေတးတပ္ေတြမွာ ၊

တည္႔တည္႔ ေျပာ သ၊ူ

ေကြ႔ ၀ုိက္ေျပာသူ ၊

ေရာခ်ျပီးမွေလွ်ာခ်သြားသူ၊

လူ အ ေပါင္း က

ျပန္ျပီး ေကာ္ မင္း ေတြ ေပး ၾက တာ က

က်ဳပ္ ကို

စန္းစန္းတင္႔ လုိ႔ မေျပာ ရုံ တ မယ္ ေျပာ သူ က ေျပာ

မခုိင္လုံေသာအေၾကာင္းျပ ခ်က္ ေတြ နဲ႔ ရွင္းလုိရွင္းဆုိေတာ႔

“ခုတ္ရာ တျခား ရွ ရာ တစ္ ျခား “ျဖစ္ ေန ေတာ႔

က်ဳပ္ က ျပန္ မေျဖရွင္းလုိ႔ မ ရ ေတာ႔ ဘူး။

က်ဳပ္ က စတစ္ကီ မေပး လုိ႔ ေျပာတာ  က

က်ဳပ္ ေရးတ ဲ႔ ပုိစ္ မုိ႔ လုိ႔ စတစ္ ကီ ရ ခ်င္ တာ မဟုတ္ဘူး။

ဖတ္ေရႊး အၾကဳိက္ လက္ ေရြး စဥ္ ဆန္ ကာ တင္ပုိစ္ေတြကို

မဖတ္ရ ေသး တဲ ႔ သူ ေတြ ဖတ္ ေစခ်င္ လုိ႔ ဆန္ ကာ တင္ ရ ေစခ်င္တာ။

ဒါေပမ ယ္႔ သူမ်ားေတြ ေကာ္ မင္း ေတြျပန္ ဖတ္ေတာ႔ က်ဳပ္ ကဘဲ

စတစ္ကီ မရ လုိ႔ ၀မး္ နည္းေၾက ကြဲ ေန တဲ႔ ပုံ စံ ေပါက္ ေန တယ္။

က်ဳပ္ ကလဲ အရမး္ကုိ ခံ စားခ်က္ ႏု နယ္ တဲ႔ စန္းစန္းတင္႔ ျဖစ္ ေနတယ္။

ျဖစ္ သမွ် ပ်က္ သ မ်ွ ကို အစ အဆုံး ေျပာ ျပ မွ ဘဲ ျဖစ္ ပါ လိမ္႔ မယ္။

ဘာ လုိ႔ လဲ ဆုိ ေတာ႔  ဘယ္က စ လုိ႔ ဘာ ျဖစ္မွန္းမသိ ဘဲ

ေကာ္မင္း တစ္ေၾကာင္းေလာက္ ၀င္ ဖတ္ ျပီး

ဟုိ ေျပာ ဒီ ေျပာ ေျပာ တတ္ တဲ႔သူေတြ က အေသအ ခ်ာ ရွိ ေန လုိ႔ ပါဘဲ။

အဲ ဒီ ေတာ႔ က်ဳပ္ က အ စ အဆုံးဇာတ္ရည္ လည္ေအာင္ ေရး ရ ပါ ေတာ႔ မယ္။

ကဲ သည္း ခံ ခြင္႔ လႊတ္ျပီး ဖတ္ၾက ေပ ေတာ႔။

 

 

 

**********************************************************

 

 

အခု လက္ ရွိ အ ေန အ ထား မွာဒီဖတ္ေရြးဆုိ တာ ကုိ ဥပ မာ ေ ပး ရ ရင္

တုိင္းျပည္ က စိတ္ မ၀င္ စား တဲ႔ ဌာ န တစ္ ခု လုိ

ျဖစ္ေနတာ ၾကာ ခဲ႔ ျပီ။

(ဖတ္ေရြးရွိခဲ႔ လုိ႔ ဘဲ ေတြ႔ ဆုံ ပြဲ ျဖစ္ လာ တယ္ ဆုိ တာ ေတာ႔ ဘယ္သူ မွ ျငင္းလုိ႔ မရ)

 

ဖတ္ေရြး ကို ရွိ သင္႔ တယ္ လုိ႔ ခံ ယူ သူ က တစ္ ဖက္

မရွိ သင္႔ဘူး လုိ႔ ခံ ယူသူ က တစ္ ဖက္

ရွိ ခ်င္ ရွိ မ ရွိ ခ်င္ ေန ဆုိသူက တစ္ ဖက္

ဒါက ရြာသူားေတြဘက္က။

ဖတ္ေရြးအစလုိ႔ ေျပာရင္ ဘလက္ေခ်ာ နဲ႔ ဦးပါေလယာတုိ႔ က စတင္ခဲ႔ ၾက တာပါ။

ဖတ္ေရြးအဖြဲ႔ ထဲပါ ဘုိ႔ ဘလက္ေခ်ာ က်ဳပ္ကို ဆက္ သြယ္ လာတာ

မွတ္ မွတ္ ရရ 10-6-2012 ေန႔ ဘဲ။

အဲ ဒီ ေန႔ က က်ုဳပ္ ေရႊလီ က ေန မန္းေလးကို ျပန္ လာ တဲ႔ေန႔။

သူ ဖုန္းဆက္ေတာ႔ မုိး ေတြ တ၀ုန္း၀ုန္းရြာ ေနတုးံ

က်ဴပ္တုိ႔ စီးလာ တဲ႔ကား က လမ္းေပၚမွာေျပးေနတုံး

မၾကား တစ္ ခ်က္ ၾကား တစ္ ခ်က္ နဲ႔ မုိ႔ မန္းေလး ေရာက္မွျပန္ဆက္ရ တယ္သူ႔ဆီကုိ။

သူက ဖတ္ေရြးအဖဲြ႔ လုပ္မယ္ ကိုေပါက္   သူတုိ႔ နဲ႔ လက္ တြဲ႔ ပါေျပာတယ္။

ဖတ္ေရြးထဲ ကို က်ဳပ္ လဲ ၀င္ ပါတယ္။

ဖတ္ေရြး စလုပ္ ျပီး မၾကာ ခင္ မွာ ဖတ္ေရြး က ထြက္တဲ႔ လူ ေတြ လဲ ရွိ လာတယ္။

အသစ္၀င္ သူလ ဲ ရွိ တယ္။

ခ ဏ ေလး ၀င ္လာ ကူ သူ လဲ ရွိ လာတယ္။

 

ဖတ္ေရြး အဖြဲ႔ က တစ္ လ တစ္ ခါ ေရြး တဲ႔စာမူ ကို အဖြဲ႔ ၀င္ တစ္ေယာက္ျခင္း စီ က

တစ္လွည္႔ စီ ေၾက ညာ မယ္ လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ ထားၾက ပါ တယ္။

ဖတ္ေရြး က တင္ လုိက္ တဲ႔ ပုိစ္ ဆုိ ရင္ စတစ္ကီ ခ်ိတ္ေပး တယ္။

အဲဒါ က ထုံး စံ လုိျဖစ္ေနတာ။

ေလာကၾကီးမွာ တစ္ခါ တစ္ခါ စည္းကမ္း လုိ႔ သတ္ မွတ္ မထားေပမယ္႔

လုပ္သင္႔ လုပ္ ထုိက္ တာကိုေတာ႔ လုပ္ ေပး ဆုိ တဲ႔ သေဘာပါဘဲ။

 

အဲ ပ ထ မ ဆုံး က်ဳပ္ေရြး တဲ႔ အလွည႔္ မွာ ဘဲ စကားေျပာ ရ ပါ ေတာ႔တယ္။

က်ဳပ္ ဖတ္ေရြးပုိစ္ကုိ ေတာ႔ စတစ္ကီ မခ်ိတ္ဘူး။

က်ဳပ္က ေျပာ ေတာ႔ မွ စတစ္ ကီ ခ်ိတ္ တယ္ ။

က်ဳပ္ေရွ႔ က ေၾကညာ သြားတဲ႔ လူ ေတြ ပိုစ္က စတစ္ကီ ခ်ိတ္ေပးတယ္။

( စတစ္ ကီ တက္ ေတာ႔ ဘာ အက်ဳးိရွိ လဲ ေမး ရင္ ထိပ္ တက္ ကပ္ ေန ေတာ႔

လူ မ်ားမ်ား ဖတ္ျဖစ္ တာ ေပါ႔)

အဲ ဒီ တုနး္ ကလဲ က်ဳပ္က ဘဲ စန္းစန္း တင္႔ တယ္ ဆု ိတဲ႔ ပုံစံ နဲ႔ ေျပာတာခံ ရ ဘူးတယ္။

ဒါက ပ ထမ ဆုံးအၾကိမ္ တုံးက ျဖစ္ ခဲ႔ တာ။

က်ဳပ္ ကလဲ ဘာ မွ ထပ္ မေျပာ ေတာ႔ ဒီကိစၥ ကျပီး သြားတယ္။

 

စတစ္ ကီ ခ်ိတ္ ေစ ခ်င္ ရင္ ေျပာ ေပး ရ တယ္ လုိ႔ ဆုိ လာ သူ လဲရွိတယ္။

အမ်ားနဲ႔ ဆုိင္ တဲ႔ ပိုစ္ ကို စတစ္ ကီ ခ်ိတ္ေ ပး ပါ လုိ႔ ေတာင္းဆုိ မွ ရ တယ္ ဆုိ ရင္

အေတာ္ ရီ စရာေကာင္းတဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္လုိ႔ ဘဲ သတ္ မွတ္ ခ်င္ ပါတယ္။

