မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒမ်ားဟုဆိုေသာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒၾကမ္း။ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ တလင္တမယား စနစ္ က်င့္သုံးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျပီျဖစ္သည္။
အဆိုပါဥပေဒတို႔ အတည္ျဖစ္ပါက ျမန္မာ့လူမႈေရးဘ၀တခုလံုးအျပင္ တိုင္းေရးျပည္ေရးေျခအေနတို႔မ်ားစြာေျပာင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ားသည္ လူနည္းစုကိုးကြယ္ရာဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားတိုင္းရင္းသားမ်ားကို လႊမ္းျခံဳ၍ ဗမာဓေလ့ျပဳပစ္ျခင္းဆန္လြန္းေနသည္ထင္ပါသည္။

တလင္မယားအမ်ား

ျမန္မာ့ေရွးကာလက တဦးအလုပ္လုပ္လွ်င္ တအိမ္ေထာင္လံုးစား၀တ္ေနေရးေလာက္ငွသည့္ ၀င္ေငြရွိ၍ အင္အားရွိသူ ေယာက်္ားမွသာလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈေပးႏိုင္ေပရာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးလင္ေယာက်ာ္းသည္ တင္ေကြ်းထားႏိုင္လွ်င္ ဇနီးတေယာက္ထက္ပို၍လက္ထပ္ယူႏိုင္သည့္ ဓေလ့ျဖစ္ခဲ့သည္။
သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္တြင္ ဘုရင္သည္ မိဘုရားႏွင့္ကိုယ္လုပ္ေတာ္တို႔ကို တင္ေကြ်းေစာင့္ေရွာက္ထားရသူျဖစ္ေလသည္။ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ ဘ၀လံုျခံဳမႈကိုပါတာ၀န္ယူထားႏိုင္ေသာဘုရင္ထံသို႔ မိမိသမီးအေခ်ာလွကိုဆက္သေပးအပ္မည့္သူမ်ားလည္း တန္းစီေစာင့္ေနေပလိမ့္မည္။
ဤသို႔အားျဖင့္ “ေယာက်္ားေေကာင္း ေမာင္းမတေထာင္”ဆိုကာ မင္းသားဘ၀မွာပင္ ေမာင္းမမ်ားစြာထားႏိုင္ခြင့္ ေယာက်ာ္းသားတို႔ ရခဲ့ၾကသည္။ ေသလြန္သည္ပင္ နတ္ျပည္တြင္ နတ္သားသည္ နတ္သမီးတဖက္ေလးငါးရာႏွင့္ စံေနႏိုင္ဟန္ ညႊန္းဆိုျပဳခဲ့ၾကပါေသးသည္။
ဥပေဒအရ ေယာက်္ားမွာ ဇနီးတဦးထက္ပိုယူပါလွ်င္ ေနာက္တဦးမွာ မယားျပိဳင္ျဖစ္ကာ ဥပေဒအရတရား၀င္ေသာ္လည္း မိန္းမမွာမူ လင္ေယာက်ာ္းတေယာက္ထက္ပို၍ တျပိဳင္ထဲယူခြင့္မရွိ၊ လင္ျပိဳင္ထားခြင့္မရေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်င့္သံုးေနေသာ အဆိုပါစနစ္( Polygamy) အား တိုးတက္ျပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးၾကသည္ကိုမေတြ႔ရေပ၊ အစၥလမ္မစ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္(သာ)က်င့္သံုးၾကပါ၏။
အဆိုပါျမန္မာ့ေရွးရိုးစြဲထံုးတမ္းစဥ္လာသည္ အိမ္သူမ်ားကို ထိခိုက္မႈၾကီးစြာ စိတ္ေသာကမ်ားစြာေရာက္ေစခဲ့သည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

ခ်စ္သူေနျခင္း၊ Living Together (LT)

