“ က် ေနာ္ ျဖတ္ သန္း ခဲ႔ ေသာ ပ လက္ ေဖာင္းမ်ား”

                                                  (အမွတ္တစ္)

 

ကြ်န္ ေတာ္ တုိ႔ ရဲ႕ ဇာ တာ ထန္း ရြက္ ေပၚ မွာ “အသက္  ၁၂၀ ရွည္ ေစ ေသာ၀္ “လုိ႔ ေရး ေလ့ ရွိ ပါ တယ္။

တ ကယ္ ေတာ႔ လဲ အ သက္ ၁၂၀ အထိ ေန ခဲ႔ ရ သူ က လဲ မရွိ သေလာက္ ရွား လွ ပါ တယ္။

တုိ ေတာင္း လွ တဲ ႔ လူ ႔ ဘ ၀ ၾကီး မွာ အ သက္ ရွင္ ေန ထုိင္ ဘုိ႔ ဆုိ တာ က လဲ လြယ္ ကူ တယ္ ရယ္ လုိ႔

လဲ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး။

အ သက္ ရွင္ သန္ နုို္င္ ဘုိ႔ အတြက္ ေရြး ခ်ယ္ ခြင္႔ ဆုိ တာ နညး္ ပါး လြန္း တဲ႔ ဘ၀ ၾကီး ထဲ မွာ

အ ခိ်န္ နဲ႔အ မွွ် ေန႔ စဥ္ နဲ႔ အမွ် ရုန္း ကန္  ေန ၾက ရ ပါ တယ္။

အ လုိ လုိ ေျပာင္း လဲ  ေရြ ့လ်ား ေန တဲ႔ ေခတ္ စံ နစ္ ထဲမွာ ကံ တရာ း ရဲ႕ စီ မံ ရာ အတုိငး္

ေမ်ာပါ ျပီးေရႊ႔ လ်ား လုိ ႔ ေန ၾက ရ ပါတယ္။

က် ေနာ္ ျဖတ္သန္း ခဲ႔  ရ တဲ႔ ႏွစ္  တစ္ နွစ္  ကုိ  ပ လက္ ေဖာင္း စၾကၤန္ တစ္ ခု လုိ႔

တင္ စား ခ်င္ မိ ပါ တယ္။

ဒီ အျဖစ ္အပ်က္ေတြ ထဲမွာ ျပန္ ေတြး ရင္ တ သ သ နဲ႔  ၾကည္ ႏူး စ ရာ မ်ား လဲ ရွိ၊

ျပန္ မ စဥ္း စား ခ်င္ ေလာက္ ေအာင္ ခါး သီး  နာ က်င္ စ ရာ မ်ား လဲ ရွိ၊

ေမ႔ မရ နုိင္ ေသာ္ လည္း  ဇြတ္ေမ႔ ပစ္ ခ်င္ မိ ေသာ အျဖစ ္အပ်က္မ်ား လဲ ရွိ၊

ဒါ ေပ မယ္႔ လြန္ ေလ ျပီး ေသာ အတိတ္ ဆုိ တာ ျပန္ လည္ ျပင္ ဆင္ ခြင္႔ မရွိ။

လည္ ျပန္ ၾကည္႔ လုိက္ ေတာ႔  က် ေနာ္ ျဖတ္ သန္း ခဲ႔ ေသာ ပ လက္ ေဖာင္း မ်ား  က ေတာ႔

သူ႔ ဘာ သာ သူ အ စီ အရီ ရွိ ေနဆဲ။

 