အရွင္းဆုံးေျပာရင္ ရင္ ဒါ က အယ္ ဒီ တာ ၾကဳိက္လုိ႔ထိပ္ တက္ ကပ္ေပးရမွာမဟုတ္။

အမ်ားနဲ႔ ဆုိင္ တဲ႔ အတြက္ မျဖစ္ မေန လုပ္ ေပး ရ မယ္႔ ၀တၱရားလုိ႔ ဘဲ ဆုိ ခ်င္ ပါတယ္။

အဲလုိမွ မဟုတ္ရင္ လဲ ျပတ္ ျပတ္ သာ းသား သာ ေျပာ ထား လုိက္ ဖတ္ေရြးကျဖစ္ျဖစ္

ဘာ ျဖစ္ ျဖစ ္အယ္ ဒီ တာ မၾကဳိက္ရင္  စတစ္ ကီ မခ်ိတ္ဘူးသာ ေျပာ လုိက္။

စတစ္ကီ ခ်ိတ္ တဲ႔ အလုပ္ ကို အယ္ ဒီတာတစ္ေယာက္ဘဲ လုပ္။

ဘယ္ေမာ႔ မွ ၀င္ မ လုပ္ နဲ႔။

ဒါ ဆုိလဲရွင္းတယ္ ။

ကိစၥ လဲဲ ျပတ္တယ္။

အ ဖြဲ႔ အစည္း တစ္ ခု ဆုိ တာ က တကယ္ ေျပာ ရင္ နုိင္ငံ အငယ္ေလးပါဘဲ။

အဲ ေတာ႔ တိ က် တဲ႔ စည္း ကမး္ ဆုိ တာ ေတာ႔ ရွိ ကုိ ရွိ ရ မယ္။

လုိက္ နာ တာ မ လုိက္ နာ တာ က ေတာ႔ တစ္ ပုိင္း ေပါ႔။

 

*********************************************

ေနာက္ပုိငး္ ဖတ္ေရြး လုပ္ ရင္း က

က်ဳပ္ နဲ႔ အဆင္ မေျပတာရွိ ေတာ႔ ဖတ္ေရြးအဖြဲ႔ ကက်ဳပ္ ထြက္တယ္။

က်ဳပ္ မထြက္ ရင္ ဖတ္ ေရြးအ တြက္ အဆင္ မေျပ တာေ တြ ရွိ လာနုိင္တာသိလုိ႔ထြက္တာ။

ဖတ္ေရြး ထဲ သာ မ ပါ ေပမယ္႔ ရြာ ထဲ မွာ စာ ေရး တယ္ ဓါတ္ပုံ တင္ တယ္။

က်ုဳပ္လုပ္ ေန က် အလုပ္ေတြ ကို က်ဳပ္ အသိစိတ္ဓါတ္နဲ႔က်ုဳပ္ဆက္လုပ္တယ္။

ျပီးခဲ႔ တဲ႔ ေဖ ေဖာ္ ၀ါ ရီ လ မွာ ရန္ကုန္ကုိ က်ဳပ္ ဘုန္း ၾကီးလာ ၀တ္ တယ္။

အဲဒီအ ခ်ိန္ မတုိင္ ခင္ မွာ က်ဳပ္သိ တာ ဖတ္ ေရြး မွာ လူ အင္ အား နည္း ေန ျပီ ဆုိ တာဘဲ။

အဖြဲ႔ ၀င္ေတြ ရွိ တယ္ ဒါ ေပမ ယ္႔ လ စဥ္ ပုံမွန္ ဖတ္ နုိင္ သူ မ ရွိ တာ။

အလုပ္ေတြနဲ႔ မအားၾက တာ။

ဒါကေတာ႔ အားလုံးက မအားလပ္တဲ႔ၾကားကလုပ္ေနၾကေတာ႔ ့ျဖစ္မွာဘဲ။

ျပ ႆ နာ မဟုတ္။

အဲဒါ နဲ႔ က်ဳပ္ နဲ႔ ဆာ မိ ေတြ႔ တဲ႔ အခ်ိန္ က်ဳပ္ ဖတ္ ေရြး ကို ျပန္ ၀င္ ေပး မယ္ ေျပာ လုိက္တယ္။

၀င္ ဖတ္ ေပး မယ္ ေျပာ ေတာ႔ သူ တုိ႔ ကလဲ ၀မ္း သာ အား ရ ဘဲ။

က်ဳပ္ရန္ကုန္က ျပန္ မယ္႔ မနက္မွာ ကိုစြယ္ေတာ္ရြက္ရဲ႕ ရြာကြပ္ပ်စ္မွာ

ဖတ္ေရြးအဖြဲ႔ သားေတြ နဲ႔ ဆုံ တယ္။

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔စကားေတြ ေျပာ ျဖစ္ ခဲ႔ ၾက တယ္။

အဲဒီ ကေ န က်ဳပ္ ဖတ္ ေရြး တဲ႔ ျပန ္ေရာက္လာ တယ္ ေပါ႔။

က်ဳပ္ ေမြး ေန႔ က ဇူ လုိင္ လ ထဲမွာ။

အဲ ေတာ႔ ဇူ လုိင္ အတြက္အလွည္႔ က် မယ္႔ ဇြန္ လအတြက္ က်ဳပ္ေၾကညာ မယ္ လုိ႔

အေစာ ၾကီး က တည္း က ေတာင္း ဆုိ ထားတယ္။

ဒီ ပုိစ္ကုိ ေၾက ညာ ေပး ဘုိ႔ က်ဳပ္ မွာ ဘာ အခက္ အခဲ မွ မရွိ။

ဖတ္ေရြးဥကၠဌကိုၾကီးမုိက္ကလဲ ဒီလ အတြက္ကုိေပါက္ေၾကညာေပးပါေျပာတယ္။

အဲ ေတာ႔ က်ဳပ္ က ေၾက ညာ ေပး ဘုိ႔ အတြက္ ဆန္ကာတင္ စာရင္းမထြက္ခင္

က တည္း က က်ဳပ္ က ၾကဳိေရးထားျပီးသား။

 

ေၾကညာ ဘုိ႔ အတြက္ မာ ဃဆီ က စာရင္းေတာင္း တယ္။

သူ က ပုိ႔ ေပးတ ယ္။

အ ရင္ က ဆုိ ရင္ က်ဳပ္ က ပုိစ္ ေတြ ကို  ညည မွာ အင္တာနက္ဆုိင္သြားတင္ ပါ တယ္။

အခု ရက္ က  မန္းေလးမွာ ည မထြက္ ရ အမိန္႔ ရွိတဲ႔ ေတာ႔ ည ဆုိ အင္ တာ နက္ ဆုိင္ မသြားနုိ္င္။

က်ဳပ္ကုိ္င္ ထားတ ဲ႔ 680 နဲ႔ စတဲ႔ CDMA  က အင္ တာ နက္ ေလ်ာက္လုိ႔ မရ ပါ ဘူး။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ ဒီ ပုိစ ္က ည ေန ပုိင္း အ လုပ္  မျပန ္ခင္ ဘဲ တင္ လုိက္ ပါတယ္။

အဲ လုိ တင္ လုိက္ တာ က ျပ ႆ နာ ရ ဲ႕ အ စ ျဖစ ္ေတာ႔ တာ ပါ ဘဲ။

ဇြန္ လ အတြက္ ေၾက ညာ ေပး ရ တာ ေၾကာင္႔

“ဇြန္ လ မွာ ပြင္႔ ေသာ ပန္း မ်ား ကိုခူး ဆြတ္ ျခငး္”

လုိ႔ေခါင္း စဥ္ ေပး ျပီး ဇ ကာ တင္ ပုိစ္ ကို တင္ လုိက္ ပါတယ္။

ဒါ ေပ မယ္႔ ည ေန ပုိငး္ က တင္ လုိက္ တဲ႔ ပုိစ ္က  ၂၄ နာရီ ေက်ာ္

ေနာက္ တစ္ ရက္ ကူး တဲ႔ အထိ

စတစ္ကီ မခ်ိတ္ ေသး ပါ။

ဒါ ေပမ ယ္႔ က်ဳပ္ ဘာမွ မေျပာ။

ေကာ္မင္းေတြ ၀င္ ေပး လာ ၾက တယ္။

၀င္ လာ သမွ် ေကာ္ မင္း ကိုစိ တ္ပါ လက္ ပါ ျပန္ မန္းေ ပး ေန ပါ တယ္။

ဒါေပမယ္႔ အထက္ တက္ မကပ္ စတစ္ ကီ မေပး ေသး။

အဲဒီအ ထိ က်ဳပ္ စိတ္ ထဲ မွာ ဘာ မွ မျဖစ္ ေသး။

က်ဳပ္ ညေ န ပုိင္း မွာ တင္ လုိက္ တဲ႔ ပုိစ္ က ၂၄နာရီ ေက်ာ္ လာ တယ္

ေကာ္ မင္း ေတြ ၀င္ ေပး  လာ တယ္။

ဒါ ေပ မယ္႔ အထက္ တက္ မ ကပ္ ေသးဘူး။

အဲ ဒီ အ ထိ က်ဳပ္ က စိ တ္ ထဲ ဘာ မွ မရွိ ေသ းဘူး။

အခု ရက္ မန္းေလး မွာ  ည မထြက္ရ ဆုိ ေတာ႔ ည ည အင္ တာနက္ဆုိင္မသြားနုိင္။

အဲေတာ႔ ည ပုိ္င္ းမွာ ဘယ္ သူ ေတြ မနး္ တယ္ မ မန္းဘူးဆုိတာက်ဳပ္ မသိ။

ေနာက္ ရက္ ေရာက္ လုိ ႔ သူ မ်ား က ဖတ္ ေရြး ပိုစ္ က ၾကားညွပ္ ေနတယ္ လုိ႔

ေကာ္ မင္း ေပး ေတာ႔ မွ က်ဳပ္  ဟာ လဲ ၾကား ညွပ္ သလုိ ျဖစ္ ျပီး မ ေန နုိင္ မထုိင္

နုိင္ ျဖစ္ သြား ပါ တယ္။

မ ေန နုိင္ မထုိင္ နုိင္ ျဖစ္ သြား တဲ႔ အေၾကာင္းရင္းက သူမ်ား ေျပာလုိက္မွ

အထက္ တက္ ကပ္ ေပး ရ  တဲ႔ ဘ၀ ေရာက္သြားလုိ႔ပါဘဲ။

သူ မ်ား ေထာက္ျပ လုိက္မွ အေျပးအ လႊား စတစ္ ကီ လုပ္ေပးတာပါ။

အဲ ေတာ႔ မွက်ဳပ္ ေခါင္းထဲ ေတြး မိ တာ က ေတာ႔

သူမ်ားက အျမင္ မေတာ္ လုိ႔ ေျပာ မွ စတစ္ကီ ေပး သလား ဆုိ တာ ပါ ဘဲ။

(က်ေနာ္႔ ပိုစ္ ကုိ ၀င္ ေကာ္မင္းေ ပး သူ ေတြ ထဲ မွာ

စတစ္ကီ လုပ္ပုိင္ခြင္႔ ရွိသူ ေတြ ပါ တာ သိ ေန လုိ႔ ပါဘဲ။

သူတုိ႔ က သတိ မ ထား မိ လုိ္က္ဘူး ဆုိ တာက ေတာ႔ သူတုိ႔ေျပာ မွ ဘဲ က်ဳပ္သိ ရ ပါတယ္။)

