မိုးစက္တို႔ မစဲဘဲ
တသဲသဲနဲ႔က်ေလသည္
လူသူကင္းမဲ႔ လမ္းမေဘးဝယ္
ဗန္ဒါပင္ေအာက္ မိုးခိုသူတစ္ေယာက္
အျမင္ပံုစံဆင္းရဲဟန္ျဖင္႔
စိုးရိမ္အေတြးမ်က္ႏွာေပးနဲ႔
မိုးေလးတိတ္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္။

စပါးစိုက္ခင္း လယ္ေတာတခြင္ကို
ေရအားနည္းစဥ္ရြာပါ့မိုးအစဥ္
ေကာင္းကင္ရယ္လင္း တိတ္ဟန္ျပဳေတာ့
စိုးရိမ္အေတြးမ်က္ႏွာေပးနဲ႔
မိုးႀကီးဆက္ရြာေနဖို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္။

မတူကဲြၿပား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
က်င္လည္ဘဝ မတူႀကေတာ့
သူတို႔ဆႏၵျပည့္ဝေပးဖို႔
မိုးနတ္မင္းလည္း စိတ္ရႈပ္မယ္။

ခင္ခ

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..