” ၁၂ လ ရာသီဖဲြ႔ ကဗ်ာမ်ား “

 

“တန္ခူး”

 

ႏွစ္လုံးရယ္တဲ့ ပါဒ္မွီ။

ေရသြန္း စံေပ်ာ္လို႔၊

ေငြကံ့ေကာ္ ပိေတာက္ပန္းရယ္၊

လန္းတဲ့ရာသီ။

စိၾတာ ေရႊၾကယ္ျမတ္ကယ္ႏွင့္၊

စန္းသမသတ္ ျပည့္ခါမွီ၊

ညဥ့္နာရီ ေနခင္း။

မွ်မပို

လအလို အခါထူးပါတဲ့၊

တန္ခူး သည္ဂိေမွ၌၊

ရဝိန္ေန မေဇၩနန္းမွာ၊

ျမန္းမည့္အတြင္း။ ။

 

 

 “ကဆုန္”

 

ေနနန္းရယ္တဲ့ ဖန္သူရိန္။

တန္ခိုး ဥဏွဂူႏွင့္၊

ကဆုန္ဟူ သည္မာသမွာ၊

ျပင္းျပပူရွိန္။

ဝိသာခါ ယွဥ္ျပိဳင္၀န္းပါလို႔၊

ထြန္းလွတဲ့ ေငြတာရိန္ငယ္၊

ဒြတၱိသ ေန႔စြဲ။

ပန္းစကား၀ါ၊

နန္းဘယာ ေကသီဆင္လို႔၊

ေရႊျပည္ခြင္ ဗိုလ္ပါေပါင္းရယ္တို႕၊

ျငိမ့္ေညာင္းေအာင္ ထာဝစဥ္ျဖင့္၊

ခါသဘင္ေညာင္ေရသြန္းၾကတယ္၊

လြမ္းစရာ့ပြဲ။ ။

 

“နယုန္”

 

 

ရိုက္ခ်ဳန္းရယ္တဲ့ စည္ပုစြန္။

ေငြဝန္း စႏၵာႏွင့္၊

ၾကယ္ေဇဌာ ယွဥ္ကာျပည့္တယ္၊

ထြန္းသည့္ေရာင္ဝွန္။

ေႏြနယုန္ ေမထုန္ရက္မွာလ၊

နေဘဘုံ ေရမႈန္တက္ပါလို႔၊

ေလဟုန္စက္ ထိန္႔ထိန္႔လြန္၊

ျခိမ့္ျခိမ့္သြန္ပါလို႔ ေစြကာသဲ။

ခါေပ်ာ္ရန္၊

စာေတာ္ျပန္ သဘင္ခန္းမွာလ၊

ဆင္ျမန္းရန္ ရေဝမယ္တို႔၊

ေငြစံပယ္ ငုံျမတ္ေလးကိုတဲ့၊

ထုံးမင္မွာ ကုံးဆင္ဖို႔ ေရြးလိမ့္မယ္၊

ေမႊးတဲ့လပဲ။ ။

 

 

“ဝါဆို”

 

 

အုံ႔မႈိင္းငယ္တဲ့ နယ္ရွစ္ခြင္။

ေငြစန္း အာသဠီႏွင့္၊

ယွဥ္ကာမွီ ပုဏၰာျပည့္တယ္၊

ထြန္းသည့္ေဝဟင္။

နဘန္မွာ ျပာမွိန္ခပါလို႔၊

ဝသႏၱာ ခါခ်ိန္စမွာမို႔၊

နာဂိန္ပ တာရာဆင္၊

အာကာခြင္က ပဇၨဳန္ျဖန္း။

ပဥၥင္းေတာ္ခံ၊

မယြင္းနယ္ အခါတန္ေပ့ါ၊

မဟာဒါန္ အဌဂၤငယ္ႏွင့္၊

ဘဂဝါ အရဟံ ရင္ျပင္ဝမွာလ၊

တင္သရန္ မာလာကုံးၾကတယ္၊

ပုန္းညက္ေငြပန္း။ ။

 

 

“ဝါေခါင္”

 

 