ျမန္မာတို႔၏ LTသည္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္အဓိပၸါယ္အဖြင့္မတူဟုဆိုရေပမည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ က်ားႏွင့္မ မိမိသေဘာအေလွ်ာက္ (လက္မထပ္ပဲ)အတူတူတအိုးတအိမ္ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ၀န္းက်င္ႏွင့္ဓေလ့လည္းမရွိ၊ အေျခအေနလည္းမေပးေသးေပ။
လူရြယ္၊လူငယ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြရွာ ရပ္တည္ႏိုင္၍ ခ်စ္သူႏွင့္အတူေနႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္း၊ စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္းတို႔လည္းမဖြံ႔ျဖိဳးေသးေပ။
အေနာက္ႏိုင္ငံသားတို႔LT ေနၾကရာတြင္ တရား၀င္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၏ၾကီးေလးေသာတာ၀န္ယူရမႈ၊ မိဘေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းေပါင္းစည္းဆက္ဆံရမႈ၊ အျမတ္ခြန္ေဆာင္မႈ၊ ၀င္ေငြႏွင့္ က်မ္းမာေရးအာမခံ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၿပးတို႔ကို တြက္ခ်က္ထိန္းညိွၾကရျခင္းအပါအ၀င္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ စိတ္ဓာတ္အေျခအေနတို႔ကို ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ လက္မထပ္ၾကမီ အတူတကြေနၾကည့္ျခင္းမ်ိဳးသေဘာပါ၀င္ပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္အတူေနျခင္းမွသည္ ေမြးလာသည့္သားသမီးမ်ားအတြက္လည္း ဥပေဒတို႔အရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ အစိုးရမွေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားရွိသည္။ လက္ထပ္ျခင္းဟူသည္ ပုရိသ၊ဣတိၳယ ၂ဦးႏွင့္သာဆိုင္သည္မဟုတ္၊ ဆိုင္ရာအသိုင္းအ၀ိုင္း ပါ၀င္ေပါင္းစည္းၾကရေပရာ မေပါင္းစည္းမီ သင့္၏မသင့္၏ကို လက္ေတြ႔က်က် ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမည္ပါသည္။
ေရွးျမန္မာတို႔၏ ၃ႏွစ္၃မိုးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ရည္းစားထားၾကေသာသေဘာထက္ သာလြန္ေခ်ာေမြ႔ေသာ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈတည္း။
ယခုေခတ္ ျမန္မာ့LT ဟုသည္ မိဘႏွင့္အတူ မွီခိုေနသူတိုု႔အိမ္မွခဏလစ္ထြက္လာျပီး ခိုးစားေနျခင္း မ်ားၾကသည္ဟုသာဆိုရေပမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေငြေၾကး၊အာဏာရွိသူတို႔က အငယ္အေႏွာင္းထားကာ အေပ်ာ္ေပါင္းသင္းေနသည္မ်ားသာရွိေပသည္။
အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔၏ LT အေျခအေနကိုေသခ်ာမသိမူပဲ ရုတ္လမ္း၊ စုတ္လမ္း၊ မႈတ္လမ္းႏွင့္သြားၾကသည္သာျဖစ္သည္။
တလင္တမယားစနစ္သည္ ဥပေဒျဖစ္္ခဲ့ပါလွ်င္ ထိုထိုအေျခအေနမ်ားအတြက္ အတိုင္းအတာတခုအထိ သက္ေရာက္မည္ထင္မိပါ၏။ ခ်စ္သူေနျခင္းျပဳမည့္သူတို႔ပိုမ်ားလာမည့္ဟန္ရွိ၏။

အငယ္မယား

China ျပည္၊ဂႏၶလရာဇ္ စိန္႔တိုင္းေဒသတြင္ “သားတဦးေမြးစနစ္”ေၾကာင့္ သားေယာက်္ားေလးအယူမ်ား၍ ပုရိသေပါမ်ားေနရာ သူတို႔၏တိုးတက္လာေသာစီးပြားေရးႏွင့္အညီ အိမ္ေထာင္ဖက္ရွာရန္အရြယ္ေရာက္ၾကကုန္ေသာ္ က်ား/မ ဦးေရကြာဟမႈကို ခံစားၾကရျပီျဖစ္သည္။
ဤတြင္ အိမ္နီးခ်င္း ျပည္ျမန္မာကိုျမင္ေလသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ကား တိုင္းျပည္၀င္ေငြစီးပြားမေကာင္းရသည့္ၾကား က်ားမအခ်ိဳးခ်လွ်င္ မဦးေရသိသာစြာမ်ားျပားလွ်က္ရွိေပရာ စိနျပည္သား က်ားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနသကဲ႔သိုျဖစ္ေခ်၏။
ဤသို႔ျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈ၊ လိင္ကြ်န္၀ယ္မႈ၊ အငယ္မယားအျဖစ္ တဦးထက္မက ယူျခင္းတို႔ ျဖစ္လာသည္။
အသိသညာႏြမ္းပါးလွေသာ နယ္စပ္ေဒသေန ျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးတိုင္းျပည္ျဖစ္လာေနေသာ စိန္႔တိုင္းျပည္သားမ်ားအား ခုခံခြင့္ရွိမႈအားနည္းပါလိမ့္မည္။
ထိုအေျခအေနကို ျမန္မာ့လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒအသစ္တို႔ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္အတူ တလင္တမယားစနစ္ျဖင့္ ထိန္းညိွရမည္မွာအေသအခ်ာျဖစ္ေတာ့သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ စိနတိုင္းသားမ်ားအတြက္၄င္း၊ မူးယစ္ေဆးႏွင့္သယံဇာတတို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား၄င္း၊ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္စပြန္ဆာေပးသည္ဆိုကာ ၀ါးစားျမိဳခ်ေနသူမ်ားအပါအ၀င္ ၀င္ေငြေကာင္းေသာ အစိုးရအရာရွိၾကီးအခ်ိဳ႔မ်ားအား၄င္း ဥပေဒတို႔သက္ေရာက္ျခင္းခံရမည္။

