အပိုင္း-(၁)

“လက္တင္ ဘာသာနဲ႔ေရးထားတာကိုး..။ အင္း..အဓိပၸါယ္က လာေနတဲ့သူ ဘယ္သူလဲ ျဖစ္မယ္ထင္ပါ့။

ကိုင္း ဘယ္သူလဲ သိရေအာင္ မႈတ္ၾကည့္ရတာေပါ့။”

ပက္ကင္သည္ မိမိဘာသာ တစ္ကိုယ္တည္း ေရရြတ္ျပီး ခရာကေလးကို ႏႈတ္ခမ္းတြင္တပ္ကာ မႈတ္လိုက္

ေလသည္။

ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ ရပ္လိုက္ျပီး ထြက္လာေသာအသံကို အံ့အားသင့္ကာ သေဘာက်လ်က္ရွိ၏။ ခရာသံမွာ

စူးရွျခင္းမရွိ ေသာ္ လည္း အေတာ္ေဝးေဝးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိသြားပံုရသည္။ ရုတ္တရက္ သူ႔စိတ္ထဲတြင္

ထူးဆန္းေသာပံုရိပ္မ်ား ထင္ထင္ရွား ရွားေပၚလာ၏။ အကာလ ညအခါတြင္ ေမွာင္မဲလ်က္ရွိေသာ ေနရာ

တစ္ခု၌ ေလမ်ားတဟူးဟူးတိုက္ခတ္လ်က္ရွိျပီး အလယ္တြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ အထီးတည္း

ရပ္လ်က္ရွိသည့္ ပံုရိပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုခဏ၌ ေလျပင္းမ်ား အျပင္တြင္ တိုက္ခတ္လာသျဖင့္

ပက္ကင္၏ စိတ္ထဲမွ ပံုရိပ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္။ ေလတိုက္ပံုမွာ ရုတ္ျခည္း ဆန္လွသျဖင့္

ပက္ကင္သည္ ျပတင္းမွ အျပင္သို႔ၾကည့္မိရာ ပင္လယ္ငွက္တစ္ေကာင္ေကာင္၏ အျဖဴေရာင္

အေတာင္ တစ္ဖက္ကိုပင္ ျမင္လိုက္မိေသး၏။

 

ပက္ကင္သည္ ခရာမွ ထြက္လာေသာ အသံကို အလြန္စိတ္ဝင္စားကာ သေဘာက်လ်က္ရွိသျဖင့္ ေနာက္

တစ္ၾကိမ္ ထပ္ မႈတ္ျပန္၏။ ဤတစ္ၾကိမ္မွာ သာ၍က်ယ္ေပသည္။ မည္သည့္ပံုရိပ္မွ ပက္ကင္ စိတ္ထဲေပၚ

မလာေသာ္လည္း အလြန္ျပင္း ထန္ေသာ ေလသည္ ျပတင္းမွတဆင့္ အခန္းတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ တိုက္

ခတ္ေလရာ ဖေယာင္းတိုင္မီးမ်ား ျငိမ္းကုန္၏။ ပက္ ကင္သည္ ျပတင္းတံခါးကို ပိတ္ရန္ အျပင္းအထန္

ၾကိဳးပမ္း၏။ သို႔ေသာ္ ေလျပင္းလြန္းသျဖင့္ မတတ္ႏိုင္ေခ်။ သူ႔ တစ္ခန္း လံုး ေျဗာင္းဆန္လ်က္ရွိသည္။

ရုတ္တရက္ပင္ ေလသည္ တိခနဲ ရပ္တန္႔သြားျပီးေနာက္ ျပတင္းတံခါးမ်ားသည္ အလိုအ ေလ်ာက္

ဂ်ိမ္းခနဲ ပိတ္သြားေတာ့သည္။ ပက္ကင္သည္ ဖေယာင္းတိုင္ျပန္ထြန္းျပီး မည္သည့္အရာမ်ား ပ်က္စီး

ေလသနည္း ဟု အခန္းတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈရာ ဘာမွ် ပ်က္စီးျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ျပ

တင္းတံခါးမ်ားသည္ပင္ တစ္စံုတစ္ရာ မပ်က္စီးသျဖင့္ အံ့ၾသမိ၏။ သို႔ေသာ္ အသံဗလံမ်ားေၾကာင့္

အေပၚထပ္ရွိ ကာနယ္ၾကီး လန္႔ႏိုးသြားေၾကာင္း သူ႔ေျခသံမ်ား ႏွင့္ သူ႔တစ္ကိုယ္တည္း ေျပာသံမ်ား

အရ သိႏိုင္ေပသည္။

 

အျပင္တြင္ ေလထန္တုန္းျဖစ္သည္။ သတၱဝါတစ္ေကာင္ နာက်င္၍ ေအာ္ဟစ္ ညည္းညဴေသာ အသံ

မ်ဳိးျမည္လ်က္ ပက္ကင္ တည္းခိုလ်က္ရွိေသာ အင္းကို ထုရိုက္ တိုက္ခတ္ေနပံုမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ပက္ကင္

သည္ အိပ္ယာထဲတြင္ လွဲကာ ေလတိုက္သံကို နားေထာင္ေနမိသည္။ စိတ္မခိုင္ အသည္းငယ္သူ

မ်ားဆိုလွ်င္ ေတာင္ေတာင္အီအီ မသတီစရာေတြ ေတြးကုန္ေတာ့မွာ ဟု စဥ္းစားမိသည္။ သို႔ေသာ္

ေနာက္ဆယ့္ငါးမိနစ္အၾကာတြင္ စိတ္ခိုင္ေသာလူပင္ ဤေလတိုက္သံကို ၾကားခ်င္ေတာ့မည္ မဟုတ္

ေၾကာင္း သေဘာပိုက္မိေတာ့၏။

 

မိမိ အိပ္၍မေပ်ာ္သကဲ့ ေဘးဘက္အနီးအနားမွ သူမ်ားလည္း အိပ္၍မေပ်ာ္ေၾကာင္း အိပ္ယာေပၚတြင္

လူးလြန္႔ေနေသာ အသံမ်ားကို ေထာက္ဆ၍ ပက္ကင္ သတိျပဳမိသည္။ ဘယ္ညာ လူးလြန္႔ေနေသာ

အသံတစ္သံမွာ အလြန္ျပတ္သားလွ သျဖင့္ မိမိႏွင့္ နီးကပ္လွသည္ဟုပင္ ပက္ကင္ ေတြးမိ၏။

တစ္ခါတစ္ရံ အိပ္မေပ်ာ္ေသာ္အခါ အတင္းၾကိဳးစား၍ မ်က္လံုးမိွတ္သည့္အခါ၌ မသာယာဖြယ္ အနိ႒ာရံု

မ်ား ေပၚေပါက္ လာတတ္သည္တြင္ ထိုပံုရိပ္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္ရန္ မ်က္လံုးကို ျပန္ဖြင့္ရသကဲ့သို႔ ပက္ကင္

ခမ်ာမွာ မ်က္လံုးမွိတ္တိုင္း ထူး ဆန္းေသာ ပံုရိပ္မ်ား ျမင္ေယာင္လ်က္ရွိေလသည္။ မ်က္လံုးမွိတ္တိုင္း

ထိုရိပ္မ်ားကို တစ္ပံုစံတည္း ေတြ႔ေနရ၏။ ပင္လယ္ အတြင္းသို႔ ဦးစိုက္ဆင္းလ်က္ရွိေသာ လိႈင္းတား

နံရံမ်ား ရွိသည့္ ရွည္လ်ားသည့္ ကမ္းေျခတစ္ခုတြင္ျဖစ္သည္။ ထိုကမ္းေျခ သည္ ညေနကပင္ သူ

လမ္းေလွ်ာက္ျပန္ခဲ့ေသာ ကမ္းေျခပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ပက္ကင္သိ၏။ အေတာ္ခပ္ေဝးေဝးတြင္ မဲေမွာင္

ေသာ ေကာင္းကင္ေအာက္က ကမ္းေျခအတိုင္း ေျပးလႊားလာေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ျမင္မိ

သည္။ ထိုသူသည္ ကမ္း ေျခအတိုင္းေျပးရင္း လိႈင္းတားနံရံမ်ားကို တစ္ခုျပီးတစ္ခု အရူးအမူးေက်ာ္

တက္လ်က္ရွိ၏။ ေနာက္ကိုလည္း ခဏခဏ လည္ျပန္ၾကည့္ရာ မည္သည့္အရာကို ေၾကာက္လန္႔၍

ဤမွ် ထိတ္လန္႔တၾကားျဖစ္ေနရသနည္းဟု ပက္ကင္ေတြးေန၏။ ထိုသူ၏ မ်က္ႏွာကို ေကာင္းစြာမျမင္

ရေသာ္လည္း အမူအရာ လႈပ္ရွားမႈကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မည္မွ်ေၾကာက္လန္႔ေန ေၾကာင္းသိသာလွသည္။

ထိုသူကား အလြန္ေမာပန္းလ်က္ရွိေလျပီ။ လိႈင္းတားနံရံမ်ားမွာ တစ္ခုထက္တစ္ခု ေက်ာ္ရခက္ခဲ လာပံုရ

သည္။ ေနာက္တစ္ခု ေက်ာ္မွ တက္ႏိုင္ပါ့မလား။ အဲဒါက တျခားဟာေတြထက္ ပိုျမင့္တဲ့ပံုပဲ ဟု ပက္ကင္

သည္ ေတြး ေတာပူပန္လ်က္ရွိ၏။ အဲ..ဟုတ္ျပီဟ..။ ထိုသူသည္ လိႈင္းတားနံရံကို ဖက္တက္ျပီး သူ႔ကိုယ္

ကို လွိမ့္ခ်ပစ္လိုက္ရာ တစ္ဖက္ သဲျပင္ေပၚသို႔ ဖုတ္ခနဲ ျပဳတ္က်သြားျပီးေနာက္ ျပန္၍မထႏိုင္ေတာ့ေခ်။

 

ထိုသူေၾကာက္ရြံ႕ေသာအရာကား ေပၚမလာေသးေပ။ ခဏအၾကာတြင္ ေဝးလံေသာေနရာမွ ပံုရိပ္တစ္ခု

ေပၚလာ၏။ လ်င္ ျမန္စြာေရြ႕လ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ရွည္လ်ားေသာ ဝတ္ရံုၾကီး တဖားဖားႏွင့္ တလြင့္လြင့္

လာေနပံုမွာ ဆန္းလွသျဖင့္ ပက္ကင္သည္ ထိုအရာကို နီးနီးကပ္ကပ္ျမင္ခ်င္စိတ္ပင္ မရွိေခ်။ ထိုအရာ

သည္ လက္မ်ားကို ဆန္႔ထုတ္ကာ ခႏၶာကိုယ္ကို သဲျပင္ထိလုနီးပါးကိုင္း၍ ကုန္းကုန္းၾကီး ေရစပ္တိုင္

ေအာင္ေျပး၏။ ေနာက္ ကမ္းဘက္သို႔တဖန္ ေျပးျပန္၏။ ယခုမူ တည့္ တည့္ၾကီး ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္

တဟုန္ထိုးေျပးျပန္ရာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေအာင္ လ်င္ျမန္လွသျဖင့္ ပက္ကင္သည္ ရင္တုန္သြား

သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္ဦးေျပးလာေသာသူ ပုန္းေနေသာ လိႈင္းတားနံရံနားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။

ထို႔ေနာက္ ေရစပ္သို႔ေျပး၏။ လက္မ်ားကို ဆန္႔ထုတ္ျပီး လိႈင္းတားနံရံတည့္တည့္သို႔ ေျပးေလေတာ့သည္။

 

ထိုနားသို႔ေရာက္တိုင္း ပက္ကင္သည္ ဆက္၍မၾကည့္ဝံ့ေတာ့သျဖင့္ မ်က္လံုးဖြင့္လိုက္ရသည္ခ်ည္း ျဖစ္ေလ

သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း၍ စာအုပ္တစ္အုပ္ထုတ္ကာ ဖတ္ရန္စိတ္ကူးမိသည္။ မီးျခစ္ဆံကို

ျခစ္လိုက္သျဖင့္ ဖ်တ္ခနဲ ေပၚလာေသာ မီးေရာင္တြင္ တစ္စံုတစ္ခုကို သူ႔အိပ္ယာအနီး၌ ဖ်တ္ခနဲ သတိျပဳမိ၏။

ၾကြက္ တစ္ေကာင္လား ဟု ပက္ကင္ ေတြးမိေသာခဏတြင္ ထိုအရာသည္ ၾကမ္းျပင္ကို ျဖတ္လ်က္ လွစ္ခနဲ

ကြယ္ေပ်ာက္သြားေလေတာ့သည္။ မီးျခစ္ ဆံမွာလည္း ရုတ္တရက္ျငိမ္းသြား၏။ ဒုတိယ မီးျခစ္ဆံကား

ေကာင္းစြာေတာက္ေလာင္သျဖင့္ ဖေယာင္းတိုင္ကို မီးညွိကာ စာအုပ္တစ္အုပ္ထုတ္၍ ဖြင့္ဖတ္ေတာ့

သည္။ ေနာက္ဆံုး အိပ္ခ်င္လာေသာအခါ ပက္ကင္သည္ ဖေယာင္းတိုင္ မီးမႈတ္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့သြားျပီး

အိပ္ေပ်ာ္သြားေလေတာ့သည္။ မနက္လင္းေသာအခါ ဖေယာင္းတိုင္မွာ အကုန္အစင္ေလာင္ကြ်မ္းသြား

ေၾကာင္း ေတြ႔ရ၏။

 

နံနက္စာ စားျပီး အခန္းတြင္းရွိေနစဥ္ အင္း မွ အခန္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေသာ ဝန္ထမ္းကေလးမတစ္ေယာက္

သည္ ေစာင္မ်ား ကိုပိုက္လ်က္ ဝင္လာေလသည္။

“ေစာင္အပိုမ်ား ထပ္ယူဦးမလားရွင့္။”

“အင္း..ေအး..ေက်းဇူးပဲ။ တစ္ထည္ေလာက္ေတာ့ ယူမယ္။ အေအးကလည္း ပိုလာသလိုပဲ။”

“ဘယ္ကုတင္မွာ တင္ထားလိုက္ရမလဲရွင့္။”

“ဘယ္လို…ဘာျဖစ္..ညက ငါအိပ္တဲ့ ကုတင္ေပါ့။”

“ဟုတ္ကဲ့ရွင့္။ ညက ကုတင္ႏွစ္လံုးစလံုးမွာ ဆရာ အိပ္တယ္ ထင္လို႔ပါ။ မနက္တုန္းက အိပ္ယာေတြကို

လာျပီး ျပင္ဆင္ ရွင္းလင္း တုန္းက ကုတင္ႏွစ္လံုးစလံုးအတြက္ လုပ္ေပးရလို႔ပါ။”

ပက္ကင္လည္း အံ့အားသင့္လ်က္ရွိ၏။

“ေဟ..တကယ္လား..အဆန္းပဲကြဲ႔..။ ဒီစေရာက္ေတာ့ လက္ဆြဲအိတ္ကို အဲဒီကုတင္ေပၚတင္ျပီး

ဖြင့္မိတာက လြဲလို႔ ထိေတာင္ မထိမိပါဘူး။ ႏို႔ေပမဲ့ မင္းအထင္က တစ္ေယာက္ေယာက္ တကယ္အိပ္

ထားပံုေပါ့..ဟုတ္လား။”

“ဟုတ္ကဲ့..အိပ္ယာခင္းေတြေရာ၊ ေစာင္ေတြပါ တြန္႔ေၾက ရႈပ္ပြေနတာကိုး ဆရာရဲ႕။ အိပ္မက္ဆိုးေတြမ်ား

မက္မိသလားရွင္။”

“အလိုဗ်ာ..။ ကိုင္း ..မင္းအတြက္ အလုပ္ပိုသြားရင္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူးကြယ္..။ အဲ.. ကိန္းဘရစ္ခ်္က

မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ လာဖို႔ရွိတယ္။ သူ႔ကို ေမွ်ာ္ေနတာပဲ။ သူလာရင္ေတာ့ ဟိုဘက္ ကုတင္မွာ အိပ္မွာေပါ့။

ဒါဆို အဆင္ေျပ သြားျပီ..။”

“ကိစၥ မရွိပါဘူး ဆရာ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။”

ကေလးမ ျပန္ထြက္သြားေသာအခါ ပက္ကင္ စဥ္းစားရင္း က်န္ရစ္ေလ၏။

ထိုေန႔၌ ေဂါက္ကစားရာတြင္ အေတာ္ပင္ၾကိဳးစားသျဖင့္ လက္ရည္အထိုက္အေလ်ာက္ တက္လာေလသည္။

ကာနယ္ၾကီး သည္ပင္ ပိုမိုရင္းႏွီးလာဟန္ျဖင့္ စကားခပ္မ်ားမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ကစားေနရင္း –

“ညတုန္းက တိုက္တဲ့ေလက ပံုမွန္မဟုတ္ဘူးကြ။ တို႔ေတြဘက္ေတာ့ တစ္ေယာက္ေယာက္က ခရာမႈတ္

ေခၚလိုက္တာ လို႔ဆိုၾကမွာ။”

“ကာနယ္ၾကီးတို႔ နယ္ဘက္ကလူေတြ အဲဒါမ်ဳိး ယံုၾကတယ္လားဗ်။”

“တစ္နယ္လံုး ယံုၾကတယ္ဆိုပါေတာ့ကြာ..။ ေအး..ေတာသူေတာင္သား အေျပာ ဆိုလို႔ တလြဲခ်ည္း မမွတ္နဲ႔

ေမာင္။ ငါ့ အေတြ႔အၾကံဳအရေတာ့ အမွန္တစ္ခုခုေတာ့ အျမဲပါတတ္တာ။”

ကစားပြဲကို ဆက္လက္ကစားေနသျဖင့္ စကားစ ခဏျပတ္သြားသည္။ အတန္ၾကာမွ ပက္ကင္က ဆိုသည္။

“ကြ်န္ေတာ့္ အျမင္လည္း ေျပာသင့္တယ္ထင္လို႔ ေျပာရဦးမယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ အယူအဆကေတာ့ ခိုင္ခိုင္မာမာပဲ။

ဒါမ်ဳိးဟာ ေတြ၊ သဘာဝလြန္တာေတြ လံုးလံုးမယံုဘူး ခင္ဗ်။”

ကာနယ္ၾကီးက အံ့အားသင့္ပံုႏွင့္ ထပ္ေမးသည္။

“အလို..ေမာင္ ေျပာပံုက သရဲေတြ၊ တေစ ၦေတြ အဲဒါမ်ဳိးေတြေရာ ပါသေပါ့ေလ။”

“အကုန္ေပါ့ခင္ဗ်ာ။” ပက္ကင္ ဆက္ေျပာသည္။

“ဒီမယ္ ကာနယ္ၾကီးရဲ႕၊ အရာရာတိုင္း အတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုေတာ့ ရွိသဗ်။ တကယ္ေတာ့ ညတုန္းက ခရာ

ကေလးတစ္ခုကို ကြ်န္ေတာ္မႈတ္ၾကည့္တယ္။ ေလကလည္း ကြ်န္ေတာ့္ခရာသံၾကားလို႔ အေျဖတစ္ခုခုျပန္ေပးတဲ့

ပံုမ်ဳိး။ ဒါေပမဲ့ဗ်ာ..ဒါက-”

ကာနယ္ၾကီးက ရုတ္တရက္ရပ္၍ ပက္ကင္ကို စိုက္ၾကည့္ရင္း ေမးသည္။

“ေမာင္ ခရာမႈတ္လိုက္တယ္ ဟုတ္လား..။ ဘယ္လိုခရာမ်ဳိး မႈတ္လိုက္တာတုန္း။ ေၾသာ္..ေမာင့္ အလွည့္၊

ရိုက္လိုက္ပါဦး။”

ပက္ကင္သည္ ေဂါက္သီးကို ရိုက္ျပီးမွ တမ္ပလာ ဝတ္ေက်ာင္းပ်က္ထဲမွ ခရာေဟာင္းကေလး ေကာက္ရပံုကို

ကာနယ္ၾကီး အား ေျပာျပေလသည္။

“ေအး..ငါဆိုရင္ အဲဒီလိုဟာမ်ဳိးကို ဂရုတစိုက္နဲ႔ ကိုင္တြယ္ၾကည့္မွာပဲ။ အဲဒါကို တမ္ပလာ(ဝတ္ေက်ာင္း

သူရဲေကာင္း) ေတြ ဘာအတြက္သံုးတယ္ ဆိုတာ ဘယ္သူသိမွာလဲ။ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့

လူေတြေလ။”

ထုိ႔ေနာက္ ကာနယ္ၾကီးႏွင့္ ပက္ကင္ တို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ တမ္ပလာ ဝတ္ေက်ာင္းႏွင့္ပက္သက္၍

ေခတ္ေဟာင္း အျမင္၊ ေခတ္သစ္အျမင္မ်ား အေၾကာင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္ၾကေလသည္။

About ေမာင္ဘလိူင္

has written 140 post in this Website..

   Send article as PDF