ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဇာ္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳဳ႕၌ တပ္ဆင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ (FTTH) FIBER TO THE HOME ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ စနစ္တက်တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚမွ ေက်းလက္ေဒသအထိ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏုိင္ေရးအတြက္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အျမန္စာပို႔လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..