*********************************************************************

အုတ္ က်စ္ ေက်ာ္ ေအး  ရ တ နာ ပုံ ေရႊ မ ႏၱ ေလး နွစ္ ၁၀၀ ျပည္႔  တဲ႔  ႏွစ္ က ေတာ႔

“ပ လက္ ေဖာင္း အ မွတ္ – ၁ “ ကုိ  ဘာ ဆုိ ဘာ မ သိ ဘဲ  က် ေနာ္ ျဖတ္ သန္း ခဲ႔ တဲ႔

ႏွစ္ ေတြ ပါ ဘဲ။

လူ ၾကီး ေတြ ျပန္ ေျပာမွ ငလ်င္ အၾကီး အက်ယ္ လွဳပ္တဲ႔ တစ္ရက္ ပု ခက္ ေပၚက

က် ေနာ္ ျပဳတ္က် ဘူးတာ ေတြ ကို သိ ရ သေပါ႔။

ငယ္ ငယ္ က ဘယ္ လုိ ဆုိးခဲ႔ ေဆာ႔ ခဲ႔ တာေတြကုိ သိရ သေပါ႔။

က် ေနာ္ ငယ္ ဘ၀ ျဖစ္ တဲ႔ “ ပ လက္ ေဖာင္း  အ မွတ္  ၂ -၃- ၄  “ဘ ၀ မ်ား က ေတာ႔

အ ဆင္ ေျပ စြာ ေပ်ာ္ ရႊင္ စြာ ျဖတ္ သန္း ခဲ႔ ရ ေသာ ကာ လ မ်ား ျဖစ ္ခဲ႔ ပါတယ္။

ျပန္ ေတြး ရင္ ေရး ေရး မွတ္ မိ တာ က ေတာ႔ ေျမာက္ ျပင္ ၁၆လမ္း ထီးရုိး ၀င္း

မွာ ေန တဲ႔ အ ေမ႔ ဘက္ က အ ဖုိး အဖြား မ်ာ းနဲ႔ေန လုိက္ ၊

၂၅လမ္း သူ ေဌး တန္း  က ခုံ ေတာ္ မင္း ၀င္း က အ ေဖ႔ဘက္က အဖုိး အဖြားမ်ား

အိမ္ မွာ ေန လုိက္ နဲ႔ ငယ္ ဘ ၀ ကုိ ကုန္ လြန္ေစ ခဲ႔ တာပါဘဲ။

နွစ္ အိမ္ စ လုံး က က်ဴံး နံ ေဘး မွာ ရွိ တဲ႔ အတြက္

သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား နဲ႔ စကား နုိင္ လု ၾက တုိငး္

“ ေရႊ နန္း ေတာ္ ေျခ ကန္ ေမႊး က်ဳံး နံ ေဘး မွာ ေန ခဲ ႔ သူ “ ဆုိတဲ႔ စကားလုံး ကုိ

ဂုဏ္ ယူ စြာ ေျပာ ေလ႔ ရွိ တာ ေတာ႔ အ မွတ္ တ ရ မ်ာ း စြာ ထဲ က တစ္ ခု ပါ ဘဲ။

( တစ္ ခါ တစ္ရံ အေမ႔ ဘက္ က အမ်ဳးိ မ်ား ေန တဲ႔ ေရႊ တစ္ ေခ်ာငး္ ေျမာင္း

အေနာက္ဘက္က ပု လင္း ခြံ အိတ္ ခြံ ေတြ အ ေရာငး္ အ၀ယ္ လုပ္ တဲ႔

ေတာင္ ပု လင္း ၀င္း မွာ ေန ခဲ႔ တာကို ေတာ႔ ထည္႔ မေျပာဘူး ေပါ႔)

“  ပ လက္ ေဖာင္း အမွတ္ -၅”  မွာ ေတာ႔  က် ေနာ္ ေက်ာင္း စတက္ရ တာကို                                                     ေရး ေရး ေလး မွတ္ မိ ပါ တယ္။

က် ေနာ႔္ အ ေဖ ဘက္ က အ ဖုိး အဖြား ေတြက ခ ရစ္ ယာန္ သာသ နာျပဳ ေက်ာင္း

ျဖစ္ တဲ႔ St. Peter မွာ ေက်ာင္း ဆ ရာ ဆရာ မေတြ႔ ျဖစ္ ေတာ႔  က် ေနာ္ လည္း အဲ ဒီ

ေက်ာင္း မွာ ေက်ာငး္ ေန ရ ပါတယ္။

အကၤ် ီလက္ တုိဆုိရင္ ေဘာင္း ဘီ တို  အကၤ် ီလက္ ရွည္ ဆုိ ရင္ ေဘာင္းဘီရွည္

ေက်ာင္း အမွတ္ တံ ဆိပ္ ပါ တဲ႔ ယူ နီ ေဖာင္း ကို သပ္ သပ္ ရပ္ ရပ္ ၀တ္ ရတယ္။

နက္ က တုိင္ တပ္ ရ တယ္။

ေဆာင္း ဆုိရင္ ေက်ာင္း တံ ဆိပ္ ပါ တဲ႔ ကုတ္ အက်ီ ဘဲ ၀တ္ ရ တယ္။

အ ၀တ္ စား ေသ သပ္ စြာ  ၀တ္ ျခင္း ကလ ဲ လူ တစ္ ေယာက္ စိတ္ ကုိ

ေျပာငး္ လဲ ေစ တာ အမွန္ ပါ ဘဲ။

ဂါ ၀န္ ၀တ္ ထား တဲ႔  တီ ခ်ယ္ ၾကီး ေတြက စာ သင္တယ္။

ေက်ာင္း  မွ ာ ဘုိ လုိ ဘဲ ေျပာ ရ တယ္ ဗ မာ လုိ ေျပာ သံ ၾကား ရင္ ဒဏ္ တပ္ တယ္။

ဒီ ဇင္ ဘာ ေရာက္ ျပိ ဆုိ ရင္ ေက်ာင္း အား က စား ပြဲ ေတာ္ အတြက္

ေက်ာင္း ေဘာ လုံး ကြင္း ၾကီး ထဲ မွာ  ညီ ညီ ညာ ညာ  ေလွ်ာက္ရင္း အတီး အမူတ္ ေတြ

ေလ႔ က်င္ ႔ ေန  ၾက တဲ႔ ဘင္ ခရာ တီး ၀ုိငး္ က “ ဒုန္း တ ဒုန္း ဒုန္း ဒုန္း း “ ဆုိ တဲ႔ ဘင္ တီး သံ ၾကား ရင္

