ႏွစ္သစ္ခြန္အား

စြန္႔ျပစ္လိုက္ပါ အမုန္းမ်ားစြာကိုေပါ့
ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းပါ အၿပံဳးတရားနဲ႔ေလ
ေဟာင္းသြားသည့္ကႏွစ္တစ္ႏွစ္ထဲ မဟုတ္ပါဘူး
ရင္မွာအစြန္းအထင္းမခံပါနဲ႔ေနာ္

အေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔ ႀကိဳေနမယ့္ေန႔ရက္တိုင္းမွာ
အခ်ိန္ကုစားျခင္းကို မခံရေလေအာင္
မာနကိုထက္ေအာင္ေသြးလိုက္ပါ
မာန္ေတာ့မတက္လိုက္ပါနဲ႔ေနာ္

ေတာက္ပလာတဲ့ အရည္အေသြးကို
အလံထူၾကည့္လိုက္ သူသူငါငါ ရင္ေဘာင္တန္းေစဖို႔
ႏွစ္သစ္ရဲ႕အစမွသည္ ေနာင္ရာစုသစ္ဆီသို႔
ခ်ီတက္လွမ္းရေအာင္ သူငယ္ခ်င္း အားသစ္စၾကပါစို႔

ကာရံ ၁ ့၁ ့၂၀၁၅

ကာရံ

About ကာရံ

ကာ ရံ has written 191 post in this Website..