ေရႊခ်န္ခြင္ အဆို

၁၀ – (က) သိၾကား နတ္မ်ား ရွိသည္ကို မျမင္ရဘဲႏွင့္ပင္ ယုံေသာေၾကာင့္ ဘုရားလည္း အ႐ူပျဖစ္ေတာ္မူ၍ မျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ရွိသည္ကို ယံုသင့္၏ ။

ဆရာေတာ္ရွင္းလင္းခ်က္

ပကတိေသာလူတို႔၏ မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ေကာင္းေသာ သတၱ၀ါတို႔ကား–

၁။ လူ႔ဘံုသား

၂။ တိရစၧာန္ဘံုသား

ဤႏွစ္ဘံုသားသာ ရွိသည္။

၃။ ငရဲဘံုသား

၄။ ၿပိတၱာဘံုသား

တို႔လည္း အေကာင္အထည္ ႀကီးမားၾကလ်က္ မျမင္ေကာင္းသည္သာ မ်ား၏။

လူ႔ဘံုမွ အထက္ တစ္ဆင့္ထက္-တစ္ဆင့္ အလြန္ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာ ေကာင္းကင္ဘံုႀကီးေပါင္း ၂၆-ဆင့္ရွိ၏၊
ထိုေကာင္းကင္ဘံုႀကီးသားတို႔ကိုလည္း လူတို႔ပကတိမ်က္စိႏွင့္ မျမင္ႏိုင္၊
စ်ာန္ အဘိညာဏ္ အက်င့္ကို က်င့္ႏိုင္ေသာ သူတို႔သာ ျမင္ႏိုင္သည္၊ ေရာက္ေအာင္လည္း သြားႏိုင္သည္ ။

ထုိေကာင္းကင္ဘံုတုိ႔ကို ျမင္ႏိုင္ေသာ သူတို႔ကား။

ကမၻာဦးအခါ၌လည္း ေပါမ်ား၏၊
ငါတို႔ဘုရားလက္ထက္ေတာ္၌ကား မဇၥ်ိမ ေဒသအရပ္တြင္ ကုေဋမကမ်ား၏၊ သီဟုိဠ္ကၽြန္း၌ သာသနာ သကၠရာဇ္ ခုႏွစ္ရာ ရွစ္ရာခန္႔တိုင္ေအာင္ ေပါမ်ား၏၊ ေနာက္မွ တေရြ႕ေရြ႕ ကြယ္ေပ်ာက္သည္၊
ထိုေကာင္းကင္ ဘံုႀကီး ၂၆-ဆင့္၌ ေနၾကကုန္ေသာနတ္ သိၾကား ျဗဟၼာတို႔သည္ ငါတို႔ဘုရား၏ တပည့္တပန္းလည္း မ်ား၏၊
အလြတ္လည္းမ်ား၏ ။

(ေကာင္းကင္ဘံု၌
မအုိ မေသ အၿမဲေနေသာ ေလာက၌ ရွိရွိသမွ်ကို ဖန္ဆင္းႏိုင္ေသာ ထာ၀ရဘုရားရွိ၏ ဟူေသာအယူသည္ ခရစ္ေတာ္ေပၚမွသာ ျဖစ္ေသာ အယူမဟုတ္၊
ကကုႆန္ဂုဏ္
ေကာဏာဂုမ္
ကႆဖ
ေဂါတမ ဟူေသာဘုရား ၄-ဆူမပြင့္မီ ကမၻာဦးအခါကပင္ ျဖစ္၍ လာခဲ့ေသာ အယူတည္း ။)

သဗၺညဳ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ ပြင့္ေတာ္မူ၍
သာသနာေတာ္ျမတ္ ထြန္းကားစဥ္အခါ ထြန္းကားရာအရပ္တို႔၌သာ ထိုအယူကြယ္ပ၍ ေနသည္၊
သာသနာကြယ္ျပန္လွ်င္ ထိုအယူထြန္းကားၿမဲ ထြန္းကားျပန္၏၊
သာသနာကြယ္ေသာအခါမွာလည္း ဥာဏ္ပညာ ႀကီးလွေသာ မင္း ပုဏၰား ရေသ့ ရဟန္းတို႔ ျဖစ္ထြန္းရာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၌ ထိုအယူ မထြန္းႏိုင္ရွိ၏။

( ဤအယူကို ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္၌ ဧကစၥသႆတ၀ါဒ ေခၚသည္၊
ျဗဟၼဇာလသုတ္တြင္ လာသည္ ။)

ထုိသုတ္၌ လာေသာျဗဟၼာႀကီးကိုပင္
ခရစ္ယာန္ဘာသာ ပသီဘာသာတို႔၌ “ ထာ၀ရ ဘုရား ” ေခၚသည္၊
ဟိႏၵဳပုဏၰား ဘာသာ၌ကား “ျဗဟၼာ” ဟူ၍ ေခၚသည္ ။

ထိုျဗဟၼာႀကီးသည္ နတ္ သိၾကားကဲ့သို႔ ထင္ရွားရွိေပေသာေၾကာင့္ နတ္ သိၾကားရွိသည္ကို ယံုၾကည္အပ္ သကဲ့သို႔ ထာ၀ရဘုရား ရွိ၏ဟူသည္ကို ယံုၾကည္သင့္၏ဟု ဦးေစာလွျဖဴ ဆိုေပသည္။

ဒသမေရႊခ်ိန္ခြင္ အဆို ရွင္းလင္းခ်က္ၿပီး၏

ေရႊခ်ိန္ခြင္အဆို

၁၁ – (က) ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၌ ျမတ္စြာဘုရား ထင္းရွာရွိ၍
“ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ” ဟု က်မ္းဂန္ လာသည္ ႏွင့္အညီ
ဘုရာထံ ခိုမွီ ကိုးကြယ္ၾက၏၊
ခိုမွီကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားရွိသည္ဟု ဆိုျခင္းညီ၍ မွန္သည္ဟု သိသင့္၏။

(ခ) ဗုဒၶဘာသာက ယခုဘုရားမရွိဟုဆို၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္မညီ၊
မွားၿပီဟု-သိသင့္၏။

ဆရာေတာ္ ရွင္းလင္းခ်က္

ဤစကား၌-

“ ထာ၀ရဘုရား ထင္ရွာရွိသည္ ” ဟူေသာစကားကို
စာအုပ္ငယ္မ်ား၏ အဆိုႏွင့္သာ ေျပာရသည္၊
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ေသာ္ က်မ္းဂန္အေနအထားျခင္း အနႏၲကြာျခားသည္။ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္ႀကီးသည္ မဟာသမုဒၵရာ ေလးစင္း၊ ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္၊ ျမစ္ငယ္ငါးရာ
တိုင္းႀကီးခုႏွစ္တိုင္းႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူသည္။
ခရစ္ယာန္ဘာသာ စာအုပ္ငယ္မ်ားသည္ ႏြားေျခရာခြက္အတြင္းရွိေရမွ်သာ ျဖစ္ေခ်သည္။

ဗုဒၶဘာသာသည္။

ေရႊ ေငြ ပုလဲ ပတၱျမားစေသာ ရတနာဆယ္မ်ိဳးတုိ႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေသာ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ႀကီးႏွင့္ အလားတူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္ကို ေကာင္းေကာင္းတတ္ကၽြမ္းကုန္ေသာ
အရွင္တို႔သည္ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မ်ားစြာေသာက်မ္းဂန္ေတြေရးသားႏိုင္သျဖင့္ က်မ္းဂန္ေကာင္းမ်ား ထြန္းကားသည္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာသည္။

ေျမအတိျပည့္ေသာ ေတာင္ပို႔ပ်က္၊ ေတာင္ပို႔ေဟာင္းငယ္ ႏွင့္တူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုခရစ္ယာန္ဘာသာကို ေကာင္းေကာင္း တတ္ကၽြမ္းသည္ဆိုေသာ သူတို႔ေသာ္မွလည္း မျဖစ္စေလာက္ ေရာက္တတ္ရာရာ စာအုပ္ဘုတ္အုပ္ ႏုပ္ႏုပ္ဖြဲဖြဲသာ အႏုိင္ႏိုင္ ေရးသားထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္-

၁။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ေကာင္းေကာင္းတတ္သည္ဟု ဆရာတစ္ေယာက္ လုပ္ေသာသူတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာကို အေတာ္အေလ်ာ္တတ္ေသာ သူႏွင့္ေတြ႔၍ ဘာသာစကား ေျပာဆိုၾကလွ်င္ အေရလယ္ေအာင္ မေျပာႏိုင္ၾကကုန္။

၂။ ဗုဒၶဘာသာကိုတတ္ကၽြမ္း၍ ေနရာတက် ေမးတတ္ေသာသူရွိရာသို႔ တစ္ေခါက္အျပင္၊ ႏွစ္ေခါက္မလာ၀ံ့ရွာၾကကုန္။

၃။ ေကာင္းေကာင္း ေမးႏုိ္င္ေသာသူႏွင့္ ေတြ႔ရမည္ကို အလြန္ေၾကာက္ရွာၾကကုန္သည္။

၄။ ဗုဒၶဘာသာကို အကၽြမ္းအက်င္နည္းပါးလွ၍ အဆစ္အပိုင္းကို မသိေသးေသာ လူၿပိန္းတို႔ရွိရာသုိ႔သာ လာ၀ံ့ရွာၾကသည္။

၅။ ဗုဒၶဘာသာကို ေကာင္းေကာင္းတတ္ကၽြမ္းသည္ ျဖစ္၍ အဆစ္အပိုင္းကို သိၿပီးေသာ သူတစ္ေယာက္သည္ကား ခရစ္ယာန္ဘာသာကို အကုန္တတ္ကၽြမ္းသူ တစ္ေထာင္ကို အမႈမထား။

(ဤကား ယခုေလာကတြင္ ျမင္ရေသာအေျခအေနခ်င္းကြာလွမ္းပံုတည္း။)

ထို႔ေၾကာင့္-

ဦးေစာလွျဖဴသည္။ ။
ေရျပည့္ေသာ ႏြားေျခရာခြက္ငယ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊
ေျမအတိျပည့္ေသာ ျခေတာင္ပို႔ ပ်က္ငယ္ႏွင့္လည္းေကာင္း
အလြန္တူလွစြာေသာ ခရစ္ယာန္စာအုပ္ငယ္မ်ားကိုသာ အျမင္မ်က္စိရွိ၍
ဆိုခဲ့ၿပီး ေသာ မဟာသမုဒၵရာ စသည္တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ရတနာဆယ္ပါးအတိျပည့္ေသာ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ႀကီးေတြႏွင့္ လည္းေကာင္း အလြန္တူလွစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းႀကီးေတြကို
ဖတ္ရွဳႏိုင္သည့္ အျမင္မ်က္စိ မရွိရွာေသာေၾကာင့္ အယူေမွာက္မွား၍-

၁။ သရဏဂံုသံုးပါးဟူ၍ အစ-အန ျပစရာ ယခုလည္းမရိွ၊
ေရွးကလည္း မရွိစဘူး၊
ေနာင္လည္းရွိမည္ မဟုတ္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ
သရဏဂံုသံုးပါး ထင္းရွားရွိသည္ဟု ဆိုမွားျခင္း၊

၂။ သရဏဂံုသံုးပါး မ်က္ျမင္ကမၻာေျမေပၚတြင္ အႏွံ႔အျပား ထင္ရွားရွိပါေသာ ဗုဒၶဘာသာႀကီးမွာ သရဏဂံု သံုးပါး အေစ့အစံုမရွိဟု ဆိုမွားျခင္းမ်ားသည္-
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ မေဟာသဓဇာတ္၌။ ။
ပဲ၀က္မွ်ေသာ ဥစၥာ လည္ပင္း၌ရွိေသာ ပုတ္သင္ငယ္သည္ မိတၳီလာျပည္ႀကီးရွင္ ၀ိေဒဟရာဇ္မင္းႀကီးကို ငါ့ေလာက္ဥစၥာမရွိဟု ဆိုမွားသည္ႏွင့္ မျခားနားျဖစ္ေခ်သည္။

၁။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၌ ဘုရားထင္ရွား ရွိသည္သာဆို၍ ဘုရားရွိေၾကာင္းကို အစြန္းအစ သက္ေသျပစရာ တစ္ခုမွ်မရွိ။

၂။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ႐ူပကာယကိုယ္ေတာ္တစ္စိတ္ႏွင့္ ဓမၼကာယကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ထင္ရွားရွိေၾကာင္းကို ကမၻာေျမေပၚတြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသ အစြန္းအစ ေပါမ်ားလွပါ၏။

( ဦးေစာလွျဖဴ အျမင္မ်က္စိမရွိ၍ မျမငျ္ခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ထုိ႔ေၾကာင့္—

ဗုဒၶဘာသာသာမွာ။

ဘုရား
တရား
သံဃာ ဟူေသာ သရဏံဂံုသံုးပါး
ယခုမ်က္ျမက္ ထင္ရွားရွိသည္ႏွင့္ ရွိခိုးပူေဇာ္ ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ညီညႊတ္လွ၏။

ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ။

ဘုရားလည္းျပစရာ အစအနမရွိ
တရားလည္းျပစရာ အစအနမရွိ
သံဃာလည္း ျပစရာ အစအန မရွိသည္ ျဖစ္၍
မွီခိုကိုးကြယ္ၾကေသာ အမႈသည္ ဤေရသဖန္းပင္ႀကီးသည္ ပြင့္လိမ့္မည္၊ ေရသဖန္းပြင့္ တစ္ပြင့္လွ်င္ ခဲတစ္ပိႆာကို ေရႊျဖစ္ေစႏိုင္၏ဟု လူလိမ္တစ္ေယာက္က စာေရး၍ ခ်ထားသည္ကိုျမင္၍ ေရႊသူေဌး လုပ္ရေအာင္ ေရသဖန္းပင္ကို ပြင့္ႏုိုးႏိုး ကိုးကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္၍ေနေသာ သူတို႔၏ အမႈႏွင့္မျခား ျဖစ္ေခ်သည္။ ေရသဖန္းပင္တို႔သည္ ပြင့္ရိုးမရွိကုန္။

( ဧကာဒသမ ေရႊခ်ိန္ခြင္အဆို ရွင္းလင္းခ်က္ၿပီး၏၊ )

က်မ္းကုိး-
လယ္တီဆရာေတာ္
သာသန၀ိေသာဓနီက်မ္း-ဒုတိယတြဲ
(ႏွာ- ၁၁၇, ၁၁၈, ၁၁၉, ၁၂၀, ၁၂၁, ၁၂၂)

ေထရ၀ါဒ တို႔တိုင္းျပည္ဘေလာ့ဘ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

About Good Idea

Good Idea has written 144 post in this Website..

လူ႔ဘ၀ဟာ ခဏေလးပါ။ အသံုးခ်တတ္ပါေစ။

   Send article as PDF