ျပည္႔တန္ဆာ

ျပည့္တန္ဆာဟုသည္ တိုင္းျပည္၏တန္ဆာဟုျပဆိုသည္လည္းရွိသည္။ ေဂါတမဗုဒၶဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ ငယ္ရြယ္လွပလြန္းသူကို ေဘးတပါးတိုင္းျပည္မ်ားမွမင္းညီမင္းသားမ်ားသိမ္းပိုက္လိုမူ၍ ျပႆနာျဖစ္လြန္းသျဖင့္ မင္းမိန္႔ျဖင့္  အလွည့္က်အသံုးေတာ္ခံေစျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ရတနာ၊အလွတန္ဆာအေနျဖစ္သည္မွစျပီး ျပည့္တန္ဆာဟုေခၚတြင္ေၾကာင္းလည္္းဖတ္ခဲ့ဖူးသည္။
ဘုရားရွင္ထံတြင္လြတ္လပ္စြာတရားနာဥပုသ္သီလေစာင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥတၱရာအမ်ိဳးသမီးမွ မိမိ၏ခင္ပြန္းအား ေဖ်ာ္ေျဖရန္အခေၾကးေငြေပးေခၚယူေပးေသာ ျပည့္တန္ဆာသီရိမာသည္ကား ထင္ရွားေသာ ပံု၀တၳဳျဖစ္ပါသည္။
ဤဒြႏၵယာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၌ လိင္လုပ္သားဟူသည္ အေစာဆံုးေသာ ပေရာဖက္ရွင္နယ္အလုပ္ျဖစ္သည္။ ကာမဘံုသား လူသားရွိေနသမွ် ျပည့္တန္ဆာရွိေနမည္ျဖစ္သတည္း။
ယခုေခတ္တြင္ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလုိပင္ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈလုပ္ငန္းတို႔အားမည္သုိ႔မွ်ႏွိမ္နင္း၍မရမူပဲ သာ၍ထြန္းကားျခင္းပင္ေရာက္ေနဟန္ရွိပါသည္။
အေမရိကျပည္ေထာင္စု၏ နီဗားဒါးျပည္နယ္ျမိဳ႔နယ္အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ လိင္လုပ္ငန္းကိုတရား၀င္ခြင္ျ့ပဳထားကာ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ႏွစ္စဥ္ဘီလီယံခ်ီေသာအခြန္ရသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေပသည္။
ျမန္မာျပည္သည္ တိုးရစ္ဇင္ဖြ႔ံျဖိဳးလာျပီျဖစ္၍ ထိုင္းဥပမာယူရလွ်င္ လိင္လုပ္ငန္းႏွင့္မူးယစ္ေဆးဖက္သို႔ ယိမ္းသြားမည္ဟုထင္ျမင္သာသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္တြင္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို ယဥ္ေက်းမႈ႕မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ကာ စံုကန္ျငင္း(ျပ)ၾကမည့္အစား နယ္စပ္ ျပည္နယ္ျမိဳ႔နယ္အခ်ိဳ႔တြင္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳသင့္သည္။
သို႔မွသာေရာဂါဘယကူးစက္မႈထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္အျပင္ မဖြံ႔ျဖိဳးေသာနယ္မ်ားကို စည္ကားဖြံ႔ျဖိဳးလာေအာင္လုပ္ျခင္းမည္ပါလိမ့္မည္။ အေမွာင္ထဲမွ လာဘ္ေငြ၊ထိုးေငြ၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားလည္း တရား၀င္အခြန္အျဖစ္ေရာက္ကာ လိင္မႈခင္းေလွ်ာ့လူေနမႈဘ၀အဆင့္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
ထိုထိုဥပေဒတို႔ကို ျပဳျခင္းကိုကန္႔ကြက္(ျပ)ျခင္းသည္ အမည္နာမအားျဖင့္ လူၾကီးသူေကာင္းသဖြယ္ျမင္ရဟန္ရွိေသာ္ျငား ဘ၀မွန္အျဖစ္မွန္ကိုကားမ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္လွေပသည္။
အျဖစ္မွန္မွာ ျမန္မာ-စိနျပည္-ထိုင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ အမ်ိဳးေကာင္းတိုင္းရင္းသူမ်ား ဘ၀ကိုၾကည့္ရန္သာရွိေတာ့သည္။ တလင္တမယားဥပေဒသည္ ျပည့္တန္ဆာမ်ား လိင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုင္လႈပ္မည္မွာအေသအခ်ာျဖစ္ပါ၏။

