“ျဖတ္ သန္း ခဲ႔ ေသာ ပ လက္ ေဖာင္းမ်ား”
(အမွတ္သုံး)

“ ပ လက္ ေဖာင္း အမွတ္ -၁၈” အ ေရာက္ မွာ က် ေနာ္ ရန္ ကုန္ ကုိ သြား ခ်င္ တဲ႔ ပုိးထ လာ ပါတယ္။
ခပ္ ငယ္ ငယ္ ဆယ္ နွစ္ သား က တစ္ ခါ ဘဲ ရန္ ကုန္ ကို ေရာက္ဘူး ပါတယ္.။
အဲ ဒီ အခ်ိန္ က် ေနာ္ အျပင္ စာကုိ အေတာ္ ေလး ဖတ္ တဲ႔ အခ်ိန္ လဲ ျဖစ္ ပါတယ္။
စာ ၾကည္႔ တုိက္ ေပါင္း စုံ ကို အ သင္း ၀င္ ကဒ္ ျပား လုပ္။
စာ အုပ္ ေတြ ငွား ဖတ္ ။
စာ အုပ္ အငွား ဆုိင္ ေပါင္း စုံ က ထြက္ သမွ် မဂၢဇင္း ေတြ ၀တၱဳ ေတြ ငွား ဖတ္။
အခု၂၄လမ္း-လမ္း၈၀ေဒါင္႔မွာရွိတဲ႔ အမ်ုဳိးသားစာၾကည္႔ တုိက္မွာဆုိရင္
အေတာ္ရွားပါးတဲ႔စာအုပ္ေတြက်ေနာ္ဖတ္ခဲ႔ရပါတယ္။
အဲဒီမွာထုိင္ဖတ္လဲရ ငွားဖတ္လုိ႔ လဲရ ပါတယ္။
ေနရာေပါငး္စုံ က ငွားထားတဲ႔စာအုပ္ေတြရွိေနေတာ႔
တစ္ရက္ ကုိ အနညး္ ဆုံး စာအုပ္ ႏွစ္အုပ္ေလာက္ဖတ္ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ ခါ တစ္ ေလ ကိုယ္ ၾကဳိက္တဲ႔ စာ ေရး ဆရာ မ်ား ေရး တာ ဆုိ ရင္ တစ္ ထုိင္ ထည္း
ျပီး ေအာင္ ဖတ္ လုိက္တာ ည နက္ သန္းေခါင္ အထိ။
အိမ္ မွာ လွ်ပ္စစ္ မီး မရွိ ေတာ႔ည စာ ဖတ္ ရင္ ေရ နံ ဆီ မီး အိမ္နဲ႔ ဖတ္ ေတာ႔
ေရ နံ ဆီ ကုန္ လုိ႔ အ ဖြား ဆူ တာ ခံ ရ တာ ကလဲ မၾကာ ခဏ။
က် ေနာ္ စာ ဖတ္ တာ ကုိ အ ေဖက အား ေပး ပါ တယ္။
က် ေနာ္ က ငါး တန္း ေက်ာင္း သား ဘ၀ က တည္း က ၀တၱဳ ဖတ္ဘူးတာပါ။
အိမ္ က ဦးေလး ေတြ အေဒၚ ေတြ ခ် ထား တဲ႔ စာ အုပ ္ေတြ ေကာက္ ဖတ္ ရင္းနဲ႔
စာ ေတြ ဖတ္ ျဖစ္ တာ ပါ။
ပ ထမ ဆုံး စ ဖတ္ ျဖစ ္ ဘူး တဲ႔ ၀တၱဳ စာ အုပ္ ကေတာ႔
တည္ ၾကည္ ရဲ႕ သိန္း နက္ နဲ႔ မင္း အသက္ ငါ႔ ေပး ဆရာ ၾကီး ျမ ခုိင္ စြန္႔ စားခ န္း ၀တၱဳ ေတြပါ။
ေနာက္ ျပီး ေတာ႔ ရူ႔ မ၀၊ ျမ ၀တီ ၊ေငြ တာ ရီ ၊ မုိး ေ၀ ၊ ေသြးေသာက္ မဂၢဇင္း ေတြ လဲ ဖတ္ ရ ပါတယ္။
ရူ႔ မ၀ က ေတာ႔ ၀တၱဳ ေတြၾကဳိက္လုိ႔၊
ျမ၀တီ ကေတာ႔ ဓါတ္ပုံ ျပဳိင္ ပြဲ ေတြ နဲ႔ မွတ္ ခ်က္ေတြၾကဳိက္လုိ႔၊
ေငြ တာ ရီ ကေ တာ႔ ကဗ်ာေတြ ၾကုိက္လုိ႔ ။
မုုိုး ေ၀ ေတာ႔ ထူးျခားဆန္းသစ္တဲ႔ အေရးအ သားေ တြ နဲ႔
ကာ ရန္ မဲ႔ ကဗ်ာ ေတြ ေတာ္ လွန္ ကဗ်ာ ေတြကို ၾကုိက္လုိ႔။
ေသြးေသာက္ကေတာ႔ ၀တၱဳေတြၾကဳိက္လုိ႔။