လစန္းရယ္တဲ့ ေငြဘုံေဆာင္။

ျပည့္ဝန္းၾကယ္ သရဝဏ္ႏွင့္၊

နယ္တဝွန္ ရွစ္ခြင္တိုင္းမွာ၊

မႈိင္းရည္လို႔ေမွာင္။

ေငြတာရာ သိႏၶာငယ္တို႔၊

ေဝဟာမွာ အရွိန္ျပပါတဲ့၊

အခ်ိန္သမယ လဝါေခါင္မွာ၊

ေငြေသာင္ျမစ္ျပည့္လွ်မ္း။

ခတၱာငုံ၊

ခ်ပ္လႊာမႈံ တၾကဴၾကဴႏွင့္၊

ျပည္နိဗၺဴ ပတၳနာသန္လို႔၊

စာေရးတန္လွႈေတာ္ပြဲကို၊

(အိုကြယ္) ႏြဲေပ်ာ္ဖို႔လွမ္း။

 

 

“ေတာ္သလင္း”

 

 

သစ္ဆင္းရယ္တဲ့ လ မာသာ။

ျမစ္လုံးငယ္ ဆူညံလို႔၊

ေလွာ္တက္သံ ေလွျပိဳင္ပြဲငယ္၊

ႏႊဲေပ်ာ္ၾကရွာ။

ယုန္ရထား အိမ္ သီတလမွာတဲ့၊

ပုဏၰဒိန္ ၾကည္ၾကည္ပပါလို႔၊

မည္ဗျဒ ၾကယ္ျပဳဗၺါ၊

ယွဥ္လာ၍ ျပည့္ဝန္း။

ဒြါဒရာ၊

ငွက္ဗ်ဳိင္း တာရာႏွင့္၊

ေရႊယင္းမာ ငုံပြင့္ကင္းၾကတယ္၊

သင္းတဲ့ သည္ပန္း။

 

 

“သီတင္းကၽြတ္”

 

 

ဆီမီးငယ္တဲ့ ထိန္ထိန္။

အိုင္မင္း ေရၾကည္က၊

ၾကာငါးမည္ ငုံအာစြင့္တယ္၊

ဖူးပြင့္ခါခ်ိန္။

အာသဝနီ ယွဥ္ကာခ်ဥ္းပါလို႔၊

လင္းလာတဲ့ ေငြတာရိန္ရယ္၊

ျပာမွိန္လွ်က္ ျမဴခ်ိန္ဆိုင္း။

ဂါရေဝ၊

သကၠစၥံ ပဏာေမျဖင့္၊

သဒၶါေႁခြ ကန္ေတာ့ပြဲကိုလ၊

မစဲေပါင္ကုသုိလ္ ႏႈိးၾကတယ္၊

မ်ဳိးျမန္မာ့တိုင္း။ ။

 

—————————————-

တန္ေဆာင္မုန္း

 

 

ေငြစန္းရယ္တဲ့ ပုဏၰမီ။

ေရႊက်ီးညဳိ တာရာႏွင့္၊

ၾကတၱိကာ ယွဥ္ျပိဳင္လွ်မ္းတယ္၊

ခ်မ္းစရာသီ။

လႈကထိန္ ခါေတာ္ပြဲငယ္ႏွင့္၊

ခဝဲပြင့္ဝါစီစီ၊

သာၾကည္လဲ့ ျမဴရွင္း။

လတန္ေဆာင္မွာ၊

ႂကြေျပာင္ေျပာင္ အသေရတင့္ပါဘိ၊

ေရႊျမင္းမိုရ္ ဝါထိန္ထိန္ႏွင့္၊

ခါအခ်ိန္ေျမာက္ေလေသြးတယ္၊

ေအးတဲ့ေငြႏွင္း။ ။

 

 

“နတ္ေတာ္”

 

 

ေငြႏွင္းငယ္တဲ့ မႈန္ေဝေဝ။

ပ်ံ႕ေမႊးခိုင္သဇင္ႏွင့္၊

ဂမုန္းအင္ ပန္ေတာ္ဦးၾကတယ္၊

ထူးတဲ့လေပ။

မိဂသီ ပုဏၰာလင္းပါလို႔၊

ေရႊဟသၤာ့ တာရာေငြလို၊

ျဖာျဖာေဝလွ်က္စံကြန္႔ျမဴး။

ပဏၰာတင္၊

ပိႏၷဲမဟာရွင္၏၊

ခါသဘင္ ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲမွာလ၊

ေဖာ္ကြဲသူမၾကည္သာဖို႔၊

ရထည္လႊာ ျခဳံလို႔ေကြးရတယ္၊

ေအးတဲ့ လထူး။ ။

 

 

“ျပာသို”

 

 

အာဒိစၥရယ္တဲ့ ဖန္သူရိန္။

 

ျပင္လမ္းသူခြာလို႔၊

ဒကၡိဏာ ယာဥ္အစြန္းမွာ၊

ထြန္းတဲ့ ခါခ်ိန္။

ျပာသိုမွာ ျဖာစိုႏွင္းရယ္ႏွင့္၊

ခါအလို ခြာညဳိသင္းပါဘိ၊

ျမင္းခင္းျမတ္ ခါသဘင္မွာ၊

ေပ်ာ္ရႊင္ၾက ျပည္လုံး။

ပုဏၰမာ၊

ဖုသွ်ငယ္ ယုန္စႏၵာႏွင့္၊

မႈန္ျပာျပာ ဝဠာတြင္းမွာလ၊

ေငြပုစြန္တာရာ လင္းတယ္၊

ႏွင္းျမဴပိတ္ဖုံး။ ။

 

 

 

“တပုိ႔တြဲ”

 

 

ေပါက္လဲရယ္တဲ့ ပြင့္စီစီ။

 

ဝတ္ပန္းသူရာေရေၾကာင့္၊

ဆက္ရက္ေတြ သံစုံက်ဴးတယ္၊

ျမဴးသည့္ရာသီ။

ေငြေသာ္တာ ၾကယ္မာဃငယ္ႏွင့္၊

ထြန္းလ်ံပ ျပည့္ကာညီ၊

ျပာရီလဲ့ ျမဴခိုး။

ယာဂုပြဲကိုတဲ့၊

လွဴျမဲအလြန္ရႊင္လို႔၊

ခုနစ္စင္ တာရာလွ်မ္းသည္ႏွင့္၊

ဆူးပန္းေတြ ေဝေဝပြင့္ၾကတယ္၊

ထူးတင့္မညႇိဳး။ ။

 

 

 

“တေပါင္း”

 

 

တေပါင္းရယ္တဲ့ မိန္ရာသီ။

 

ရြက္ေဟာင္းကို ေလႏွင္လို႔၊

ပန္ေတာ္ဝင္ ေရႊၾကာအင္းငယ္၊

သင္းပ်ံ႕ခဲ့ၿပီ။

နီတ်ာ သႏၱာႏွစ္လိုပ၊

စီအႁမြာ ညႇာသရစ္ကယ္တို႔၊

ဝနာသစ္ေျပာင္းခါမွီ၊

ေဆာင္းရာသီရယ္တဲ့ ကုန္ကၽြမ္း။

ဘရဂုဏၰီမွာ၊

တူအညီ ေသာ္တာျပည့္ပါလို႔၊

ေမွ်ာ္ၾကည့္သူ ၾကည္ၾကည္သာ၍၊

သည္အခါ ေငြေတာင္ဦးမွာလ၊

သဲေစတီ သဘင္ထူးကို၊

ျမဴးလို႔ေပ်ာ္ခန္း။ ။

 

(မဟာဂီတ ဦးျပံဳးခ်ဳိ)

 

ျမန္မာတို႕ရဲ႕ ၁၂ လ ရာသီကို ေရးသီဖဲြ႔ထားတဲ့ကဗ်ာေတြပါ။ စံုစံုညီညီေရးဖဲြ႔ထားျပီး ေရွးကဗ်ာစပ္ဟန္ ကို ေလ့လာဖတ္လိုသူေတြအတြက္ မွ်ေ၀ေပးတာပါ။ ေရးစပ္ခဲ့သူက မဟာဂီတဦးျပံဳးခ်ိဳျဖစ္ပါတယ္။

 

ခင္ခ။

 

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..

   Send article as PDF