ထံုးတမ္းစဥ္လာ

ျမန္မာတို႔၏ ေခတ္ေနာက္က်လြန္းေနေသာ ေရွးရိုးဓေလ့အေ့ျခခံဆြဲထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျဖဳတ္ႏႈတ္တပ္ကာ ျပင္ဆင္သင့္လွပါသည္။
ျပင္ဆင္ရာတြင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လုိက္ျခင္း ပိုတိုး၍ၾကပ္ေပးလိုက္ျခင္းမ်ားအစား ပြင့္လင္းျမင္သာ၊ ဖြင့္၍ လြယ္ကူလိုက္နာရလြယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားသာျပဳသင့္သည္။ ႏိုင္သမွ်ေျဖေလွ်ာ့ေပးသင့္လွသည္ဟူလို။
အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္ယွဥ္ထုိးခ်ိန္ဆကာ ဥပေဒတို႔ျပဳသင့္လွပါသည္။
ျမန္မာဟူသည္ အျခားတပါးလူမ်ိဳးတိုင္းသားယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ သာလြန္ထူးျခား ယဥ္ေက်းမႈျမင့္ျမတ္ရွိကာရပ္တည္ေနသည္မဟုတ္။ ဗုဒၶဘာသာအဆံုးအမတို႔အေျခခံကာ အိႏိၵယႏွင့္ ဂႏၶလရာဇျ္ပည္္မွဆြဲယူ ျပင္ဆင္ထားသည္မ်ားမဟုတ္ေလာ။
သို႔ျဖစ္၍  ျမန္မာမွန္လွ်င္ ေသတမ္းစာမေရးႏိုင္ေသာဥပေဒမ်ားအား၄င္း၊ တလင္မယားအမ်ား ထားႏိုင္ေသာဥပေဒအား၄င္း၊  ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳျခင္းကိုေထာက္ခံပါ၏။  ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ ကို စိစစ္ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းကုိလက္ခံပါ၏။
သို႔ေသာ္…

သံဃာႏွင့္ေလာကီ

ဥပေဒျပဳျခင္း ျပဌာန္းရန္တိုက္တြန္းျခင္းဟူသည္ သာသနာ့၀န္ထမ္းတို႔အလုပ္မဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္မႈကိစၥ၊လူမႈေရးကိစၥစသည့္ ေလာကီေရးတို႔ကို ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေျခအေနအခြင့္မရွိပါသျဖင့္ လြန္စြာသိမ္ေမြ႔ေသာဥပေဒျပဳျခင္းအထိမူ ၀င္ေရာက္တို႔ထိျခင္းငွာမျဖစ္သင့္ဟုသာဆိုခ်င္သည္။ သာသနာ့၀န္ထမ္းသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ပါတ္သက္ျခင္းလံုး၀မျပဳရဟုကားမဆိုလို။ ႏိုင္ငံအေရးကိုပါ၀င္ပါတ္သက္သင့္သည္။ မဲေပးခြင့္လည္းရွိရမည္။ သို႔ေသာ္ သာသနာ့၀န္ထမ္းသည္ ေလာကုတၱရာအေရး သာသနာေရး၌သာ(သာ) ပေရာဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ပရိုသည္ ကိုယ္ကြ်မ္းက်င္ရာအလုပ္၌သာေပ်ာ္ေမြ႔၀င္ပါ ေဆာင္ရြက္ပါလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္ထြက္မည္သာျဖစ္ေလသည္။
ယခုကဲသို႔ ရဟန္းသံဃာမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕႔မွ တုိက္တြန္းခ်က္အရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးကစားမႈႏြယ္ကာ  အဂတိလိုက္ ဘက္ယိမ္းမႈရွိေနမည္ဟု ေသခ်ာေပါက္ေျပာႏုိင္ပါသည္။
အျခားလုပ္ကိုင္စရာ ဥပေဒျပဳစရာတပံုတပင္ရွိလွ်က္ႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ မတည္မျငိမ္မႈျဖစ္ေစေသာ ဥပေဒျပဳမႈမ်ားသည္ ဒီမိုတိုင္းျပည္ႏုနုအတြက္ မုန္တိုင္းထန္ေစရန္ လက္ဆကိုက္လြန္းေနသည္ဟု ထင္သည္။

