“ငါ့အတြက္ေတာ့”

 

ငါ့အတြက္ေတာ့ မင္းဟာေကာင္းကင္

မင္းရွိမွ ငါ့အတြက္ အလင္းရွိမယ္

မင္းအတြက္ေတာ့ ငါဟာဘာလဲ

 

ငါ့အတြက္ေတာ့ မင္းဟာေျမျပင္

မင္းရွိမွ ငါ့အတြက္ ရပ္တည္ႏိုင္မယ္

မင္းအတြက္ေတာ့ ငါဟာဘာလဲ

 

ငါ့အတြက္ေတာ့ မင္းဟာအရွင္သခင္

မင္းရွိမွ ငါ့အတြက္ တင့္တည္ႏိုင္မယ္

မင္းအတြက္ေတာ့ ငါဟာဘာလဲ

 

ငါကမင္းကို ဘာေတြနဲ့

တင္စားတင္စား ခိုင္းႏွဳိင္းပဲျပဳျပဳ

မင္းအတည္မျပဳလည္းရတယ္

 

မင္းအတြက္ေတာ့ ငါဟာ

မင္းပဲျဖစ္ခြင့္ရပါရေစ

 

 

ႏိုဗီြ (ႏွလံုးသားျဖင့္ ကမၺည္းတင္)

 

 

Novy

About Novy

yi yi has written 66 post in this Website..

မွန္တယ္ထင္ရင္ ေနာက္မဆုတ္ပါ CJ # 1272011