အဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ပူးမႈျဖစ္စဥ္ လာမည့္ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ေန႔ တို႔၌ ျဖစ္ေပၚရန္ရွိကာ ပထမ အႀကိမ္ ၿဂိဳဟ္ပူးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္မွာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ထက္ အလင္းအားေကာင္းသည့္ အေနအထား သို႔ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း နကၡတ္သိပၸံ အဖြဲ႔မွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇယ်ာကိုက ေျပာပါသည္။
အဆိုပါ ၿဂိဳဟ္ႏွစ္လံုးပူးမႈသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ပူးေလ့ရွိၿပီး ယခုျဖစ္ေပၚရန္ရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ ႏွစ္လဆက္တိုက္ ၿဂိဳဟ္ပူးမႈမ်ားမွာမူ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အတြင္း ခုနစ္ၾကိမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုျဖစ္ေပၚမည့္ ၿဂိဳဟ္ပူးမႈျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခုအနက္ ပထမအႀကိမ္ ၿဂိဳဟ္ပူးမႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည့္ ကန္ရာသီခြင္ျဖစ္ေသာ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၃ နာရီ ၂၃ မိနစ္၌ အေနာက္ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၁၂၁ ဒီဂရီ၀န္းက်င္ႏွင့္ ေတာင္လတီၱတြဒ္ ၂၁ ဒီဂရီ၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းၿဂိဳဟ္ပူးမႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျမင္ေတြ႔ခြင့္မရႏိုင္ဘဲ ၿဂိဳဟ္မပူးခင္ကာလ ၿဂိဳဟ္ႏွစ္လံုးနီးကပ္ခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ္မွည ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ္၌ အေနာက္ဘက္မိုးေကာင္းကင္တြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္အား ေသာၾကာၿဂိဳဟ္၏ အထက္နားတြင္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ထက္ အလင္းအား ပိုမိုေတာက္ပစြာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ၿဂိဳဟ္ပူးမႈျဖစ္စဥ္မွာမူ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ၂၉ မိနစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျမင္ေတြ႔ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ၿဂိဳဟ္ပူးၿပီး ျပန္ခြာခ်ိန္ျဖစ္ေသာ အဆိုပါေန႔ညေန ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ္မွ ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္အတြင္း အေနာက္ဘက္ မိုးေကာင္းကင္ကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက အဂၤါၿဂိဳဟ္အား ေသာၾကာၿဂိဳဟ္၏ အထက္နားတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ထက္ပိုမို အားေကာင္းစြာ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းၿဂိဳဟ္ပူးမႈသည္ တူရာသီခြင္အတြင္း ျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္ကာ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၅၆ ဒီဂရီ၀န္းက်င္ႏွင့္ ေတာင္လတီၱတြဒ္ ၁၅ ဒီဂရီ ၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္ၿပီး ၿဂိဳဟ္ပူးမႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚၿပီး ႏွစ္လအတြင္း ေသာၾကာေန႔တြင္ ေမြးဖြားသည့္ မကာရလဂ္ႏွင့္ ဓႏုလဂ္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးကံမွာ ထူးျခား ကံေကာင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

<br>

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 356 post in this Website..

I m web developer

   Send article as PDF