အထူးသျဖင့္ လူၾကိဳက္မ်ားႏိုင္မည့္တလင္တမယားဥပေဒႏွင့္တြဲလွ်က္ပါလာေသာ က်န္ဥပေဒၾကမ္း၃ခုကို သတိထားသင့္သည္။ ထိုဥပေဒျပဳစုသူတိုက္တြန္းသူတို႔သည္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း မည္သူတို႔နည္းဆိုသည္ကိုလည္း သိသင့္သည္။ တရားမွ်တမႈရွိသေလာ၊ မူရင္းစိတ္ေစတနာမွန္၏ေလာ သာတူညီမွ်မႈရွိ၏ေလာ ႏွင့္သံုးသပ္ရမည္။
သာသနာ၀န္ထမ္းဟူသည္ ကြန္ဆာေဗးတစ္(ေရွးရုိးစြဲ)သူမ်ား အမ်ားစုျဖစ္၍ အဆိုပါအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဥပေဒျပဳပါလွ်င္ ေရွးစြန္းစြဲကာ ညာဖက္ယိမ္းလြန္းေနမည္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္သည္။
ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဖက္ညီမွ်မႈ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာပ်က္ပါလွ်င္ တိုင္းျပည္အဆိုးဖက္ေရာက္တတ္ေပသည္။

တရားမွ်တ ခြင့္တူညီမွ်

ဥပေဒတို႔မည္သည္ လူသားတို႔ကို ခြင့္တူညီမွ်ျဖစ္ေစေရးဦးတည္ကာ လြယ္ေအာင္ရွင္းေအာင္လႈပ္လြယ္ေအာင္ျဖစ္ရေပမည္။ လူသားတို႔ေနထိုင္မႈတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရးသားဦးတည္၍ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖဳတ္သင့္ျဖတ္သင့္သည္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳကိုျပဳသြားရမည္။
ဥပေဒေၾကာင့္ လူျဖစ္တည္ရျခင္းထက္ လူေၾကာင့္ဥပေဒျဖစ္တည္ရမည္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ဦးတည္သြားေနပါလွ်င္ တတ္ႏိုင္သမွ် ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈကန္႕သတ္ထားမႈတို႔ကို ဖယ္၍ပယ္၍ျပဳေသာဥပေဒတို႔သာျပဳသင့္သည္။ လူနည္းစုတို႔ကိုလည္းအကာအကြယ္ေပးရေပမည္။ တည္ျပီးေသာဥပေဒတို႔ကိုလည္း ျပတ္ျပတ္သားသား စိုးမိုးမႈရွိရန္ေစာင့္ေရွာက္ရေပမည္။
ျမန္မာတို႔၏ ဥပေဒျပဳလြတ္ေတာ္အမတ္ ၆၅၉ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး၂၀ေက်ာ္သာရွိရာ ဥပေဒျပဳျခင္းတြင္ပင္ က်ားမ အခ်ိဳးလြန္စြာလြဲေခ်ာ္ေနေပရာ ထိုသို႔ေသာအခ်က္ကို ဦးစားေပးေျဖရွင္းသင့္လွသည္။
အိမ္ေထာင္တခုတြင္ “ေမာင္တထမ္း မယ္တရြက္”သြားလွ်င္ တိုးတက္ပါ၏။
တိုင္းျပည္တြင္ က်ားမ ခြင့္တူညီမွ်ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္ပါလွ်င္ မ်ားလူခတ္သိမ္းျငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အၾကိဳသန္းေခါင္စာရင္းအရ လူ ၁၀၀ တြင္အမ်ဳိး သား ၄၈ ဦးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး ၅၂ ဦးျဖင့္ “မ”အခ်ိဳးမ်ားေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

အမ်ိဳးသမီးတို႔အားေနရာေပးပါ။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ပစ္ပါ။
သမိုင္းဦးဘံုေျမေခတ္က မိခင္အုပ္ထိန္းေသာေခတ္တြင္ သာ၍တိုးတက္ခဲ့သည္ဆိုေလသည္။
၂၀၁၅ႏွင့္အလြန္တြင္ အဖျမန္မာျပည္ကို အမိတို႔ တန္းတူညီမွ်ေနရာေရာက္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ၾကသည္ကို ျမင္ရလို၏။

kai

About kai

Kai has written 948 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.