” ဟိုအရင္ ထိုင္ခဲ့ဖူးတဲ့ခံုေလး “

 

ငယ္ငယ္တုန္းက စာသင္ေက်ာင္း၀ယ္

မူလတန္းအရြယ္ ကေလးငယ္တို႕

တူယွဥ္တဲြထိုင္ ခံုတန္းရွည္မွာ

တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္

ညာတာေထာက္လို႕ မွ်တစြာေတြး

ထိုင္ခဲ့ေသးတာ အမွတ္ရမိတယ္ဗ်ာ။

 

အလယ္တန္းေအာင္ အထက္တန္းေရာက္

တစ္ေယာက္တစ္ခံု ထိုင္တဲ့ေက်ာင္းမို႕

ကိုယ့္စားပဲြကိုယ္ ကိုယ့္ထိုင္ခံုနဲ႔

သေဘာေတြက် ဟန္က်ခဲ့ကာ

ကိုယ္စားပဲြေပၚ ပစၥည္းတင္ရင္

ေဟာက္ဟန္းခ်င္ကာ ရန္ေတြ႔ခ်င္လို႕

ထိုင္ခဲ့ေသးတာ အမွတ္ရမိတယ္ဗ်ာ။

 

တကၠသိုလ္တက္ေတာ့ တစ္ဆင့္ျပီးျမင့္

ခုံတန္းရွည္နဲ႔ ခန္းမေတြ႔ေတာ့

အေပၚစီးက ျမင္ေတြ႔ရေအာင္

အျမင့္ဆံုးျဖစ္ ေနာက္ဆံုးတန္းမွာ

ထိုင္စာသင္လို႕ သေဘာက်တယ္

တက္ရဆင္းရ ေမာလွပါရဲ႕

ထိုင္ခဲ့ေသးတာ အမွတ္ရမိတယ္ဗ်ာ။

 

ဘဲြ႕ေတြလည္းရ ၀န္ထမ္းဘ၀တြင္

ကိုယ္စားပဲြကိုယ္ထိုင္ အလုပ္လုပ္ရလည္း

မန္ေနဂ်ာထိုင္ ဆံုလည္ခံု၀ယ္

ဘယ္အခ်ိန္ထိုင္ရ ျဖစ္လိမ့္မလဲလို႕

ေလာဘေမွ်ာ္လင့္ ေမာဟျဖစ္ကာ

ေတြးကာႀကိဳးစား ၀န္ထမ္းဘ၀ခံုကို

ထိုင္ခဲ့ေသးတာ အမွတ္ရမိတယ္ဗ်ာ။

 

တကယ္ျပန္ေတြး ထိုင္ဖူးခဲ့ရာထိုင္ခံုမ်ား၀ယ္

မူလတန္းအရြယ္ ကေလးငယ္ဘ၀

ထိုင္ဖူးခဲ့တဲ့ ခံုတန္းရွည္မယ္

ညာတာေထာက္ထား မွ်တေတြးလို႕

သာတူညီမွ် တူယွဥ္လွနဲ႕

ထိုင္သည့္ခံုေလာက္ မက္စရာမရိွ

ထိုဘ၀ကို ျပန္လိုခ်င္မိပါ၏။

 

 

ခင္ခ။

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..