တစ္ကယ္ပါက်ဳပ္မလိမ္ဘူး
တစ္ကယ္ကို အခ်စ္နဲ႔ က်ဳပ္မဆံုခဲ့ေလဘူး

ဟဲ.. ဟဲ
ညာတယ္လို႔ဆို
တစ္ကယ္ပါ
က်ဳပ္.. ရင္တစ္ျခမ္းပ်က္ေၾကြေစေလဦး
တစ္ကယ့္တစ္ကယ္
က်ဳပ္ညေတြ ေမွာင္မိုက္ေနတုန္း။

ကြယ္
ေနသာမွ ေျဖသာတယ္လား
တစ္ကယ္ဆို ငွက္ေတြေတာင္ အိပ္တန္းအတူတက္ၾကတာလား
က်ဳပ္ဘာလို႔မ်ား လြမ္းလို႔က်န္ေနတာတုန္း
အေနာ္မာတစ္ဖက္ကမ္းမွာ လြမ္းလို႕က်န္ေနတဲ့
ယေသာ္ဓရာဇာတ္တစ္ျခမ္းကို ဘာလို႔
စာတစ္တန္ေပတစ္ဖြဲ႕က်န္မေနတာတုန္း
ေမာင္စိန္၀င္းတစ္ေယာက္ အစြန္းတစ္ျခမ္းေရာက္ထင္ရဲ႔
သူလဲေလ ရင္တစ္ျခမ္းေစာင္းႀကီးနဲ႔

အိမ္မက္အလြမ္း
ဆီမီးမွိတ္တုတ္ မ်က္ရည္စမ္းစမ္းနဲ႔
ေတာင္ေပၚကေက်ာင္းဆရာ ဇာတ္အလြမ္း မွန္း… ငိုေလစမ္း
အိမ္မက္… အလြမ္း တဲ့
ေကာင္းသန္႕လို႔ ဆိုေလစမ္း
အလြမ္းေတြ အိမ္မက္ျဖစ္ေလသလား
အိမ္မက္ေတြပဲ အလြမ္းျဖစ္ေလသလား

လက္ေတြ႕မွာေတာ့
ငါေလလြမ္းရင္းနဲ႔.. ေၾကြလြင့္ ဒီပန္း။

ေၾကြလြင့္ပန္း
(၆/၁၂/၂၀၁၄)

About စဆရ ႀကီး

စဆရ ႀကီး has written 160 post in this Website..