” မဆံုမိေလ ေကာင္းေလ “

 

မ်ဥ္းျပိဳင္ႏွစ္ခု

ေပါင္းဆံုျပဳဖို႕

မျဖစ္ႏိုင္ဘူး

သူ႕လမ္းသူသြား

ကိုယ္လမ္းကိုယ္သြား

တစ္ထီးတစ္နန္း

ေနသည္မွန္လဲ

သူမရိွမျဖစ္

ကိုယ္မရိွမျဖစ္

ေပါင္းဆံုဖို႕လဲ

မျဖစ္ပါဘဲ

အျမဲတူယွဥ္

ျပိဳင္လွ်က္အစဥ္

ရိွမွေကာင္းတာ

ဒို႕တိုင္းျပည္က

မီးရထားလမ္းပါ။

 

ခင္ခ။

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..