ယေန႔မွစ ထာဝရ

၁၅၀၀ခ်စ္ေမတၲာသည္
လြမ္း၍မဝ တမ္းတတမို႔
မွန္းစေမွ်ာ္မွန္း ခ်စ္လမ္းခရီးမွာ
ပန္းခင္းသည့္လမ္း မပ်ိဳးေတာင္မွ
ကိုတို႔သစၥာၿမဲေစပါမူ

ဆူးခင္းသင့္လမ္း တူျဖတ္သန္းရင္း
ၾကည္ႏူးရင္ခြင္ ေမွးစပ္ရင္းျဖင့္
ရွင္ေလးႏွလံုးသား ေအးျမေစေၾကာင္း
ကိုဆုေတာင္းသည္
ယေန႔မွစ ထာဝရသည္သို႔

ကာရံ ၁၃ ့၁၀ ့၂၀၁၄

ကာရံ

About ကာရံ

ကာ ရံ has written 191 post in this Website..