ပီအာေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ေျပာင္းဖုိ႕ အာဏွာရ ေၾကာက္ဖြတ္ပါတီနဲ႕ ၂၀၁၅ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ခြက္ေပ်ာက္မည့္ နုိင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕ လုံးပန္းေနတာ ဗ်ားတုိ႕သိတယ္ေနာ္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တုိင္းမွာ အားသာ၊ အားနည္းခ်က္ ကုိယ္စီမုိ႕ ကာလံ၊ေဒသံ၊ပေယာဂံ သုံးခု ယွဥ္ထုိးသုံးသပ္တာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္။ ဘြားေဒၚဂ်ီး လက္နက္ခ် လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္တယ္၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ယဥ္ေက်းမႈကုိ နုိင္ငံေရးအစဥ္အလာ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္၊ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲက ရပါသလား။ ၾကံဖန္ေျပာေၾကးဆုိ ရတာမုိ႕ ၄၀% အနိမ့္ဆုံးေအာင္မွတ္ ထားစဥ္းစားမယ္ဗ်ာ။ ဘာေတြ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ ရွိလာသလဲ။ သူေျပာထားခဲ႕တာေတြ ၄၀% ျဖစ္ရဲ႕လား။ ဒါက တခ်က္…

ဘြားေဒၚက ေျခဥျပင္ဖုိ႕ နုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္တင္တယ္၊ ပုဒ္မ ၄၃၆နဲ႕ အရွိန္ျမင့္တယ္။ အမ်ား ေတာင္းဆုိသလုိ ၈၈ပြင့္လင္းအဖြဲ႕နဲ႕ ပူးေပါင္းတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ဆုိ သူတြက္သလုိ ျဖစ္တာပဲ။ သုိ႕ေပသိ အာဏွာရ စစ္တဗုိင္း အစုိးမရ တုံ႕ျပန္မႈက သူထင္တာထက္ ပုိရုိင္းစုိင္းယုတ္မာတယ္။ လူထုက ထင္တာထက္ ေတြေဝမႈပုိမ်ားတယ္၊ ဆင္ျခင္တုံ နည္းတယ္။ အေနာက္တုိင္းနုိင္ငံေတြက ထင္ထာထက္ ပုိေျခသြက္၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ပုိၾကည့္တယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ ဘြားေဒၚဂ်ီး ဩဇာ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ က်ဆင္းေနတာ ျငင္းမရဘူး။ သုိ႕ေသာ္ ဒါကုိ ကြက္ၾကည့္ျပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲပ်ံ႕သြားမည္ ေျပာမရ။

တဖက္မွာ စစ္တဗုိင္းအစုိးမရ ဘာမွ ဟုတ္တိပတ္တိ မလုပ္နုိင္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ေနရာအနွံ႕၊ ခရုိနီေတြ အုပ္စီးထားျမဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားအေပၚ လူထု မယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းမသြား။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာက စာရြက္အေပၚေတာင္ ျဖစ္မလာေသး။ ဒါေတြက ေလးနွစ္နီးပါး ရွိလာျပီျဖစ္တဲ႕ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ အစုိးမရတရပ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေနာ္။ အခြန္ဘ႑ာသာ မ်ားလာတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ တက္မလာ၊ ေျမသိမ္းထားတာေတြ ျပန္မေပးနုိင္၊ ပညာေရး က်န္းမာေရး နုိင္ငံျခားကသာ မေပးလ်င္ ဒုံရင္းက ဒုံရင္း…။ ဆုိေဒါ့ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးမရ မစြံဆုိတာ သိနုိင္ျပီ။

ဘာလုိ႕ ဒင္းရုိ႕ မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာေနလဲဆုိေတာ့ ဘြားေဒၚဂ်ီး ည့ံခ်က္နဲ႕ နႈိင္းယွဥ္ၾကည့္နုိင္ဖုိ႕ပါ။ အျခား ဘယ္မွာလဲ ေလာက္ေလာက္လားလား နုိင္ငံေရး အတုိက္အခံ.. တုိင္းရင္းသားေတြထဲမွာေရာ အမ်ဳိးသား အတုိက္အခံအျဖစ္ ရပ္တည္နုိင္သူမရွိ၊ ကိုယ့္အျခင္းျခင္းေတာင္ ကြဲၾကျပဲၾကနဲ႕။ ေသာက္သုံးမက်တဲ႕ ေဘာလုံး အသင္းေတြကန္တဲ႕ လိဂ္ဖလားပြဲ ျမင္ၾကည့္ဗ်ာ။ ေသာက္သုံးမက် အနည္းဆုံး အသင္းက ခ်ံပီယန္ ျဖစ္မွာပဲ။ လူထုမွာ ေရြးျခယ္စရာ အကန္႕အသတ္နဲ႕ေလ။ အန္အယ္လ္ဒီ အဲလုိ ျဖစ္မွာပဲ။ ထိန္းရမွာ ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္ စိတ္ပ်က္မသြားဖုိ႕၊ အခ်ိန္မတုိင္မွီ ပြဲၾကည့္စင္က ထြက္မသြားဖုိ႕..။

