” တန္သေလာက္ဘဲ လုပ္ႀကမယ္ဆို ”

 

သဒၵါႀကည္ျဖဴ

ေလာင္းတဲ႔ဆြမ္းက

ပိုေလမွ်ေတာ့

သြားေရာက္ယူကာ

ေဝကာမွ်ေပး

ပရဟိေလးတို႔

အိမ္မဲ႔ရာေန

က်ဳးေတြဆီသို႔

ပို႔ႀကလို႔ကြယ္

သာဓုေခၚမယ္။

 

ၿပန္လွန္စဥ္းစား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာစကား

ဗုန္းေဗာလေအာ္

သံုးႀကဗမာ

မေခြ်တာရင္

အလဟတ္သတ္

ကုန္က်စရိတ္ပင္

အေတာ္မ်ားမယ္ထင္။

 

ေမာ္စီတုန္းက

တရုတ္ျပည္ႀကီး

ထူေထာင္ခဲ႔စဥ္

ထမင္းပုဂံထဲ

ထမင္းေစ့က်န္

ထိုျမိဳ႕အတြင္း

က်န္သည့္ထမင္း

စုမိခဲ႔ရင္

ေနာင္တစ္ရြာအတြက္

စားေလာက္လိမ့္မယ္

တိုင္းထြာခ်က္ျပဳတ္

စားေသာက္ဖို႔ကို

မိန္႔ခြန္းေခြ်တာ

ဖတ္ဖူးပါတယ္။

 

အဲဒီေတာ့ကာ

သဒၵါႀကည္ျဖဴ

လႈေလသူကို

မတားမေကာင္း

တားမေကာင္းေသာ္လည္း

မွ်တစြာေလး

လူခံေလာင္းရင္

ေကာင္းေလမလား

ေတြးမိသြားတယ္

မေက်နပ္လည္း

ဆဲေပေတာ့။

 

 

ခင္ခ။

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..