ဟုိ အရင္ ပ ထ မ တစ္ ခါ  တင္ တုံး က လဲ အမ်ားနဲ႔ ဆုိင္ တဲ႔ ပုိစ္ ျဖစ္ ေပ မယ္႔  အထက္ တက္ မကပ္။

ေျပာ လုိက္ မွ စတစ္ကီေပး။

အခုတစ္ခါလဲ အထက္ တက္ မ ကပ္ ။

သူ မ်ား က ၀င္ ေျပာ ေတာ႔ မွ  အထက္ တက္ ကပ္။

ပုိစ္ ေၾကညာ တာ ၂ၾကိမ္ ။

၂ၾကိမ္လုံး ကိုယ္႔ အလွည္႔  မွ ဒီလုိျဖစ္တယ္ဆုိေတာ႔

စိတ္ ထဲ မွာ ခု ပါ တယ္။

က်ဳပ္ ကေတာ႔ ေျဗာင္ေျပာတာ။

အဲ ေတာ႔ က်ဳပ္ လဲ ၀င္ ဖတ္သူ မရွိ တဲ႔ အတူတူ ေတာ႔ မထူး ဘူးဆုိျပီး

ဇြန္ လ အ တြက္ ေရြး ခ်ယ္ တဲ ႔ ပုိစ္ အခ်ိန္ မေစာင္႔ ဘဲ ခ်က္ ျခငး္တင္ လုိက္ တယ္ ။

(ဒီတစ္ခါ ဆု ရ တဲ႔ ပုိစ္ကိုေၾကညာရင္ ထူးထူး ဆန္းဆန္းျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆုိျပီး

ရုိက္ထားတဲ႔ ဓါတ္ပုံေတြလဲ ဖ်က္ လုိက္တယ္)

က်ဳပ္စိတ္ထဲ မေက်နပ္ တာ ကို လဲ ထည္႔ ေရး  လုိက္ တယ္။

အရွင္းဆုံးေျပာရင္ေတာ႔ အဲ ဒီပုိစ္ ကို က်ဳပ္ တစ္ ထုိင္ တည္း ရုိ္က္ တင္ လုိက္ တယ္။

က်ဳပ္ေျပာတာကုိ ဘယ္ သူ ဘာ ေျပာ ေျပာ

က်ဳပ္ ဘာ မွ ျပန္ မေျပာ ဘူး

ဘာ ေကာ္ မင္း မွ ၀င္ မေပး ဘူး လုိ ့

စိတ္ ပုိငး္ ျဖ တ္ ထား တယ္

အဲ ေတာ႔ က်ဳပ္ ၀င္ မဖတ္ ဘူး။

အဲ ဒါ က ရြာ ထဲ မွာ။

ေဖစ္ဘုတ္က ရြာသူ သားမွာလဲ တင္ တယ္။

၀င္ ဖတ္ တယ္ ဘာ မွ က်ဳပ္ျပန္ေကာ္မင္းမေပးဘူး။

ေနာက္ေဖစ္ဘုတ္မွာ ကို ေသာင္း စိန္ တင္ တဲ႔ ပုိစ္ တက္ လာ တယ္။

အဲဒီမွာ လဲ ေကာ္ မင္း ေတြ ေပး ေန ၾက ပါတယ္။

ေကာ္ မင္း ေတြ ကုိ ၀င္ ဖတ္ ေန ေပ မယ္႔ က်ဳပ္ ၀င္ မေျပာ ပါ ဘူး။

ဒါ ေပမ ယ္႔ က်ဳပ္ က အမ်ား အတြက္ လုိ အပ္ လုိ တယ္ ထင္ လုိ စတစ္ကီ ေတာငး္မိတာကုိ

“နွစ္သိမ္႔ ရ မ လား “လုိ႔ လာ ေမး တဲ႔ အခ်ိန္ မွာ ေတာ႔  က်ဳပ္ တကယ္ ကို စိတ္ တုိသြားပါတယ္။

အဲ လုိ ေမး ရ ေအာင္ က်ဳပ္ က  ၁၆ႏွစ္သားလဲ မဟုတ္။

က်ဳပ္ ကိုယ္ပုိင္ ေရး တဲ႔ ပုိစ္ စ တစ္ ကီ မရ လုိ ႔ ဂ်ီ တုိက္ ေနတာ လဲ မဟုတ္။

က်ဳပ္ က အနွစ္သိမ္႔ ခံ ခ်င္ အေခ်ာ့  ခံ ခ်င္ လုိ႔ ေရးထားတာ မဟုတ္ ဘူးေလ။

တစ္ရြာလုံးနဲ႔ ဆုိင္ တဲ႔ ျပန္ ၾကာ း ခ်က္ ကို စိတ္ ၀င္ စား သူ ေတြ ဖတ္ ေစ ခ်င္ လုိ႔

ဇကာ တင္ ပုိ႔ စ္မွာ ပါ သူ ေတြ ၀မ္း သာ ရ ေအာင္ လုိ႔

စတစ္ကီေပး ေစခ်င္ လုိ႔ ေျပာေ နတာ ။

(တစ္ ခု ေတာ႔ ရွိ တယ္ က်ဳပ္ပုိစ္  ဇကာ တင္ ပုိစ္မွာ ပါ လုိ႔

လူ သိ ေစခ်င္လုိ႔ စတစ္ကီခ်ိတ္ေစခ်င္တာ

လုိ႔ ေတာ႔ လာ မေျပာ နဲ႔ က်ဳပ္ အ တြက္ ဇကာ တင္ ပါ တာ  မထူး ဆနး္ ဘူး။

ဒါေပမယ္႔ လည္ း က်ဳပ္ က သာ မန္ စာေရ းသူ တစ္ေယာက္။

စာ ေတြ ဒီ ေလာက္ ေရး ေန ေပ မယ္႔

က်ဳပ္ တစ္ ခါ မွ ဖတ္ေရြးအၾကဳိက္ ဆု မရ ဘူး ေသး ဘူူး။

ေနာက္လဲ ဘယ္ေတာ႔ မွ ရ မွာ မဟုတ္ ဘူး ဆုိ တာ က လဲ

အေသ အခ်ာဘဲ။

ဘာ လုိ႔ မရ လဲ ေမး ရင္ ကိုယ္ က  အမ်ားၾကဳိက္ေအာင္မေရးတတ္ေသးလုိ႔

မရ တာ လုိ႔ အမွန္ အတုိင္းေျဖ ပါ မယ္)

ခက္ ခက္ ခဲ ခဲ နဲ႔ ၀င္ ရ တဲ႔  သူ ေတြ တန္း ျပီး ျမင္ ေစ ခ်င္ တဲ႔ စိတ္ဘဲ ရွိတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ က်ဳပ္ကအဲ ဒီ ပုိစ္ ကို စတစ္ကီရေစခ်င္တာ။

အဲ ေတာ႔ အဲ ဒီ ပိုစ္ ေအာက္ မွာ ေကာ္ မငး္ ေပး လုိက္တယ္။

က်ဳပ္ကို နွစ္သိမ္႔ စ ရာ  မ လုိ ဘူးေပါ႔။

အဲ ဒီ မွာ ယုတၱိမရွိ တဲ႔ ေျဖ ရွင္း ခ်က္ ေတြ တက္ လာ တယ္။

အဲဒီ မွာ က်ဳပ္ ေတာက္ေလ်ာက္ေကာ္ မင္း ေတြ ကို ျပန္ ေခ် ပ တယ္။

လုိက္ ေျဖ တယ္။

ေနာက္ပုိင္းေတာ႔  က်ဳပ္ စိတ္ ေလ်ာ႔ လုိ္က ္ပါ တယ္။

က်ဳပ္အလုပ္ မ်ား ေနတဲ႔ ၾကား ကေန ေကာ္မင္း ၀င္ ဖတ္ လုိက္

သူ က ေရး လုိက္ ကုိယ္ က ေရး လုိက္ လုပ္ ေန ရ င္ ျပီး မွာ လဲ မဟုတ္ သလုိ

က်ဳပ္ ကို တုိင္ က လဲ ျပန္ ေျဖ ရွင္းခ်င္ စိတ္ မရွိေတာ႔ က်ဳပ္

ေပး ခဲ႔ တဲ႔ ေကာ္ မင္းေတြကိုအားလုံးကိုျပန္ ဖ်က္ သလုိ က်ဳပ္ ေရးထားခဲ႔ တာေတြကိုလဲ

ျပန္ဖ်က္ လုိ္က္ ပါ တယ္။

က်ုပ္ က ပုိစ္ ထဲ မွာ ကိုေပါက္ စာ ေရး တာ ညံ႔ လုိ႔လား ဘာ လား ဆုိ တာက

သူ မ်ား ကို အျပစ္ မတင္ ခ်င္ လုိ႔ ခပ္ ေဖာ႔ ေဖာ႔ ေလး ေရး လုိက္ တာပါ။

 

 

(Ko Pauk Mandalay ေတာ္ ဘီ ဗ်ဳိ႔ ဘာ မွ ၀င္ မေျပာ ေတာ႔ ပါ။

က်ေနာ္ ေကာ္ မငး္ ေပး ထား တာ ေတြ လဲ ျပန္ ဖ်က္ လုိက္ ပါ ျပီ။

ဘာ မဟုတ္ တဲ႔ ကိစၥ အတြက္ အခ်ိန္ ကုန္ မ ခံ ေတာ႔ ပါ။)

လုိ႔ ေရး ျပီး  တဲ႔ ေနာက္ပုိငး္ ၀င္ လဲ မဖတ္ ေတာ႔ ပါ။

ေျဖ လဲ မေျဖ ေတာ႔ ပါ။

ေနာက္ ရက္ ရြာ ထဲ ကို ၀င္ ဖတ္တဲ႔အခါမွာေတာ႔

7-10-14

kai says: (Edit)

(ဒီရြာထဲ .. ရြာလူၾကီးသတ္မွတ္ထားတဲ့ အထဲကတေယာက္က..

