လင္ၿပိဳင္၊ မယားၿပိဳင္ထားပါက ေထာင္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ခ်ႏုိင္သည့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႀကိဳဆုိ

တရား၀င္အိမ္ေထာင္ရွိ လ်က္ႏွင့္ ထပ္မံလက္ထပ္ပါက ထုိသူကို ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္အထိ ခ် မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔လုိက္သည့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တရား၀င္လက္ထပ္ ထိမ္းျမားၿပီးသူသည္ မျပတ္စဲရေသးဘဲ ထပ္မံလက္ထပ္ပါက ထုိသူကို ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၄ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားမ်ား မိန္းမအမ်ားအျပားယူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္ေရးမႈခင္းမ်ားကို တားဆီးႏုိင္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မယားၿပိဳင္အျဖစ္ ေရာက္ရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ေရးဆဲြ ၍ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ပုဒ္မ-၄၉၄ ဆုိတာ လင္ (သို႔မဟုတ္) မယားရွိလ်က္နဲ႔ ထပ္မံထိမ္းျမားျခင္းျပဳရင္ အဲဒီလူကို ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္တယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ တယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္သူ အကုန္လုံး ဒီဥပေဒနဲ႔ လက္ထပ္ထိမ္းျမားတာကို လက္ကို လက္ခံရမယ္ဆုိတာပဲ။ ဒါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒ အေနအထားအရ လူမ်ဳိးဘာသာအလုိက္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအလုိက္ ဥပေဒေတြကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ တမင္သက္သက္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ဒီေနာက္ကြယ္မွာ ႏုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယူဆပါတယ္’’ ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီက ေျပာၾကားသည္။

…………ျမန္မာ့ဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒတြင္ ေယာက်္ားမ်ား အေနျဖင့္ အကန္႔အသတ္မရွိ အမ်ားယူႏုိင္ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာတြင္ ေယာက်္ားမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အမ်ား(ေလးဦးအထိ) ယူႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာမူ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ျဖစ္ၿပီး ကြာရွင္းျပတ္စဲၿပီးမွသာ ေနာက္တစ္ဦးကို ထပ္ယူႏုိင္သည္။

ထုိ႔ျပင္ Burma Law Act ပုဒ္မ ၁၃ အရ သက္ဆုိင္ရာလူမ်ဳိး ဘာသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ အလုိက္ ဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တရား႐ုံးမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ဆုိသည့္ အခ်က္ႏွင့္လည္း ယခု တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ ရာ ဥပေဒမွာ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

..

http://www.7daydaily.com/story/26230#.VIAfEMnT2ql
===================

ပီအာရ္ေလွ်ာက္မည့္သူမ်ား ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေဒၚလာတစ္ေထာင္ သတ္မွတ္

 ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ယူထားသူႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပျပစ္မႈ မွတ္တမ္းရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေဟာင္းမ်ားကို အၿမဲတမ္းေနထုိင္ ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းကေျပာၾကားလုိက္သည္။

အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းကို ငါးႏွစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားခြင့္၏ ႏွစ္စဥ္ေၾကး မွာ ေဒၚလာတစ္ေထာင္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ငါးႏွစ္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးပါက သက္တမ္းတုိးခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံသားေဟာင္း ေတြအေနနဲ႔ ပီအာရ္ေလွ်ာက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဟုိႏုိင္ငံက အခြင့္အေရးေတြ မစြန္႔လႊတ္ခ်င္လုိ႔ ႏုိင္ငံသား ခံယူခြင့္ေတာ့ ဆက္ယူထားလုိ႔ရ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ေတာ့ စြန္႔လႊတ္ရမယ္။ မစြန္႔လႊတ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ပီအာရ္ေပးဖုိ႔ ဆက္လက္စဥ္းစားမွာမဟုတ္ပါဘူး’’ ဟု ၎က ပန္းဆုိးတန္းလမ္း လ၀က႐ုံးတြင္ျပဳလုပ္သည့္  သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

..

အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ား၊ႏုိင္ ငံေရး ခုိလႈံခြင့္ရယူထားသူမ်ား၊ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းရွိသူမ်ား၊ က်န္းမာေရးမေကာင္းမြန္ဘဲ ကူးစက္ေရာ ဂါခံရသူမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မလုိက္နာသူ၊ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လူေတြ႔စစ္ေဆးမခံ ယူသည့္သူ၊ အခြန္မထမ္းေဆာင္ ႏုိင္သူႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာမရွိသူ၊ ျပည္၀င္ခြင့္သုံးႏွစ္အထက္မရွိသူမ်ားကို အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္

..

http://www.7daydaily.com/story/26236#.VIAhIcnT2ql

kai

About kai

Kai has written 948 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.