ဆက္သြယ္ေရးတိုင္ စိုက္ထူရာမွာ က်န္းမာေရးမထိခိုက္ေအာင္ လူေတြေနတဲ့ေနရာနဲ႔ အနည္းဆံုး ဘယ္ေလာက္အကြာအေ၀းမွာ စိုက္ထူသင့္ပါသလဲ။ လူေနရပ္ကြက္ထဲမွာ စိုက္ထူသင့္ မသင့္ စိုက္ထူခြင့္ရွိ မရွိ သိတဲ့သူမ်ား မွ်ေ၀ေပးပါ။

About ပန္း စံပါယ္

ပန္း စံပါယ္ has written 8 post in this Website..