ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ တမူ ထူးျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး မိမိနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ သင္သာလွ်င္ လုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္သည့္အတြက္ သင့္အလုပ္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်ိန္ဇယားကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆဲြနိုင္ၿပီး သင့္လုပ္ငန္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာ စြန္႔စားမႈမ်ားအတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူရေပမည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး လူတိုင္းအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခု မျဖစ္နိုင္ေပ။

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းသည္ သမားရိုးက် အလုပ္မ်ိုးနွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္ ခန့္မွန္း၍ မရနိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ အလြန္တက္ၾကြ၍ ဦးေဆာင္နိုင္စြမ္း ရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး စိန္ေခၚမႈ အသစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္းကိုလည္း နွစ္ၿခိဳက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးမလုပ္မီ သင့္အရည္အခ်င္းနွင့္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ သို႔မွသာ သင္အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အရာမ်ားနွင့္ လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ား၏ ကြာျခားမႈကို ကာကြယ္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ပထမဆံုး အေနျဖင့္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အတြင္း၊ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ သာသင့္အေနနွင့္ ဂရုစိုက္ ရမည္မဟုတ္ပဲ အေရးေပၚ ျပႆနာမ်ားအတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္ျပည့္ ေျဖရွင္းေပးနိုင္ရေပမည္။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ ေသခ်ာေသာ ေျဖရွင္းမႈပင္ ျဖစ္၏။
မိမိကိုယ္မိမိ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ယံုၾကည္မႈသည္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အရာရာကို ရင္ဆိုင္ရင္ အသင့္ ျပင္ဆင္တတ္ျခင္းသည္ သင္၏ လ်ွင္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္နိုင္မႈနွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အရည္အခ်င္းကို တိုးတက္ေစပါသည္။ ေနာက္တခုမွာ သင့္အေနျဖင့္ သင့္လုပ္ငန္းကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနွင့္ အလြယ္တကူ လက္မေလ်ွာ့ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အခြင့္အလမ္း သစ္မ်ားဆီသို႔ ဦးမတည္နိုင္ေသးမီ သင့္အေနနွင့္ အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္သည္။
မည္သည့္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္မွ တိက်ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိသည့္ အတြက္ အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တၿပိုင္တည္း လုပ္ကိုင္နိုင္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ လက္ကိုင္ျပဳရမည့္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ လခစား အလုပ္နွင့္ နိႈင္းယွဥ္ပါက ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းသည္ သင့္တစ္ေန႔တာ တာဝန္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ကာ သင့္အေနနွင့္ ေမ်ွာ္လင့္မထားေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
အားလံုးကိုၿခံဳ၍ ဆိုရလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းသည္ က်ြမ္းက်င္မွု၊ စိတ္ရွည္မွု၊ အားထုတ္မွု စသည္တို႔ လိုအပ္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

Article Source:  http://EzineArticles.com/?expert=Alexandra_Burlacu

About Zaw Wonna

Zaw Wonna has written 107 post in this Website..

ေမာ္လၿမိဳင္သား ပါခင္ဗ်ာ။ စာဖတ္တာကို ဝါသနာပါၿပီး စာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံလိုပါတယ္။

   Send article as PDF