မိုဘိုင္းဖုန္း၊ အထိုင္ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ဆုိင္အခ်ဳိ႕ ဝန္ေဆာင္ခ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းယူကာ က်ပ္ငါးသိန္းတန္ CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားေပးျခင္းမ်ဳိး ရွိလာေၾကာင္း မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ ၁၁.၈.၂၀၁၀ ရက္တြင္ သိရသည္။ CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ားကို ႏွစ္ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားရယူႏုိင္မည့္ ေနရာရွစ္ေနရာႏွင့္ ဖုန္းကတ္ထုတ္ရန္ ေနရာငါးေနရာ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထိုကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေနရာ တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ ငွားရမ္းေလွ်ာက္ထားခ က်ပ္ငါးသိန္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္ခ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္ခ ႏွစ္ေသာင္းထဲမွာ ေလွ်ာက္လႊာဖုိး၊ မိတၱဴဖိုး၊ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္၊ ဘဏ္သြင္း၊ ကတ္ထုတ္ဖုိ႔ ကားခအကုန္ပါၿပီးသားပါ ” ဟု အဆိုပါဖုန္းကို ေလွ်ာက္ထားေပးသည့္ ဆုိင္တစ္ဆိုင္မွ တာဝန္ရွိသူကေျပာျပသည္။ စတင္ငွားရမ္းေလွ်ာက္ထားေတာ့မည္ဆုိပါက ေလွ်ာက္ထားမည့္သူ၏ မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္း မူရင္း၊ မိတၱဴ၊ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ၊ ဓါတ္ပံုသံုးပံု၊ ေနရပ္လိပ္စာ အျပည့္အစံု စသည္တို႔ကို ေလွ်ာက္ထားေပးမည့္သူထံ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆက္လက္ေျပာျပသည္။ မိမိတို႔ ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္ေနရပ္လိပ္စာအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရမည့္ သတ္မွတ္ေနရာတြင္ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ားအျပင္ GSM ဖုန္းမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားငွားရမ္းခြင့္ရရွိရန္ ဝန္ေဆာင္ေပးျခင္းအခ်ဳိ႕လည္း ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..

   Send article as PDF