အန္အယ္လ္ဒီ တင္တဲ႕ ေျခဥျပင္ေရးလုိင္းကုိ စစ္တဗုိင္းအစုိးမရ၊ ေၾကာက္ဖြတ္ေတြက မြတ္စလင္ဆန္႕က်င္ေရး လုပ္ေခ်ဖ်က္တယ္၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဖုိ႕ လူထုလႈပ္ရွားမႈလုပ္ေတာ႕ အခ်ဳိးက်ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေျပာင္းမယ္ဆုိျပီး တန္ျပန္တယ္။ သုံးသပ္ၾကည့္လ်င္ အန္အယ္လ္ဒီက ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေရး လမ္းစဥ္ကုိ စြန္႕လႊတ္လုိက္သလုိ ေၾကာက္ဖြတ္မ်ားကလဲ ဖင္ပိတ္ျငင္းဆန္ေရး၊ အဆုံးစြန္ဖိနွိပ္ေရးမူကုိ ေျပာင္းလုိက္တယ္။ ဒီခ်ဳပ္က ေျခဥျပင္လ်င္ အခ်ဳိးက်ေရြးေကာက္ပြဲ ပီအာစနစ္နဲ႕ လဲမယ္။ အေျခအေန သိပ္မဟန္လ်င္ စစ္သားတမတ္သားကုိေတာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲက ျပန္ရုတ္ဖုိ႕အထိ ကမ္းလွမ္းလာနုိင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ စစ္တပ္တမတ္သားကုိ မေလွ်ာ႕ဘဲ ပီအာၾကိဳးပမ္းခ်က္ကို ရုတ္သိမ္းေပးနုိင္တယ္။ သူတုိ႕ေလွ်ာ့လုိ ဘြားေဒၚဂ်ီး တင္းခံလ်င္ သေဘာထားတင္းမာသူ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္လုိသူအျဖစ္ စစ္တပ္ဝါဒျဖန္႕ခ်ီေရးနဲ႕ ေဖာ္လံဖားေတြ ေအာ္ခ်က္ထုတ္ၾကမယ္ေလ။ ခုထိေတာ့ ဘြားေဒၚဂ်ီးက ေၾကာက္ဖြတ္ေတြ တီးတဲ႕ ပီအာဆုိင္းခ်က္အတုိင္း လိုက္မကဘူး။ သူတုိ႕ျမင္ခ်ဥ္တာ ဆူဆူပူပူ လုပ္ဖုိ႕၊ ကမူးရွဴးထုိး တုံ႕ျပန္ဖုိ႕၊ ဆင္ထားတဲ႕ ၾကိဳးဝုိင္းထဲ တက္ထုိးဖုိ႕။ ဘြားေဒၚက ျပတ္ျပတ္သားသားေတာ႕ ကန္႕ကြက္တယ္၊ သုိ႕ေသာ္ အျပန္အလွန္ ျငင္းခုံမႈ မလုပ္ဘူး၊ တဖက္မွာလဲ ဦးေရႊမန္းနဲ႕ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဖြင့္ေဆာ႕တယ္။