ဆုိတဲ႔ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ ေတြ နဲ႔
မဂၢဇင္းေပါင္းစုံ ကို ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။
က် ေနာ္ တုိ႔ အိမ္ မွာ အရင္ က တဲ က လူ ထု ဦး လွ ရဲ႕ ပုံ ျပင္ စာအုပ္ေတြ ရွိ ခဲ႔ ပါတယ္။
တစ္ ရက္ ေတာ႔ ေသာ ငး္ ေျပာငး္ေထြလာ ေရး ခ်င္ ရာ ရာ ဆို တဲ႔ စာအုပ္ေလးကို ဖတ္မိရ ာက
စ ျပီး လူ ထု ဦး လွ ရဲ ႔ “က်ေနာ္………………………” စာအုပ္ေတြကိုလုိက္ဖတ္မိ ပါ ေတာ႔ တယ္။

အဲ လုိ စာ ေတြ ဖတ္ ခဲ႔ လုိ႔ ဘဲ မိတ္ ေဆြ တစ္ ဦး နဲ႔ ခင္ မင္ ခြင္႔ ရခဲ႔ ပါတယ္။
သူက က်ေနာ္ ထက္ အသက္ ၾကီး ပါတယ္။
သူ ႔ အလုပ္ က အရပ္ တကာ လည္ ျပီး ျခင္ေဆး ဂ် ပုိး ေဆး ဖ်န္းတဲ႔ အလုပ္ ကို လုပ္သူပါ။
တစ္ ပါတ္ တစ္ ခါ က် ေနာ္ တုိ႔ အရပ ္ ကို ေရာက္ လာ တတ္ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ လြယ္ အိ တ္ ထဲမွာ ဖတ္ စ ရာ စာ အုပ္ ေတြ အျမဲ ပါ ပါ တယ္။
က် ေနာ္ စာ ဖတ္ တာ ၀ါ သ နာ ပါ မွန္း သိ ေတာ႔ သူ႔ စာအုပ္ေတြ ကို က်ေနာ္ကို ေပး ငွားပါတယ္။
သူ႔ ေက်း ဇူး ေၾကာင္႔ လဲ ဆယ္ တန္းေအာင္စ ေပါက္စ န က်ေနာ္ က စာ ၾကီး ေပၾကီး ေတြ
ဖတ္ ခြင္႔ရခဲ႔ ပါ တယ္။
က်ေနာ္ ဖတ္ ခ်င္ တယ္ ဆုိ တဲ႔ စာ အုပ္ ကို သူ က ေနာက္ တစ္ပါတ္ လာရင္ ယူ လာ ေပး ပါ တယ္။
သူ႔ ဆီ က ဘဲ ေမာင္ ထင္ ရဲ႕ ငဘ တုိ႔
ရန္ကုန္ဘေဆြရဲ႕ ခ်စ္သမီး သုိ႔ တုိ႔ ျမန္ မာ ျပည္ သား တုိ့
ေမာင္သိနး္လြင္ရဲ မစန္းစန္း၀င္႔ တုိ႔ ကုိဖတ္ ခဲ႔ ဘူး ပါ တယ္။
သူ ေျပာ ျပ လုိ႔ ေခ် ေဂြ ဗားရားဆုိ တာကိုၾကားဘူး လာတယ္
ကြန္ျမဴ နစ္ ဆုိ တဲ႔ စ ကားလ ုံးၾကား ဘူး လာ တယ္။
သူေျပာျပ လုိ႔ ဘဲ စစ္အ စုိး ရ တုိ႔ မဆလ တုိ႔
ပစၥည္းမဲ႔ လူ တန္း စား တုိ႔ ၊ အရငး္ရွင္ တုိ႔ ၊ဘူဇြာ တုိ႔ ၾကား ဘူးလာပါတယ္။
သူေျပာျပ လုိ႔ ဘဲ ေကာ္လာျဖဴ လူတနး္စားတုိ႔ ၾကဳိးနီစံနစ္တုိ႔
ကားလ္မတ္တုိ႔ အိန္ဂ်ယ္ တုိ ႔ ဆုိ တဲ႔ စကား အသစ္ အဆန္းေတြကိုၾကား ဘူး လာ ရ ပါတယ္။
သူေျပာ ျပ လုိ႔ ဘဲ သခင္စုိး တုိ႔ သခင္ သန္းထြနး္ တုိ႔ ဆုိ တာ ေတြကိုလဲ ၾကားဘူးလာရ ပါတယ္။
အစုးိရ ထုတ ္သတင္း စာ မ်ားကို ဖတ္ ရင္ေတာ႔
ျပည္ေျပး တုိ႔ ယူဂ်ီ တုိ႔၊ေသာင္းက်န္းသူ အဖ်က္သမား တုိ႔ ၊အျပစ္မဲ႔ျပည္သူမ်ားတုိ႔ၾကားရပါ တယ္။
ဦး သန္႔ အေရး အခင္း ရန္ ကုန္ မွာ ျဖစ္ တဲ႔ အ ေၾကာင္းေတြကို
သူက ဘဲ က်ေနာ္႔ ကို ေျပာ ျပ ပါတယ္။
က် ေနာ္ ႔ အ ေဖ က သူ နဲ႔ ေပါင္း တာ သိပ္ မၾကဳိက္ ေပ မယ္႔
အ တင္း အက်ပ္ ၾကီး ေတာ့ တာ း ျမစ္ မ ထား ပါ ဘူး။

သူကဘဲ လူငယ္ တစ္ ေယာက္ ရဲ႕ တုိးတက္ မူ႔ ဆုိ တာ ရန္ကုန္မွာဘဲရွိတယ္။
ျဖစ္ ခ်င္ တာ ေတြ ျဖစ ္နုိင္ ဘုိ႔ စြန္႔ စား ရဲ ရ မယ္ လုိ႔ ဆုိခဲ႔ ပါတယ္။
သြား ခ်င္ တယ္ ဆုိ ရင္ သူ က အဆ က္ အသြယ္ ရွာ ေပး မယ္ေ ျပာ ပါတယ္။
အဲ ေတာ႔ ဆယ္ တနး္ ေအာင္ ျပီး ခ်ိန္မွာ က် ေနာ္ က ရန္ ကုန္ ကို သြား ခ်င္ ခဲ႔ ပါတယ္။
ရန္ကုန္သြားမယ္၊
ဟုိ မွာ အလုပ္ တစ္ ခု ရ ေအာင္ ရွာ ျပီး ျဖစ္ သလုိ ရွာေဖြ ျပီးစားေသာက္မယ္၊
ည ေက်ာင္းတက္ မယ္။
ျပီး ရင္ အဲဒီမွာ ဘဲ ရွိ တဲ႔ ႏုိင္ငံျခား ဘာ သာစကား သင္ တန္း တက္ မယ္။
ျပင္ သစ္ ဘာ သာ ယူ မယ္ လုိ႔ စိတ္ ကူး ေတြယဥ္ ခဲ႔ ပါ တယ္။
ျပင္သစ္ ဘာ သာ ဆုိ တာ စာ ေပ နဲ႔ ပါတ္သက္ရင္ အျမင္႔ ဆုံး လုိ႔ ဆုိ တာကို
အကုိၾကီး တစ္ေယာက္က ေျပာ ျပ ထားဘူး လုိ႔ ပါဘဲ။
ဒါ ေပ မယ္႔ က်ေနာ္ အိမ္ က ခြင္႔ မျပဳ ခဲ႔ ပါဘူး။
တကယ္ လုိ႔ မ်ား ခြင္႔ ျပဳ ခဲ႔ မယ္ ဆုိ ရင္ လဲ က် ေနာ္ ဘ ၀ က
အေျပာင္း လဲ ၾကီး ေျပာငး္ လဲ သြား မယ္ ဆုိ တာကို ေနာက္ မွ သိ လာ ရ ပါ တယ္။

တစ္ခါ မွာ ေတာ႔ သူ ငယ္ ခ်င္း တစ္ ေယာက္ အိမ္ မွာ သြား ရင္ း နဲ႔ စု ေပါင္း စပ္ ေပါင္း
ဘာ သာ ျပန ္ထား တဲ႔ ကဗ်ာ စာ အုပ္ ေလး ကို ဖတ္ မိ ရာ က ေန
“ေလာဘအုိးကေလး “ ဆုိ တဲ႔ ကဗ်ာေလး ကို ၾကဳိက္မိရာကေန
“ရာဘင္ျဒာ နတ္တဂုိး”ဆုိ တဲ႔ အ မည္ ေလး ကို စိတ္ထဲမွာအမွတ္ ထင္ ထင္ ရွိ လာေတာ႔
အိႏၵိယ စာ ေပ ေတြ ကို ဖတ္ ခ်င္ စိ တ္ ေပါက္လာပါတယ္။
ဒီေတာ႔ လဲ အိႏၵိယစာေပ ဂုုရုၾကီး ျဖစ္ တဲ႔
ဆရာ ပါ ရ ဂူ ေရး တဲ႔ ဘာ သာ ျပန္ စာ ေတြ ကုိ အငမး္ မ ရ ဖတ္ မိ ျပန္ ပါတယ္.။
ေမာင္ သာ ရ ဆုိ တာ တစ္ ရပ္ ကြက္ ထဲ ေန တဲ႔ သူဆုိတာ ကုိ သိ ရ ျပန္ေတာ႔
သူ႔စာ အုပ္ ေတြ ကို လုိက္ ျပီး ဖ တ္ မိ ျပန္ ပါ ေရာ။
တစ္ ရက္ မွာ ေတာ႔ သူငယ္ ခ်င္း တစ ္ေယာက္ က ၂၉လမ္း ၈၃လမ္း က ၀င္း ထဲ မွာရွိတဲ႔
ရပ္ ကြက္ စာ ၾကည္႔ တုိက္ေလး တစ္ ခု ကုိ ေခၚ သြား ပါ တယ္။
အဲ ဒီ စာ ၾကည္႔ တုိက္က ၀ါ သ နာ ရွင္ တစ္ ဦး က ထူေ ထာင္ ထားတဲ႔စာၾကည္႔ တုိ္္က္ေလး ပါ ဘဲ။
အဲ ဒီ မွာ စာ ေရး ဆရာ ေပါငး္ စုံ ရဲ႔ စာ အုပ္ ကို အာ းလုံး နီး ပါ း ရ နုိင္ ပါတယ္။
အဲဒီ မွာ စာ ဖတ္ ရင္း နဲ႔ ျမသန္း တင္႔ သိလာ တယ္ သိန္း ေဖျမင္႔ သိ လာ တယ္
မင္းသု၀ဏ္ သိ လာ တယ ္ သိပၸံေမာင္၀ သိ လာ တယ္ ေဇာ္ဂ်ီ သိလာတယ္
ေက်ာ္ ျမ သန္း သိ လာ တယ္ ၾကယ္နီ သိ လာတ ယ္
နတ္နြယ္ သိ လာ တယ္ ေရႊဥေဒါင္းကို သိ လာ တယ္ လူ ထု ေဒၚအမာ သိ လာ တယ္
ခင္ႏွင္းယု သိ လာ တယ္ ခင္ မ်ဳိး ခ်စ္ သိ လာ တယ္ ခင္ေဆြဦး သိလာ တယ္
မဟာ ေဆြ ၊ စစ္ ကုိငး္ ဦး ဖုိး သင္း၊ ေမွာ္ပီ ဆရာ သိမး္ ၊ ေသာ္ တာေဆြ
မ၀င္းျမင္ ႔ယု ၀တီ ခင္ စိန္ လွဳိင္ ……………………………..
အစရွိ တဲ႔ က် ေနာ္ မ သိ ေသး တဲ႔ ဆရာ ၾကီး ဆ ရာ မၾကီး ေတြရဲ႕
စာေ တြကို ျမည္း စမး္ ခြင္႔ရ လာ ပါ တယ္။
တစ္ရက္ေတာ႔ သတင္း စာ ထဲမွာ ကြက္ လပ္ ကေလး ျဖည္႔ ေပး ပါ ..မစႏၵာ ဆုိ တဲ႔
၀တၱဳ ေၾကာ ္ျငာ ေလး ကို ေတြ႔ ရ ကေ န စျပီး မစႏၵာဆုိ တဲ႔စာ ေရး ဆရာမ ရဲ႕
စာ အုပ္ ကေလး ကို ရွာ ဖတ္ ရာက ေန ကိုကိုတူး က က် ေနာ္ ရင္ ထဲ ကို ေရာက္သြားခဲ႔ ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ အတြက္ ေငြ ၀င္ တဲ႔ လုပ္ငန္းေလးတစ္ခုကုိလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္ ငယ္ ငယ္ ေလး က ထဲက သတင္းစာေတြစာအုပ္ေတြ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္တဲ႔
ေဘာ္ တယ္ ကု လား လုပ္ ငန္း ကုိ တတ္ေျမာက္ခဲ႔ ပါတယ္။
အေမ႔ ရဲ႕ လက္ငုုတ္လက္ရင္းအလုပ္ပါ။
က်ေနာ္က စာ ဖတ္ ေတာ႔ စာအုပ္ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို နားလည္ပါတယ္။
စာအုပ္တစ္အုပ္ရဲ႕ တန္ ဘုိး ကိုနားလည္ပါတယ္။
ညေစ်း တန္း စာအုပ္အေဟာင္းေရာင္းတဲ႔သူ ေတြေရာ
အျခားေနရာ မွာ ဖြင္႔ တဲ႔ စာအုပ္အေဟာငး္ေရာင္းသူေတြနဲ႔လဲ က်ေနာ္ က ခင္မင္ေနပါတယ္။
ဒီေတာ႔ ပုလင္း၀င္းကိုသြားျပီး သူတုိ႔ ပိႆခ်ိန္နဲ႔ေရာင္းမယ္႔ စာအုပ္ေတြထဲက
က်ေနာ္ၾကဳိက္တဲ႔စာအုပ္ေတြကိုေရြးထုတ္ျပီး ျပန္၀ယ္ပါတယ္။
ေစ်း ေတာ႔ ပုိေပးရ ပါတယ္။
ဂြ်န္ ခ်ိန္ ျပီး ခ်ိန္ တဲ႔ စာအုပ္တစ္ပိႆာကို နွစ္က်ပ္ ဆုိ ရင္
