ျမန္မာဓေလ့ ေတာနယ္ဘက္ဝယ္
တြန္လွႀကက္သံ ေအာအီအီးအြတ္ဟန္
ခဲြၿခားကာသိအခ်ိန္ဟူ၏
ေမွာင္ရီပ်ိဳးစညေနေစာင္း
ေျခာက္နာရီမွာတြန္ေလတယ္
အိပ္တန္းတက္ခ်ိန္တဲ႔ကြယ္
သက္ငယ္ေခါင္းခ်တြန္သံက
ညခြန္းခဲြသာသာဗ်
သက္ႀကီးေခါင္းခ်တြန္သံျပ
ညတစ္ဆယ္ဝန္းက်င္မယ္
ညဥ္နက္ခ်ိန္ခါတြန္ေလတာ
သန္ေခါင္းဆယ့္ႏွစ္နာရီဟာ
လုလင္ျပန္ခ်ိန္တြန္သံေပး
ညႏွစ္နာရီအခါေလး
နံနက္အာရံုတြန္သံခ်ိဳ
မနက္ေလးခဲြအခါဆို
မိုးလင္ေျခာက္နာရီတြန္သံက
လင္းႀကက္တြန္တယ္ဟ
ကိုးနာရီထိုးတြန္သံပ်ိဳ
ဆြမ္းခံဝင္ခ်ိန္ကိုး
ေန႔လည္ဆယ့္ႏွစ္နာရီတြန္သံၿပဳ
မြန္းလဲြေအာက္အီအီးအြတ္။

ခင္ခ။

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..