ဖတ္သိၿပီး၊မွတ္မိတာေလးမ်ား ခ်ေရးၿပတာပါ ရြာသားတို့ေရ..။

ေမတၱာ=ခ်စ္ၿခင္း

ေမတၱာႏွင့္အနက္တူအသြင္တူေသာပုဒ္ကားေပမၿဖစ္သည္။

၁။ တဏွာေပမ=မိန္းမႏွင့္ေယာက်ၤားတဏွာရာဂ အစြမ္းၿဖင့္ခ်စ္ၾကိဳက္ၿခင္း။

၂။ ေဂဟသီတေပမ=မိဘႏွင့္သားသမီး၊ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ တို ့ခ်စ္ခင္တြယ္တာမွု။

၃။ ေမတၱာေပမ=အဆင့္အတန္း၊မိန္းမေယာက်ၤား၊ပုဂၢဳလ္သတၱဝါမေရြးခ်ယ္ဘဲ အေဒါသကုသိုလ္ေစတနာၿပဌာန္း

ေသာေၾကာင့္ေမတၱာအစစ္အမွန္ဟုေခၚသည္။

တဏွာေပမႏွင့္ေဂဟသီတေပမ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးသည္ ၊ကုသိုလ္ေမတၱာအစစ္မဟုတ္၊ တဏွာ၊ရာဂ၊ေလာဘ

အရင္းခံေသာေၾကာင့္ အကုသိုလ္အမ်ိဳးအစား(ဝါ)ေမတၱာတုသာၿဖစ္သည္။

ေမတၱာေပမကိုႏွစ္သက္ထိုက္ပြားမ်ားထိုက္ေပသည္ ။။

 

aye.kk

About aye.kk

has written 246 post in this Website..