“သူ႕ဇတ္ သူ႕အရပ္နဲ႔ေတာ့ အဟုတ္”

 

စတုတၳျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နန္းေတာ္အတြင္း မွန္နန္းေဆာင္အလယ္ ညီလာခံခန္းမတြင္ လႊတ္ေတာ္သဘင္ စီရင္က်င္းပရာတို႕ ၀ံမင္းမ်ား မူးႀကီးမတ္ရာေသနာပတိ စံုညီစြာနဲ႔ အမတ္မင္းမ်ား စုေ၀းေရာက္ရိွေနျပီး သကာလ

” ဘုန္းေတာ္ဖဲြ႔ ဘုရင္မင္း သရားႀကီး ႀကြခ်ီလာပါျပီ ”

၀ံမင္း မူးမတ္ ဗိုလ္ပါ ေတြ အားလံုး မတ္တပ္ရပ္ႀကျပီး ဘုရင္မင္းသရာႀကီး ပလႅင္ေပၚထိုင္ျပီးေသာအခါ အသီးသီး ကိုယ့္ေနရာမွာ ျပားျပား၀ပ္ေနရာျပန္ယူႀကေလကာ လႊတ္ေတာ္သဘင္အား စတင္ေလျပီ

“ကဲ ေလွ်ာက္တင္စရာရိွတာေတြ မခၽြင္းမခ်န္ေလွ်ာက္တင္ႀကစမ္းကဲြ႕”

“ဘုရားကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ျမိဳ႕ေတာ္၀ံအေနနဲ႔ ေလွ်ာက္တင္လိုသည္မွာ ယခုအခါေရႊျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးရဲ႕ လမ္းအသီးသီးမွာ ေခြးေလေခြးလြင့္ေတြ အေတာ္ေပါမ်ားလာပါတယ္ဘုရား အဲဒါကိုႏိွပ္နင္းျခင္းမျပဳရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ ႀကီးဟာ ေခြးျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေတာ့မွာျဖစ္ေႀကာင္း တင္ေလွ်ာက္ပါတယ္ဘုရား”

“အိမ္း ဒီစံုညီ ညီလာခံ လႊတ္ေတာ္သဘင္မွာ ေမာင္မင္းက အေတာ္ႀကီးမားတဲ့ အေရးပါမႈကို သံေတာ္ဦးတင္ ေပတာဘဲကိုး ေမာင္မင္းက ညဘက္မွ တိုင္းျပည္အေရး လွည့္ႀကည့္တယ္နဲ႔တူတယ္ေနာ္ ဒါေႀကာင့္လည္း ညမွလမ္းသလားတတ္တဲ့ သဘာ၀အရ လမ္းေပၚမွာ ေခြးေတြမ်ားစြာေတြ႔ေပသကိုး တိုင္းျပည္ေရးရာ အမတ္ႀကီး ဒီကိစၥဘယ္လိုစီရင္သင့္သလဲ ေလွ်ာက္တင္စမ္း”

“မွန္လွပါ ဘုရင့္ဘ႑ာတိုးေအာင္ ဆိတ္သားေရာင္းခ်ေရးအဖဲြ႕နဲ႔ ဆက္သြယ္ကာစီစဥ္လိုက္ပါ့မယ္”

“အိမ္း ေကာင္းေလစြ ေကာင္းေလစြ”

“ဘုရားကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး လက္နက္၀ံအေနနဲ႔ ေလွ်ာက္တင္လိုသည္မွာ ဘုရားကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႕၏ လက္နက္ တိုက္ေတာ္ အ၀င္လမ္းသည္ လွည္းမ်ားအ၀င္အထြက္မ်ားသျဖင့္ လွည္းလမ္းေႀကာင္းရာတြင္ ေရအိုင္ကာ ဗြက္အိုင္ေလးျဖစ္ေနပါတယ္ အဲဒါဘယ္ေတာ့မ်ား ျပင္ေပးပါ့မလဲ ေမးေလွ်ာက္ခ်င္ပါတယ္ဘုရား”

“အိမ္း ဒါလည္းအေတာ္ႀကီးတဲ့ကိစၥေပဘဲကိုး ဗြက္အိုင္ေလးေတြ႔တိုင္း ေျခ၀င္ေဆးတတ္တဲ့သူနဲ႔ေတြ႔ရင္ မခက္ေပဘူးလား၊ ကဲ ျမိဳ႕သာယာ၀ံမင္း ဘယ္လိုလုပ္သင့္လဲ ေလွ်ာက္တင္စမ္း”

“မွန္လွပါ ဒီကိစၥအတြက္ အလံသံုးေတာင္ေလာက္ရိွတဲ့ လက္နက္တိုက္လမ္းကို ေရမတင္ ဗြက္မနစ္ေရးအတြက္ အုတ္ခဲက်ိဳး အုတ္ေကာင္းလွည္း အစီး(၅၀)မွာျပီး ခင္းေပးလိုက္ပါ့မယ္ဘုရား”

“ေဟ အလံသံုးေတာင္ေလာက္ဘဲရိွတဲ့ လမ္းခင္းတာ လွည္းအစီ(၅၀)ေတာင္လား ၀ံမင္းရဲ႕”

“မွန္လွပါ ဒါကဒီလိုရိွပါတယ္ဘုရား လုပ္ေနရင္းလိုမွာစိုးလို႕ပါဘုရား ပိုတာက ဘယ္၀ံမင္းအိမ္ပို႕ပို႕ ထားလို႕ရ ေႀကာင္းပါ ဘုရား”

“အိမ္း ေကာင္းေလစြ ေကာင္းေလစြ”

“ဘုရားကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး မီးခြက္၀ံအေနနဲ႔ ေလွ်ာက္တင္လိုသည္မွာ နန္းေတာ္တြင္း မီးခြက္ေတြက ေရနံဆီအျပည့္ ရရိွသမို႕ ညဘက္တြင္ နန္းေတာ္တြင္း အႀကားမလွပ္ မီးခြက္မ်ားလင္းထိန္စြာ ထြန္းလင္းထားႏိုင္ေပမယ့္ နန္းေတာ္ျပင္ပရိွ တုိင္းသူျပည္သားေတြက ေရနံဆီကို အတိုင္းအတာနဲ႔ ရတလွည့္ မရတလွည့္မို႕ ေမွာက္မိုက္ ေနပါ သျဖင့္ နန္းေတာ္တြင္း တစ္ခ်ိဳ႔မီးခြက္ေတြေလ်ာ့ျပီး တိုင္းသူျပည္သားေတြဆီေရနံဆီမွ်ေစဖို႕ ပစ္စာလႊာ ေတြ ေရာက္ေန ေႀကာင္းပါဘုရား”

” တယ္ ရာရာစစ ဘုရင္ေနတဲ့ နန္းေတာ္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းကို မီးခြက္ေလ်ာ့ရမယ္တဲ့ ဟုတ္လား ၀ံမင္း စဥ္းစဥ္းစားစားေလွ်ာက္တင္ႀကစမ္း”

“ဘုန္းဘုရား အဲလိုသေဘာမ်ိဳးေလွ်ာက္တင္တာမဟုတ္ပါဘူး စာလႊာပါအေႀကာင္းအရာကို ေလွ်ာက္တင္တာပါ ဘုရား အျမတ္ထြက္ေတာ္မမူပါနဲ႔ဘုရား”

“အိမ္း နန္းေတာ္ျပင္ပ ေမွာင္လွတယ္ဆို နန္းျမိဳ႕ရိုးပတ္လည္္ ထပ္ျပီး မီးလင္းခြက္ေတြတိုးႀက တိုင္းသူျပည္သား ေတြကို ေပးရတဲ့ေရနံဆီမေလာက္ရင္ စိနတိုင္းျပည္နဲ႔ ကုန္သြယ္ေတာ္ကို ဖေယာင္းမ်ားမ်ားပိုသြင္းဖို႕ အမိန္႔ ေတာ္ ရိွေႀကာင္း အိမ္ေတာ္၀ံမင္း အေႀကာင္းႀကားေစဟဲ့”