စတစ္ကီကိစၥထေျပာေနသမို႔.. အူေၾကာင္ေၾကာင္ေတာင္ ျဖစ္သြားတယ္..။
ေနာက္… ပရိုစာေရးဆရာအဆင့္ဆိုတာ..

အယ္ဒီတာ့အလုပ္နားလည္ရမွာေပါ့ဆရာေပါက္ရဲ့..
သူ႔စားပြဲေပၚေရာက္ေနတဲ့..စာေတြထဲကမွ…

စိတ္ကူးတည့္တာေတြ႔လုိ႔.. ေရြးခ်င္ေရြးမယ္.. မေရြးခ်င္မေရြးဘူး..။

ဖိအားမေပးသင့္…
ဒါကတခု..) ဆုိ တဲ႔ ေကာ္ မငး္ ကို လဲ ေတြ႔ ေရာ ဒီကိစၥ က က်ဳပ္ ျငိမ္ေန လုိ႔

ရ ေတာ႔ တဲ႔ ကိစၥ မဟုတ္ ဘူး ဆုိ တာ ကို သိ လာ ပါ တယ္။

ျငိ္မ္ေ န မယ္ ျပန ္မ ေျပာ ဘူး ဆုိ ရင္ ဘာ မွ ေရေရ ရာရာ မသိ တဲ႔ လူက

ကိုေပါက္ စတစ္ ကီ ငတ္ တယ္ ထင္ မယ္။

အဲဒီ ပုိစ္မွာ ေပး ထားတ ဲ႔ ေကာ္မင္းေတြဖတ္ၾကည္႔ ရင္

(၁) ပန္းနာမယ္ နဲ႔ ဓါတ္ပုံ ပုိစ္ေတြ ကို ပ ထ မရက္က က်ဳပ္တင္ လုိက္တယ္

အဲ တာေၾကာင္႔ ဖတ္ ေရြး ပိုစ္ လုိ႔ မထင္ လုိက္မိ ဘူး။

(၂)  သူၾကီး စက္ေတာ္ ေခၚေ န တဲ႔ အခ်ိန္ နဲ႔ တုိက္ဆုိင္သြားလုိ႔ မျမင္တာျဖစ္မယ္။

(၃) သူၾကီးက သတင္းစာ ထုတ္ဘုိ႔ အတြက္ အလုပ္ မ်ားေ နလုိ႔ သ တိ မထားမိ တာ ျဖစ ္မယ္။

(၄) စတစ္ကီ ကိစၥကုိေမာ႔ ေတြ မ လုပ္ ဘူး  သူၾကီး ဘဲလုပ္ တယ္ လုိ႔ေျပာၾကတယ္။

ဆုိ တဲ႔ ေလး ခ်က္  ကို သြားေတြ႔ ပါတယ္။

 

အဲ ေတာ႔ တစ္ ခ်က္ ျခင္းျပန္ ရွငး္မယ္ ဆုိရင္

 

(၁) ပန္း နာ မယ္ ေၾကာင္႔ ဖတ္ ေရြးပိုစ္လုိ႔ မထင္ လုိက္ မိ ဘူး။

လက္ ခံ ပါ တယ္။

ဒါေၾကာင္႔လဲ က်ေနာ္ ေရးတ ာ ည့ံ ဖ်ငး္ သြားလုိ႔ လား လုိ႔ ေမး ခြန္းျပန္ ထုတ္ မိ တာပါ ဘဲ။

ဒါေပမယ္႔ က်ေနာ္ က အဲဒီ ပုိစ္ ရဲ႕ tag ေခၚမလား ဘာေခၚ မလာ းဆုိ တဲ႔ ေအာက္ေျခကေ န

ျမင္ ေနရ တဲ႔ ေန ရာ မွာ ျမန္မာ လုိ ေရာ ဘို လုိ ေရာ ဖတ္ေရြး လုိ႔ ေသ ခ်ာ ေရး ထား ေပးပါတယ္။

အဲ ဒါ ကို သ တိ မ ထား မိ ဘူး မျမင္မိဘူးဆုိရင္ေတာ႔ ဘာမွ မေျပာ လုိ ပါ။

 

(၂) ကိုလတ္ၾကီးက ရီ စရာ ျဖစ္ေအာင္ ေပါ႔ သြားေအာင္

ခပ္ ေနာက္ေနာက္ေလး ေျပာလ ုိက္တာကိုလက္ခံ ပါတယ္။

သူၾကီး မင္း စက္ ေတာ္ေခၚခ်ိန္ နဲ႔ တုိက္ဆုိင္တဲ႔ ပိုစ္ ဆုိရင္

သူၾကီး မျမင္လုိ႔  စတစ္ ကီ မ ရ ဘူး လုိ႔

ေနာင္လာ ေနာက္ သား ေတြ အယူ လြဲ သြားမွာစုိးတဲ႔ အတြက္

“ဒီ လုိ မ ေနာက္ နဲ႔ “ လုိ႔ ဘဲ ေျပာ ခ်င္ ပါ တယ္။

ေတာ္ၾကာ ပုိစ ္တင္ ခါ နီး ရင္ သူၾကီး အိပ္ ျပီလားလ ုိ႔ လွမး္ ေမးရင္

သူၾကီး အိပ္ ေရး ပ်က္မွာ စုိးလုိ႔ ပါ။

ေနာက္ ထပ္ ဆက္ ေျပာ ရ ရင ္ ရြာထဲ ကုိ ၀င္ လာ တဲ႔ အသစ္ အသစ္ ေတြကိုလဲလက္ခံ ပါ တယ္။

က်ဳပ္ ဘယ္ အသစ ္ကို မွ ႏွိပ ္ကြပ္တယ္ ဆုိ တာ မရွိခဲ႔။

ဒါေပမယ္႔ အယူ အဆ နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔ ေျပာ ခ်င္ ေျပာ မယ္။

အ သစ္ ကို မၾကဳိ ဆုိ စ ရာ အေၾကာငး္ မရွိ။

 

(၃) သူၾကီး မအားလပ္ တာ ကို လက္ ခံ ပါတယ။္

အလုပ္ မ်ား တာ ကို လဲ လက္ ခံ ပါ တယ္။

ပုိစ္တစ္ခု ထဲမွာဖတ္ လုိက္ မိ တာေတာ႔ တုိးပြားလာ တဲ႔

ရြာသူားမ်ားနဲ႔အခ်ိဳး ညီေအာင္

ေမာဒ္အေရ အတြက္ကို (၁၀)အထိ တုိးျမင္႔

ခန္႔ထားလုိက္ပါတယ္ ဆုိ တာကုိ ဖတ္ဘူးပါတယ္။

ေနာက္ က်ဳပ္ သိထားတာကလဲဒီရြာၾကီး ကို

အျမဲ မျပတ္ ၾကည္႔ နုိင္ ေအာင္ အတြက္

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္အိပ္ ခ်ိန္ ေတြ

မတ ူ ေသာ ေတာင္ကြ်နး္ ေျမာက္ကြ်နး္

အေရွ႔ကြ်နး္ အေနာက္ကြ်နး္ ေနရာ ေဒ သ

အသီးသီးကလူကို အကူအညီေတာင္းျပီး

တာ၀န္ေပးထားတယ္ လုိ႔ သိရ ပါတယ္။

အခု ႔ သူၾကီး အပါ အ၀င္ လူ ၁၁ ေယာက္တိတိ အေစာင္႔ ထားတာ

ေတာင္ က််ဳပ္ပုိစ္ ကုိ သတိ မထားလုိက္မိ မျမင္ မိ ဘူး ဆုိ ေတာ႔

လူ မ်ဳးိ ေရးဘာ သာ ေရးလုိ အေညွာင္႔ေထာင္တဲ႔ပိုစ္မ်ား

တက္လာ မွာ ကို ေတာ႔ seriousျဖစ္မိပါတယ္။

ျပန္ေတြးၾကည္႔ ေတာ႔လဲက်ဳပ္ကသာ အေရး ၾကီး ေနတ ယ္

သူ တုိ႔ အတြက္အေရးမၾကီး

တဲ႔ ကိစၥ တစ္ ရပ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္တယ္ဆုိျပီး သတ္မွတ္ ထားလုိက္ပါျပီ။

 

(၄)  စတစ္ ကီ ကို သူၾကီး ဘဲ လုပ္ တယ္ ဆုိ တဲ႔ အခ်က္ ကေ တာ႔

က်ဳပ္သိ ထားတာနဲ႔ ဆုိရင္လြဲ ေန ပါ တယ္။

ေတြ႔ မေရွာင္ အေရးအ ခငး္မွာ  ေမာ႔ 7 က စတစ္ကီ တက္ခ်ိတ္တာပါ။

သူၾကီးခ်ိတ္ တာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သိထားပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ ေမာ႔ အျဖစ္ တာ ၀န္ ေပး ထား သူ တစ္ ေယာက္ က

ပုိစ္အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သူ စတစ္ကီခ်ိတ္ေပးတယ္ လုိ႔ ေျပာ ပါ တယ္။

သူ  မအားလပ္လုိ႔ဆုိျပီးသူ႔ ေပး ထား တဲ႔ ပါတ္စ္၀ပ္ ကို

ေနာက္တစ္ေယာက္ကုိေပးျပီး သူ႔ ကိုယ္စားအလုပ္ေတြလုပ္ခုိင္းပါသတဲ႔။

အဲဒီကိုယ္စားလွယ္ ထပ္ ဆင္ ႔ ေပးခံ ရ သူ က လဲ သူ႔ပိုစ္ ကို

သူစတစ္ကီ ခ်ိတ္ ခဲ႔ ဘူးတယ္ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

အခု ျပႆ နာ ေပၚ လာ ေတာ႔ စတစ္ကီ ခ်ိတ္ တာ

သူၾကီးဘဲ လုပ္တယ္ ဆုိ တာ ျဖစ ္လာျပန္ေတာ႔

က်ဳပ္ေတာင္မ်က္ေစ႔လည္ပါတယ္။

ဒါေပမယ္႔ က်ဳပ္ ေျပာ တဲ႔ အခ်က္ ေတြ ကို သိ သူေတြလဲ ရွိ ပါ လိမ္႔ မယ္။

ရြာထဲမွာ အပ္ က် တာ က အစ  သိ သူေတြ လဲ ရွိေကာင္းရွိနုိင္ပါတယ္။

မေျပာခ်င္ လုိ႔ ေရငုံနုတ္ပိတ္ ေန တယ္ လုိ႔ဘဲယူ ဆပါတယ္။

ေပါင္ခ်ိန္စကား ငွားေျပာရင္ေတာ႔က်ဳပ္ေျပာ တဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ လြဲတ့ဲအေၾကာင္းကေတာ႔