က်ေနာ္က သုံးက်ပ္ေပးရ ပါတယ္။
က်ေနာ္အတြက္ဒီအလုပ္က စီးပြားလမ္းေျဖာင္႔ပါတယ္။
အဲဒီအထဲမွာရွားပါး စာအုပ္ပါ လာ တယ္ ဆုိရင္ တစ္အုပ္ထဲနဲ ႔ အရင္းေက် ပါတယ္။
က်ေနာ္ ၀ယ္ လာ တဲ႔ စာအုပ္ေတြကို က်ေနာ္ ၀ေအာင္ဖတ္ျပီးမွေရာင္းပါတယ္။
က်ေနာ္ကလဲ ရ သမွ် စာအုပ္တုိင္းကိုျပန္မေရာင္းပါဘူး။
က်ေနာ္လုိ ခ်င္ တဲ႔ စာအုပ္ေတြကို ေတာ႔သိမ္းထားပါတယ္။
(က်ေနာ္ သိမ္းထားတဲ႔စာအုပ္ ၃၀၀ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိပါတယ္။
က်ေနာ္အိမ္ေထာင္က် ေတာ႔ ငွားေနရ တဲ႔ အိမ္က က်ဥ္းေတာ႔ စာအုပ္ေတြကို
သယ္မသြားနုိင္ပါဘူး။
က်ေနာ္အဖြားအိမ္အေပၚထပ္မွာ ေသတၱာထဲ ထည္႔ ျပီး ေသာ႔ခတ္ထား။
က်ေနာ္ဖတ္ခ်င္မွသြားယူ။
အဲ႔ဒီစာအုပ္ေတြက ၁၉၈၄ ဦးက်ားၾကီး မီးမွာ အကုန္ပါသြားပါတယ္။
နွေမ်ာလုိက္တာ မွ ေျပာမျပ နုိင္ေလာက္ေအာင္ပါဘဲ။)

မနက္အေစာၾကီးအိမ္ကထြက္ျပီး
ည မုိး ခ်ဳပ္ မွ အိမ္ျပန္လာ လူမူ႔ ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အလုပ္ရွုပ္ေနတဲ႔
အေဖက က်ေနာ္ ဒီလုိ စီးပြားရွာေနတာကို လုံး ၀မသိ ပါ ဘူး။
အေဖ သိ တာ ကေတာ႔ ည မ အိပ ္ဘဲ စာအ ုပ္ေတြ ဖတ္။
စစ္ တု ရင္ သြားကစား လုိ႔ ၀ရင္ အိမ္ကို ျပန္ စား တဲ႔
“လည္ရာ ျပန္စားေရး “လုပ္ ေနတယ္ဆုိ တာပါ။
ဒီလုိ ေန တာ ကို မၾကည္႔ ခ်င္ တဲ႔ အေဖ က
က်ေန္ာ အမ ၀မး္ ကြဲ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ မူလ တန္း ေက်ာင္း ေလး ဆီကို လုပ္ အားေပးထည္႔လုိက္ပါေတာ႔တယ္။
က် ေနာ္ ကုိ စစ ျခင္း သူ ငယ္ တနး္ မွာ စာ သင္ ခုိင္း ပါ တယ္။
ေနာက္ေတာ႔ မီးဖြားခြင္႔ယူ သြားတဲ႔ ဆရာ မတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေနရာ ကို အစား ထုိး ျပီး သင္ခုိင္းပါတယ္။
ဒုတိယ တန္း ကေလးေ လး ေတြ ကို သင္ရ တာပါ။
က် ေနာ္ အဲ ဒီ လုပ္အားေပးဆရာ ဘ၀ မွာ ေျခာက္လ ေလာက္ ၾကာ ခဲ႔ ပါတယ္.။
ဆင္းရဲသားအမ်ား စု ေနတဲ႔ရပ္ကြက္ထဲက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ထဲ မွာဖြင္႔ထားတဲ႔ ေက်ာင္း ေလး မွာ လုပ္ ခဲ႔ရတာပါ။
မနက္ ေရ ခ်ဳိး ဘုိ႔ ေန ေန သာ သာ မ်က္ နွာ ကို ျပီး စလြယ္ သစ္ လာ တဲ႔၊
ည၀တ္ အိပ္ ထား တဲ႔ ေသး ေစာ္ နံ ေန တဲ႔ အ၀တ္အစားနဲ႔ ေက်ာင္း ကို လာ တဲ႔၊