“ဘုန္းေတာ္ေႀကာင့္ သင့္ျမတ္လွေႀကာင္းပါ”

“ဘုရားကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး စစ္မႈေရးရာ၀ံအေနနဲ႔ ေလွ်ာက္တင္လိုသည္မွာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို စိနျပည္ကဘဲ ၀ယ္ေနတဲ့အတြက္ အေနာက္လြန္ျပည္ဘက္က အေျခအေနတင္းမာေနမႈရိွေႀကာင္း အသိေပးေလွ်ာက္တင္ လိုပါတယ္ဘုရား”

“၀ံမင္းတို႕ရဲ႕ စီးေတာ္ျမင္းေတြက စိနျပည္က လက္ေဆာင္ပဏာအျဖစ္ေပးပို႕ေပးတာ ၀ံမင္းရဲ႕ က်ဳပ္နန္းေဆာင္ က ေက်ာက္စိမ္းေရေႏြးအိုးကလည္း စိနမင္း က်ဳပ္တို႕တိုင္းျပည္လာေရာက္စဥ္က လက္ေဆာင္ပဏာရတာေလ ဒါေႀကာင့္ စိနျပည္နဲ႔ က်ဳပ္တို႔က ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္တူယွဥ္တဲြမူနဲ႔ က်ဳပ္တို႕ ဘိုးေဘးဘင္ကထဲကရိွႀကတာ ဆိုတာလည္း မေမ့နဲ႔အံုး ၀ံမင္းရဲ႕”

“ဘုန္းေတာ္ေႀကာင့္ပါဘုရား”

“ဘုရားကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး တိုင္းျပည္ေရးရာ၀ံအေနနဲ႔ေလွ်ာက္တင္လိုသည္မွာ ျပည္သူဟစ္တိုင္တြင္ တစ္နယ္ႏွင့္ တစ္နယ္ ဆက္သြယ္မႈတြင္ ဆက္သားေစလႊတ္သြားေရာက္မႈေႏွးေကြးေနပါသျဖင့္ စီစစ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုမႈ ရိွေနတဲ့အေႀကာင္းေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္”

“ကဲ ဒီကိစၥအတြက္ ဆက္သားဆက္သြယ္ေရး၀ံမင္း ဘယ္လိုျဖစ္သလဲ ေျဖရွင္းေတာ္မူေစ”

“မွန္လွပါအရွင္မင္းႀကီး တစ္နယ္ႏွစ္တစ္နယ္ဆက္သားဆက္သြယ္သြားရေသာ မင္းမႈထမ္းအသံုးျပဳေနေသာ စီးေတာ္ျမင္းသည္ အိုမင္းေနသည္ကတစ္ေႀကာင္း ျမင္း၏ေျခေထာက္ခြာမွာလည္း ေပါက္ျပဲေဆြးေနသည္က တစ္ေႀကာင္းမို႕ပါ အရွင္မင္းႀကီး”

“ဟဲ့ ဆက္သြယ္ေရး၀ံအေနနဲ႔ အဲဒါဆို အသင္တို႕ျမင္းေတြကို သြက္လက္ေသာျမင္းငယ္ေတြနဲ႕ အစားထိုး မေစခိုင္းဘူးလား ဘာလို႕အစားမထိုးတာလဲ ေလွ်ာက္တင္စမ္း”

“အရွင္မင္းႀကီး သြက္လက္ေသာျမင္းငယ္မ်ားနဲ႔အစားထိုး ဆက္သြယ္ဖို႕ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္ တစ္ခါက အစားထိုးမယ့္ျမင္းကို လွလြန္းလို႕သမီးေတာ္ေလး သိမ္းပိုက္သြားတာရယ္ ေနာက္တစ္ခါအစားထိုးဖို႕ ျမင္းက အရွင္မင္းႀကီးေတာထြက္သံုးဖို႕ အိမ္ေတာ္ထိန္းက သိမ္းပိုက္သြားတာရယ္ေႀကာင့္ပါ”

“အင္း ဒီလိုဆိုလည္း ရိွပေစေတာ့ ၀ံမင္း အဲဒီကိစၥကို ေနာက္ညီလာခံမွ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ဖို႕ေရႊ႕ေတာ္မူေစ”

