ခက္

တစ္စတစ္စ အပိုင္းမ်ားက လွိုင္းအားရဲ႕ရိုက္ခ်က္ေၾကာင့္
ကမ္းတစ္ဘက္မွာ အလြမ္းမဲ့ေျခရာ ထင္က်န္ရစ္ခဲ့ပါၿပီ

ေမႊးသည္ ေမႊးသည္ သို႔ေသာ္ ရိုးအီေနတ႔ဲ ဇာတ္လမ္းေတြက
ငါ့စိတ္ရိုင္းေတြကို လွည့္စားတက္ေနၿပီ

ေၾက ြလြင့္ျခင္းေစတမာန္မ်ား မာယာေစတန္တစ္ခ်ိဳ ႕
နတ္ဆိုးတို႔ ပူေစာ္ေနတဲ့ ႏွလံုးသားတမလြန္မွာ
အမုန္းတရားတို႔ အယူခံဝင္တက္ၿပီေပါ့

သံုးမရေတာ့တဲ့ အၿပံဳးၿမိဳ႕ေတာ္ရ႕ဲ ေနာက္
ေမွာက္ကာထားခဲ့တဲ့ သိကၡာတစ္ခ်ိဳ ႕နဲ႔
လက္က်န္ေမတၲာ ယာဥ္စြန္းတန္းမွာ
ခက္ ခက္သည္ဆိုေသာ ပုစၥာေလးျမင္ဖူးလိုက္ခ်င္ပါေသးတယ္

ကာရံ ၄ ့ ၁ ့ ၂၀၁၅

ကာရံ

About ကာရံ

ကာ ရံ has written 191 post in this Website..