ေက်ာင္းယူ နီ ေဖာင္းအျဖဴ အစိမ္း မရွိ လုိ ႔ အိမ္ မွာ ရွိတဲ႔ အ၀တ္အစားနဲ႔ ေက်ာင္းကုိလာတဲ႔၊
လြယ္ အိတ္ မပါ ဖတ္ စာ အုပ္ မ ပါ ဗလာ စာအုပ္ အစုတ္ နဲ႔ ခဲတံ အတုိ ဘဲ ပါ တဲ႔၊
ေက်ာင္း မွာ ၀ယ္ စား စရာ မုန္႔ ဘိုး မေပးလုိက္ လုိ႔ သူမ်ား ဆီ က မုန္႔ ကိုလု စားတတ္တဲ႔၊
အိမ္ အ လုပ္ ရွိ ရင္ ေက်ာင္ း လာ မ တတ္ တတ္တဲ႔၊
ေက်ာင္း ကုိ လာ ရင္ အိမ္ မွာ ထိန္း မယ္႔ လူ မရွိ လုိ႔
သူ႔ေအာက္က ကေလး ကို ေက်ာင္းကိုေခၚလာ တတ္တဲ႔၊
ေက်ာင္း သား ေက်ာင္း သူ ေတြ ရယ္
ေက်ာင္းက ေပး ထားတဲ႔ လခ က လြဲ ရင္ ဘာအ ပုိ ၀င္ ေငြ မွ မရွိတဲ႔၊
အေရာင္လြင္႔လြင္႔ အျဖဴ အစိမ္းန ဲ႔ တုိက္ပုံ အက်ီ ခပ္ ႏြမ္းႏြမး္ ကို ဘဲ ၀တ္ တတ္တဲ႔ ၊
သုံးစုံေလာက္ဘဲ ရွိ တဲ႔ ေပၚပလင္ နဲ႔ ပိတ္ အကၤ် ီ အျဖဴ အစိမ္း သာရွိတဲ႔ ၊
စာအုပ္ ဘုိး ဘာဘုိး မ ေပး နုိင္ တဲ႔ ေက်ာင္း သားမ်ား အတြက္ မရွိမဲ႔ ရွိ မဲ႔ လခ ထဲ ေန စုိက္ေပးတတ္တဲ႔၊
ေအာင္ခ်က္ မေကာင္း ရင္ အ ေထာင္းခံ ရမွာ စိုး လုိ႔ စာ မလုိက္ နုိင္တဲ႔ေက်ာင္း သူ ေက်ာင္း သားေတြကုိ
ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ မွာ အိမ္ မျပန္ဘဲ စာ ေခၚ သင္ေပးတတ္တဲ႔၊
က်ေနာ္ လုပ္အားေပးခဲ႔ တဲ႔ ေက်ာင္းက ဆရာ ဆရာ မေတြ နဲ႔ အတူ ေန ခဲ႔ ရ ခ်ိန္မွာ
က် ေနာ္ ဘ၀ အေတြးေ တြ ေျပာင္းလဲ လာ လက္ ေတြ႔ဆန္လာ ခဲ႔ပါတယ္။
အဲ ဒီ ေက်ာင္းမွာ က် ေနာ္ ထက္ တစ္ နွစ္ ေစာ ေအာင္ျပီး မန္းေလးတကၠသုိလ္မွာ ညေက်ာင္းတက္ေနတဲ႔
ဆရာ မ တစ္ေယာက္ ရွိ ပါ တယ္။
သူ က လဲ က်ေနာ္ ကို အလုပ္ လုပ္ရင္း စာ ဆက္ သင္ ဘုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။
အိမ္ ကို ေျပာ ေတာ႔ အိမ္ က ေန႔ ေက်ာင္း ဘဲ တက္ ရမယ္ လုိ႔ ဘဲ ေျပာ ပါ တယ္။
က် ေနာ္ ဘာ လုပ္ ရ မွန္း မ သိ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာဘဲ တကၠသိုလ္ ၀င္ ခြင္႔ ေလ်ာက္လႊာတင္ဘုိ႔ အခ်ိန္ က် လာ ပါ တယ္။
က် ေနာ္ တုိ႔ နွစ္ မွာ ထူး ထူး ျခား ျခား တကၠ သုိလ္စာ ေပး စာ ယူ သင္ တန္း (အခု ေတာ႔ အေ၀း သင္ တကၠသိုလ္ေပါ႔) စတင္ လုိ႔ ဖြင္႔ ပါ တယ္။
ေလး နွစ္ တက္ ရ မယ္။
သ ခၤန္း စာ ေတြ ကို အိမ္ ပုိ႔ ေပးမယ္။
ျပန္ ေျဖ ျပီး စာ စဥ္ ေတြ ပုိ႔ ေပးရမယ္။
တစ္နွစ္မွာအ နီး ကပ္ သင္တန္း တစ္ၾကိမ္ေခၚ မယ္။
ေန႔ ေက်ာင္းတက္ တဲ႔ သူ ေတြ အတုိင္း ဘြဲ႔ ရ မယ္။
ဆုိ ေတာ႔ က ်ေနာ္ အေတာ္ ေပ်ာ္ သြားပါတယ္။
အဲ ဒီ မွာ က်ေနာ္ အိမ္ ကုိ မေျပာဘဲ အဲ ဒါ ကို တက္ ဘုိ႔ေလ်ာက္လုိက္ပါတယ္။
တကၠသိုလ္ ဖြင္႔ ေတာ႔ လဲ အိမ္ ကို ေန႔ ေက်ာင္း မတက္ တာ မေျပာရဲ။
ဓါ တု ေဗဒ ေမ ဂ်ာ ရ တယ္ ဆုိ ျပီး ခပ္ တည္ တည္ နဲ႔ ေက်ာင္းသြားပါတယ္။
သူ ငယ္ ခ်င္း တစ္ေယာက္ က လဲ ပ်င္း လုိ႔ ဆုိျပီး မနက္ မနက္ ဆုိ လာေ ခၚ ပါ တယ္။
တစ္ ရက္မွာ ေတာ႔ စာ ေပး စာ ယူ သင္ တန္း က စာ စဥ္ နဲ႔ ျပ ႒ာန္းစာအုပ္ေတြ
အိမ္ ေရာက္ လာ တာ နဲ႔ အိမ္ က သိ သြားပါတယ္။
ဒါ နဲ႔ ဘဲ အ ေဖ က ေမး ေတာ႔ အလုပ္လုပ္ရင္းေ က်ာင္း တက္ ခ်င္လုိ႔ ပါ လုိ႔
ေျဖ တဲ႔ အခါ ရုိး ရုိး စာ ေရး ေတာ႔ မလုပ္ နဲ႔ ဆုိ ျပီး အစုိးရ က ဖြင္႔ တဲ႔
စာ ရင္ း ကုိင္ သင္ တနး္ ကို တက္ခုိင္းပါ တယ္။
စာ ရင္း ဇယား ကိနး္ ဂဏန္းေတြ ကို ၀ါ သ နာ မ ပါ တဲ႔ က် ေနာ္
လိမ္ဖယ္ လိမ္ဖယ္ နဲ႔ ဘဲ စာရငး္အင္းေတြ ကို သင္ ရ ပါ ေတာ႔တယ္။
အဲဒီမွာ တက္ ေန ေတာ႔ စေန ေန႔ တုိင္းမွာ နုိင္ငံေရးသိပၸံ ဆုိ ျပီး တစ္ခ်ိန္ သင္ရပါတယ္။
အညမည တုိ႔ လူ နဲ႔ ပါတ္၀န္းက်င္ သဟာဇာတျဖစ္မူ႔ ေတြ ဘာေ တြ သင္ရ ျပန္ ပါတယ္။
တကယ္ေတာ႔ ျမန္ မာ႔ ဆုိရွယ္ လစ္ ၀ါ ဒ သေဘာတရားေတြကို သင္ေပးတာပါဘဲ။
ဒီဘာသာရပ္ကစာေမးပြဲလဲမစစ္ေတာ႔ ဟိုလုိဒီလုိ နဲ႔ ဘဲ ျပီး သြားခဲ႔ ၾက တာ မ်ားပါတယ္။
သင္တာကေတာ႔ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ကို္ယ္တုိင္သင္တာပါ။
အဲ လုိ စာ ရင္း ကိုင္ သင္ တန္း တက္ ေနရ င္း စာ ေပး စာ ယူ သင္တန္း က စာ စဥ္ ေတြ
ကို လဲ ေျဖ ရ ျပန ္ပါ တယ္။
စာ ရင္း ကုိင္ သင္ တန္း က လဲ စာေတြမ်ား
စာ ေပး စာ ယူ သင္တနး္ ကလဲ ဆရာမ ရွိ ဘဲ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ျပီး ေမးခြန္းေတြ
ေျဖ ရ ဆုိ ေတာ႔ အ ေတာ္ေ လး ကို စိတ္ ေရာ လူ ပါ ပင္ ပန္း ခဲ႔ တဲ႔ ကာ လပါ ဘဲ။
စာရင္းကိုင္ သင္တန္းကလဲ လူ ၂၀ က သင္တန္း တစ္ ၀က္ က်ဳးိ ခ်ိန္မွာေတာ႔
လူ အေတာ္ မ်ားမ်ားေလ်ာ႔ သြား ပါ တယ္။
က်ေနာ္က ေတာ႔ ဇြဲ နဘဲ နဲ႔ ဆက္တက္ ပါ တယ္။

