ဆရာ  ဒီမွာခြက္

၁ ပက္ ၂ ပက္ စကားေဖာင္လ်က္

၃ ပက္ ၄ ပက္ ေရခ်ိန္တက္၍

ဖုတ္ဖက္ခါထ အိမ္ေပၚႁကြခါ

ရွိရာစားမႈ သက္တမ္းႏု ၊

ထိုသို႔ျပဳ ခ်ိန္ စိတ္ကၿငိမ္သက္

မေက်နပ္ခ်က္လည္း နည္းပါးလွခဲ႔

ေကာင္းပါရဲ႕

ထိုမွတစ္လီ အဆင္႔သည္ေက်ာ္

မေမ်ွာ္ထားပဲ စိတ္ထဲစဲြ၍

ဘယ္ေရြ႔ခါက  ရွိၾကသည္မသိ

ပီဘိေဒါသ ထြက္လာၾကၿပီ

ဤသို႔ေသာအခါ စိတ္ထိန္းႏိူင္ေသး

သိစိတ္ေလးက ကိုယ္ႏွင္႔မကြာ ၊

ထိုုသို႔ႀကိမ္ဖန္ ျဖစ္ျပန္မ်ားေနာက္

မသိစိတ္ေရာက္လာ မေက်သာမွန္သမ်ွ

ေၾကးမံုျပသို႔ ျပတ္ျပတ္ထင္ထင္

ငါျမင္လာရ မသိစိတ္မွခံစားမႈ

မည္သို႔စုလည္း မသိပါပဲႏွင္႔

တြက္ခ်င္႔မစြမ္းသာ ဤလမ္းမဟာတြင္း

စီးခ်င္းကိုယ္စီ အပီထိုးႀကိတ္

မသိစိတ္ႏွင္႔  သိစိတ္တိုုက္ပဲြ

ဆင္ႏဲြၿပီးအဆံုး

႐ံႈးရသူမွာ မည္သူနည္း ?

1

About ေတာင္ေပၚသား

ေတာင္ေပၚသား 007 has written 199 post in this Website..