သူေတာင္းစားခြက္ထဲ ျပစ္ထည့္လိုက္တဲ့ေငြဟာ ရွယ္ယာဝင္မဟုတ္ေပမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ေတာ့ရွိသြားေစတယ္  ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိတဲ့ ေပးကမ္းမႈ႔ဟာ ေပးဆပ္မႈ႔သပ္သပ္ဆိုေသာ္လည္း အေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္ အက်ိဳးတစ္ခု ကံမွာ ယူခ်င္ယူ မယူခ်င္ေန ေပးရမွာသူ႔တာဝန္ဆိုတဲ့ ပံုေသနည္းရွိတယ္

တစ္ခုဘဲ  အက်ိဳးလိုလို႔ ေညွာင္ေရေလာင္းတာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး ကံတရားရဲ႕ပံုေသနည္းအတိုင္း အရနည္းသြားေစတက္တယ္  လိုရာဆႏၵဆိုတာ ဆုေတာင္းလို႔ျပည့္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး ျပဳဖူးလို႔သာ ျပည့္တာပါ

 

minkyansix

About min kyansix

min kyansix has written 5 post in this Website..