“သင့္ျမတ္လွေႀကာင္းပါဘုရား”

“အရွင္ဘုရား ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳပါဘုရား”

“ဥပေဒေရးရာအမတ္ ဘာမ်ားလဲကြယ့္ ေလွ်ာက္တင္စမ္း”

“အရွင္ဘုရား ျပင္ဆင္သင့္တယ္ဆိုျပီး ခိုင္းထားတဲ့ မင္းဘ႑ာခြန္ဥပေဒအႀကမ္းျပီးေျမာက္ပါျပီ ဘုရား တင္ျပခြင့္ျပဳရင္ ေလွ်ာက္တင္ဖို႕ အသင့္ပါဘုရား”

“ဒီ၀ံေတာ့ အလိုက္မသိေလျခင္း ဥပေဒျပင္တယ္ဆိုတာ မူးမတ္ဗိုလ္ပါစံုလွတဲ့ လႊတ္ေတာ္တြင္း တစ္ခါတည္း ေလွ်ာက္တင္ရတဲ့အလုပ္လား အိမ္ေတာ္ညီလာခံသဘင္က်မွ ဘုရင့္ေရႊနားေတာ္သို႕ တိုးတိုးတိတ္တိတ္အရင္ တင္ရတဲ့ကိစၥဆိုတာ ေမာင္မင္းမသိေလေလာ ဒီကိစၥမ်ိဳးက အလ်ဥ္မလိုသင့္ပါဘူးေလ”

“ဘုရားကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး အရွင္မင္းႀကီးခိုင္းေစထားတဲ့ အလုပ္ျပီးေျမာက္ေနျပီမို႕ အရွင္မင္းႀကီး ၀မ္းသာရေအာင္ သတိလက္လႊတ္ျဖစ္သြားတာပါဘုရား သည္းခံေတာ္မူပါဘုရား”

“အိမ္း ရိွေစေတာ့ ရိွေစေတာ့”

“မူးႀကီး မတ္ႀကီးမ်ား”

“ဘုရား”

“အခ်ိန္လည္း အေတာ္လင့္လာျပီမ႔ို စားေတာ္တည္ဖို႕ ပဲြေတာ္ျပင္ႀကေစ ညီလာခံရပ္နားေစ”

“အမိန္႔ေတာ္ျမတ္အတိုင္းပါဘုရား”

” ဘုန္းေတာ္ဖဲြ႔ ဘုရင္မင္း သရားႀကီး ျပန္လည္ႀကြခ်ီပါမည္”

“ေအာင္ေစသတည္း ေအာင္ေစသတည္း”

ဤကားစတုတၳေျမာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ပ်က္မင္းဆက္၏ ျပည္မထိန္းႏိုင္မင္းသရာႀကီး မွန္နန္းေဆာင္အလယ္ ညီလာခံခန္းမတြင္ လႊတ္ေတာ္သဘင္က်င္းပျခင္း တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ အစီစဥ္ပင္ျဖစ္ပါသည္ မိဘျပည္သူ အေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာေတာ္မူႀကပါေစ။

“တူနဲ႕တဲ့နယ္ တူနဲ႔တဲ့နယ္ ေဗ်ာင္လိမ္ တူနဲ႕တဲ့နယ္ တူနဲ႔တဲ့နယ္ ေဗ်ာင္လိမ္”

 

အင္း သူငယ္ခ်င္းဆရာ၀န္ကလိုက္ျပလို႕သာ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ေတြလို႕သိရတာ သူဇတ္သူ႕အရပ္နဲ႔ေတာ့ အဟုတ္ အတိုင္အေဖာက္ညီႀကေပသကိုးလို႕ဘဲ ေကက္ခ်က္ခ်ရင္း ေလးသဲြ႔ေသာစိတ္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းကိုႏုတ္ဆက္ကာ စိတ္ေရာဂါကုေဆးရံုမွ ျပန္ခဲ့ေလသည္။

 

ခင္ခ။

 

 

 

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..

   Send article as PDF