ငါ လဲ အ တန္း ၾကီး လာရင္ ဒီ အ ဖြဲ႔ ထဲ ပါ မယ္ ဆုိ တဲ႔ အားက် စိတ္ေတြျဖစ္ ခဲ႔ ရ တာ

အမွန္ ပါ ဘဲ။

က် ေနာ္႔ရဲ႕ “  ပ လက္ ေဖာင္း အမွတ္ -၆”  ျဖစ္တဲ႔

တစ္ ခု ေသာ ေက်ာင္း ဖြင္႔ ရက္ တစ္ ရက္ မွာ ေတာ႔  ေက်ာင္း က တီခ်ယ္ ေတြ မ်က္နွာ

မေကာင္း။

အ ျဖဴ ေရာင္ ၀တ္ ဖား သာ ၾကီး ေတြ ေရာ ဘ ရာ သာ ေလး ေတြ ေရာ မ်က္ ေစ႔ မ်က္ နွာ ပ်က္ ေနၾက ပါတယ္။

အဲ ဒီ ေန႔ ည ေန  ေက်ာင္း ဆင္ း ခ်ိန္ မွာ ေတာ႔ တီ ခ်ယ္ ၾကီး  က က် ေနာ္ တုိ႔ ကုိ

“Good bye all  my boys “ လုိ႔ နုတ္ ဆက္ ရင္း မ်က္ ရည္ ၀ဲ ေန ပါ တယ္။

ထူး ထူး ျခား ျခား က် ေနာ္ ႔ အဖြား က က် ေနာ္႔ ကုိ  စာ သင္ ခနး္ နား အ ထိ လာ ၾကဳ ပါတယ္။

ေက်ာင္း လာ ၾက ဳိ တဲ႔ မိ ဘ အ ခ်င္ းခ်င္း ေျပာ  ၾက တဲ႔ အ ထဲ မွာ

“ ေက်ာင္း ကို ျပည္ သူ ပုိင္ သိမ္း လုိက္ ျပီ “ ဆုိ တဲ႔ စကား ကေ တာ႔ က် ေနာ္ အတြက္ စ ကား လုံး အသစ္ အဆန္းပါ ဘဲ။

ေနာက္ ရက္ က စ ျပီး က် ေနာ္ ေက်ာင္း မသြား ရ သ လုိ  က် ေနာ္ ႔ အဖုိး အဖြား ေတြ လဲ ေက်ာင္ း မသြား ပါ ဘူး။

အဲ ဒီ ရက္ က က်  ေနာ္ တုိ႔ အိမ္ လာ ၾက တဲ႔ အဖုိး ရဲ႕ တပည္႔ တပန္း ေတြ နဲ႔ သူ႔ မိ ဘ ေတြ က လဲ မ်က္ ေစ႔ မ်က္ နွာပ်က္ ပ်က္ န ဲ႔ ပါ ဘဲ။

အား လုံးဆီ ကေ န တူ ညီ စြာ ၾကားခဲ႔ ရ တဲ႔ စ ကား ကေ တာ႔

“ဆရာ ၾကီး ရယ္ ျပည္ သူ ပုိင္ အ သိမး္ ခံ လုိက္ ရ ေတာ႔ ဘာ မွ  လုပ္ စား ရ မွန္း ေတာင္ မ သိ ေတာ႔ ပါဘူး”

“  ဆ ရာ က ေတာ္ ၾကီး ေရ  က် မ တုိ႔ ေတာ႔ မြဲ ျပီ”  လုိ႔ မ ခ်ိ တင္ ကဲ ေျပာ ခဲ႔ ၾက တဲ႔ အသံ ေတြပ ါဘဲ။

က် ေနာ္ မွတ္ မိ သ ေလာက္ က ေတာ႔ က် ေနာ္ ႔ အဖုိး အ ဖြား ေတြက ျပည္ သူ ပုိင္  သိမ္းခံ လုိက္ရ တဲ႔

ေက်ာငး္မွာ ဆက္ မ လုပ္ ေတာ႔ ဘဲ  ကိုယ္ ပုိင္ ေက်ာင္း ေထာင္ ၾက တယ္ ဆုိ တာ ပါ ဘဲ။

ၾကီး မွ သိ လာ ရ တာ ေတာ႔ ၁၉၆၂ မွာ ဗုိလ္ ခ်ဳ ပ္ ေန ၀ငး္ ဦး ေဆာင္ တဲ႔ စစ္ တပ္ က

အိမ္ ေစာင္႔ အစုိး  ရ ဖြဲ  ျပီး လက္ ရွိ  အစုးိ ရ ကုိ ျဖဳတ္ ခ် ခဲ႔ ျပီး အာဏာသိမ္းလုိ္က္ပါတယ္။

ေနာက္ ေတာ႔ အ ရင္း ရွင္ စ နစ္ က ေန ဆုိ ရွယ္ လစ္ စ နစ ္ကုိ ေျပာငး္ ခဲ႔ ပါ တယ္။

အဲ ဒီ အ ေျပာငး္ အ လဲ အတြက္ အၾကီး မား ဆုံး ေသာ လုပ္ ေဆာင္ ခ်က္ ကေတာ႔

တစ္ ဦး တည္း ပုိင္ က ေန အမ်ား ပုိင္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆုိျပီး ျပည္ သူ ပုိင္ သိမး္လုိက္တာပါဘဲ။

အဲ လုိ သိမ္း လုိက္ တာ ရဲ႕ အက်ဳးိ ဆက္ ကေ တာ႔  ျမန္ မာ အမ်ဳိး သား ပုိင္ လုပ္ ငနး္ ေတြ

ရပ္ ဆုိင္း သြား တာ ပါ ဘဲ။

ျပည္ တြင္း က စက္ ရုံ  အ လုပ္ ရုံ အ ေတာ္ မ်ား မ်ား ကို ခ်ိတ္ ပိတ္ သိမ္း ဆည္း လုိက္ ပါ တယ္။

ျမန္ မာ ျပည္ မွာ ရွိ တဲ႔ ျပည္ သူ ျပည္ သား မ်ား ဆင္း ရဲ  တြင္း ထဲ ေရာက္ ေအာင္

ကန္ ခ် ျခင္း ခံ  လုိက္ ရ တဲ႔ ဘ၀ အစ လုိ႔ ဆုိ နုိင္ပါ မယ္။

ပ ညာ ေရး အေန နဲ႔ ကေတာ႔ အဲ ဒီအခ်ိန္ က စ ျပီး

“ျမန္ မာ စာ သည္ ဒုိ႔ စာ  ျမန္ မာ စ ကား သည္ ဒုိ႔ စကား “ဆုိ တဲ႔ စာ နဲ႔ အ ညီ

ဘာ သာ ျခား စကား ျဖစ္ တဲ႔ အ ဂၤ လိပ္ စာ ကုိ  မူ လတန္း အဆင္႔ မွာ သင္ ယူ စရာ

မ လုိ ေတာ႔ ဘဲ အ လယ္ တန္း အ စ ျဖစ ္တဲ႔ ငါး တန္း က ေန စ ျပီး  ေျပာင္း လဲ သင္ၾကား ေစခဲ႔ပါတယ္။

အဲ ဒီ  ေျပာငး္ လဲ ျခငး္ ရဲ႕ အက်ဳးိ ဆက္ က ေတာ႔ ျမန္ မာ လူ ငယ္ ေတြ အဂၤလိပ္ စာ မတတ္ ေတာ႔ တာ

အခု ခ်ိန္ ထိ ပါ ဘဲ။

 

*******************************************************************

 

“  ပ လက္ ေဖာင္း အမွတ္ -၇-၈-၉”  မ်ား က ေတာ႔ က် ေနာ႔္ဘ၀မွာ ထူးျခားစြာ မွတ္ မိ ေန ေသာ

အ ေၾကာင္း အရာ မ်ား ရွိ ခဲ႔ ပါတယ္။

ကြ်န္ ေတာ္ တုိ႔ မိ သား စု မန္း ေလး က ေန ျမစ္ ငယ္ ျမဳိ႔ ကို ေျပာင္း သြား ၾက ပါ တယ္။

အဲ ဒီ ေရာက္ စ ႏွစ္ က ေက်ာင္း အပ္ ခ်ိန္ မမွီ တဲ႔ အတြက္ ေက်ာင္ း မ ေန လုိက္ ရ ပါဘူး။

အဲ ေတာ႔  ဒု ဌ ၀ တီ ျမစ္ ကမ္း နံ ေဘး မွာ ေန တဲ ့အဂၤလိပ္ ဆရာ မၾကီး ဆီ ကုိ သြား ျပီး  စာ သင္ ခဲ႔ ရ ပါ တယ္။

က် ေနာ္ ႔ က ေလး ဘ ၀ ရဲ႕ မ မ ေမ႔ နုိင္ စ ရာ ရက္ မ်ား ထဲ မွာ  “မာမ ့ီ” ထံ မွာ

စာ သင္ ခဲ႔ ရ တဲ႔ ေန႔ ေတြလဲ ပါ ပါ တယ္။

“မာ မီ” က အ ဂၤ လိပ္ လူ မ်ဳးိ ျဖစ္ ေပ မယ္႔ ျမန ္မာ လုိ လည္း ေရ လည္ စြာ ေျပာ တတ္ ပါ တယ္။

ျမစ္ ငယ္ မီး ရ ထား စက္ ရုံ ၀န္ ထမ္း ျဖစ္ တဲ႔ သူ ႔ အမ်ဳးိ သား ကြယ္ လြန္ သြား တဲ႔ အခါ

ျပည္ ေတာ္ မ ျပန ္ဘဲ ျမန္ မာ ျပည္ မွာ ဘဲ  အေျခ ခ် ေန ထုိင္ သူ ျဖစ္ ပါတယ္။

က် ေနာ္ အတနး္ ေက်ာင္း မ တက္ ရ ေသး တဲ႔ ရက္ မ်ား မွာ “မာမီ  “အိမ္မွာ အခ်ိန္ ျပည္႔ နီး ပါ း ေန ခဲ႔ ရ ပါတယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔ ေန တဲ႔ မီး ရ ထာ း လုိင္း ခန္း မ်ား ရဲ႕ အ ေနာက္ ဘက္ ျခမး္ က ေတာ စပ္ နား မွာ “မာမီ  “ေနပါ တယ္။

