ေနတစ္စင္း
သူ႕ခ်ည္းပဲထြန္းလင္းေနလိုက္တာ
သတၱေလာကႀကီး ထိန္ထိန္ညီးလို႔
အလွ်ံအ၀ါေတြေတာက္ပ
ကြယ္..
သူ႔ခ်ည္းသာေလာ။

အလင္းေတြေဆာင္
အပူေတြျဖန္႕ေ၀လို႔
ဒီေျမကမၻာႀကီး လွဳပ္ရွားသက္၀င္ေစလို႔
ကြယ္..
သူ႕ေၾကာင့္ခ်ည္းေလာ။

တစ္ခ်ဴိ႕မ်ားသူ႕ေၾကာင့္ေၾကြ
တစ္ခ်ဳိ႕ကသူ႕ေၾကာင့္ေ၀လို႔
သူမရွိရင္ပဲ
လူေတြခမ်ာ ေနေရးနဲ႔ ေသေရးခက္သလိုလို
ကြယ္..
သူမရိွရင္ တစ္ေန႕မရွိသေလာ။

အေမွာင္ကိုေဆာင္က်ဥ္း
တစ္ေန႕တာ အပူေတြၿငိမ္းေစေတာ့မွ
လမင္းရယ္ ထြန္းလင္းေပလို႔
လူသားေတြ အနားရယ္ယူလို႔
သက္ရွိေတြ အိပ္တန္း၀င္လို႔

လတစ္စင္းရဲ႕ေပြ႕ဖက္ျခင္းမွာ
ငါတို႔တစ္ေတြ
အိပ္စက္ေပ်ာ္လို႕

သူ႕ခ်ည္းရယ္နဲ႔မွ မျပည့္စံုေပတာလို႔။

About စဆရ ႀကီး

စဆရ ႀကီး has written 160 post in this Website..