ပန္းပ်ိဳးသူက သူပန္းလွဖို႔
ဆႏၵရိွမယ္
သီးႏွံပင္စိုက္သူက သူသီးႏွံအထြက္တိုးဖို႔
ဆႏၵရိွမယ္
ဘစ္ကားေမာင္းသူက ခရီးသည္မ်ားမ်ားရဖို႔
ဆႏၵရိွမယ္
ေက်ာင္းဆရာက တပည့္ေတာ္ဖို႔
ဆႏၵရိွမယ္
ပန္းခ်ီဆရာက လက္ရာေျမာက္ဖို႔
ဆႏၵရိွမယ္
ဓာတ္ပံုဆရာက ပံုေကာင္းရဖို႔
ဆႏၵရိွမယ္
ပန္းပုဆရာက ပံုအသက္ဝင္ဖို႔
ဆႏၵရိွမယ္
ရေသ့သူေတာ္စင္က တရားထူးရဖို႔
ဆႏၵရိွမယ္
ေရွးဘုရင္မ်ားက တိုင္းျပည္သာဖို႔
ဆႏၵရိွမယ္
မိဘမ်ားက သားသမီေကာင္းစားဖို႔
ဆႏၵရိွမယ္
ဆႏၵအားလံုး သံုးသပ္ႀကည့္ရင္
ေကာင္းက်ိဳးလိုလား ရိွသူမ်ားပင္
ဆႏၵနဲ႔ဘဝ ထပ္တူက်က
အိမ္မက္လွလွ မက္သူမ်ားဟုတင္စားႏိုင္သမို႔
သင့္အိမ္မက္လည္း လွႏိုင္ပါေစ။

ခင္ခ

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..