လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္) ၏စာအုပ္မ်ား ( ၃၁ ) အုပ္
See More ( or ) Continue Reading ႏွိပ္ၿပီးၾကည့္ပါ
CREDIT TO ONAIRBOOK

(၁) ခ်စ္သူကျပဌာန္းတဲ့ ခ်စ္ျခင္းယဥ္ေက်းမႈ႕

http://www.mediafire.com/download/uloeegn1ab6hdv1/လြန္းထားထား_ခ်စ္သူကျပဌန္တဲ့_ခ်စ္ျခင္းယဥ္ေက်းမွု.pdf

(၂) အျပင္းစား ဥယ်ာဥ္မႈး

http://www.mediafire.com/download/f94x3n2skiombqw/လြန္းထားထား-_အျပင္းစား_ဥယ်ာဥ္မႈး.pdf

(၃) ကိုယ့္ရင္ဘတ္ရဲ႕ တျခား

http://www.mediafire.com/download/ebo7z9mfmlomeml/လြန္းထားထား-ကိုယ့္ရင္ဘတ္ရဲ႕_တျခား.pdf

(၄) ခမ္းနားစြာ ျပင္ဆင္က်င္းပထားေသာ ဝဲဘတ္ရင္ရဲ႕ တစ္ေနရာ

http://www.mediafire.com/download/kqt3s2tr6f56z0a/လြန္းထားထား-ခမ္းနားစြာ_ျပင္ဆင္က်င္းပထားေသာ.pdf

(၅) ခ်စ္ျခင္း၏ဧရိယာအတြင္း ေရာက္ရွိေနပါသျဖင့္ ေခၚဆို၍႐နိဳင္ပါသည္

http://www.mediafire.com/download/6wf9rk7t2a1ptk3/လြန္းထားထား-ခ်စ္ျခင္း၏_ဧရိယာအတြင္း.pdf

(၆) ခ်စ္ျမတ္နိဳးျခင္းေတြ ဆြဲသီထားတဲ့ လည္တိုင္ဆီ

http://www.mediafire.com/download/vyzkazsoe0n40or/လြန္းထားထား-ခ်စ္ျမတ္နိဳးျခင္းေတြ.pdf

(၇) ငါ့ရဲ႕လမင္း ဘယ္သူဝွက္ထားလဲ

http://www.mediafire.com/download/uui9bcz31kemoo2/လြန္းထားထား-ငါ့ရဲ႕လမင္း_ဘယ္သူဝွက္ထားလဲ.pdf

(၈) ဆယ္ေက်ာ္သက္ရဲ႕ ဒိုင္ယာရီ

http://www.mediafire.com/download/o9n0ly1fm0skink/လြန္းထားထား-ဆယ္ေက်ာ္သက္ရဲ႕_ဒိုင္ယာရီ.pdf

(၉) ဇနီးေခ်ာမ်ား ကြန္ရက္

http://www.mediafire.com/download/arlobd2iqd4jt79/လြန္းထားထား-ဇနီးေခ်ာမ်ား_ကြန္ယက္.pdf

(၁၀) ညွိဳ႕သခင္နဲ႕ ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္သူ

http://www.mediafire.com/download/p45uv3j74zaj2hy/လြန္းထားထား-ညွိဳ႕သခင္နဲ႔_ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္သူ.pdf

(၁၁) ပ်ားရည္ျမစ္တစ္စင္းထဲက ပဥၥလက္ႏွင္းဆီ

http://www.mediafire.com/download/yvt5c6df4quzw3l/လြန္းထားထား-ပ်ားရည္ျမစ္တစ္စင္းထဲက.pdf

(၁၂) မာန၏ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

http://www.mediafire.com/download/0r7qhmthh1oorxk/လြန္းထားထား-မာန၏ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား.pdf

(၁၃) သိမ္ေမြ႕ေသာ လမင္း နက္ရိႈင္းေသာ ေရျပင္

http://www.mediafire.com/download/6x01zgsxkk57xyi/လြန္းထားထား-သိမ္ေမြ႕ေသာလမင္း_နက္ရိႈင္းေသာေရျပင္.pdf

(၁၄) အစစ္

http://www.mediafire.com/download/b887k92nl8s0m7v/လြန္းထားထား-အစစ္.pdf

(၁၅) မုန္းမိမယ္

http://www.mediafire.com/download/gtef60gfaw63neh/လြန္ထားထား-မုန္းမိမယ္.pdf

(၁၆) အေတာင္ပံေတြရွိခဲ့ရင္

http://www.mediafire.com/download/a0uhkvo8q54vxxy/လြန္းထားထား-အေတာင္ပံေတြရွိခဲ့ရင္.pdf

(၁၇) အမိရာ

http://www.mediafire.com/download/zcinov95b73edq4/လြန္ထားထား-အမိရာ.pdf

(၁၈) ျပိဳင္ျမင္းတို႔ရဲ႔ ရာဇဝင္

http://www.mediafire.com/download/fxnvrh3o10f1mnp/လြန္းထားထား-ျပိဳင္ျမင္းတို႔ရဲ႕_ရာဇဝင္.pdf

(၁၉) ျမတ္ႏိုးမိသည္မွအပ

http://www.mediafire.com/download/j3tlg78ka7f9q3b/လြန္းထားထား-ျမတ္နိဳးမိသည္မွ_အပ.pdf

(၂0) သုခဘံုသို႔ အလည္တစ္ေခါက္

http://www.mediafire.com/download/jiq36c3rq34404m/လြန္းထားထား-သုခဘံုးသို႔_အလည္တစ္ေခါက္.pdf

(၂၁) အခ်စ္က သင့္အားျပဳစားခဲ့ေသာ္

http://www.mediafire.com/download/7554t98p67z3yd9/လြန္းထားထား-အခ်စ္က_သင့္အားျပဳစားခဲ့ေသာ္.pdf

(၂၂) အျပာေရာင္မိုး ခရမ္းေရာင္သစၥာ

http://www.mediafire.com/download/o6oak5hfzgovrb4/လြန္းထားထား-အျပာေရာင္မိုး_ခရမ္းေရာင္သစၥာ.pdf

(၂၃) ႏွလံုးသား password

http://www.mediafire.com/download/buofh4x98f1v971/လြန္းထားထား-ႏွလံုးသား_password.pdf

(၂၄) ႏွလံုးသားကို ဝတ္ရံုခ်ဳပ္ဝတ္တဲ့ ခ်စ္သူ

http://www.mediafire.com/download/zzsbvtdp2rdpwwa/လြန္းထားထား-ႏွလံုးသားကိုဝတ္ရံုခ်ဳပ္ဝတ္ထားတဲ့_ခ်စ္သူ.pdf

(၂၅) တစ္ေခတ္ဆန္းႏွလံုးအိမ္မွာ ထိုးထြင္းခဲ့ေသာ TATTOO ရာဇဝင္

http://www.mediafire.com/download/2l53t8qzct9mt63/လြန္းထားထား-တစ္ေခတ္ဆန္း_ႏွလံုးသားအိမ္မွာ…pdf

(၂၆) ပန္းႏုေရာင္ ႏွင္းဆီေမြ႕ယာ

http://www.mediafire.com/download/ph2mko1x4179e3i/လြန္းထားထား-ပန္းနဳေရာင္_ႏွင္းဆီေမြ႕ယာ.pdf

(၂၇) မေမွာင္ေသာည မမွိန္ေသာလမင္း

http://www.mediafire.com/download/d29ax2xxyiy1xxm/လြန္းထားထား-မေမွာင္ေသာည_မမွိန္ေသာလမင္း.pdf

(၂၈) ၁၀၁ပြင့္ ႏွင္းဆီ

http://www.mediafire.com/download/tzcz52af681330j/လြန္းထားထား-၁၀၁ပြင့္_ႏွင္းဆီ.pdf

(၂၉) ခြဲခဲ့ရေသာ္

http://www.mediafire.com/download/72djrn3w8ecgd4l/လြန္းထားထား-ခြဲခဲ့ရေသာ္.pdf

(၃၀) စကားဝွက္ တံခါး

http://www.mediafire.com/download/hz89mwte022f6da/လြန္းထားထား-စကားဝွက္_တံခါး.pdf

(၃၁) စိတ္ဖတ္သူ

http://www.mediafire.com/download/fj4k5p967xfm83g/လြန္းထားထား-စိတ္ဖတ္သူ.pdf

About ေရႊအိမ္စည္

shweaeim si has written 115 post in this Website..