ပစၥည္း သက္ေသ လူ သက္ေ သရွိ ပါတယ္။

မယုံဘူးဆုိရင္ေတာ႔ ျပ ပါ မယ္။

 

ဒါေပ မယ္႔ လဲ ေမာဒ္ ေတြ က စတစ္ ကီ ခ်ိတ္ တဲ႔ တာ ၀န္ ကုိ သူ ၾကီးကို

ဘယ္ ခ်ိန္မွာ ျပန ္အပ္ လုိက္ တယ္ ဆုိ တာ က ေတာ႔ က်ဳပ္ မသိနုိင္တဲ႔ကိစၥ ပါ။

 

(၅)  အယ္ ဒီ တာ ကို ဖိ အား မေပး ပါ နဲ႔ ဆုိ တဲ႔ စကားကုိ ေတာ႔ ေျပာခ်င္ ပါတယ္။

က်ဳပ္က ဖိ အားေပး တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ရြာသူားျခငး္အေပၚမွာ အခြင္႔အေရး တန္း တူ မရွိတာကိုေထာက္ျပတာပါ။

ေနာက္ ၂ၾကိမ္လုံးျဖစ္တဲ႔ ကိစၥ မွာ က်ဳပ္ ကိုယ္ ေရး ကိုယ္ တာ အတြက္

ေျပာတာမဟုတ္ဘူးဆုိတာကေတာ႔  သူၾကီးလဲ သိ ပါ တယ္။

ေနာက္တစ္ခု စတစ္ကီေပး တာ သူၾကီးတစ္ေယာက္ထဲ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူးဆုိေတာ႔

အယ္ ဒီ တာ ကို ဖိ အားေပး တာ မဟုတ္ဘူး လုိ႔ ယူ ဆ နုိင္ ပါတယ္။

ဒါ ေပ မယ္႔ စိတ္ ခ် ပါ ေနာက္ ဘယ္ ေတာ႔ မွ ဘယ္သူ ကုိမွ ဖိ အားလဲ မေပး

တြန္းအ ားလ ဲ မ ေပးပါ။

 

(၆) ရြာလူ ၾကီး တစ္ေယာက္သ တ္မွတ္ ထားသူ က စတစ္ ကီ ကိစၥ ေျပာေတာ႔ အံံ ့ၾသ မိ တယ္

ဆုိ တာ လဲ ေျပာ ခ်င္ ပါ တယ္။

ဟုတ္ တယ္ က်ဳပ္က လူ ၾကီး တစ္ေယာက္ျဖစ္ ရဲ႕နဲ႔ ေျပာတယ္ ဆုိ ရင္

ေျပာ သင္႔ ေျပာ ထုိ္က္ လုိ႔ ေျပာ တယ္ လုိ႔ ယုံ ၾကည္ လုိ႔ ေျပာ တာပါ။

အရွင္းဆုံးေျပာရင္ စတစ္ ကီ ဆုိ တာ ကို က်ဳပ္ သိလဲမ သိ ခဲ႔။

က်ဳပ္ ပိုစ္ အတြက္ စိတ္ လဲ မ၀င္ စားခဲ႔။

လြန္ခဲ႔ ေသာ နွစ ္မ်ားက ေဘာ လုံး ပုိစ္ တစ္ ခု  စတစ္ကီရတာနဲ႔ပါတ္သက္ျပီး

က်ဳပ္ ကို လာေျပာေတာ႔ မွ က်ဳပ္ စတစ္ကီ ဆုိ တာ သိ တယ္။

ဒါ ေပမယ္႔ က်ဳပ္က စာ ေရး သူ။

ကို္ယ္ ႔ ျဖတ္ သန္း မူ႔ ထဲ က ကုိယ္ မွားယြင္းခဲ႔ တာကိုယ္ ေတြ႔ ခဲ႔ ရတာ

ကိုယ္ သိ ခဲ႔ ရ တာေတြကုိ

ျပန္ျပီး ေ၀ မွ် ေပး ေန သူ တစ္ေယာက္ဘဲျဖစ္ ပါတယ္။

ဒီရြာနဲ႔ပါတ္သက္ ျပီးျဖစ္ ခဲ႔ တာ တစ္  ခု ေျပာျပ မယ္။

က်ဳပ္စာမူကို သုံးေပး တဲ႔ ဂ်ာ နယ္ တုိက္ တစ္တုိက္က ဘယ္မွ မ ထည္႔ ခင္သူတုိ႔ဆီ

အရင္ေပးပါ။

သူ တုိ႔သုံးျပီး မွ ထည္႔ခ်င္ ရင္ ထည္႔ ပါလုိ႔ ေျပာ တာ ကုိ က်ဳပ္ ျငင္းပယ္ခဲ႔တယ္။

ခင္ဗ်ားတုိ႔ သုံးခ်င္သုံး မသုံးခ်င္ေန။

က်ေနာ္ တင္ ေန ၾက ၀က္ဆုိဒ္မွာေတာ႔ က်ဳပ္ အရင္တင္ခ်င္တင္ မယ္

မတင္ ခ်င္ မတင္ဘူး

ဘယ္မွ မ တင္ ခင္ ေပး ခ်င္ ရင္ေပး မယ္

မေပး ခ်င္ လဲ မေပးဘူး

လာ မ ခ်ုုဳပ္ပါနဲ႔ လုိ႔ ေျပာ ျပီး ၀က္ ဆုိဒ္ေတြမွာတင္ခဲ႔ ဘူးတယ္။

ဒီဖတ္ေရြးမွာလဲ က်န္ တဲ႔ ၀က္ ဆုိက္ေတြ ဂ်ာ နယ္ ေတြ မွာ ပါျပီးသားဆုိရင္

ဖတ္ေရြး ဆု မေပး ဘူး လုိ႔ သတ္ မွတ္ ခ်က္ထားခဲ႔ တာ ေတာင္မွ

က်ဳပ္တင္ေနၾက ၀က္ဆုိက္ေတြ( အရင္ကတစ္ခါ တင္ ရင္ 13ေနရာထိ တင္ဘူးတယ္)

မွာ က်ဳပ္ တင္ျမဲ တုိင္းတင္ တယ္။

ဂ်ာနယ္ကိုပုိ႔ျမဲ တုိင္းပုိ႔ တယ္။

(ဒီရြာမွာ သာ က်ဳပ္ ဆု မရ ဘူူးတာ

“ဘြပုတ္ေရ “ ဆုိ တဲ႔ပုိစ္က ေအဒင္ဥယ်ာဥ္ ဆုိက္မွာ အယ္ဒီ တာအၾကဳိက္ဆု ရ ဘူးသဗ်)

က်ဳပ္က ဂုဏ္ေဖာ္ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး က်ဳပ္က စာေ ရ း သူ သက္ သက္ ဆုိ တာကိုေျပာျပခ်င္တာ။

ပရုိ တန္း ၀င္ တာ ေတြ ဘာေတြလဲ က်ဳပ္စိတ္ထဲမွာမ ရွိဘူူး။

က်ဳပ္ အေတြးေတြ မထူ ေသးသမ်

ကြန္ျပဴ တာေရွ႔ ထုိင္နုိင္သမွ်

စာေရးမယ္ ဆုိ တာ ဘဲ က်ဳပ္ေခါင္းထဲမွာရွိ တယ္။

********************************************************

(ေနာက္ဆို.. လူစိတ္၀င္စားေစခ်င္ရင္…ေကာ္မန္႔မ်ားခ်င္ရင္..

မန္းေလးက ျမီးရွည္ပံု ရိုက္ျပီး..” ၁ရက္အတြင္း ဆက္သြယ္လာသူအားအလကားေၾကြးေနပါသည္။

တထိုင္ထဲ ၁နာရီအတြင္း ၁၀ပြဲအကုန္စားျပရမည္…

” စည္းကမ္းအေသးစိတ္ကို.. ေကာ္မန္႔ႏွင့္ေမးကေျဖမည္… ” ဆိုျပီးတင္လုိက္ေနာ…

.. ေနာက္တာ…။ Visual ေလာကကို.. သိပ္ serious မေတြး…မလုပ္ေစလို…..)