“မာမီ  “ အိမ္ သြား ရာ လမး္ မွာ  ျခဳံ ႏြယ္ ပိတ္ ေပါင္း ပင္ ေလး ေတြ  ေတာ ရုိင္း ပန္း ပင္ အခ်ဳိ႔ ရွိ ပါ တယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔ ဆင္း ေဆာ႔ ေလ႔ ရွိ တဲ႔ ေရ ၾကည္ ၾကည္ ေတြ စီး ဆင္း ေန တဲ႔ စမ္း ေခ်ာင္းေလးရွိ ပါ တယ္။

“မာမီ  “ဆီ အသြား ဒီ ေတာ လမး္ ကေလး မွာ ေဆာ႔ က စား ရင္း သြား ရ တဲ႔ အ ခါ

ေတာ ပန္း ေလး ေတြ ကို ခူး ျပီး  “ေမႊးလား မာ မီ “ လုိ႔ က် ေနာ္ က ေမး ရင္  ျပဳံးျပီးေ ခါငး္ေလးျငိမ္႔ ျပ တဲ႔ အခါ

အ ေလ႔ က် ေပါက္ ေနတဲ႔ ေတာၾကက္ဟင္းခါး သီး ေလး ေတြ ခူး ျပီး  “မာမီ  “ ကို ေပး တဲ႔ အခါ

Thank  you my boy  လုိ႔  ေျပာ ရင္း က် ေနာ္ ေခါငး္ေလး ကို ျငင္သာ စြာ ပြတ္ ေပး တဲ႔ အခါ

ႏွင္း ေတြ ေ၀ တဲ႔ ေဆာင္ း မ နက္ မ်ား မွာ ႏွင္းထု ေတြ ၾကား ထဲ ျဖတ္ သြားရ တဲ႔အခါ

မုိး ဖြဲ ဖြဲ ရြာ ေန ခ်ိ န္ မွာ လြယ္ အိတ္ ကို စလြယ္ သုိင္း ျပီး ဒုန္း စုိင္း ေျပး တဲ႔ အခါ

မုိး အခါ မွာ ေရ စီး သန္ တဲ႔ ေခ်ာင္း ေလး ထဲ ကုိ စကၠဴ ေလွ က ေလး ေတြ လႊတ္ တဲ႔ အခါ

“မာမီ  “ အိမ္ အ ေနာက္ ဘက္ ဇီး ပင္ ေလး က အသီး ေတြ သီး ခ်ိန္ ဇီး သီး ေတြခူး ၾကတဲ႔ အခါ

ေႏြ ည ေန ခင္း ေလး မွာ လမ္း ေလ်ာက္ ရင္း “မာမီ” ေျပာ ျပ တဲ႔  ပုံ ျပင္ ေလး ေတြ ကို နားေထာင္ရ တဲ႔ အခါ

အဲဒီ “အခါ “ ေပါင္း မ်ား စြာ က က် ေနာ္  အတြက္ မ ေမ႔ နုိင္ စရာ   အခါ ေတြ ပါဘဲ။

မြနး္က်ပ္ ေလွာင္ တဲ႔ ေန႔ ရက္ မ်ား ကို ျဖတ္ သန္း ေနခ်ိန္ မွာ

အဲ ဒီ “ ေအး ျငိမ္း ေသာ အခါ  “ေလးမ်ားကို ျပန္

ေတြး မိ ရင္ ပူ ေလာင္ မူ႔ ေတြ ေလ်ာ႔ ပါး သြား သလုိ ပါ ဘဲ။

 

“  ပ လက္ ေဖာင္း အမွတ္ -၈”  မွာေတာ႔ က်ေနာ္ ေက်ာင္း ျပန ္တက္ရ ပါ တယ္။

မစ္ ရွင္ ေက်ာင္း မွာ ေန ခဲ႔ တာ ရယ္

“မာမီ႔  “ေက်း ဇူး ေၾကာင္႔

ျမန္ မာ စာ ကို စာ လုံး မ ေပါင္း ဘဲ အ လြတ္ ဖတ္ နုိင္ တာ ရယ္ ေၾကာင္႔

၁  တန္း ကို  တက္ စ ရာ မ လု ိဘဲ ေက်ာ္လႊားျပီး

၂ တန္း ကို  တက္ ခြင္႔ ရ သြား ပါ တယ္။

အဲ ဒီ နွစ္ မွာ ဘဲ ပုိက္ ဆံ အ ေၾကြ ေစ႔ အ ေပါ႔ ေစ႔ ေလး ေတြ ထုတ္ပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္ တစ္ပုိင္းပုံေလးနဲ႔ ပါ။

တစ္ျပား ငါးျပား ဆယ္ ျပား တမတ္ ငါး မူး နဲ႔ တစ္ က်ပ္ ပါ။

အဲ ဒီအ ခ်ိန္ က ေတာ႔ တစ္ ရက္ ကုိ မုန္႔ ဘုိး တစ္မတ္ ( ၂၅ျပား) ရ  တဲ႔ ေကာင္ က သူ ေဌးပါဘဲ။

အဲ ဒီ နွစ္ မွာ ဘဲ  “သုံ းလြန္း တင္ ထ မင္း”ဆုိ တာ ကို စ ၾကား ဘူး တာ ပါ ဘဲ။

ဆန္ရယ္ ေျပာင္း ရယ္ ပဲ ရယ္ ေရာ ခ်က္ တဲ႔ ထ မငး္ ပါ။

အဲဒီႏွစ္ က လယ္ ေတြ ယာေတြ ပ်က္ ၾက ေတာ႔ ဆန္ ေရ စပါး ရွား ပါတယ္။

တုိင္း ျပည္ တစ္ ခု လုံး ငတ္ မြတ္ ေခါင္း ပါ း ျခင္းေတြ ၾကဳံ ၾက ပါတယ္။

က် ေနာ္ မွတ္ မိ သေ လာက္ ကေ တာ႔ ျမန္ မာျပည္ မွာ အခက္ အခဲ ၾကဳံ တဲ႔

ႏွစ္တုိင္း ဟာ စုံ ဂဏန္း ထပ္ တဲ႔ ႏွစ္ပါဘဲ။

ဥပမာ ၁၉၄၄,၁၉၆၆,၁၉၈၈

အဲ ဒီ ေခတ္ ပ်က္ ကာ လ မွာ က် ေနာ္ တုိ႔ က ကံေကာင္းခဲ႔ တယ္ ဆုိ နုိင္ပါတယ္။

ထ မင္း နပ္ မွန္ ခဲ႔ လုိ႔ ပါ။

“  ပ လက္ ေဖာင္း အမွတ္ -၉”  ေရာက္ ေတာ႔  အ  ေဖ က က် ေနာ္ ႔ ကုိ

မန္း ေလး မွာ ေက်ာင္း သြား တက္ ခုိင္း ပါ တယ္။

အ ေမ က မန္း ေလး မွာ ဘဲ ေန ခ်င္ တယ္ ဆုိ တာ ေၾကာင္႔ ထင္ ပါ တယ္။

က် ေနာ္ ေက်ာင္း တစ္ ၀က္ တစ္ ပ်က္ နဲ႔ ေက်ာင္း ထြက္ ေန ရ မွာ စုိး လုိ႔ ပါ။

အဲ ေတာ႔ ျမစ္ ငယ္ က ေန မန္း ေလး  ဒုိင္ အုိ (ခ) အမွတ္ (၁၀) ေက်ာင္းကို

ေက်ာင္း သြား တက္ ပါ တယ္။

မ န က္ ေျခာက္ နာ ရီ ခြဲ  အိမ္က ေန ဘူ တာ ရုံ ကုိ သြား

ရ ထား စီး။

မနး္ ေလး ေရာက္ရင္ ကုန္းေက်ာ္ တံ တား ေပၚတက္။

လမ္း ၈၀ တ ရုပ္တနး္ ေစ်း ေရာက္။

အဲ ဒီ က မွ အမွတ္ ( ၆)ကား စီး ျပီး ၂၂စီလမ္းမွာရွိတဲ႔ ေက်ာင္းကို သြားပါတယ္။

အျပန္လဲ ဒီ အတုိင္းပါ ဘဲ။

အ စ က ေတာ႔  ေက်ာင္း သား ၾကီး ေတြ နဲ႔ အ တူသြားပါတယ္။

ၾကာ လာ ေတာ႔ ေက်ာင္းသား ၾကီး ေတြက

အ ေမး အျမန္း  ထူ တဲ႔  က် ေနာ္ နဲ႔ အ တူ မသြားခ်င္။

ဒီ ေတာ႔ လဲ က် ေနာ္ တစ္ ေယာက္ ထဲ ဘဲ သြား ပါ ေတာ႔ တယ္။

က် ေနာ္ တစ္ ေယာက္ ထဲ ဒီ လုိ သြား ေန တာကုိ အိမ္က မသိ။

တစ္ ရက္ မွာ ေတာ႔ အ ေဖ့ဘက္က အဖြား ေစ်း က တ ရုပ္ တန္း ေစ်း ကို လာရင္း

ကြ်န္ ေတာ္ တစ္ ေယာက္ ထဲ ေက်ာင္းလာ တက္ တာ ကို အေတြ႔

မန္း ေလး အိမ္ မွာဘဲ ေန ရ မယ္ ဆုိ ျဖစ ္လာ ပ ါ တယ္။

ဒါ နဲ႔ မန္း ေလး က ေန ေက်ာင္း တက္ တဲ႔ အခါ မ ေတာ႔ ေက်ာင္း နဲ႔ နီး တဲ႔

၏       အေမ႔ ဘက္ က အဖြား အိမ္ မွာဘဲ ေနရ ပါတယ္။

အဲ ဒီ ႏွစ္ က လဲ ျမန္ မာ ျပည္ မွာ ဆန္ ေ ရ စ ပါး ရွား ပါ း တဲ႔ ေခတ္ ပါ ဘဲ။

တ ျပည္ လုံး အတုိငး္ အတာ ကို က် ေနာ္ မ သိ ေပ မယ္႔ က် ေနာ္ ႔ ပါတ္ ၀န္း က်င္ က လက္ လုပ္ လက္စား

အ မ်ား စု က ထ မငး္ မစား နုိင္ ဘဲ ဂ်ဳံ ကို အစား ထုိး ျပီး စား ခဲ႔ ရ တာ က ေတာ႔ မ်က္ ျမင္ ကို ယ္ ေတြ႔ ပါဘဲ။

အိမ္ အေတာ္ မ်ား မ်ား မွာ ခ်ပါ တီ တစ္လွည္႔  ပူ ရီ တစ္ လွည္႔ စား ျပီး အသက္ ရွင္ ခဲ႔ ၾက ပါတယ္။

အဲဒီ အခ်ိန္ က ျမန္ မာ ျပည္ မွာ နုိင္ငံ ေရး မျငိမ္သက္မူ႔ ေတြ နဲ႔ ဆုံေတြ႔ ခဲ႔ တယ္ ဆုိ တာကုိ မသိခဲ႔။

ေနာင္ ၾကီး မွာသာ သ ိခဲ႔ရပါတယ္။

 

“  ပ လက္ ေဖာင္း အမွတ္ -၁၀”  မွာေတာ႔ က်ေနာ္ ေလး တန္း ေက်ာင္း သား ျဖစ္ ေန ပါ ျပီ။

အဲ ဒီ နွစ္ ေတြ မွာ ဘဲ အလုပ္ သမား ဆႏၵ ျပ တာ ေတြ ျဖစ္တယ္။

တရုပ္ ျမန္မာ အေရး အခင္း ျဖစ္ တယ္။

အဲ အခ်ိန္ မွာ အ ေမ က ရန္ ကုန္ နဲ႔ မႏၱေလး ကုန္ ေတြ ကူး ပါ တယ္။

မွတ္ မိ ေန ေသး တာ က ေတာ႔ က်ေနာ္ တုိ႔ ကုန္ ေတြ ကို သယ္ လာ တဲ႔

ခ်ယ္ ဂါ လီ က လူ စု လူ ေ၀း နဲ႔ ျပႆ နာ ျဖစ ္တဲ႔ ၾကာ းကို ေရာက္သြားျပီး

ဘာ တစ္ ခု မွ ျပန္ မ ရ လုိက္ တာ ကို ပါ ဘဲ။

ျပန္ မရ ဆုိ အဲ ဒီ အခ်ိန္ က ေခတ္ စား ေန တဲ႔ ဖန္ ထည္ ပစၥည္း ေတြ ၀ယ္ လာ ခဲ႔ တာကိုး။

အဲ ဒီ ရုိက္ ခတ္ မူ႔ က် ေနာ္ တုိ႔ အိမ္ ရဲ႕ စီး ပြားေ ရး အလ်င္ ကို ရပ္ တန္႔သြား ေစခဲ႔ တာပါဘဲ။

စား ေသာက္ ကုန္ ေတြ ရုတ္ တ ရက္ ေစ်း ၾကီး ျမင္႔ သြားတယ္။

လြတ္ လပ္ စြာ ကုန္ သြယ္ ခြင္႔ ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးတဲ႔ အတြက္ ေမွာင္ခုိ ေစ်း ကြက္ျဖစ္လာတယ္။

“ပပက”(ခ)”ျပည္ သူ႔ ဆုိင္ “ ဆုိ တာေ တြ ေပၚ လာ တယ္။

ခြဲ တမး္ ေတြ မဲနူိက္တယ္ ဆုိ တာ ေတြ ၾကား လာ ရ တယ္။

ရပ္ ကြက္ လူ ၾကီ းဆုိ တာ ေတြ ၾကာ း လာ ရ တယ္။

မ ေလာက္ င  ဘူး ဆုိ တာေတြ ၾကား လာ ရ တယ္။

အထူး ျခား ဆုံး ကေတာ႔ ဟုိး ေရွး ေခတ္ က တဲ က

“ဆီ ကို ေရ ခ်ဳိး ေဆးရုိး မီိး လွဴံ စပါး ေတာင္ လုိ ပုံ”ခဲ႔ တဲ့ ျမန္ မာ နုိင္ ငံ ၾကီးမွာ

“ ဆန္ပုလဲ” လုိ႔  အ မည္ ေပး ထား တဲ႔ ဆန္ ကြဲ( ဇကြဲ ) နဲ႔ ဆန္ ေကာင္း ေရာ ထားတဲ႔

ဆန္ ေတြ ကုိ “ ပ ပ က “ က ေန ျပည္သူ ေတြ စား ဘုိ႔ ဆုိ ျပီး ခြဲ တမး္ နဲ႔ ေပး ပါ တယ္။

က် ေနာ္ အမွတ္ မ မွား ရင္ တစ္ျပည္ ကုိ ၇၅ျပား ပါ။

ဆုိ ရွယ္ လ စ္ စနစ္ နဲ႔ ခ်ီ တက္ ေနခ်ိန္မွာ ေပၚလစီ သီခ်င္း ေတြက အေတာ္ေလး ေခတ္စားပါတယ္။

လက္ ေတြ႔ မွာ ဘယ္ ေလာက္ ငတ္ မြတ္ ေခါငး္ ပါး  ေန ရွား ပါ း ခက ္ ခဲ ေန ပါ ေစ

“ ၀ုိင္း ၾကီး ပါတ္ ပါတ္ က လုိ ႔ ခုန္ စ ပါး ေတာင္ လုိ ပုံ  “ ဆုိ တဲ႔ သီ ခ်င္း ေတြ က ေတာ႔

ေရ ဒီ ယုိ က ေန မွန္ မွန္ ၾကီး လာ ေန တတ္ ပါတယ္။

ေလး တန္း ေရာက္ ေတာ႔ အ စုိး ရ စစ္ ဆုိ တာၾကီး နဲ႔ ၾကဳံ ပ ါတယ္။

အ စုးိ ရ စစ္ ဆုိ ေတာ႔ ဘာ ထူး လဲ ဆုိ ေတာ ႔ ကိုယ္႔ ေက်ာင္းမွာ

ကုိယ္ စာ ေမး  ပြဲ မေျဖရ ဘဲ သူ မ်ား ေက်ာငး္ မွာ သြား ေျဖရ တာ ရယ္

က ေလး ေလးေ တြက တစ္ ေန႔ ႏွစ္ ဘာသာ ေျဖ ရ တာဘဲ ထူးျခားပါတယ္။

အ မွတ္ ရ စရာ ေနာက္ တစ္ ခု ကေ တာ႔ ေလးတနး္ေက်ာင္းသားျဖစ္လာတဲ႔အခါ

ဟို ဟာ ၾကဳိ ဆုိ ပြဲ ေတြ ဒီ ဟာၾကဳိ ဆုိ ပြဲ ေတြ လုပ္ ရ တာပါ။

သူ တုိ႔ လာ မယ္႔ လမး္ က ေစာင္႔ အလံ ေလး ကိုင္ လက္ ေတြရမး္ျပ။

အဲ ေလာက္ ဘဲ လုပ္ ေပး ရ တာ မွန္ ေပ မယ္႔ အေစာၾကီး သြားျပီး

အၾကာ ၾကီး ေစာင္႔ ရ တာကို စိတ္ ညစ္ တာ ပါ။

ေနာက္ အဖ်က္ သမားရွုံ႔ခ် ပြဲ ဆုိ ျပီ း အ ရုပ္ ေတြ မီးရွို႔

က် ေနာ္ တုိ႔ က ၀ိုင္း ျပီး လက္ ခုပ္ တီး ၾက ရ တာပါ။

အဲဒီ အခိ်န္ မွာ က်ေနာ္ ႔ ေခါင္း ေသးေသး ေလး ထဲမွာ

အ ရင္း ရွင္ ၀ါ ဒ ဆုိ ရွယ္ လစ္ ၀ါ ဒ တုိ႔

ေသာင္း က်န္း သူ အဖ်က္ သ မား တုိ႔

ေတာင္ သူ လယ္ သမား ဦး ၾကီး မ်ား တုိ႔

ကာ ယ ဥာဏ လုပ္သားၾကီး မ်ားတုိ႔ ဆုိ တာ ေတြ က ေရာက္ ေ န သလို ပါဘဲ။

အဲ ဒီ အခါ သမယ မွာ တုိင္း ျပည္ က ဆင္းရဲ က်ပ္တည္းစ ျပဳ လာ ျပီ ထင္ ပါ တယ္။

တံ ခါး ပိတ္ ၀ါ ဒ ကုိ က်င္႔ သုံး တ႔ဲ အတြက္ အစစ အရာရာ ရွား ပါး လ ာ တယ္ ထင္ ပါ တယ္။

ဟုိး အရင္ က ဟငး္ မရွိ ရင္ လမ္း ေဘး အိ မ္ ဆုိင္ က “ငါး ေသတၱာ “ဘူးကို

အလြယ္ တကူ ၀ယ္ စား ခဲ႔ ေပ မယ္႔ ၊

ေနာက္ ပုိင္း မွာ ေတာ႔  အရင္ က ေပါ မ်ား ခဲ႔ တဲဲ႔ ငါးေသတၱာေတြ

အုိဗာ တင္းေတြ ေခ်ာ က လက္ ေတြက

ရွား ပါး စာ ရင္း ၀င္  သူ ေဌး စာ ေတြ ျဖစ္ လုိ႔ လာ ခဲ႔ ပါတယ္။

မ ေကာငး္ ေသာ ေခတ္ တစ္ ခု ကု ိတုိး ၀င္ စ အခ်ိန္ လို႔ ျမင္မိပါတယ္။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပ ပါ မည္

 

ကိုေပါက္ လက္ ေဆာင္ အ ေတြး ပါး ပါး ေလး

3-7-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF