အမွန္ကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ စုထားတာေတြေတာ့ မဟုတ္ဘူးးး
ကို ခြန္ေအာင္ေဇယ် ဆိုတဲ့ တစ္ေယာက္ စုထားတာပါ။
https://www.facebook.com/aung.zeyya.1/photos

အဲဒီ အကိုရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေလးပါ။

နိုင္ငံတကာ စာအုပ္ႏွစ္အထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ ့ၿပီး ဆရာၾကိးဦးသာၿမတ္ၿပဳစု ခဲ ့တဲ ့
 ၿမန္မာအကၡရာထုပၢတ္ စာစဥ္ေလးကို တင္ေပးခ်င္ပါတယ္ဗ် ။ ပညာရွင္မ်ားအတြက္မဟုတ္ပါဘူး ။
 ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ရည္စူးပါတယ္ … ဒီေန ့အတြက္ ကၾကီး အကၡရာက စပါ့မယ္ ။
 စိတ္မဝင္စားခဲ ့လွ်င္လည္း သီိးခံၿပိး ခြင့္လႊတ္ မယ္လို ့ယုံၾကည္ပါတယ္ဗ် ။

စာေပ ၊ ဘာသာစကား တည္ၿမဲမွ လူမ်ဳိး ခိုင္မာမယ္လို ့ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္တဲ ့အတြက္ပါ ။
ကိုယ့္မိခင္ဘာသာစကား ေၿပာင္းလဲလာပုံအဆင့္ဆင့္ကိုသိရေတာ့ ပိုၿမတ္နိုးမယ္လို ့လည္း ယုံၾကည္ပါတယ္ …
ဒါေၾကာင့္ တတ္နိုင္သေလာက္ေလး ၾကိဳးစားၾကည့္တာပါ ။

 
ရသေလာက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဟိ။
က်န္တာ ေတာ့ မသိဘူးးး
ကြကိုယ္ ျငင္းၾကေနာ္။

 

:s:

 

ka kyi

က

 

ၿမန္မာဗ်ည္း ၃၃လုံးတြင္ ခ သည္၂ခုေၿမာက္အကၡရာၿဖစ္သည္။ ကခဃင ဟူေသာ က ဝဂ္တြင္ပါဝင္၍ ခ၏အသံၿဖစ္ရာအရပ္မွာ က႑ဌာန္ လည္ေခ်ာင္းအရပ္ၿဖစ္သည္။ ၿဗဟၼီ မွ  ကုသန - ဂုတၱ - ေမာင္ကန္ပ်ဴ သို ့အဆင့္ဆင့္ ေၿပာင္းလဲလာၿပီးေနာက္ ပုဂံေက်ာက္စာမ်ားတြင္  ခ ႏွင့္ေပစာမ်ားတြင္ ခ ဟုေရးသားသည္ကိုေတြ ့ရသည္ ။ ယခုအခါတြင္ထိုခ အကၡရာကိုေပစာေရးသညးနည္းအတိုင္းလိုက္၍ေရးသားသည္ိကုေတြ ့ရွိရပါသည္

ၿမန္မာဗ်ည္း ၃၃လုံးတြင္ ခ သည္၂ခုေၿမာက္အကၡရာၿဖစ္သည္။ ကခဃင ဟူေသာ က ဝဂ္တြင္ပါဝင္၍ ခ၏အသံၿဖစ္ရာအရပ္မွာ က႑ဌာန္ လည္ေခ်ာင္းအရပ္ၿဖစ္သည္။ ၿဗဟၼီ မွ
ကုသန – ဂုတၱ – ေမာင္ကန္ပ်ဴ သို ့အဆင့္ဆင့္ ေၿပာင္းလဲလာၿပီးေနာက္ ပုဂံေက်ာက္စာမ်ားတြင္
ခ ႏွင့္ေပစာမ်ားတြင္ ခ ဟုေရးသားသည္ကိုေတြ ့ရသည္ ။ ယခုအခါတြင္ထိုခ အကၡရာကိုေပစာေရးသညးနည္းအတိုင္းလိုက္၍ေရးသားသည္ိကုေတြ ့ရွိရပါသည္

 

ဂငယ္

ဂငယ္

 

ၾကိီးေလးၾကီး စာရင္းဝင္ထဲက ဒုတိယၾကီးတစ္ၾကီး ၿဖစ္တဲ ့ဃၾကီးအေၾကာင္းပါ ။

ၾကိီးေလးၾကီး စာရင္းဝင္ထဲက ဒုတိယၾကီးတစ္ၾကီး ၿဖစ္တဲ ့ဃၾကီးအေၾကာင္းပါ ။

င

 

ၿမန္မာဗ်ည္း ၃၃ လုံးတြင္ ၆ခုေၿမာက္အကၡရာ စ လုံး ပါ။ စ ၏ အသံၿဖစ္ရာတာလုဌာန္မွာအာေစာက္အရပ္ၿဖစ္သည္ ။ စိတ္ဝင္စားစရာမွာ မူလၿဗာဟၼီအကၡရာသည္ ယေန ့အဂၤလိပ္စာအကၡရာ D ၏ လက္ေရးစာလုံး d ႏ်င့္တူ ေနသည္ကိုေတြ ့ရွိရပါသည္

ၿမန္မာဗ်ည္း ၃၃ လုံးတြင္ ၆ခုေၿမာက္အကၡရာ စ လုံး ပါ။ စ ၏ အသံၿဖစ္ရာတာလုဌာန္မွာအာေစာက္အရပ္ၿဖစ္သည္ ။ စိတ္ဝင္စားစရာမွာ မူလၿဗာဟၼီအကၡရာသည္ ယေန ့အဂၤလိပ္စာအကၡရာ D ၏ လက္ေရးစာလုံး d ႏ်င့္တူ ေနသည္ကိုေတြ ့ရွိရပါသည္

 

 

 ခုေၿမာက္အကၡရာ ဆ လိမ္ပါ ။ မူလၿဗဟၼီ အကၡရာမွ ...ကုသန ...၊ ၎မွ ဂုတၳ .. ထို ့ေနာက္  ကဒံဗ ...အဆင့္ဆင့္ေၿပာင္းလဲ လာခဲ ့ၿပီးေနာက္ ...ေက်ာက္စာႏွင့္ေပစာမ်ား တြင္ ယေန ့သုံးေနၾကေသာ ... ဆ လိမ္ သို ့ ေၿပာင္းလဲလာပုံကို ေလ့လာနိုင္ပါတယ္ ။

၇ ခုေၿမာက္အကၡရာ ဆ လိမ္ပါ ။ မူလၿဗဟၼီ အကၡရာမွ …ကုသန …၊ ၎မွ ဂုတၳ .. ထို ့ေနာက္
ကဒံဗ …အဆင့္ဆင့္ေၿပာင္းလဲ လာခဲ ့ၿပီးေနာက္ …ေက်ာက္စာႏွင့္ေပစာမ်ား တြင္ ယေန ့သုံးေနၾကေသာ … ဆ လိမ္ သို ့ ေၿပာင္းလဲလာပုံကို ေလ့လာနိုင္ပါတယ္ ။

 

 

 

 

့ဇ  အကၡရာေလး က မူလၿဗဟၼီ မွာ ထူးၿခားပါတယ္ ။ ရိုမန္ ( English ) အကၡရာ E နဲ ့တူပါတယ္ ။  ေပစာ ထက္ကိုေရာက္မွသာ ယေန ့သုံးေနၾကတဲ ့ ဇ အကၡ ရာ ပုံ ကိုေၿပာင္းသြားတယ္ဆိုတာ ေတြ ့ၿမင္ၾကမွာပါ ။

့ဇ
အကၡရာေလး က မူလၿဗဟၼီ မွာ ထူးၿခားပါတယ္ ။ ရိုမန္ ( English ) အကၡရာ E နဲ ့တူပါတယ္ ။
ေပစာ ထက္ကိုေရာက္မွသာ ယေန ့သုံးေနၾကတဲ ့ ဇ အကၡ ရာ ပုံ ကိုေၿပာင္းသြားတယ္ဆိုတာ ေတြ ့ၿမင္ၾကမွာပါ ။

 

ကိုးခုေၿမာက္ ဈ မ်ဥ္းဆြဲ ( ဈ ၿမင့္ဆြဲ လို ့ဖတ္ေနၾကပါတယ္ မွားပါတယ္ ) အကၡရာပါ ။ စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ၊ည  ဟူေသာ စဝဂ္ တြင္ပါ၏ ။ ထူးၿခားသည္မွာ မူလ ၿဗာဟၼီ မွ ကုသန သို ့ၿဖစ္သင့္ေသာ္လည္း ေပစာမ်ားမွဈ ႏွင့္ အေရးအသား ဆက္သြယ္မႈ ၿခားနားေနသည္ ။ ခင္ဗ ပ်ဴ ( ခင္ဗကုန္းမွတူးေဖၚေတြ ့ရွိၿခင္း ကို အစြဲ ၿပဳသည္ ) ေမာင္းကန္ပ်ဴ တို ့မွေၿပာင္းလဲလာရာမွ ေက်ာက္စာ မ်ား မွတဆင့္ေပစာ သို ့ေၿပာင္းလဲပုံ ဆက္သြယ္သည္ကို ေလ ့လာနိုင္ပါတယ္ ။

ကိုးခုေၿမာက္ ဈ မ်ဥ္းဆြဲ ( ဈ ၿမင့္ဆြဲ လို ့ဖတ္ေနၾကပါတယ္ မွားပါတယ္ ) အကၡရာပါ ။ စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ၊ည
ဟူေသာ စဝဂ္ တြင္ပါ၏ ။ ထူးၿခားသည္မွာ မူလ ၿဗာဟၼီ မွ ကုသန သို ့ၿဖစ္သင့္ေသာ္လည္း ေပစာမ်ားမွဈ ႏွင့္ အေရးအသား ဆက္သြယ္မႈ ၿခားနားေနသည္ ။ ခင္ဗ ပ်ဴ ( ခင္ဗကုန္းမွတူးေဖၚေတြ ့ရွိၿခင္း ကို အစြဲ ၿပဳသည္ ) ေမာင္းကန္ပ်ဴ တို ့မွေၿပာင္းလဲလာရာမွ ေက်ာက္စာ မ်ား မွတဆင့္ေပစာ သို ့ေၿပာင္းလဲပုံ ဆက္သြယ္သည္ကို ေလ ့လာနိုင္ပါတယ္ ။

 

ည

 

 

 

ဇီဇီ

About ဇီဇီ

ဇီဇီ has written 354 post in this Website..

CJ # 129120