ျဖစ ္တာ ပ်က္ တာ အစ အဆုံးမ သိ တဲ႔ လူ က ဒီ ေကာ္ မငး္ ကို ဖတ္ မိရင္

ကိုေပါက္ က သူ႔ ပုိစ္ မွာ ေကာ္မင္း မ ရ လုိ ႔ ထ ကြိဳင္ တယ္ လုိ႔ ထင္ မယ္။

ေနာက္ တာ လုိ ့အဆုံး သတ္ မွာ ေရးထား ေပ မယ္

ေနာက္ တာ ဟုတ္ မဟုတ္ ကေတာ႔

ဒီ ေကာ္မင္းကုိ ေပး သူ ကိုယ္တုိင္ ဘဲ သိပါမယ္။

ဖတ္ေရြး ပိုစ္မွာ က်ေနာ္က ေရးလုိက္ ပါတယ္။

အရင္ပုိစ္ေတြ မွာ ေကာ္ မင္း ေတြ စည္ စည္ကားကား ရွိ ခဲ႔ တယ္။

ဒါ က လဲ အေရြးခံ ရ တဲ႔ ဆန္ကာ တင္ မ်ားအ တြက္ ပါ။

က်ဳပ္ အတြက္ မဟုတ္ ပါဘူး။

ဒီ ေလာက္ ကေတာ႔ စာ ကို ရင္ ဘတ္ နဲ႔ ဖတ္ သူ တုိငး္ သိ ပါ တယ္။

မ်က္ ေစ႔ နဲ႔ ဖတ္ သူ ကေ တာ႔ ဘယ္ သေဘာ ေပါက္မ လဲ ေနာ္။

အဲ ေတာ႔ ေကာ္မင္း အေၾကာင္းလဲ ရွည္ရွည္ေ၀း ေ၀းေျပာ ရ ေပ အုံးေတာ႔မယ္။

၂၀၁၀ ေအပ ရယ္ လ  ကေန က်ဳပ္ ရြာ ထဲ ကို စေရာက္တယ္

စ စျခငး္ စာေရးတယ္။

ေနာက္ပုိင္းမွာ ဓါတ္ပုံတင္တယ္။

အခု ၂၀၁၄ ထိ သိပ္ မအား လြန္း တဲ႔ အခ်ိန္

က်ဳပ္ ေရး တဲ႔ စာ ကို က်ဳပ္ ကိုယ္တုိင ္သိ္ပ္ မၾကဳိက္တဲ႔ အခ်ိန္ ကလြဲရင္

ပိုစ္မွန္ မွန္တင္ တယ္ ။

ေကာ္ မင္းေပးတာ က ေတာ႔  ဟုိး အရင္ က စ ျပီး အခု ခ်ိန္ ထိ

က်ဳပ္ စာ မေရး ဓါတ္ပုံ တင္ ဘုိ႔ ျပင္ ဆင္ ထားတာ  မရွိ တဲ႔ ေန႔

ေကာ္ နက္ ရွင္ ေကာင္းတဲ႔ ေန႔ ဆုိ ရင္ ေတာ႔ စာေတြလုိ္က္ဖတ္ရင္း

ေကာ္ မင္း ေပး တတ္ ပါတယ္။

“ကိုယ္ က ေကာ္ မငး္ မေပး ရင္ သူမ်ား ကလဲ ကိုယ္႔ ကို ေကာ္ မင္း ေပးမွာ မဟုတ္ ဘူး လုိ႔ “

ရြာထဲ ၀င္ စ ကတည္း က ၾကား ဘူး ထား ေတာ႔ က်ဳပ္ ပုိစ္ကုိ ေကာ္မင္းေမွ်ာ္ ေလ႔ မရွိ ဘူး။

ဘာလုိ လဲ ဆုိ ေတာ႔ က်ဳပ္ က လဲ သူမ်ားပုိစ္ ေတြ ကုိ တခုတ္တရ ေကာ္ မငး္ လုိက္ ေပးေလ႔

မရွိ လုိ႔ဘဲ။

ဒီ ေနရာမွာ ဖန္ တီ းသူ နဲ႔ ဖတ္ ရွု႔ အားေပး သူ စိတ္ ထားျခင္း နည္း နည္းေတာ႔ ကြာ မယ္

ဆုိ တာ ပါဘဲ။

ဖန္တီး သူက ေတာ႔ တစ္ ခု ဖန္ တီး ျပီး ရင္ ေနာက္တစ္ ခု ဖန္ တီး ဘုိ႔ အားထုတ္ လုိ႔ ပါ ဘဲ။

က်ဳပ္ စာေရး စ က ေရးခ ဲ႔  အခန္း ဆက္ ပုိစ္ ေတြ ဆုိ ရင္ တစ္ ေန႔ တစ္ပုဒ္လ က္တန္းရုိက္ျပီး

တင္ ခဲ႔ တယ္ ဆုိ ရင္  အပုိ ေျပာတာ ပါ ကြာ လုိ႔ ထင္သူ ေတြရွိ နုိ္င္ ပါတယ္။

ဒါ ကကိုယ္႔ျဖတ္ သန္း မူ႔ ကုိ ရုိးရုိးေလးျပန္ေျပာ ျပတာ။

အဲ ေတာ႔ သူမ်ား ေရး ထား တာ ေတြ ကို  အလုပ္တ ခု အေန နဲ႔ လုိက္ မဖတ္ျဖစ္တာအမွန္ဘဲ။

တစ္ခါမွာေတာ႔ ေကာ္ နက္ ရွင္ မေကာငး္တဲ႔ၾကား က တင္ ထား တဲ့ဓါတ္ပုံပိုစ္ေလး

ေကာ္မင္းတစ္ခုမွမရွိ လုိ႔ ငါ တင္ ထာ း တာ မ လွ လုိ႔ အားေပး သူ မရွိ ဘူး ထင္ တယ္ ေတာ႔ေျပာဘူး တယ္။

ဒါ ေပ မယ့္ ေကာ္မင္း ကေ တာ႔ ရ ရ မ ရ ရ သိပ္ ေခါငး္ထဲ မရွိ။

က်ဳပ္ ရြာ ထဲ စ၀င္ စအခ်ိန္မွာ ေကာ္မငး္ မရ တဲ႔ ပုိစ္

ေကာ္မင္း တစ္ခု နွစ္ ခု ဘဲ ရ တဲ႔ပုိ္စ္ေတြ အမ်ားၾကီး ပါ။

ေကာ္မင္းတစ္ ခု မွ မ ရတဲ႔ ပုိစ္ ေတြ အမ်ား ၾကီး ရွိ သလုိ ေရး ျပီး ၂ႏွစ္ေလာက္ၾကာမွ

ေကာ္ မင္း ေပး လာ တဲ႔ ပုိစ္ ေတြ လဲ ရွိ ပါတယ္။

ေကာ္ မင္း ရ မွာ သာ  စာ ေရး မယ္ ဆုိ ရင္

ကိုေပါက္ ဆုိ တဲ႔ ကေလာင္ တစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္ လာ မွာ မဟုတ္တာေသခ်ာပါတယ္။

ေကာ္မင္းနဲ႔ ပါတ္သက္ရင္ ရြာမွာ က်ဳပ္ ေလး စား  တဲ႔ လူ သုံးေယာက္ရွိခဲ႔ဘူးပါတယ္။

ဘယ္သူပုိစ္ျဖစ္ျဖစ္ အျမဲ ၀င္ျပီး ေကာ္မင္းေပးေလ့ရွိတဲ႔

ေပး တဲ႔ ေကာ္ မင္းေတြက လဲ ျပီး စလြယ္ေ ျမာက္ ပင္႔ျပီးေရး တတ္တဲ႔

ေကာ္မင္းမ်ဳိး မဟုတ္ ဘဲ ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ ဖတ္ျပီး မွ မန္း တဲ႔ ေကာ္မင္း

ပိုင္ရွင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

သူတုိ႔ သုံးေယာက္ေၾကာင္႔ဒီရြာၾကီး စည္ ကား ခဲ႔ ဘူးတယ္္ဆုိရင္ မွန္ ပါ တယ္။

စိန္ေပါက္ေပါက္(ခ)စိန္ဗုိက္ဗုိက္၊ ဆူး နဲ႔ ဖရဲ သီး ပါဘဲ။

ေကာ္မင္းနဲ႔ ပါတ္သက္ရင္ က်ဳပ္ ပုိစ္ ကို ေကာ္မင္း ေပး ပါ လုိ႔ ဘယ္ သူ မွ မေတာင္းဆုိ ခဲ႔

ဘူး သလုိ  ေကာ္မင္းမေပးလုိ႔ ဆုိ ျပီး လဲ ဘယ္သူ ကုိ မွ စိတ္မဆုိးဘူး

စိတ္ မေကာက္ ဘူး ရန္ မ လုပ္ ဘူးတာကေတာ႔ ေသ ခ်ာ ပါ တယ္။

ေကာ္ မင္း နဲ႔ ပါ တ္သက္ လုိ႔ ရီ စရာေ ကာင္းတဲ႔ ပုိစ္ေလး တစ္ခုအေၾကာင္းေျပာလုိက္အုံးမယ္။

က်ဳပ္ ပိုစ္ ကုိ လူ တစ္ ေယာက္ က ေခါင္း စဥ္ ေျပာင္း ျပီး ခပ္ တည္ တည္ နဲ႔ တင္ သဗ်ာ။

ကေလာင္ နာမယ္ ေတာင္ က်ဳပ္ နဲ႔ ခပ္ ဆင္ ဆင္ ေပး ထား လုိက္ ေသး တယ္။

စာ ဖတ္ နာ တဲ႔ သူတစ္ေယာက္ကေ ဖာ္ ေတာ႔ အဲ ပုိစ္ က ေပၚ လာ ေရာ။

က်ဳပ္ ေရး ထားတဲ႔ ပုိစ္  ကို ေပး တဲ႔ ေကာ္မငး္ အေရ အတြက္ ထက္

က်ဳပ္ ပုိစ္ ကုိ ခုိး ခ် ထားတဲ႔လူရဲ႕ ပုိစ္ ကုိ ၀ုိင္း ေပး ထား တဲ႔

ေပးထားတဲ႔ေကာ္မင္းအေရအတြက္ကပုိ မ်ား ပါ ေသးတယ္။

လူ နာ မယ္ ထည္႔ မေျပာ လုိ႔ မေျပာ ရဲ ဘူး လုိ႔ ေတာ႔ မထင္ နဲ႔

မေျပာ ခ်င္ လုိ႔ မေျပာ တာ။

သိ ခ်င္ ရင္ ေနာက္ ေဖးေပါက္ကလာ ျပီးတုိးတုိးတိတ္တိတ္ေလး ေမးလုိက္။

ေျပာ ျပ မယ္ စိတ္ ခ်။

 

ေကာ္မငး္ နဲ႔ ပါတ္သက္ျပီးေျပာရ ရင္ ေတာ႔

ၾကီး က်ယ္ တယ္ လုိ႔ ထင္ ခ်င္ လဲ ထင္ နုိင္တယ္

လူ စည္ ကား ရုံ ေကာ္မင္း ရ ရုံ သက္ သက္ ရည္ ရြယ္ျပီး ေတာ႔

က်ဳပ္ ဘယ္ေတာ႔ မွ မ ေရးဘူး ဆုိ တာ ပါ ဘဲ။

ဟုတ္ မဟုတ္ က်ဳပ္ေရးခဲ႔ တဲ႔ ပုိစ္ေတြ ကို ျပန္ဖတ္ၾကည္႔ လုိ႔ ရပါတယ္။

kai says: (Edit)

ေဆာင္းပါးသာေအးေဆးေရးပါေလ..။
ဒီကိစၥ.. ဒီမွာတင္ရပ္လိုက္ပါေတာ့ေနာ…။
.. ေရွ႔ဆက္သြားစရာေတြ.. အမ်ားၾကီး…။

အၾကမ္းရွင္းျပပါ့မယ္..။
စတစ္ကီကိစၥက.. ေတာ္ေတာ္ပညာပါသဗ်…
ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ပထမစာမ်က္ႏွာရဲ့ထိပ္မွကပ္ေနတဲ့ပို႔စ္ျဖစ္တာမို႔.. ရြာကို၀င္လာသူတိုင္း.. အဲဒါေတြမ်ားမ်ားရွိေနရင္.. နည္းပညာပိုင္းအရလည္း ေတာ္ေတာ္ဒုကၡရွိပါတယ္..။
အၾကမ္းအားျဖင့္ေျပာရရင္.. စတစ္ကီပို႔စ္ေတြမွာ ေကာ္မန္႔မ်ားတတ္တာမို႔..တေယာက္၀င္တိုင္း… ေဒတာေဘ့စ္က.. အကုန္ျပန္ျပီး load လုပ္ေနရသမို႔.. ဆာဗာဒုကၡမ်ားတယ္ဆိုလိုတာပါ..။
ဒါကို.. ဘာနဲ့ခ်ိန္ရသလည္းဆိုေတာ့.. အထဲက ဆာဗာ ပါေဖာ့မန္႔နဲ့ Log ဖိုင္ၾကည့္ခ်ိန္ညိွရတယ္..။
မလုပ္တတ္ရင္.. ၀က္ဘ္ဆိုက္ေလးတယ္..ေလးတယ္.. ျဖစ္ေရာ..။

အဲဒါကို ရြာထဲ… တခါေျပာဖူးသမို႔ သေဘာေပါက္တဲ့ ေမာ္ေမာ္ေတြက.. စတစ္ကီလုပ္ႏိုင္ရက္နဲ့.. တတ္ႏိုင္သေလာက္လက္ေရွာင္ပါတယ္..။
ဆာဗာကိုပါ(နည္းပညာအရ)၀င္ ၾကည့္ႏိုင္တဲ့က်ဳပ္ဆီ ျပန္ေဘာလီေဘာပုတ္ထားတယ္ဆိုပါစို႔..။

ဒီေတာ့.. စတစ္ကီမွာ.. အယ္ဒီတာအလုပ္ရယ္..။ ဆာဗာအက္ဒ္မင္အလုပ္ရယ္ ၂ခုနဲ့ ခ်ိန္ကစားရတာပါလို႔…။

 

ဒီ လုိ အုိင္ တီ ပုိင္းေတြ ေတာ႔ က်ဳပ္ နားမ  လည္ဘူး။

သူၾကီးက သာ ခက္ တယ္ေ ျပာ ေနတယ္ ဗ်ာ။

ဒါေလးဖတ္မိေတာ႔ က်ဳပ္ ေတာင္ အူ ေၾကာင္ ေၾကာင္ ျဖစ္ သြားတယ္။

 

(စတစ္ကီခ်ိတ္တာက..အင္မတန္လြယ္ပါတယ္။ ေတာ္ရံုနဲ ့.ေမာ့ေတြ မခ်ိတ္ျဖစ္တာလည္း..သဂ်ီးပဲ.လုပ္ပါေစေလ..ဆိုျပီး..လက္ေရွာင္ေနတာပါ ။ ဒါေပမယ့္.. ဖတ္ေရြးပိုစ့္လို..အမ်ားသိေစဖို ့..လိုကိုလိုတဲ ့ပိုစ့္မ်ိဳး..ဆုေၾကျငာပိုစ့္မ်ိဳးကိုေတာ့.. ေရွာင္စရာမလိုပါဘူး ။ ေတြ ့ရင္ ခ်ိတ္လိုက္ၾကမွာပါပဲ.. ။ အခု အခ်ိန္ေနာက္က်တာက..လုပ္နိုင္သူေတြ ရြာထဲ..မရွိခ်ိန္မို ့..ေနာက္က်တာလို ့ထင္ပါတယ္ ။ ဒီလိုပိုစ့္မ်ိဳးကေတာ့..မခ်ိတ္မျဖစ္ ခ်ိတ္ကိုခ်ိတ္ရမွာပဲ..ဟာ..။)

 

အဲ ေတာ႔ လဲ ေအာ္ ဒါ ေတြ က က်ဳပ္ တုိ႔ လက္လွမ္းမမီွီ တဲ႔ ကိစၥ ေတြ

ပညာရွင္ေတြ ရဲ႕ အလုပ္ ေတြ လုိ႔ ဘဲ သတ္ မွတ္ လုိ္က္ပါတယ္

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Visual ေလာကကို.. သိပ္ serious မေတြး…မလုပ္ေစလို။

ဟုတ္ ျပီ ဒါ က ေတာ႔ က်ဴပ္ မွား တယ္ လုိ႔ ဘဲ ၀န္ ခံ ပါ မယ္။

က်ဳပ္အေဖေတြ ဆရာ ေတြ က အရာရာကို အေလး အနက္ ထားပါ

လုိ႔မွာခဲ႔ တဲ႔ စကားကုိ ေျမ၀ယ္ မက် နားေထာင္ မိ ေတာ႔လည္း

ဘာ လုပ္လုပ္  အေလးအ နက္ ထား တာ အက်င္႔ ပါေနသ သေပါ႔။

ေကာင္းပါျပီ ခင္ ဗ်ား တုိ႔ ေျပာ သလုိ ဘဲ ဒီ  Visual ဆုိ တာၾကီးကုိ

မ serious ေတာ႔ ပါဘူး။

 

အရင္ကေတာ႔ ရြာ မစည္ကားမွာစုိးလုိ႔ တစ္ရက္ျခားတစ္ခါ

တစ္ခါ တစ္ေလတစ္ေလတစ္ရက္တစ္ပုဒ္

တစ္ခါတစ္ေလတစ္ရက္နွစ္ပုဒ္မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္တင္ဘုိ႔ က်ဳပ္ မွာ

Serious ခဲ႔ ရတာ။

မန္းေလးျမဳိ႔ ၾကီး က ေန ရြာထ ဲ ကို ဘယ္လုိမွ ၀င္မရ တဲ႔ အခ်ိန္

နုိ္င္ငံျခားေရာက္ေ နတဲ႔ ရြာသူ တစ္ေယာက္ကို  အီးေမးလ္ကေနပို႔

က်ဳပ္ ပတ္စ္၀ပ္ေတြေပးျပီး ပိုစ္တင္ေပးဘုိ႔ အကူ ညီေတာင္းတ႔ဲအထိ seriousျဖစ္ခဲ႔တာ။

က်ဳပ္အလုပ္ကိစၥ နဲ႔ ခရီးထြက္မယ္ ဆုိရင္ေတာင္မွ ပုိစ္ေတြ အဆက္ ျပတ္သြားမွာ

စုိးလုိ႔ သိ တဲ႔ တတ္ တဲ႔ လူ ကို ေမးျပီး စကက္ဂ်ဴးနဲ႔ ဘယ္ လုိ တင္ ရ တယ္ ဆုိ တာ

သိ တဲ႔ တတ္ တဲ႔ လူ ကို ေမးျပီး ပိုစ္အဆက္မျပတ္ေအာင္တင္ဘုိ႔ seriousခဲ႔ ရတာ။

ဓါတ္ပုံတင္ခ်င္ ရင္ ည ၁၁ နာရီေက်ာ္မွ တင္ပါဆုိလို႔ မုိးခ်ဳပ္ထိ ေစာင္႔ တင္ဘုိ႔ seriousခဲ႔ရတာ၊

ဓါတ္ပုံ တစ္ပုံ ထဲ တင္ ျပီး သူၾကီး ဆီ က အမွတ္ ေတြ ယူ ပါ တယ္လုိ႔အေျပာခံရလုိ႔

ပိုစ္တစ္ပုဒ္ ကို ဓါတ္ပုံ အနည္းဆုံး 8 ပုံေလာက္တင္ဘုိ႔ seriousခဲ႔ ရ တာ

အိမ္နားက ဆုိင္ က ဆာဗာ ေဒါင္း လုိ႔ ဆုိင္ ပိတ္ ထားတယ္ ဆုိ တာနဲ႔

ပုိစ္မတင္ရ မွာ စုိးလုိ႔ အင္တာနက္ဆုိင္ရွိတဲ႔ အိ္မ္နဲ႔ ေ၀း တဲ႔

ေနရာကို ညည သြားျပီးပုိစ္တင္ဘုိ႔Seriousခဲ႔ရ တာ၊

အိမ္နားက ဆုိင္ က ေကာ္ နက္ ရွင္မေကာင္း ပုံ တင္ လုိ႔ မရ ေတာ႔

ေကာ္နက္ရွင္ေကာငး္တယ္ဆုိ တဲ႔  ဆုိင္ အိမ္နဲ႔ ဘယ္ေ လာက္ေ၀းေ၀း

သြားျပီး ပုိစ္ တင္ဘုိ႔ seriousခဲ႔ရတာ

မန္းေလးျမဳိ႔ကအင္တာ နက္ ဆုိင္ေတြ ည ဆယ္ နာရီ ပိတ္ ရ မယ္ဆုိ တဲ႔အခါ

ဆုိင္ရွင္နဲ႔ ညွိနူိငး္ ဆုိင္ တံ ခါး ပိတ္ မီးအေမွာင္ခ် အေပၚထပ္ ထပ္ခုိးေလးမွာ

တစ္ေယာက္ထဲ သုးံဘုိ႔ စီစဥ္ေ ပး တဲ႔ အခါ  ဆုိင္ ကယ္ က ဆုိင္ထဲသြင္းမရေတာ႔

အင္တာနက္ ဆုိင္ ကုိ ညတုိင္းလမး္ေလ်ာက္သြားျပီး ပိုစ္ေလးေရးနုိင္တင္နုိင္ေအာင္

Serious ခဲ႔ ရ တာ

ဇာတ္နာေအာင္ေျပာတယ္ေ တာ႔ မထင္ ပါ နဲ႔ 2009ခုနွစ္ စာေတြစေရး ကတည္းက

2012 ေမ လ ထိ က်ဳပ္ အိမ္မွာ ဘာ ကြန္ျပဴ တာ ဘာလက္ေတာ႔မွ မရွိ ခဲ႔ဘူး

ညတုိင္းညတုိင္း အင္တာနက္ဆုိင္သြားျပီး ဂိမ္းေတြေဆာ႔ ဆူညံ ဆဲဆုိ ေအာ္ဟစ္ေနတဲ႔

ကေလးေတြၾကားထဲမွာ က်ဳပ္ ပုိစ္ ေတြ ကို သြားသြားေရးခဲ႔ရတာပါ။

ကိုယ္ ည ကုိး နာ ရီေလာက္မွ အင္ တာန က္ဆုိင္ကိုသြားနုိင္ေတာ႔ စက္ မရ မွာ စုိးလုိ႔

ဆုိင္ရွင္နဲ႔ညွိနူိင္း ည ၉နာရီထုိးခါ နီးရင္ က်ေနာ္ လာ လာ မ လာ လာ စက္တစ္လုံးခ်န္ထားပါ

က်ေနာ္သုံးသုံးမသုံးသုံး၉ နာ ရီ က စျပီး အင္ တာနက္ဘုိး တြက္ ထား ပါ ဆုိ ျပီး

Serious ခဲ႔ တာ ေတြ

အခု မွ မွား တယ္ ဆုိ တာ သိ ေပ ေတာ႔ တယ္။

က ဲ ဒီ အခ်ိန္က စျပီး Visual အတြက္ မ serious ေတာ႔ တာ အေသအခ်ာ ပါ ဘဲ၊

စိတ္ေအးလက္ေအးေနပါ ေတာ႔ မယ္။

ေက်း ဇူး တင္ ပါ တယ္။

 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းေလး ထည္႔ လုိ္က္ပါအုံးမယ္

(ေရႊတိုက္စိုး နဲ႕ ကိုေပါက္ နည္းနည္း ညိတာေတာ့ သတင္းၾကားမိေသးတယ္)

ဒါကလဲ သတင္း အမွားၾကီး ပါ ဘဲ။

ပိုစ္တစ္ ခု မွာ ေရႊ တုိက္ စုိး ကုိ  က်ဳပ္က စ လုိက္ တယ္။

သူနဲ႔က်ဳပ္က စ ေန  ေနာက္ေန က်။

သူ အရပ္ ပု တာကို ရည္ရြယ္ျပီး

မငး္ ဘယ္ ေတာ႔ မွ လူ ၾကီး မျဖစ္ လုိ႔ ေရးလုိက္တယ္။

အဲ ဒီရဲ႕ အက်ဳးိ ဆက္ ကေတာ႔ ပုိစ္ ပုိင္ရွင္ က

ဒီ လုိ လူ ၾကီး ေတြ ရြာ ထဲ က ေန ဘူ ဒုိ ဇာ နဲ႔ ေကာ္ထုတ္ရ မယ္လုိ႔ ျပန္ေရးတယ္။

တကယ ္ ေတာ႔ က်ဳပ္ နဲ႔ ေရႊ တုိက္ စုးိ က မန္းေလးသားခ်င္းလဲ ျဖစ္  တယ္။

အိမ္ နီး နား ျခင္း လဲ ျဖစ္ တယ္။

အဲ ေတာ႔ သူနဲ႔ က်ေနာ္ က အျမ ဲ တမ္း က လိ ေန ရ ိေန က်။

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္စိတ္ဆုိးတယ္ဆုိ တာ မရွိ။

သူ ရန္ကုန္မွာေ နလုိ႔ သတိ ရ ရင္ ဖုန္း ဆက ္တုံး

သူ  မန္းေလး လာ ရင္ အတူ ဆုိင္ထုိင္တု႔ံး။

အခု ခ်ိန္ ထိ သူန ဲ႔ က်ေနာ္ အလုပ္ ေတြ ဆက္ စပ္ လုပ္ ေနတုန္း။

ဒီမွာ တစ္ ခု ေကာက္ ခ်က္ ခ် နုိင္ တာ က အခ်ဳိ႔ ေသာလုူေတြက

စာ ကို ေသခ်ာ မဖတ္ ဘဲ

ေရ ေရ ရာ ရာ မသိ ဘဲ ေကာက္ခ်က္ေတြ ခ် တတ္ တယ္ ဆုိ တာကို ပါ ဘဲ။

 

 

အခုလုိ စာ တုိ စာရွည္ေတြ ေရး ရ တယ္ ဆုိ တာ ကလဲ

အရွင္းဆုံးေျပာရ ရင္ ကိုယ္႔ ဘက္ က ရွိ တဲ႔ ခ်ဳိ႔ယြင္းခ်က္ ကို

ပြင္႔ ပြင္႔ လင္း လင္း ေျပာ လုိက္ရ င္ ျပီး ေနတာ ကို

ေ၀႔ ၀ုိက္ျပီး ေျဖ ရွငး္ခ်က္ေတြေ ပး ေန လုိ႔ အခု လုိ ျဖစ္ တာပါ။

အျဖစ္မွန္ ကို သိပါ လ်က္ နဲ ႔ ရူး ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ျပိး ေျဖ ရွင္းခ်က္ထုတ္

တယ္ ဆုိ တာက လူတစ္ေယာက္ ကို အနု နညး္ နဲ႔ ေစာ္ ကား တာ နဲ႔ အတူ တူပါ ဘဲ။

ဘာ မွ ေရ ေရ ရာ ရာ မ သ ိဘဲ ၀င္ေျပာေ နတာ ကလဲ နည္းလမ္း မက်။

ကိစၥ တစ္ ခု ကေတ ာ႔ ျဖစ္ သြားခဲ႔ ျပီး ျပီ။

ျဖစ္ သင္ ႔ တာ တစ္ ခု ကေ တာ႔  ဖတ္ေရြးပုိစ္ကုိ စတစ္ကီ မခ်ိတ္မိ လုိ႔ ေျပာ တာကုိ

ေနာက္ဘယ္ လုိ မျဖစ္ေအာင္ စီ စဥ္ မယ္ ဆုိ တဲ႔ အစား

က်ဳပ္ ကို စိတ္ ေလ်ာ႔ လုိက္ ပါ

စတစ္ ကီ ကိစၥ ကို မခံ စား ပါ  နဲ႔ လုိ႔ ၀ိုင္းေျဖာင္႔ ဖ် ေနတာ

က လဲ အမွား တစ္ခု ပါဘဲ

တာ ၀န္ ရွိ သူ ကိုယ္တုိင္ ကလဲ ေနာင္ ဘယ္ လုိ မျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ မယ္ ဆုိ တာ ထက္

လူ ၾကီးျဖစ္ျပီး စတစ္ ကီ ကိစၥ ေျပာ တာ ကို အံ ၾသ တယ္ ေျပာ လုိ႔ ေျပာ

စတစ္ကီ ကိစၥ နဲ႔ အယ္ဒီတာ ကုိ ဖိ အားမေပး နဲ႔ ေျပာ လုိ႔ ေျပာ

စတစ္ ကီ တင္ တာ ခက္ တယ္ လုိ႔ နည္းပညာေတြနဲ႔ ေျပာ လုိ႔ ေျပာ ေန ေပ မယ္

ေမာဒ္ လုိ႔ ခန္႔ အပ္ ထား သူ ကေတာ႔ အျခားတ စ္ ေနရာမွာ

စတစ္ကီ တင္ တာ လြယ္ ပါ တယ္ ေျပာ လုိ ေျပာ

စတစ္ကီ ကို ေမာဒ္ ဆီ က ပါစတ္စ ၀ပ္ ရ လုိ႔ ကုိယ္႔ ဘာ သာ ကုိယ္ေပးတယ္ ေျပာလုိေျပာဆုိေတာ႔

အဖြင္႔ နဲ႔ အပိတ္ နဲ႔ မညီ ျဖစ္ေ နေတာ႔

အ ခက္ သား ဘဲ လုိ ေျပာ လုိ႔ ရတယ္။

တကယ္ နင္ လာ းငါလ ား ေျပာရ ရင္ လူ တစ္ေယာက္ အတြက္ ဘာအ ေရးအ ၾကီးဆုံးလဲလုိ႔

ေမးရင္ တကယ္ ဓမၼစစ္ေျဖမယ္ ဆုိ ရင္

မိမိရဲ႕ စား ၀တ္ ေန ေရး က အေရးအ ၾကီး ဆုံးဘဲ ျဖစ ္ပါတယ။္

အဲ ေတာ႔ ဘာ တစ္ ခု မွ မ serious တာ အမွန ္ပါဘဲ။

က်ဳပ္ အေန နဲ႔ ေျပာရ ရင္ ဒီ ဖတ္ ေရႊး ပုိစ အတြက္ နဲ ႔ စတစ္ကီကိစၥ နဲ႔ ဘဲ

၂ၾကိမ္ တိ တိ အဆင္ မေျပ  မူ႔ နဲ႔ ၾကဳံ ခဲ႔ ပါတယ္။

အဲ ေတာ႔ ေနာက္ ဆုိ ရင္ စတစ္ ကိီ အေၾကာငး္ေျပာ မွ မဟုတ္ သလုိ

ဖတ္ ေရႊး  ေရြး ခ်ယ္ တဲ႔ စာ မူ လဲ မေရးေ တာ႔ ဘူးဆုိ တာကိုေတာ႔

ေျပာ ခ်င္ ပါ တယ။္

အခု လုိ က်ဳပ္ ေျပာ ေန လက္ အေညာင္းခံ ေရး ေနတာ က စိတ္ ဆုိးလုိ႔ မဟုတ္။

က်ဳပ္ က စိ တ္ ထဲ မွာ မေတြ႔ ဘူး ဆုိ ရင္ ဘာ တစ္ ခု မွ ခြန္း တုံ႔ မျပန္ ဘဲ

မ ဆက္ ဆံ ဘဲ ခပ္ ကငး္ ကင္း ေနတ တ္ တာ က်ဳပ္ အက်င္႔။

 

ဘာ ဘဲ ေျပာ ေျပာ အားလုံးကို ေက်း ဇူး တင္ ပါ တယ္။

 

 

ကိုေပါက္က မေျပာ ခ်င္ ဘဲ ေျပာတဲ႔ စာ

၁၁-၇-၂၀၁၄(၀ါဆုိလျပည႔္ေန႔)

(ညမထြက္ရ အမိန္႔ ေၾကာင္႔ အျပင္မထြက္ရေသာအခ်ိန္တြင္ေရးသားပါသည္။)

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF