” သူဘ၀ႏွင့္ သူေပ်ာ္ “

တစ္ဘ၀ စံ
ခဏဟန္လဲ
အ၀ခံစား
ေပ်ာ္ရႊင္အားနဲ႔
ေက်နပ္ပိတိ
ျဖစ္သည့္သူကို
တရားရယ္ခ်
ေဟာကာျပလဲ
ကြ်ဲပါးေစာင္းတီးပင္
ျဖစ္ေပမည္။
ခင္ခ။

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..