ဟဲ့ ဇြတ္အတင္း လုနဲ႕ေလ

တားဖာသာတား ထုိင္ေနဒါဂုိ.. ဟြန္႕

တုိင္းရင္းသားေတြဖက္က ၾကည့္လ်င္ အရႈံးျဖစ္တယ္။ ပီအာစနစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္း တင္သူ ပုဇြန္ေတာင္ အန္ဒီအက္ဖ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္ဇင္က တေန႕က ေျပာတယ္။ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အဲဒီစနစ္ မက်င့္သုံးပါတဲ႕။ သေဘာက အန္အယ္လ္ဒီနဲ႕ တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္ေတြ ညီညြတ္မႈကုိ ခြဲထုတ္လုိက္မယ္၊ ဗမာေတြအမ်ားဆုံး ရွိတဲ႕ တုိင္းေဒသေတြမွာပဲ အခ်ဳိးက်စနစ္သုံးမယ္။ အဲဒီမွာ အန္အယ္လ္ဒီက အမ်ားဆုံးရလဲ ေၾကာက္ဖြတ္ေတြက နည္းမ်ဳိးစုံသုံးလုိ႕ ဒုတိယ အင္အားအၾကီးဆုံး နုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္မယ္။ ဒီမုိကရက္တစ္ စံနႈန္းေတြကို ကန္႕လန္႕တုိက္မယ္။ ေနာက္ျပန္ဆြဲဖုိ႕ ၾကိဳးစားမယ္။ အန္အယ္လ္ဒီပဲ႕ထြက္ အန္ဒီအက္ဖ္ကုိလည္း သူေကာင္းျပဳတဲ႕အေနနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေနရာအခ်ဳိ႕မွာ ေၾကာက္ဖြတ္မ်ား လက္ေရွာင္ ေပးျပီး အန္အယ္လ္ဒီနဲ႕ ဆုိင္ေပးေကာင္း ဆုိင္ေပးမယ္။ တဲ႕ေျပာလ်င္ ေၾကာက္ဖြတ္မဲနဲ႕ ေသာက္ကန္းမ်ိဳးျခစ္မဲ အန္ဒီအက္ရလုိ႕ သူလဲ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးမဲရပါတီအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲ မ်က္နွာေျပာင္တုိက္ ဝင္ထုိင္ခြင့္ရမည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိေနတဲ႕ ျပည္နယ္တက်ပ္ ျပည္မတက်ပ္၊ ဗမာတက်ပ္ တုိင္းရင္းသား တက်ပ္ တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံေရး မူကေန လြဲထြက္သြားမယ္။ ျပည္နယ္ေတြမွာ ပီအာမသုံးတာ ျပည္နယ္-ၿပည္မ၊ ဗမာ-တုိင္းရင္းသား ခြဲျခားမႈ မဟုတ္ဖူးလား။ တုိင္းရင္းသား မဟုတ္ဘဲ တေျပးညီ နုိင္ငံသား အေတြးအေခၚ အသစ္ ၾကိဳးပမ္းမည္ဆုိလ်င္ ျပည္နယ္ျပည္မ ခြဲျခားတဲ႕ ပီအာရ္စနစ္သည္ မူနဲ႕ ဖီလာဆန္႕က်င္ေနျပီ။

ဘယ္လုိ ရင္ဆုိင္ၾကမလဲ..။ အတုိက္အခံ ဒီမုိကရက္မ်ားမွာ အၾကံကုိယ္စီ ရွိပါမည္။ အေရးၾကီးတာ သက္လုံ ေကာင္းဖို႕… လူထုက ရဲရင့္ရမယ္၊ စည္းလုံးရမယ္၊ နားမေယာင္ရဘူး၊ အတုိက္အခံ လႈပ္ရွားသူ အမာခံမ်ား သတၱိရွိရမယ္ ျပတ္သားရမယ္၊ ဆင္ျခင္တုံ မမဲ႕ရဘူး။ ရွစ္ေလးလုံး တုိက္ပြဲတုံးက ႏြားကြဲလုိ႕ က်ားဆြဲ ခံခဲ႕ရျပီ။ ေနာက္တခါ အကြဲမခံၾကနဲ႕၊ ထပ္အကုိက္ မခံၾကနဲ႕။ အားလုံး ညီညြတ္ျပီး စုစုစည္းစည္းနဲ႕ လူပုဂၢိဳလ္ေရး၊ ဘာေရးညာေရး အာဃာတေတြ ခဏေဘးဖယ္လုိ႕ တသက္မွာတခါ ရခဲတဲ႕ လူထုေခါင္းေဆာင္ စု ကုိ ဝန္းရံအားေပးဖုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါကြ…

ေနာက္ဆက္တြဲ။။ ပုိ႕စ္ေရးအျပီး RFA တက္ဖတ္လုိက္ေတာ႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖတ္ရတယ္။ ဒါလဲ ပီအာရ္နဲ႕ ဆုိင္လိမ့္မည္။ နုိင္ငံေရးမွာ တုိက္ဆုိင္မႈ မရွိေကာင္းေလ..။ ၾကားျဖတ္လုပ္လ်င္ ဘြားေဒၚဂ်ီး နည္လွည့္ စည္းရုံေရးဆင္းမည္.. အဲဒီမွာ ပီအာရ္စနစ္ ကန္႕ကြက္ေရး အသိအျမင္ လူထုအၾကား ပုိနုိးၾကားလာမည္။ ေၾကာက္ဖြတ္အဖုိ႕ ရႈံးမည့္အတူတူ မိေအးနွစ္ခါနာ ျဖစ္မွာမုိ႕ ေသာက္လုပ္လည္းမရႈပ္၊ ဘြားေဒၚကုိလည္း ေျခခ်ဳပ္ျပီးသားျဖစ္ လုပ္သည္ယူဆပါေဂ်ာင္း…။ ငါကြ (ဒုတိယမၸိ)

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 647 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး