၁. ရန္ကုန္ ဘယ္ေနရာ လဲ

၁. ရန္ကုန္ ဘယ္ေနရာ လဲ

ရန္ကုန္ျမိဳ ႔လည္

ရန္ကုန္ျမိဳ ႔လည္

ဘုရား နွစ္ဆူ ။ ဘုရား နံမည္ေတြ သိပါသလား။

ဘုရား နွစ္ဆူ ။ ဘုရား နံမည္ေတြ သိပါသလား။

 (၄) ေနာက္ နွစ္ နွစ္ သံုးနွစ္ဆုိ ဒီ skyline က ပံုေျပာင္းေတာ့မွာပါ ။

(၄) ေနာက္ နွစ္ နွစ္ သံုးနွစ္ဆုိ ဒီ skyline က ပံုေျပာင္းေတာ့မွာပါ ။

သိရင္ေျဖၾကည့္ပါ ။
အခ်ိန္ကုန္ ျပီး အက်ိဴ း မရွိတဲ႔ပံု လုိ႔ထင္ရင္ေတာ့ ေခြးလႊတ္ပါ ။
ရန္ကုန္ျမိဳ ႕ ေနာက္ နွစ္နွစ္ေလာက္ဆုိရင္ ေျပာင္းလဲ သြားနုိင္ေလာက္တဲ႔ ေနရာပါေနလုိ႔ပါ .

ကထူးဆန္း
၉-၁၀-၂၀၁၄

About ကထူးဆန္း

has written 107 post in this Website..