က်ေနာ္ ႔ ဘ၀ မွာ အမ်ားအားျဖင္႔ ေရြးခ်ယ္စရာ လမး္ က ႏွစ္ လမး္ ၾကဳံ ေလ႔ ရွိ ပါ တယ္။
ဒီဇင္ဘာ လ ေရာက္ တဲ႔ အခါမွာ တကၠသုိလ္ စာ ေပး စာ ယူ သင္ တနး္ က အနီးကပ္သင္တန္း
တက္ဘုိ႔ ေခၚ ပါ တယ။္
တစ္လ လုံး နီး ပါး တက္ရ မွာပါ။
စာ ရင္း ကိုင္ သင္ တနး္ ကလ ဲ စာ ေမး ပြဲ ၾကီး ေျဖ ျပီး ပါ ျပီ။
ဒါ ေပမယ္႔ လက္ေတြ႔ စာ ေမး ပြဲ တစ္ ခု လုပ္ ဘုိ႔ က်န္ ပါ ေသးတယ္၊
လက္ ေတြ ႔ စာ ေမး ပြဲ ဆုိ တာ လုပ္ငန္း တစ္ ခု လုံးရဲ႔ စာရင္းဇယား
အခ်က္အလက္ ေတြခ်ေပးထားပါမယ္။
မွားတာလဲ ပါ မယ္ မွန္ တာ လဲ ပါ မယ္။
အဲ တာ ကို စာရငး္ တည္ ႔ ေအာင္ ဆြဲ ေပး ရ မွာ ပါ။
အခ်ိန္ ျခင္း တုိက္ေန ေတာ႔ ေက်ာင္း အုပ္ ၾကီး ကို သြား ျပီး ခြင္႔ ေတာင္း ပါတယ္။
ပ ထ မ တစ္ ခါ မ ရ ဘူးေျပာ လႊတ္ပါတယ္။
က်ေနာ္ ဒု တိယ တစ္ ခါ ထပ္ ေျပာ ပါတယ္။
အဲ ဒီ မွာ သူ က
“ စာ ရင္းကိုင္ သင္ တနး္ က ဆင္း ရင္ အလုပ္ ရ မွာ ေသခ်ာတယ္။
မင္း တက္ ခ်င္ တဲ႔ တကၠသုိလ္ က ဘြဲ႔ ရ ရင္ လဲ အလုပ္က ရ ခ်င္ မွာ ရ မွာ
ငါ႔ ေက်ာငး္ ျပိး ေအာင္ တက္ မတက္ဘူးဆုိ ရင္ ထြက္” လုိ႔ ေျပာ လုိက္တဲ႔ အခါမွာ
လူ ငယ္ ပီ ပီ ေဒါ သ ေတြ ထြက္ ျပီး
အဲ ဒီ ေက်ာင္း ကို ဆက္ မတက္ဘူးဆုိျပီး ထြက္ ဘုိ႔ ဆုံးျဖတ္ လုိက္ ပါတယ္။
စိတ္ထဲမွာေတာ႔ ခင္ဗ်ားေက်ာင္း ဆက္မ တက္လဲ အလုပ္ တစ္ခု ကေ တာ႔ ရေအာင္ရွာနုိင္တယ္ဆုိ တဲ႔
မာန တရား အျပည္႔ နဲ႔ေပါ႔။
သူ ငယ္ ခ်င္းေတြ နဲ႔ ဒီ ကိစၥကုိ တုိင္ပင္ ေတာ႔ လဲ တကၠသုိလ္ ဘြဲ႔ ရ ေအာင္လုပ္ ဘုိ႔ ဘဲ
၀ုိင္းေျပာ ၾကတာ လဲ ပါ ပါ တယ္။
အဲ ဒီ ေန႔ က စျပီး ေက်ာင္း မသြား ေတာ႔ ပါဘူး။
ေလးငါးရက္ ေန ေတာ႔ ေက်ာင္း က စာ ေရး ေလး အိမ္ လုိက္ လာ ပါတယ္။
ဆရာ ၾကီး က သူ ႔ ကုိ လာ ေတြ႔ ပါေပါ႔။
က် ေနာ္ က မာ န ခံ ျပီး “ေက်ာငး္ ထြက္လုိ္က္ ျပီ မလာ ေတာ႔ဘူး”လုိ႔ ဘဲ ေျပာ လုိက္ပါတယ္။
ဒါ နဲ႔ ဘဲ အေ၀း သင္ အနီး ကပ္ တက္ ျဖစ္ တယ္ဆုိ ပါေတာ႔။
ဒါကလဲ က်ေနာ္႔ ဘ၀ ရဲ႕ တစ္ဆစ္ ခ်ဳိး တစ္ ခု ပါ ဘဲ။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပ ပါ မည္)
ကိုေပါက္လက္ေဆာင္အေတြးပါးပါးေလး
8-7-2014

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF