က်ေနာ့္နာမည္
ေမာင္ေၾကာင္ၾကီးပါ
ရြာသူမ်ားကျခစ္ပါဒယ္၊
ဒါေပမဲ႕လဲ
ပုထုဇဥ္မုိ႕
ရမ္သူမ်ားလဲခ်ီးပါဒယ္၊
ပထမဆုံးက
ေၾကးမုံဂ်ီးပါ
တဳ်တ္သဗုံျဖစ္ပါဒယ္
ခုတေလာသူေပ်ာက္တာ
ဝျပည္နယ္ဖက္
ေရာက္ေနဒယ္၊
ေနာက္ေတ်ာက္က
ေနာ္ရႊီးဂါး
ေကအန္ယူမ
ျဖစ္ပါဒယ္၊
ပုဇြန္ထုပ္စားဒါ
ေမးေငါ့မိလုိ႕
တသက္လုံးပဲ
မုန္းသြားဒယ္၊
ကင္းေကာင္ျပာက
ဒီေကဘီေအမ
ဆားမဲေျပာလုိ႕
မုန္းလွ်ာဒယ္၊
ေနာက္ေတ်ာက္က
ေနာ္ခြစ္ဗ်
ဗုိလ္ထိန္ေမာင္တပ္က
ျဖစ္ပါဒယ္၊
သူ႕ကုိလည္းပဲ
ဝါးမည္ေျပာလုိ႕
တင္းေနဒယ္၊

အမႈနဲ႕ျပစ္ဒဏ္ မွ်တယံ ေၾကာင္ၾကီးေတာင္းပံ အသနားခံ

အမႈနဲ႕ျပစ္ဒဏ္ မွ်တယံ ေၾကာင္ၾကီးေတာင္းပံ အသနားခံ

ေက်ာက္ဂေဒၚ
အမ္တီႏွင္းက
တီးမဲေျပာလုိ႕
ဆိတ္စုိးဒယ္၊
ေနာက္ဆုံးကေဒါ့
အာတီဒုံဂ်ီး
ၾဆာဝံမျဖစ္ပါဒယ္
သူ႕ျမဳိ႕ဂ်ီးကုိ
ေဝဖန္မိလုိ႕
သက္မဲဒဂဲဂဲ
ျဖစ္ပါဒယ္၊
ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့
ရြံဒယ္ဆုိပီး
ဗေလာ့သြားဒယ္၊
ေရနစ္ေၾကာင္
ဝါးထုိးေလွာင္
အူးငယ္လိမၼာ
ဝင္ဆဲဒယ္၊
၇၈၆မာမြတ္
တႏွာထြဋ္
အသားလြတ္က်ီး
ဝင္ေဆာ္ဒယ္၊
က်ေနာ္ဂေဒါ့
ေခါင္းငုံခံကာ
ခႏၱီတရား
ပြားပါတယ္၊
ဟုတ္ဖယားစူး
ဗသုကုိမွ
သူတုိ႕လုိကြယ္
မမုန္းပါဒယ္၊
အဲဒါပါပဲ
က်ေနာ့္ဇက္ေၾကာင္း
စုန္းဖ်က္ၾကဖုိ႕
ျဖစ္ပါဒရယ္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 646 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး